Порядок відновлення документів, що підтверджують право власності на нерухоме майно

П'ятниця, 9 червня 2023 16:21

Відповідно до загальних засад цивільного законодавства право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і при- пинення підлягають державній реєстрації.

Державна реєстрація прав — це офіційне визнання і підтвердження дер- жавою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр).

ПІД НЕРУХОМИМ МАЙНОМ, РЕЧОВІ ПРАВА НА ЯКЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ, РОЗУМІЄТЬСЯ:

  • об’єкт житлової і нежитлової нерухомості (будинок, квартира, офісне, складське приміщення, гараж тощо);
  • земельна ділянка;
  • підприємство як єдиний майновий комплекс.

Нерідко, особливо під час евакуації із зони активних бойових дій, виникають ситуації, коли оригінал документа, що підтверджує право власності на нерухомість, загублено чи зіпсовано.

ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ, ЩО ВТРАТА ВІДПОВІДНОГО ДОКУМЕНТА НЕ ОЗНАЧАЄ ВТРАТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

За загальним правилом, у разі втрати або зіпсування документа, суб’єкт, що видав такий документ, може видати й ого дублікат. Дублікат документа має таку ж  юридичну силу, як і оригінал.

У разі проведення бойових дій на території знаходження нерухомого майна, слід дізнатися фактичне місце перебування державного органу або нотаріуса, який посвідчував правочин.

Зверніть увагу, що процедури відновлення документа, що підтверджує право власності на нерухомість, виданого до та після 1 січня 2013 року, відрізняються.

Як відновити втрачений документ, що підтверджує право власності на нерухомість, виданий після 1 січня 2013 року

У разі втрати, пошкодження або знищення документа, виданого після 1 січня 2013 року, дані про державну реєстрацію відповідних прав містяться у Державному реєстрі.

Тож, якщо власник нерухомого майна з якоїсь причини не має документів про право власності, у такому випадку це право підтверджується на підставі інфор- мації з Державного реєстру, яка отримується шляхом безпосереднього доступу до нього, без витребування відповідних дублікатів документі

ВАЖЛИВО!

ДОВІДКА З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ Є ДОСТАТНІМ ПІДТВЕРДЖЕННЯМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМІСТЬ. ДОВІДКУ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ МОЖНА ОТРИМАТИ ОНЛАЙН

Для перевірки права на житло чи земельну ділянку, власників і співвласни- ків, наявності вашого майна в реєстрах та можливої подальшої оцінки та відшко- дування пошкодженого чи знищеного майна через російську агресію на порталі електронних сервісів Міністерства юстиції України можна скористатися послугою отримання електронної довідки.

ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО

  • Зайти на сайт Он-лайн будинок юстиції (https://online.minjust.gov.ua), підрозділ Інформація з Державного реєстру речових прав.
  • Натиснути в правому верхньому куті на Вхід та авторизуватись за допо могою електронного цифрового підпису.
  • Здійснити пошук за 3 критеріями (адресою, реєстраційним номером об’єкту нерухомості, кадастровим номером земельної ділянки).
  • Сплатити адміністративний збір (30 грн).
  • Завантажити сформовану інформаційну довідку.

Отримати довідку з Державного реєстру можна також на порталі “Дія” (diia.gov.ua), авторизувавшись та вибравши послугу Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

 

Усі новини