Оцінка впливу на довкілля – перший європейський інструмент у природоохоронній сфері

Середа, 13 грудня 2017 14:44

Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради міста Кропивницького інформує, що із 18 грудня 2017 року вводиться в дію Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" і, одночасно, із вказаної дати втрачає чинність Закон України „Про екологічну експертизу”.

- Звертаємо увагу, що суб’єктами оцінки впливу на довкілля є суб’єкти господарювання, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які є замовниками планованої діяльності, - відзначила начальник сектору екології та природоохоронної діяльності УЗВ та ОНПС КМР Галина Негода. - Здійснення оцінки впливу на довкілля стане обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планової господарської діяльності, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів. Закон встановлює чіткі переліки видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, проведення оцінки впливу діяльності для яких є обов’язковим. Оцінка впливу на довкілля – перший  європейський інструмент  у природоохоронній сфері.

Новий Закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Фото: http://necu.org.ua

Усі новини