Відділ з питань праці

Публічна інформація

Паспорти бюджетних програм

Назва

КПКВК МБ,

КФКВК

Затверджено наказом
Керівництво і управління у сфері праці 0810160 0111 НАКАЗ від 22 травня 2019 року № 43 Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2019 рік
 
Керівництво і управління у сфері праці 0810160 0111 НАКАЗ від 13 лютого 2019 року № 16 Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рік
 
Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики 0817530 0460 НАКАЗ від 13 лютого 2019 року № 15 Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рік
 
Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики 0817530 0460 НАКАЗ від «20» вересня 2018 року № 9/125 Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік
 
Керівництво і управління у сфері праці 0810160 0111 НАКАЗ від «20» вересня 2018 року № 8/130 Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2018 рік
 
Здійснення на території міста Кропивницького контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення 0810160 0111 НАКАЗ від «06» липня 2018 року №3/102 Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм

Станом на
КПКВК МБ,
КФКВК
Назва
01.01.2019 року 0810160 0111 Керівництво і управління у сфері праці
0817530 0460 Інші заходи у сфері зв’язку , телекомунікації та інформатики

Звіти

Квартал Рік
Назва
за 2018 рік БАЛАНС на 01 січня 2019 року
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3м)
Звіт про власний капітал
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N7м)
Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 01 січня 2019 року
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків станом на 01 січня 2019р.

Оцінка ефективності бюджетних програм

Дата Зміст
за 2018 рік ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ 0810160 Керівництво і управління у сфері праці
0817530 Інші заходи у сфері зв"язку, телекомунікації та інформатики

Бюджетні запити

Період Зміст
2017-2021 роки
Бюджетний запит

Інформація

Період Зміст
за 2018 рік Інформація відділу з питань праці Міської ради міста Кропивницького про бюджет за бюджетними програмами
ІНФОРМАЦІЯ про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми (0810160 «Керівництво і управління у сфері праці»)

 План спільних заходів з питань детінізації доходів громадян і зайнятості населення на 2019 рік Міської ради міста Кропивницького