Перелік комісій які припинили свою дію

Інформація

У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 15 березня 2017 року  № 841

 

Про внесення змін та доповнень

до рішень Кіровоградської міської ради

від 15.12.2015 № 14, 15, 30

 

          Відповідно до статей 26, 46, 47, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 18, 28 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання, враховуючи пропозиції депутатів міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

          1. Внести зміни до рішення міської ради від 15 грудня 2015 року № 14 «Про утворення постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого скликання», а саме:

припинити дію комісій з питань освіти, науки, культури, туризму, фізичної культури і спорту та молодіжної політики та з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення і визнати такими, що втратили чинність пункти 6, 7 Переліку постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого скликання;

утворити комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики та відповідно доповнити пунктом 6 Перелік постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого скликання.

         

          2. Внести зміни до рішення міської ради від 15 грудня 2015 року № 15 «Про затвердження Положення про постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого скликання» (з урахуванням змін і доповнень), а саме:

визнати такими, що втратили чинність пункти 4.6, 4.7 Розділу 4 «Функції і повноваження постійних комісій міської ради» Положення про постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого скликання;

доповнити Розділ 4 Положення про постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого скликання пунктом 4.6 наступного змісту:

          «Комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики забезпечує:

          попередній розгляд проектів програм з питань культури, науки, освіти, спорту, сім'ї, молодіжної політики, соціального захисту та соціального забезпечення населення, галузі охорони здоров’я та відповідних розділів бюджету;

          підготовку висновків і подання їх постійній комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку;

          вивчення та підготовку на розгляд сесії питань про стан та розвиток культури, науки, освіти, спорту, сім'ї;

          підготовку пропозицій щодо створення умов для розвитку культури, туризму, науки, освіти, спорту;

          підготовку і попередній розгляд питань, пов'язаних з молодіжними проблемами, які вносяться на розгляд міської ради;

          розробку і внесення на розгляд ради проектів рішень з питань соціального захисту та соціального забезпечення населення, галузі охорони здоров’я;

          вивчення стану соціального захисту та соціального забезпечення населення, підготовку рекомендацій щодо його поліпшення;

          вивчення та підготовку питань про стан, поліпшення та розвиток галузі охорони здоров’я;

          розгляд проектів рішень, що стосуються повноважень даної комісії, та підготовку пропозицій до них;

          здійснення контролю за виконанням рішень ради».

 

          3. Внести зміни до рішення міської ради від 15 грудня 2015 року № 30 «Про затвердження складу постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого скликання» (з урахуванням змін та доповнень), а саме:

          припинити повноваження голови та членів постійних комісій з питань освіти, науки, культури, туризму, фізичної культури і спорту та молодіжної політики та з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення;

          визнати такими, що втратили чинність пункти 6, 7 Складу постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого скликання;

          затвердити голову та склад постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики та доповнити Склад постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого скликання пунктом 6 наступного змісту:

          «6. Комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики

Голова комісії

 

1. Гамальчук Микола Павлович

Члени комісії:

2. Артюх Олександр Іванович

3. Волкожа Тетяна Петрівна

4. Колісніченко Роман Миколайович

5. Маламен Геннадій Сергійович

6. Матяшова Лілія Петрівна

7. Ніжнікова Анна Олександрівна».

 

Міський голова  А.Райкович