До відома орендарів земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького

Четвер, 26 вересня 2019 16:23

Відповідно до статтей 1, 3, 4, частини 2 розділу VIII прикінцевих положень Закону України «Про оренду землі», статтей 124, 126 Земельного кодексу України, оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Відповідно до статті 206 Земельного кодексу України, використання землі в Україні є платним.

Однією з основних істотних умов договорів оренди землі комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького є розмір орендної плати та порядок її сплати.

Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду землі», Податковим кодексом України умовами кожного договору оренди землі визначений обов’язок орендаря сплачувати в повному обсязі орендну плату.

Проте не всі орендарі належним чином виконують вимоги законодавства України та умови договору в частині оплати орендної плати.

У свою чергу, чинним законодавством України встановлена відповідальність за невиконання умов договорів оренди земельних ділянок, в тому числі стягнення суми боргу з урахуванням штрафних санкцій, трьох відсотків річних та інфляційних втрат, а також відшкодування суми судових витрат за подачу відповідного позову до суду. Окрім того, не сплата орендної плати поряд із застосуванням штрафних санкцій за невиконання умов договору є наслідком його розірвання.

Відповідно до ст. 141 Земельного кодексу України, однією із підстав для припинення права користування земельною ділянкою є систематична несплата земельного податку або орендної плати.

Так, за позовом Міської ради міста Кропивницького до приватного підприємства, яке орендувало земельні ділянки, рішенням Господарського суду Кіровоградської області було прийнято рішення щодо розірвання договорів оренди землі в зв’язку із систематичною несплатою орендної плати, яка станом на сьогоднішній день стягується до місцевого бюджету.

З урахуванням викладеного нагадуємо орендарям земельних ділянок комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького про обов’язок щодо сплати орендної плати за користування земельними ділянками та вимагаємо погашення існуючої заборгованості в найкоротший строк.

Станом на сьогоднішній день юридичним управлінням та управлінням земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища ведеться робота щодо стягнення заборгованості з орендної плати та в разі непогашення недобросовісними орендарями існуючої заборгованості, в судовому порядку, окрім самої заборгованості, будуть стягнуті штрафні санкції, три відсотки річних та інфляційні втрати. Додатково Міською радою міста Кропивницького будуть заявлятись відповідні позовні заяви щодо розірвання договорів оренди землі.

Окремо повідомляємо особам, які набули право власності на об’єкти нерухомого майна, що знаходяться на земельних ділянках комунальної власності міста Кропивницького, про необхідність оформлення права користування земельними ділянками та плати за землю до місцевого бюджету.

Виконавчим комітетом Міської ради міста Кропивницького своїм рішенням створено комісію з визначення збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам, якою виявляються особи, що не оформили права користування земельними ділянками після набуття права власності на об’єкти нерухомого майна наслідком чого буде стягнення збитків з відповідних осіб до місцевого бюджету.

З питань погашення заборгованості та оформлення права користування землею просимо звертатись до відділу землекористування управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Міської ради міста Кропивницького за адресою: вул. Велика Перспективна, 41, кімн. 330, тел. 0522 32 29 74.

Усі новини