Громадська рада міста Кропивницького

План роботи Громадської ради при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради на 2021 рік

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці ГР

1

Проведення загальних зборів громадської ради

Щоквартально

Правління ГР

2

Затвердження орієнтовного плану роботи Громадської ради на 2021 рік.

Лютий місяць

Правління Г Р.

3

Скликання та проведення загальних зборів Г Р.

Щоквартально.

Голова Г Р, заступник, секретар Г Р.

4

Проведення засідань комісій Г Р.

Не рідше одного разу на місяць.

Голови комісій Г Р.

5

Інформування про діяльність Г Р, прийняті рішення та їх виконання, шляхом розміщення на сайті міської ради.

Постійно.

Голова Г Р, секретар та заступники.

6

Участь у створенні сприятливих умов з питань енергозбереження

Постійно

Голова комісії з ЖКГ.

7

Участь у налагодженню механізму ефективного, сучасного та якісного будівництва, експлуатації та ремонту автошляхів та перейняття європейського досвіду

Постійно

Голова комісії з ЖКГ.

8

Висвітлення в ЗМІ роботи ГР та роботи комісій ГР.

Постійно

Прес-секретар або секретар ГР.

9

Моніторинг діючих міських програм направлених на медичний та соціальний захист пільгових категорій населення.

Постійно

Салімова Н. В.

10

Громадський контроль за організацією та виконанням програми лікування учасників АТО та членів їх сімей, людей з обмеженими можливостями (інвалідністю).

Постійно

Салімова Н. В.

11

Формування висновків та пропозиції щодо діючих програм, направлених на медичний та соціальний захист пільгових категорій населення.

Постійно

Салімова Н. В.

12

Моніторинг ситуації у сфері захисту прав споживачів. Вживати заходи щодо поновлення прав споживачів.

Постійно

Короб С. М.

13

Громадський контроль та вжиття заходів з питань щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів.

Постійно

Багно Л. О.

14

Разом з профільною комісією при Міській раді здійснювати контроль за дотриманням вимог ст.59-1, Закону України “Про місцеве самоврядування в україні” у частині взяття участі міським головою, секретарем, депутатами міської ради у розгляді, підготовці та прийнятті рішень радою, за умови самостійного, публічного оголошення про конфлікт інтересів під час засідань ради, на якій розглядаються відповідні питання.

Постійно

Багно Л. О.

15

Участь у попередніх розглядах інвестиційних проектів, програм інвестиційної діяльності, регуляторної політики, підготовці висновків з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, з поданням своїх пропозицій.

Постійно

Голови комісій

16

Проведення, разом з профільною комісією Міської ради антикорупційного моніторингу проектів та чинних актів (рішень) органів місцевого самоврядування.

Постійно

Голови профільних комісій

17

Моніторинг та вжиття заходів щодо дотримання законності з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів.

Постійно

Короб С. М.

18

Створення на постійній основі круглого столу, за участю представників влади міста, перевізників та ГР для вирішення нагальних питань.

До червня.

Короб С. М.

19

Разом з управлінням транспорту та зв’язку проводити перевірки щодо дотримання перевізниками умов договорів.

Постійно.

Короб С. М.

20

Проводити прийом громадян

Згідно графіку.

Голова ГР, заступники голови ГР.

21

Залучення до спільної роботи представників органу.

Постійно

Голова ГР, Правління ГР.

22

Участь у виїздних прийомах громадян спільно з керівництвом міста.

Постійно

Голова ГР, Правління ГР.

23

Проведення консультативно -дорадчих зустрічей з міським головою, секретарем міськради, керівниками управлінь.

Постійно

Правління ГР, голова ГР.

24

Спільна робота комісій з представниками Органу, депутатами.

Постійно

Голови комісій ГР.

25

Зустріч з громадськістю з приводу ініціатив місцевих громад.

По окремому плану

Правління ГР.

26

Проведення заходів з патріотичного виховання молоді.

Згідно плану.

Козуб І. Б.

27

Робота комісії по обстеженню навчальних закладів.

До кінця року

Лузан Л. М., Козуб І. Б.