КП «Теплоенергетик»

15.01.2024

Намір КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» КМР» здійснити встановлення

шляхом коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів на опалювальний період 2023/2024 року.

У зв’язку з поданням до виконавчого комітету Кропивницької міської  ради заяви щодо встановлення шляхом коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії, відповідно до статті 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та статей 15, 20 Закону України «Про теплопостачання», посилаючись на пункт 11 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869, з метою встановлення тарифів для забезпечення відшкодування у повному обсязі економічно обґрунтованих планованих витрат, що враховуються під час визначення повної собівартості послуг, КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» КМР» надало розрахунки та матеріали для встановлення шляхом коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії для всіх  категорій споживачів.

Діючі тарифи встановлені рішенням виконавчого комітету Кропивницької міської ради «Про встановлення КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» КМР» одноставкових тарифів на послуги з постачання теплової енергії»  від 24.10.2023 за № 898.

У зв’язку зі зміною тарифів на виробництво теплової енергії власною ТЕЦ відповідно до постанови НКРЕКП від 29.12.2023 № 2647 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 22 грудня 2021 року № 2734» та в зв’язку з підвищенням з 01 січня 2024 року прожиткового мінімуму на одну працездатну особу з 2864 грн до 3028 грн, КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» КМР» подає заяву з розрахунками про встановлення шляхом коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послугу з постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів на планований період.

Скориговані тарифи на послуги з постачання теплової енергії складають:

- для населення – 4177,97 грн/Гкал (з ПДВ);

- для бюджетних установ та організацій – 6037,26 грн/Гкал (з ПДВ);

- для інших споживачів – 8298,54 грн/Гкал (з ПДВ). 

Порівняльний аналіз тарифів:

Тариф на теплову енергію, грн за 1 Гкал  з ПДВ

Категорія споживачів теплової енергії

Населення

Бюджетні установи

Інші споживачі

встановлений

4052,54

5803,16

10187,57

скоригований

4177,97

6037,26

8298,54

зростання/зменшення, %

+3,1%

+4,0%

-18,5%

 

Структура прогнозних тарифів на теплову енергію

Показники

для потреб

населення

для потреб

бюджетних установ

для потреб

інших споживачів

тис. грн на рік

грн/Гкал

тис. грн на рік

грн/Гкал

тис. грн на рік

грн/Гкал

1. Повна планова собівартість, всього:

356693,19

3353,76

406510,26

4882,01

40192,63

6749,65

1.1. Прямі витрати, в тому числі:

351504,00

3310,19

402630,36

4838,44

39907,22

6706,08

1.1.1. Матеріальні витрати:

145030,24

1198,47

154914,75

1680,41

9255,03

1373,73

природний газ

97768,08

745,67

118954,59

1227,61

6677,88

920,92

електрична енергія

23575,75

187,00

17503,81

187,00

1300,99

187,00

вода і водовідведення

8 054,17

97,00

6 349,78

97,00

431,30

97,00

матеріали для забезп. техн. процесу

15632,24

168,79

12106,57

168,79

844,86

168,79

1.2. Інші прямі витрати:

206473,76

2 111,72

247715,61

3158,03

30652,19

5332,36

оплата праці

53326,77

539,32

40892,02

539,32

2896,56

539,32

відрахування на соціальні заходи

11731,89

118,65

8 996,25

118,65

637,24

118,65

амортизаційні відрахування

2 934,11

27,74

2 228,35

27,74

160,14

27,74

витрати на покриття втрат теплової енергії в теплових мережах (у тому числі понад нормативних втрат)

81731,55

989,72

89675,45

1376,12

10474,77

2369,80

Інші прямі витрати

56749,44

436,29

105923,54

1 096,19

16483,48

2276,84

2. Загальновиробничі витрати, всього:

5189,19

43,58

3879,90

43,58

285,41

43,58

оплата праці

3914,07

32,87

2926,51

32,87

215,27

32,89

відрахування на соціальні заходи

861,09

7,23

643,83

7,23

47,37

7,23

Інші витрати

414,03

3,48

309,56

3,48

22,77

3,48

3. Адміністративні витрати, всього в т.ч.:

6517,47

54,76

4873,04

54,76

358,45

54,76

оплата праці

5052,63

42,45

3777,81

42,45

277,89

42,45

відрахування на соціальні заходи

1111,58

9,34

831,11

9,34

61,13

9,34

інші витрати

353,26

2,97

264,12

2,97

19,43

2,97

4. Повна собівартість

363210,66

3408,52

411383,30

4936,77

40551,08

6804,41

5. Витрати на покриття втрат

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Розрахунковий прибуток (інше використання прибутку)

6186,41

59,96

6152,24

77,32

484,49

91,05

7. Розрахунковий прибуток на розвиток виробництва (виробничі інвестиції )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Розрахунковий прибуток на розвиток виробництва (виробничі інвестиції ВКО)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Податок на прибуток

1358,00

13,16

1350,49

16,96

106,35

19,99

10. Різниця між річною планованою та перерахованою річною планованою вартістю теплової енергії

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11. Вартість теплової енергії за відповідними тарифами 

370755,07

 

418886,03

 

41141,92

 

12. Тариф на теплову енергію, грн/Гкал

 

3481,64

 

5031,05

 

6915,45

13. Податок на додану вартість

 

696,33

 

1006,21

 

1383,09

14. Тариф на послугу з постачання теплової енергії, грн/Гкал з ПДВ

 

4177,97

 

6037,26

 

8298,54

15. Рентабельність

 

2,15%

 

1,91%

 

1,63%

Зауваження та пропозиції по суті питання надаються електронною поштою VP_TEC@ukr.net  або на адресу: 25030 м. Кропивницький, вул. Сергія Гришина 23/16.  Зауваження та пропозиції приймаються протягом 7 календарних днів з дня публікації даного оголошення.

Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо зазначати прізвище, ім’я та по батькові особи (для юридичних осіб – повне найменування), що їх подала, та її контактні дані для здійснення зворотного зв’язку.

              Адміністрація КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» КМР»


19.09.2023

До уваги споживачів КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» КМР»

Відповідно до вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 130 від 05.06.2018 року, КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»КМР» інформує споживачів про намір зміни тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії на опалювальний період 2023-2024 року для всіх категорій споживачів.

Відповідно до Закону України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» комунальними послугами є, зокрема, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

«Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води», що затверджений постановою КМУ від 01.06.2011 № 869 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 291) (далі - Порядок № 869) передбачено щорічне встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води до початку опалювального сезону.

Діючі тарифи на теплову енергію встановлені рішенням виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 25 жовтня 2022 року №765, становлять:

- для потреб населення – 3811,49 грн/Гкал (з ПДВ);

- для бюджетних установ та організацій – 5 762,41 грн/Гкал (з ПДВ);

- для інших споживачів – 10 498,69 грн/Гкал (з ПДВ). 

Встановлені тарифи не введені в дію відповідно до Закону України №2479-ІХ «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування», яким держава забороняє протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано підвищувати тарифи на послуги з розподілу природного газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) і послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. При цьому, суб’єктам господарювання, що здійснюють виробництво та/або транспортування та/або постачання теплової енергії, надають послуги з постачання теплової енергії, щодо яких запроваджено мораторій згідно з Законом, державою компенсується різниця в тарифах. Встановлений мораторій був необхідний для підтримки всіх категорій споживачів теплової енергії.

Таким чином, протягом опалювального сезону 2022/2023 років тарифи на теплову енергію та послуги з постачання теплової енергії, залишились для всіх категорій споживачів на рівні тарифів, що застосовувалися до споживачів до 24 лютого 2022 року, а саме:

- для потреб населення – 2 005,60 грн/Гкал (з ПДВ);

- для бюджетних установ та організацій – 5 030,15 грн/Гкал (з ПДВ);

- для інших споживачів – 5 826,35 грн/Гкал (з ПДВ). 

Планові тарифи на теплову енергію/послуги з постачання теплової енергії розраховані з врахуванням наступних діючих цін (тарифів):

1. Природний газ

 1. Ціна газу для обсягу I- фіксованого встановлюється на рівні, що діяв станом на 24 лютого 2022 р. і становить 7420 гривень за 1000 куб. метрів газу (з ПДВ).

 2. З метою формування тарифів на теплову енергію виробником теплової енергії використовується ціна природного газу для обсягу ІІ на рівні 16 390 гривень за 1000 куб метрів газу(з ПДВ).

 3. Ціна газу для обсягу IIІ - фіксованого встановлюється на рівні, що діяв станом на 24 лютого 2022 р. і становить 16390 гривень з за 1000 куб. метрів газу (з ПДВ).

З ПДВ

Споживачі

Ціна в діючому тарифі (грн/тис.куб.м)

Ціна в планованому тарифі (грн/тис.куб.м)

Відхилення (%)

Населення

4 858,19

7 420,00

+52,7%

Бюджетні організації

16 390,00

16 390,00

0,0%

Інші споживачі

16 390,00

16 390,00

0,0%

Ціна на послуги транспортування природного газу не змінилась та складає – 124,16 грн за 1000 куб. метрів газу без ПДВ (Постанова НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013), з урахування коефіцієнту який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,1 умовних одиниць 136,58 грн за 1000 куб. метрів газу з ПДВ.

Не змінився тариф на послугу розподілу природного газу для філії’ ТОВ «Газорозподільні мережі України» та складає 1,49 грн. за 1 куб.м. газу без ПДВ (Постанова НКРЕКП від 22.12.2021 № 2753), та 1,788 за 1 куб.м. газу з ПДВ.

2. Еелектричної енергії

Для розрахунку витрат на електроенергію врахована середня ціна електричної енергії, що склалася на підприємстві за шість календарних місяців, що передують місяцю подання розрахунків тарифів на плановий період. Середня ціна на постачання електроенергії, що включена до розрахунків тарифів розрахована за січень 2023 – червень 2023 року та складає –3,63219 грн за 1 кВт/год без ПДВ. Крім того, включені витрати на розподіл електроенергії – 1,39508 грн за 1 кВт/год без ПДВ (постанова НКРЕКП від 21.12.2022 № 1801). Сумарна ціна електроенергії, що закладена в тариф складає – 5 02727 за 1 кВт/год без ПДВ.

У порівнянні з ціною в діючому відбулося зростання ціни на електричну енергію на 23 %. Ціна на електроенергію, що закладена у діючому тарифі становить 4,08818 грн/ кВт*год.

3. Водопостачання та водовідведення.

Ціна на водопостачання та водовідведення в діючому тарифі та планованому не змінилась та складає по основному постачальнику ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та складає:

Водопостачання – 25,212 грн/1 м3 з ПДВ.

Водовідведення – 20,76 грн/1 м3 з ПДВ.

4. Витрати на оплату праці та відрахуваня на соціальні заходи

Витрати на оплату праці розраховуються відповідно до Закону України «Про оплату праці». Формування тарифних ставок та посадових окладів робітників підприємства проводиться виходячи з наступних вихідних даних:

 • 6700 грн – мінімальна заробітна плата прийнята у розмірі, передбаченим Законом України «Про Державний бюджет на 2023рік»;

 • 2684 грн – прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01.01.2023, передбачений Законом України «Про Державний бюджет на 2023 рік», розрахований відповідно до планового періоду.

 • Інші коефіцієнти, які передбачені регіональними, галузевими угодами між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України, колективним договором, тощо.

Витрати на матеріали та проведення ремонтів

Витрати на матеріали, що необхідні для забезпечення технологічного процесу обраховані виходячи із фактичного використання матеріалів та запчастин за рік з врахуванням індексу цін виробників промислової продукції та зростання цін на матеріали. Розрахунок вартості матеріальних ресурсів на обслуговування і поточний ремонт обладнання, теплових мереж та будівель виконано згідно норм ДСТУ. Планується виконати ремонтні роботи господарським способом, у витратах врахована виключно вартість матеріалів, що необхідні для проведення ремонтних робіт.

Планові тарифи на послуги з постачання теплової енергії становлять:

 • 4 886,23 грн./Гкал (з ПДВ) - для населення, що проживає в будинках, обладнаних приладами обліку теплової енергії;

 • 123,89 грн. за 1 м² (з ПДВ) - для населення, що проживає в будинках, не обладнаних приладами обліку теплової енергії;

 • 6 157,30 грн./Гкал (з ПДВ) – для бюджетних споживачів;

 • 10 603,07 грн./Гкал (з ПДВ) – для інших споживачів.

Порівняльний аналіз тарифів :

Тариф на теплову енергію, грн за 1 Гкал з ПДВ

Групи споживачів теплової енергії

Населення

1 м кв

Бюджетні установи

Інші споживачі

тариф якийдіяв в опалювальному періоді 2022/2023 року

2 005,60

50,85

5 030,15

5 826,35

прогнозний тариф на опалювальнийперіод 2023/2024 року

4 886,23

123,89

6 157,30

10 603,07

% планового до діючого

143,63%

143,63%

22,41%

81,98%

Структура прогнозних тарифів на теплову енергію характеризується таблицею:

Показники

для потреб населення в будинках з приладамиобліку

для потреб бюджетнихустанов

для потреб іншихспоживачів

тис.грн. на рік

грн/Гкал

тис.грн. на рік

грн/Гкал

тис.грн. на рік

грн/Гкал

1. Повнаплановасобівартість, всього:

369 152,75

3 462,79

405 662,13

4 870,42

50 785,86

8 466,44

1.1. Прямівитрати, в тому числі:

363 957,86

3 419,22

401 778,77

4 826,85

50 500,12

8 422,87

1.1.1. Матеріальнівитрати:

159 746,13

1 323,64

164 813,52

1 794,01

9 886,26

1 474,41

- природний газ

106 058,62

808,90

123 960,28

1 279,27

6 958,89

959,68

- електричнаенергія

23 575,75

187,00

17 503,81

187,00

1 300,99

187,00

- вода і водовідведення

8 066,02

95,42

6 339,91

95,42

432,63

95,42

- матеріали для забезп. техн. процесу

22 045,74

232,31

17 009,52

232,31

1 193,75

232,31

1.2. Іншіпрямівитрати:

204 211,73

2 095,58

236 965,25

3 032,84

40 613,86

6 948,46

- оплата праці

49 277,07

499,95

37 804,20

499,95

2 675,97

499,95

- відрахування на соціальні заходи

10 840,96

109,99

8 316,93

109,99

588,71

109,99

- амортизаційнівідрахування

2 934,11

27,74

2 228,35

27,74

160,14

27,74

- витрати на покриттявтраттепловоїенергії в теплових мережах (у тому числіпонаднормативнихвтрат)

84 237,04

1 020,06

88 621,56

1 359,95

13 338,76

3 017,75

- іншіпрямівитрати, у тому числі:

56 922,55

437,85

99 994,21

1 035,22

23 850,28

3 293,03

2. Загальновиробничівитрати, всього:

5 194,89

43,57

3 883,36

43,57

285,74

43,57

- оплата праці

3 907,82

32,77

2 921,23

32,77

214,94

32,78

- відрахування на соціальні заходи

859,72

7,20

642,67

7,20

47,29

7,20

- іншівитрати

427,35

3,59

319,46

3,59

23,51

3,59

3. Адміністративнівитрати, всього в т.ч.:

6 174,06

51,78

4 615,33

51,78

339,59

51,79

- оплата праці

4 759,72

39,92

3 558,05

39,92

261,80

39,92

- відрахування на соціальні заходи

1 047,13

8,78

782,78

8,78

57,60

8,78

- іншивитрати

367,21

3,09

274,50

3,09

20,19

3,09

4. Повнасобівартість

375 326,81

3 514,57

410 277,46

4 922,20

51 125,45

8 518,22

5. Витрати на покриттявтрат

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Розрахунковийприбуток (іншевикористанняприбутку)

12 857,48

124,14

12 502,64

156,55

1 097,66

210,08

7. Розрахунковийприбуток на розвитоквиробництва (виробничіінвестиції )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Розрахунковийприбуток на розвитоквиробництва (виробничіінвестиції ВКО)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Податок на прибуток

2 822,38

27,26

2 744,48

34,37

240,95

46,12

10. Різницяміжрічноюпланованою та перерахованоюрічноюпланованоювартістютепловоїенергії

52 447,59

405,88

1 439,81

17,96

414,24

61,47

11. Вартістьтепловоїенергії за відповідними тарифами

443 454,26

 

426 964,39

 

52 878,30

 

12. Тариф на тепловуенергію, грн/Гкал

 

4 071,86

 

5 131,08

 

8 835,89

13. Податок на доданувартість

 

814,37

 

1 026,22

 

1 767,18

14. Тариф на послугу з постачаннятепловоїенергії, грн/Гкал з ПДВ

 

4 886,23

 

6 157,30

 

10 603,07

15. Рентабельність

 

3,86%

 

3,86%

 

2,99%

Звертаємо Вашу увагу що 27.07.2023 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та «зеленої» трансформації енергетичної системи України», яким внесено зміни, зокрема, до статті 1 Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування» в частині дії мораторію лише для категорії споживачів «населення».

Відтак, в подальшому до усіх споживачів (крім населення) мають застосовуватися економічно обґрунтовані тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії.

Враховуючи те, що на законодавчому рівні заборона щодо підвищення тарифів залишається лише щодо категорії споживачів «населення», КП «Теплоенергетик» КМР» має намір продовжити термін дії тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії для населення, на період з 01.10.2023 року до 30.09.2024 року в розмірі та за структурою тарифів, встановлених рішенням виконавчого комітету міської ради м. Кропивницького від 22.09.2020 р. №458, а для бюджетних установ і інших споживачів мають застосовуватись тарифи, на рівні економічно обґрунтованих, затверджених виконавчим комітетом Крропивницької міської ради.

Зауваження та пропозиції споживачів щодо прогнозних тарифів приймаються у письмовому та/або електронному вигляді у термін з 20.09.2023 року по 27.09.2023 року включно за адресою: м. Кропивницький, вул. С. Гришина 23/16 або на електронну адресу E-mail: VP_TEC@ukr.net

Адміністрація КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» КМР»


05.09.2023

Інформація до відома споживачів смт.Нове!

КП «Теплоенергетик» КМР» повідомляє про намір зміни тарифів на послугу з централізованого водопостачання тацентралізованого водовідведення, для всіх категорій споживачів смт.Нове на 2024 рік.

Відповідно до ст..4, ст..10 Закону України «Про житлово-комунальніпослуги» та ст.ст.13, 23 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»,  посилаючись на п.1, 2, 7 «Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», затвердженого постановою КМУвід 01.06.2011 р. № 869 (в редакції постанов КМУ від 03.04.2019 р. № 291 та від 10.06.2020 р. № 467)  КП «Теплоенергетик» КМР» повідомляє про наміри здійснення зміни тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення  для всіх категорій споживачів смт.Нове.

Необхідність перегляду тарифів зумовлена постійною зміною вартості складових, які впливають на собівартість послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Тобто, якщо змінились ціни на електричну енергію, реагенти, пально-мастильні матеріали тощо, відповідно виникає необхідність у перегляді тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення з урахуванням актуальних цін складових собівартості цих послуг. У разі якщо тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення не будуть покривати економічно обґрунтовані витрати собівартості цих послуг, внаслідок чого підприємство отримує збитки, та не буде спроможнім  ефективно проводити свою господарську діяльність.

Станом на сьогоднішній день на підприємстві діють тарифи, які встановлені рішенням від 13 грудня 2022 року №917 виконавчого комітету Кропивницької міської ради, які становлять:

Послуга

Тариф на послуги, грн.куб (з ПДВ)

Водопостачання

25,212

Водовідведення

20,76

Разом

45,972

Вище зазначені тарифи економічно не обґрунтовані, та встановлені на рівні тарифів, які встановленні Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг для споживачів, що не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення м.Кропивницького.

З урахуванням вищевказаних чинників прогнозовані розміри тарифів на водопостачання та водовідведення (з ПДВ) у разі їх погодження становитимуть:

Послуга

Тариф, грн../м3 з урахуванням ПДВ

Централізоване водопостачання

69,05

Централізоване водовідведення

81,25

Разом

150,30

Зауваження та пропозиції споживачів щодо прогнозних тарифів приймаються у письмовому та/або електронному вигляді у термін з 31.08.2023 року по 08.09.2023 року включно за адресою: м. Кропивницький, вул. С. Гришина 23/16 або на електронну адресу e-mail:    VP_TEC@ukr.net

Додаток №1

Планована структура тарифів на послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2024 рік.

Показник

Водопостачання

Водовідведення

Виробнича собівартість, усього, зокрема:

13910,79

55,35

11846,42

64,98

прямі матеріальні витрати, зокрема:

5148,82

20,49

2446,13

13,42

електроенергія

4413,05

17,56

2068,45

11,34

інші прямі матеріальні витрати

735,77

2,93

377,68

2,08

прямі витрати на оплату праці

4784,10

19,04

5828,26

31,97

інші прямі витрати, зокрема:

2644,42

10,51

1872,56

10,27

єдиний внесок

1052,50

4,19

1282,22

7,03

амортизація основних

163,73

0,65

152,85

0,84

інші прямі витрати

1428,19

5,67

437,49

2,4

Загальновиробничі витрати, всього:

1333,46

5,31

1699,47

9,32

оплата праці

767,49

3,05

1031,27

5,66

відрахування на соціальні заходи

168,85

0,67

226,88

1,24

інші витрати

397,12

1,59

441,32

2,42

Адміністративні витрати, всього:

206,17

0,82

204,95

1,12

оплата праці

164,09

0,65

164,09

0,90

відрахування на соціальні заходи

36,10

0,15

36,1

0,20

інші витрати

5,98

0,02

4,76

0,02

Інші операційні витрати

0,00

0,00

0,00

0

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0

Усього витрат повної собівартості

14116,96

56,17

12051,37

66,10

Витрати на відшкодування втрат

0

0

0

0

Планований прибуток

344,32

1,37

293,94

1,61

податок на прибуток

61,98

0,25

52,91

0,29

чистий прибуток, зокрема:

282,34

1,12

241,03

1,32

дивіденди

 

 

 

 

резервний фонд (капітал)

 

 

 

 

виробничі інвестиції на розвиток виробництва питної води

 

 

 

 

(виробничі інвестиції)

 

 

 

 

інші виробничі інвестиції

 

 

 

 

інше використання прибутку

282,34

1,12

241,03

1,32

Вартість водопостачання для споживачів за відповідними тарифами

14461,29

57,54

12345,31

67,71

Обсяг реалізації, тис. куб. м

251,31

182,328

Тариф без ПДВ

57,54

67,71

Тариф з ПДВ

69,05

81,25

Загальний розмір тарифів

150,30


16.09.2022

До уваги  споживачів КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" КМР"

Відповідно до вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 130 від 05.06.2018 року, КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" КМР" інформує споживачів про намір зміни тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії на опалювальний період 2022-2023 року для всіх категорій споживачів.  

Головними причинами перегляду тарифів є зміна  складових тарифів: вартості природного газу, електроенергії, послуг водо забезпечення та водовідведення,  коригування фонду оплати праці з врахуванням змін розміру мінімальної заробітної плати, тощо.

Діючі тарифи були встановленні рішенням виконавчого комітету від 21.102021 року № 674 "Про встановлення на КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" КМР"  одноставковвих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової енергії на опалювальний період 2021/2022 р." (зі внесеними змінами  від 26.10.2021 року № 677).

Порівняльна таблиця діючих та проектів тарифів на теплову енергію,

без ПДВ

Споживачі

  Діючий тариф (грн/Гкал)

Плановий тариф (грн/Гкал)

Відхилення (%)

Населення

1 671,33

3 600,75

115,4

Бюджетні організації

4 191,79

6 071,88

44,9

Інші споживачі

4 855,29

12 594,71

159,40

Основними причинами є:

1. Зміна ціни на природний газ

Кабінет Міністрів України постановою від 19 липня 2022 року № 812 затвердив Положення «Про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» (далі – Постанова КМУ №812).

Постановою КМУ № 812 встановлено ціни на природний газ для виробників теплової енергії з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року ціна природного газу для виробництва теплової енергії:

 • для потреб "Населення" (обсяг I - фіксований) встановлюється на рівні, що діяв станом на 24 лютого 2022 р. за договором постачання природного газу на 2021-2024 роки з ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”, і становить 7 420 грн з урахуванням податку на додану вартість за 1000 куб. метрів газу;
 •  для потреб "Інші споживачі" (обсяг ІІ) встановлюється на рівні, що діяв станом на 24 лютого 2022 року за договором постачання природного газу на 2021—2024 роки з ТОВ “Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", і становить 38 325,5 грн. з урахуванням податку на додану вартість за 1000 куб. метрів газу.
 •  для потреб "Бюджетних організацій" (обсяг IIІ) встановлюється на рівні, що діяв станом на 24 лютого 2022 р. за договором постачання природного газу на 2021-2024 роки з ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", і становить 16 390 грн з урахуванням податку на додану вартість за 1000 куб. метрів газу.

(з ПДВ)

Споживач

Ціна  газу в діючому тарифі (грн/тис.куб.м)

Ціна газу в планованому тарифі (грн/тис.куб.м)

Відхилення (%)

Населення

4 858,19

7 420,00

+52,7%

Бюджетні організації

16 390,00

16 390,00

0,0%

Інші споживачі

24 769,80

38 325,50

+54,7%

2. Зміна вартості електричної енергії

Для розрахунку витрат на електроенергію врахована середня ціна електричної енергії, що склалася на підприємстві за шість календарних місяців, що передують місяцю подання розрахунків тарифів на плановий період. Середня ціна на постачання електроенергії, що включена до розрахунків тарифів розрахована за лютий 2022 – липень 2022 року та складає –2,32723 грн за 1 кВт/год (без ПДВ). Крім того, включені витрати на розподіл електроенергії – 1,29531 грн за 1 кВт/год (без ПДВ) (постанова НКРЕКП від 17.12.2021 № 2600). Сумарна ціна електроенергії, що закладена в тариф складає – 4,08817 за 1 кВт/год (без ПДВ).

У порівнянні з ціною в діючому відбулося зростання ціни на електричну енергію на 27 %. Ціна на електроенергію, що закладена у діючому тарифі становить 3,22130 грн/ кВт*год.

3. Зміна вартості на послуги з водопостачання та водовідведення

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 грудня 2021 року №2858 «Про встановлення тарифів на централізованого водопостачання та централізованого водовідведення ОКВП «Дніпро-Кіровоград» з 02 січня 2022 року установлено тарифи на послуги:

 • Централізоване водопостачання 21,010 грн/куб. метр (без ПДВ);
 • Централізоване водовідведення – 17,300 грн/куб. метр (без ПДВ).

Ціна на водопостачання врахована в діючих тарифах  на рівні – 20,040 грн/куб. метр (без ПДВ) та є нижчою на 4,8%.На водовідведення збільшились на 1,5%, ціна у плановому тарифі – 17,300 грн/куб.метр, у діючому – 17,040 грн/куб.метр (без ПДВ).

4. Збільшення витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи.

Витрати на оплату праці на плановий період розраховані відповідно до Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про Державний бюджет Україна на 2022 рік», Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців “Всеукраїнська конференція роботодавців житлово-комунальної галузі України” та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2024 роки, положень колективного договору підприємства.

Зауваження та пропозиції споживачів щодо прогнозних тарифів приймаються у письмовому та/або електронному вигляді у термін з 16.09.2022 по 23.09.2022 включно за адресою: м. Кропивницький, вул. С. Гришина 23/16 або на електронну адресу E-mail:  VP_TEC@ukr.net

Структура планових тарифів на теплову енергію

Показники

для потреб населення в будинках з приладами обліку

для потреб бюджетнихустанов

для потреб іншихспоживачів

тис.грн. на рік

грн/Гкал

тис.грн. на рік

грн/Гкал

тис.грн. на рік

грн/Гкал

1. Повна планова собівартість, всього:

418 233,83

3 405,41

518 206,79

5 787,60

87 611,30

12 085,12

1.1. Прямі витрати:

413 562,95

3 371,13

514 887,24

5 753,32

87 343,60

12 050,84

1.1.1. Матеріальні витрати:

194 128,19

1 400,39

244 705,45

2 443,85

41 048,51

4 995,54

 - природний газ

151 302,81

1 045,37

213 997,21

2 088,83

38 611,08

4 640,53

 - електрична енергія

20 899,51

147,93

14 816,85

147,93

1 199,98

147,93

 - вода і водовідведення

9 036,00

92,57

6 597,38

92,57

506,99

92,57

 - матеріали для забезп. техн. процесу

12 889,87

114,52

9 294,01

114,52

730,46

114,52

1.1.2. Інші прямі витрати:

219 434,76

1 970,75

270 181,79

3 309,48

46 295,09

7 055,30

 - оплата праці

47 546,07

426,93

34 312,42

426,93

2 692,55

426,93

 - відрахування на соціальні заходи

10 460,14

93,93

7 548,72

93,93

592,36

93,93

 - амортизація

4 401,06

32,98

3 132,33

32,98

251,94

32,98

 - витрати на покриття втрат теплової енергії в теплових мережах  

91 425,82

956,01

121 424,81

1 735,65

20 375,55

3 803,32

 - інші прямі витрати

65 601,67

460,91

103 763,51

1 020,00

22 382,69

2 698,14

1.2. Загальновиробничі витрати:

4 670,88

34,26

3 319,55

34,26

267,70

34,26

2. Адміністративні витрати:

6 498,39

47,69

4 618,34

47,69

372,43

47,68

3. Повна собівартість

424 732,22

3 453,10

522 825,13

5 835,29

87 983,73

12 132,80

4. Витрати на покриття втрат

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Розрахунковий прибуток, у т.ч.:  

17 707,96

147,65

20 578,60

236,59

3 210,80

461,91

5.1. Податок на прибуток

3 187,43

26,58

3 704,16

42,59

577,95

83,15

5.2. Розвиток виробництва  (виробничі інвестиції

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.Інше використання прибутку (обігові кошти)

14 520,53

121,07

16 874,44

194,00

2 632,85

378,76

6. Вартість теплової енергії за відповідними тарифами

442 440,18

 

543 403,73

 

91 194,53

 

7. Тариф на теплову енергію, грн/Гкал

3 600,75

6 071,88

12 594,71

8. Податок на додану вартість

720,15

1 214,38

2 518,94

9. Тариф на послугу з постачання теплової енергії, грн/Гкал з ПДВ

4 320,90

7 286,26

15 113,65

                                               Адміністрація КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» КМР»


14.03.2022

Плата за абонентське обслуговування КП «Теплоенергетик» КМР»

На виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» до тарифів на послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води не враховуються витрати, які включаються до складу плати за абонентське обслуговування.

Комунальне підприємство «Теплоенергетик» КМР» запровадило окрему плату за абонентське обслуговування. Вона нараховується всім споживачам, з якими укладено індивідуальний договір про надання послуги з постачання теплової енергії.

Що таке абонентська плата 

Плата за абонентське обслуговування – платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання послуги з постачання теплової енергії.

Зокрема, абонентська плата включає такі витрати: - укладення договору про надання комунальної послуги; - здійснення розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами; - нарахування та стягнення плати за спожиті комунальні послуги;  - обслуговування та заміна вузлів комерційного обліку теплової енергії (у разі їх наявності). 

Розмір плати за абонентське обслуговування З 1 березня 2022 року плата за абонентське обслуговування у розрахунку на один особовий рахунок для послуг з постачання теплової енергії, що надаються споживачам КП «Теплоенергетик» КМР» становить: 

* 35 грн 19 копійок на місяць з ПДВ.

Кому нараховується плата за абонентське обслуговування

Плата за абонентське обслуговування нараховується всім споживачам, з якими укладений індивідуальний договір про надання послуги. 

Розмір плати за абонентське обслуговування може змінюватися тільки за умови зміни законодавчо встановленого розміру прожиткового мінімуму.

Розрахунок абонентської плати проведено відповідно до Закону України від 09.11.2017 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» зі змінами та доповненнями та враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України №808 від 21 серпня 2019 року "Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами".

Адміністрація КП «Теплоенергетик» КМР»
 


15.11.2021

До уваги споживачів  КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" КМР"

Відповідно до вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 130 від 05.06.2018 р., КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" КМР" інформує споживачів про намір здійснити коригування тарифів на теплову енергію її виробництво, транспортування та постачання  теплової енергії на період з 01.10.2021 р. по 30.09.2022 р. 

Метою перегляду (коригування) тарифів на теплову енергію є зростання ціни на природний газ та перегляду НКРЄКП тарифів на виробництво теплової енергії виробленою ТЕЦ.

Тобто:

збільшення вартості природного газу

Згідно з додаткової угоди з ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" від 20.09.2021 №1394-НГТ-28 ціна на природний газ (в чинному тарифі) для виробництва теплової енергії становить:

населенню (обсяг І) - 6183,33 грн/тис.куб.м (без ПДВ);

бюджетним організаціям (обсяг ІІ) - 13 658,42 грн/тис.куб.м (без ПДВ);

іншим споживачам (обсяг ІІІ) - 20 641,50 грн/тис.куб.м (без ПДВ).

На сьогодні триває процедура підписання додаткових угод до Договорів постачання природного газу, враховуючи фіксовані ціни, що визначені Меморандумом.

Підприємством направлено до ТОВ "ГК"Нафтогаз Трейдинг" на підпис додаткову угоду, в якій ціна на природний газ (обсягу ІІІ) складає – 30 217,52 грн/тис.куб.м (без ПДВ). Зростання на 46,40% у порівнянні з ціною, яка закладена в діючий тариф.

Загальна вартість природного газу (обсяг ІІІ) разом з послугами транспортуванням та розподілу природного газу складе – 31 954,10 грн/тис. куб.м (без ПДВ).

У діючому тарифі врахована вартість природного газу (обсяг ІІІ) – 22 378,08 грн/тис.куб.м (без ПДВ). Зростання на 42,8%;

зміна тарифів на виробництво теплової енергії ВП "Теплоелектроцентраль" (ТЕЦ)

НКРЕКП постановою №2752 від 24.12.2020 року встановила для ТЕЦ тарифи на виробництво електричної енергії на 2021 рік.

06 жовтня 2021 року на засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання було схвалено проект постанови НКРЕКП "Про внесення змін до постанови №2752 від 24.12.2020 року. 

В структурі тарифу були передбачені ціни на природний газ згідно договору з ТОВ "ГК"Нафтогаз Трейдинг" та відповідних додаткових угод, а саме для потреб:

 •          населення фіксований обсяг І – 6 183,33 грн/тис.куб.м без ПДВ;
 •          бюджетних організацій та інших споживачів – 12 430,04 грн/тис.куб.м (без ПДВ).

В діючому тарифі закладено собівартість виробництва теплової енергії  ТЕЦ згідно проєкту постанови, яка була схвалена на засіданні 06.10.2021 р.

У зв’язку з щомісячним зростанням ціни на природний газ підприємством 19 жовтня 2021 року були проведені відкриті обговорення щодо внесення змін до схваленого проєкту постанови. З врахуванням цін на природний газ для потреб:

         населення (фіксований обсяг І) – 6 183,33 грн/тис.куб.м (без ПДВ).

         бюджетних організацій (фіксований обсяг ІІ) – 13 658,42 грн/тис.куб.м (без ПДВ).

         для інших споживачів Обсяг ІІІ   – 20 641,50 грн/тис.куб.м (без ПДВ).

На засіданні було розглянуто та схвалено зміни до проєкту постанови від 24.12.2020 р №2752.

Споживачі

Проєкт тарифу ТЕЦ в зв’язку зі зміною ціни на природний газ

Затверджений тариф ТЕЦ в зв’язку зі зміною ціни на природний газ

відхилення, %

населення

1438,48

1438,48

0%

бюджетні організації

2233,53

2389,89

+7,0%

інші споживачі

2231,35

3275,14

+46,8%

Прогнозований рівень розрахункових тарифів на тепловуенергію становить:

Тариф на теплову енергію, грн за 1 Гкал  з ПДВ

Групи споживачів теплової енергії

Населення з лічильниками

населення без лічильників

Бюджетні установи

Інші споживачі

затверджений

2568,49

2586,17

5030,15

5826,35

прогнозний

5131,18

7881,38

% зростання

0%

0%

2,01%

35,27%

Зауваження та пропозиції споживачів щодо прогнозних тарифів приймаються у письмовому та/або електронному вигляді у термін з 12.11.2021 р. по 19.11.2021 р. включно за адресою: м. Кропивницький, вул. С. Гришина 23/16 або на електронну адресу E-mail:  VP_TEC@ukr.net

Адміністрація КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК" КМР"

 

Структура одноставкових тарифів на теплову енергію КП "Теплоенергетик" КМР"

без ПДВ

 

№ з/п

 

Показники

Для потреб населення

Для потреб бюджетних організацій

Для потреб інших споживачів

тис. грн

грн/Гкал

тис. грн

грн/Гкал

тис. грн

грн/Гкал

1

Виробнича собівартість, у т.ч.:

365 579,82

2 443,75

357 633,14

3 839,01

33 634,74

4 519,47

1.1

прямі матеріальні витрати, у т.ч.:

297 218,67

1 948,62

315 692,06

3 343,88

30 296,82

4 024,34

1.1.1

природний газ

140 977,29

829,76

137 678,50

1 321,83

17 884,62

2 159,25

1.1.2

електроенергія

17 421,15

106,48

10 681,39

106,48

849,52

106,48

 

1.1.3

витрати на теплову енергію встановленого  НКРЄКП тарифу на теплову енергію,

вироблену власною ТЕЦ

55736,73

328,06

92901,05

891,93

13850,69

1672,22

1.1.3.1

витрати на паливо у собівартості теплової

енергії власної ТЕЦ

38345,53

225,69

75646,24

726,27

11984,84

1446,96

1.1.4

холодна вода для технологічних потреб та

водовідведення

9 743,71

79,26

5 981,01

79,26

476,26

79,26

1.1.5

матеріали, запасні частини та інші

матеріальні ресурси

2 160,51

16,65

1 325,88

16,65

105,55

16,65

1.1.6

витрати на покриття втрат теплової енергії в

теплових мережах

71 179,28

588,41

73 289,81

986,92

6 966,84

1 178,08

1.2

прямі витрати на оплату праці

46 260,31

338,98

28 383,10

338,98

2 259,01

338,98

1.3

інші прямі витрати, у т.ч.:

17 484,32

127,42

10 727,28

127,42

853,76

127,42

1.3.1

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників

10 177,27

74,58

6 244,27

74,58

496,98

74,58

1.3.2

амортизація

2 208,43

14,88

1 354,54

14,88

107,77

14,88

1.3.3

інші прямі витрати

5 098,62

37,96

3 128,47

37,96

249,01

37,96

1.4

загальновиробничі витрати, у т.ч.:

4 616,52

28,73

2 830,70

28,73

225,15

28,73

1.4.1

витрати на оплату праці

3 676,76

22,88

2 254,47

22,88

179,31

22,88

1.4.2

єдиний внесок на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування працівників

808,88

5,04

495,98

5,04

39,45

5,04

1.4.3

інші витрати

130,88

0,81

80,25

0,81

6,39

0,81

2

Адміністративні витрати, у т.ч.:

4 917,51

30,60

3 015,25

30,60

239,83

30,60

2.1

витрати на оплату праці

3 735,55

23,25

2 290,51

23,25

182,18

23,25

2.2

єдиний внесок на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування працівників

821,82

5,11

503,91

5,11

40,08

5,11

2.3

інші витрати

360,14

2,24

220,83

2,24

17,57

2,24

3

Витрати на збут

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Повна собівартість

370 497,33

2 474,35

368 583,57

3 952,64

46 524,77

6 213,44

7

Розрахунковий прибуток, усього *, у т.ч.:

16 702,07

112,62

14 787,27

162,16

1 739,02

233,33

8

Сума компенсації витрат за попередній опалювальний період на природний газ, та вилучення витрат по інвестиційній програмі

-2 235,71

-18,48

17 340,26

161,18

1 046,40

121,05

9

 

Вартість теплової енергії за відповідними  тарифами, (без інвестиційної складової)

384 963,69

2 568,49

400 711,10

4 275,98

49 310,19

6 567,82

9.1

З інвестиційною складовою (лічильники)

343729,03

2 586,17

 

 

 

 

10

Тарифи на теплову енергію, Гкал,  з інвестиційною складовою (лічильники)

2 586,17

4 275,98

6 567,82

11

Тарифи на теплову енергію, Гкал,  з інвестиційною складовою (лічильники)

2 568,49

-

-

 

 


06.06.2021

Інформація до відома споживачів КП «Теплоенергетик» КМР»!

Повідомлення про початок процедури затвердження інвестиційної програми у сфері послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для всіх категорій споживачів смт.Нове.

На виконання вимог Наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 19.08.2020 р. №191 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації», КП Теплоенергетик» КМР» повідомляє про наміри затвердження інвестиційної програми з надання послуги централізованого водопостачання та водовідведення на 2021 рік для всіх категорій споживачів смт.Нове.

По дільниці централізованого водопостачання інвестиційною програмою передбачається придбання та влаштування насосних агрегатів з високим ККД – Wilo CronoLine-IL 50/220-15/2 – 3 од., потужністю електродвигуна 15 кВт.

№ насосного агрегату

Старе насосне обладнання, робота в 2020 році

Нове обладнання, план на 2021 рік

Найменування обладнання

Час роботи

агрегатів

Витрати електроенергії , кВт/рік

Найменування обладнання

Планові витрати

електроенергії

.кВт/рік

№ 1

Д 320/50

4392

219600

Wilo CronoLine-IL 50/220-15/2

131400

№ 2

Д 320/50

3490

174500

Wilo CronoLine-IL 50/220-15/2

131400

№ 3

Д 200/36

1243

62150

Wilo CronoLine-IL 50/220-15/2

105120

 

ВСЬОГО

 

456250

 

367920

По дільниці централізованого водовідведення інвестиційною програмою передбачається встановлення насосних агрегатів – СМ150-125-315-4 УХЛ4 – потужністю електродвигуна 37 кВт – 3 од..

№ насосного агрегату

Старе насосне обладнання, робота в 2020 році

Нове обладнання, план на 2021 рік

Найменуван ня обланання

Час роботи агрегаті в

Витрати електрое нергії , кВт/рік

найменування обладнання

Планові витрати

електроенергії. кВт/рік

№ 1

ФГ-144-46

1756

96580

СМ150-125-315-4 УХЛ4

64972

№ 2

ФГ-144-46

1098

60390

СМ150-125-315-4 УХЛ4

40626

№ 3

ФГ-144-46

878

48290

СМ150-125-315-4 УХЛ4

32486

 

Разом

 

205260

 

138084

 

Адміністрація КП «Теплоенергетик» КМР»

 

 

 

 


Інформація до відома споживачів КП «Теплоенергетик» КМР»!

Повідомлення про намір встановити тарифи на послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, для всіх категорій споживачів смт.Нове.

Відповідно до ст.4, ст.10 Закону України «Про житлово-комунальніпослуги» та ст.ст.13, 23 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»,  посилаючись на п.1, 2, 7 «Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», затвердженого постановою КМУвід 01.06.2011 р. № 869 (в редакції постанов КМУ від 03.04.2019 р. № 291 та від 10.06.2020 р. № 467)  КП «Теплоенергетик» КМР» повідомляє про наміри здійснення зміни тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення  для всіх категорій споживачів смт.Нове.

Станом на сьогоднішній день на підприємстві діють тарифи,  встановлені рішенням від  23 грудня 2019 року №98 виконавчого комітету Новенської селищної ради, а саме:

Категорія споживачів

Тарифи на послуги, грн куб. (з ПДВ)

Всього

Централізоване

водопостачання

Централізоване водовідведення

Населення

15,828

12,852

28,68

Бюджетні установи

14,68

25,48

40,16

Інші споживачі

17,26

26,38

43,64

Технічна вода

13,88

 

13,88

Зміна чинних тарифів на водопостачання та водовідведення для всіх категорій споживачів обумовлена наступними чинниками:

- підвищенням вартості електроенергії на  38%;

- підвищенням рівня прожиткового мінімуму на 18 %

З урахуванням вищевказаних чинників прогнозні розміри тарифів на водопостачання та водовідведення (з ПДВ) становитимуть:

Послуга

Тариф, грн./м3 з ПДВ

Централізоване водопостачання

48,22

Централізоване водовідведення

51,01

Разом

99,23

Структура прогнозованого тарифу зазначена в додатку 1

Зауваження та пропозиції споживачів щодо прогнозних тарифів приймаються у письмовому та/або електронному вигляді у термін з 23.04.2021 року по 30.04.2021 року включно за адресою: м. Кропивницький, вул. С. Гришина 23/16 або на електронну адресу E-mail:    VP_TEC@ukr.net

 

Додаток 1

Структура прогнозованих тарифів на послугу з централізованого водопостачання

          та централізованого водовідведення  для всіх категорій споживачів КП «Теплоенергетик» КМР» ( смт.Нове) 

Найменування показника

Прогнозовані тарифи КП «Теплоенергетик» КМР» на централізоване водопостачання та водовідведення

(без ПДВ)

Водопостачання

Водовідведення

тис. грн

грн/м3

тис. грн

грн/ м3

Електрична енергія

3 065,81

10,90

1 442,67

7,40

Інші прямі матеріальні витрати

350,44

1,25

256,20

1,31

Витрати на оплату праці

3 514,15

12,50

3 838,13

19,69

Єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування працівників

773,11

2,75

844,39

4,33

Амортизація

170,66

0,61

144,66

0,74

Інші прямі витрати

1 581,83

5,62

147,54

0,76

Загальновиробничі витрати

1 067,74

3,80

1 022,05

5,24

Адміністративні витрати

178,24

0,63

177,53

0,91

Витрати на збут

328,6

1,17

219,03

1,12

ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ

11 030,58

39,23

8 092,20

41,50

Прибуток

269,04

0,95

197,37

1,01

Рентабельність

 

2,4%

 

2,4%

ВСЬОГО ПРОГНОЗНИЙ ТАРИФ без ПДВ

11 299,62

40,18

8 289,57

42,51

ВСЬОГО ПРОГНОЗОВАНИЙ ТАРИФ з ПДВ

48,22

51,01

 

Адміністрація КП «Теплоенергетик» КМР»

 


07.12.2020

До уваги споживачів КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК»

Відповідно до вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 130 від 05.06.2018 року, КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» інформує споживачів про намір здійснити коригування тарифів на теплову енергію її виробництво, транспортування та постачання  теплової енергії на період з 01.10.2020 по 30.09.2021 р. 

Метою перегляду тарифів на теплову енергію є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня внаслідок:

 • збільшення вартості природного газу з 01 листопада 2020 року газопостачальною компанією «Нафтогаз» до 6450,444грн за тис. м3 з ПДВ. У встановлених тарифах передбачена ціна на газ – 4858,188 грн за тис. м3. Зростання ціни на 32,8%.

Загальна вартість на природний газ разом з транспортуванням та розподілом природного газу складе – 6369,53 без ПДВ за 1000 куб. метрів. У діючому тарифі врахована вартість природного газу – 5042,65 без ПДВ за 1000 куб. метрів, ціна зросла  на 26,3%.

 • зростання вартості електричної енергії. Станом на 01.12.2020 року ціна електричної енергії складає – 1,82692 грн за 1 кВт/год без ПДВ, тариф на розподіл  складає – 0,87904 грн за 1 кВт/год без ПДВ. Сумарна ціна електроенергії –  2,70596 грн за 1 кВт/год без ПДВ, та є більшою на 9,7% від закладеної в діючому тарифі.
 • внесення змін до постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. №3210 на виробництво теплової енергії власною ТЕЦ. У зв’язку із зміною ціни на паливо, НКРЕКП постановою від 30.11.2020 року № 2234 з 01 грудня 2020 року встановила нові тарифи на виробництво теплової енергії, що є підставою для коригування тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

Без внесення змін до тарифу підприємство протягом опалювального сезону 2020-2021 року буде нести колосальні збитки, оскільки в структурі тарифів паливна складова займає найбільшу частку – 49,02 %.

Прогнозований рівень розрахункових тарифів на тепловуенергію становить:

Тарифи

Встановлені

тарифи

Проєкт тарифів

Відхилення,%

Тариф на теплову енергію для населення, грн/Гкал (без ПДВ)

1 671,33

1 926,60

15,3%

Тариф на теплову енергію для бюджетних установ, грн/Гкал (без ПДВ)

1 774,91

2 025,70

14,1%

Тариф на тепловову енергію для інших споживачів, грн/Гкал (без ПДВ)

1 885,17

2 134,25

13,2%

 

Скоригована структура тарифів на теплову енергію, її транспортування та постачання КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК"

№ з/п

Найменування показників

Усього

Для потреб категорій споживачів:

Населення

бюджетні установи

Інші

І Структура тарифів на теплову енергію, грн/Гкал (без ПДВ)

1

Тарифи на теплову енергію, у тому числі:

х

1 926,60

2 025,70

2 134,25

1.1

Тарифи на виробництво  теплової енергії

х

1 200,47

1 294,00

1 380,30

1.2

Тарифи на транспортування теплової енергії

х

718,40

723,97

746,22

1.3

Тарифи на постачання теплової енергії

х

7,73

7,73

7,73

ІІ Структура тарифів на теплову енергію, тис. грн на рік

1

Виробнича собівартість, у тому числі:

584 314,64

326 293,72

224 563,95

33 456,97

1.1

Прямі  матеріальні витрати, у тому числі:

479 637,88

266 637,55

185 117,38

27 882,95

1.1.1

витрати на паливо (природний газ)

187 762,23

130 612,30

53 825,60

3 324,33

1.1.2

Витрати на технологічну електроенергію для технологічних потреб

24 602,22

14 158,52

9 154,90

1 288,80

1.1.3

Собівартість теплової енергії власною ТЕЦ

144 173,50

52 992,47

74 912,81

16 268,22

1.1.3.1

витрати на паливо у собівартостівласних ТЕЦ

91 703,34

33 706,26

47 652,28

10 344,80

1.1.4

холодна вода для технологічних потреб та водовідведення

14 754,72

8 325,55

5 630,60

798,57

1.1.5

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

7 779,81

4 395,50

2 964,12

420,19

1.1.6

витрати на покриття втрат власної теплової енергії в теплових мережах (у т.ч. понад нормовані втрати)

100 565,40

56 153,21

38 629,35

5 782,84

1.2

Прямі витрати на оплату праці

72 520,58

41 304,41

27 350,49

3 865,68

1.3

Інші прямі витрати,  у тому числі:

27 067,69

15 427,70

10 198,89

1 441,10

1.3.1

Єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування працівників

15 954,53

9 086,97

6 017,11

850,45

1.3.2

амортизація

3 173,34

1 812,26

1 192,68

168,40

1.3.3

Інші прямі витрати

7 939,82

4 528,47

2 989,10

422,25

1.4

Загальновиробничі витрати

5 088,49

2 924,06

1 897,19

267,24

1.4.1

витрати на оплату праці

3 993,64

2 294,92

1 488,99

209,73

1.4.2

Єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування працівників

878,61

504,88

327,58

46,15

1.4.3

амортизація

216,24

124,26

80,62

11,36

2.

Адміністративні витрати

6 502,36

3 736,52

2 424,35

341,49

2.1

витрати на оплату праці

4 809,64

2 763,81

1 793,23

252,60

2.2

Єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування працівників

1 058,11

608,04

394,51

55,56

2.3

амортизація

634,61

364,67

236,61

33,33

3.

Витрати на збут, зокрема

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

витрати на оплату праці

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування працівників

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3

амортизація

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Інші операційні витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Повна собівартість

590 817,00

330 030,24

226 988,30

33 798,46

7.

Витрати на відшкодування втрат

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Розрахунковий прибуток на теплову енергію, усього, у тому числі:

16 873,28

8 851,69

6 988,71

1 032,88

8.1

податок на прибуток

3 037,19

1 593,31

1 257,96

185,92

8.2

на розвитоквиробництва (виробничіінвестиції)

3 048,32

1 717,62

1 165,34

165,36

8.3

Інше використання прибутку (обігові кошти 2%)

10 787,77

5 540,76

4 565,41

681,60

9.

Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами  (без ПДВ)

607 690,28

338 881,93

233 977,01

34 831,34

10.

Обсягреалізаціїтепловоїенергіївласнимспоживачам, Гкал

144 146,50

97 797,60

13 877,30

144 146,50

Зауваження та пропозиції споживачів щодо прогнозних тарифів приймаються у письмовому та/або електронному вигляді у термін з 04.12.2020 року по 11.12.2020 року включно за адресою: м. Кропивницький, вул. С. Гришина 23/16 або на електронну адресу E-mail:  VP_TEC@ukr.net

Адміністрація КП "ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК"

 


21.07.2020

Інформація до відома споживачів КП «Теплоенергетик»!

 

Відповідно до п.п.3 ст..4, ст..10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та ст. 13, 20 Закону України «Про теплопостачання», посилаючись на п.1, 2, 11 «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для всіх категорій споживачів, послугу з централізованого опалення», затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011 р. № 869 (в редакції постанов КМУ від 03.04.2019 р. № 291 та від 10.06.2020 р. № 467) КП «Теплоенергетик» повідомляє про наміри здійснення зміни тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, тарифів на послугу з постачання теплової енергії  для всіх категорій споживачів.

Станом на сьогоднішній день на підприємстві діють тарифи,  встановлені рішенням від  09.10.2019 р. №580 виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницький, а саме:

 • для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 2137,81 грн/Гкал (з ПДВ);
 • для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії –55,73 грн. за 1 кв. м  (з ПДВ);
 • для бюджетних установ та організацій на теплову енергію – 2233,85 грн/Гкал (з ПДВ);
 • для інших споживачів на теплову енергію – 2279,85 грн/Гкал (з ПДВ). 

Зміна чинних тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів обумовлена наступними чинниками:

 • зміна ціни на газ природний для всіх категорій споживачів з транспортуванням і розподілом  за 1000 м³  з 6968,21 грн.  до 5122,6537 грн зменшились на 26,5%;,
 • зниження вартості електроенергії на 21%;
 • зростанням ціни на водопостачання/водовідведення – на 34,2%/24,7%
 • підвищенням рівня прожиткового мінімуму – на 9 %

З урахуванням вище вказаних чинників прогнозні розміри тарифів на теплову енергію (з ПДВ) становитимуть:

 • для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 2053,44 грн/Гкал (з ПДВ) – зменшення на 4 %;
 • для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 53,53 грн за 1 кв. м  (з ПДВ), зменшення на 4 %;
 • для бюджетних установ та організацій на теплову енергію – 2209,80 грн/Гкал (з ПДВ), зменшення на 2 %;
 • для інших споживачів на теплову енергію – 2432,84 грн/Гкал (з ПДВ), зростання на 6%. 

         Зауваження та пропозиції споживачів щодо прогнозних тарифів приймаються у письмовому та/або електронному вигляді у термін з 17.07.2020 року по 25.07.2020 року включно за адресою: м. Кропивницький, вул. С. Гришина 23/16 або на електронну адресу E-mail:  VP_TEC@ukr.net

Структура прогнозованих тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, тарифів на послугу з постачання теплової енергії  для всіх категорій споживачів  КП «Теплоенергетик

Найменування показника

Прогнозовані тарифи КП «Теплоенергетик»

на теплову енергію, без ПДВ

для населення

для бюджетних установ

для інших організацій

тис.грн

грн/Гкал

тис. грн.

грн/Гкал

тис.грн

грн/Гкал

паливо

104 566,29

535,97

43 092,00

343,32

3 304,87

187,20

електрична енергія

12 909,01

68,34

8 346,97

68,34

1 175,06

68,34

собівартість теплової енергії власної ТЕЦ

48 508,97

248,64

68 579,65

546,39

14 889,38

843,38

в т.ч. паливо ТЕЦ

32 097,32

164,52

45 377,64

361,53

9 851,00

557,99

холодна вода на технологічні потреби

8 325,54

56,83

5 630,60

56,83

798,58

56,83

Інші прямі матеріальні витрати

48 445,69

336,09

34 309,49

350,82

5 420,43

390,59

витрати на оплату праці

46 322,37

279,80

30 622,31

279,79

4 326,94

279,80

Єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування працівників

10 190,89

61,56

6 736,91

61,55

951,93

61,56

амортизація

1 812,26

10,67

1 192,68

10,67

168,40

10,67

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

4 418,57

29,68

2 978,97

29,68

422,29

29,68

інші операційні витрати

5 758,52

33,65

3 785,12

33,65

534,34

33,66

ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ

291 258,11

1 661,23

205 274,70

1 781,06

31 992,22

1 961,71

Прибуток

8 159,07

49,97

6 711,09

60,44

1 036,35

65,66

Рентабельність

 

3,0%

 

3,4%

 

3,4%

ВСЬОГО ПРОГНОЗНИЙ ТАРИФ без ПДВ

299 417,18

1 711,20

211 985,79

1 841,50

33 028,57

2 027,37

ВСЬОГО ПРОГНОЗОВАНИЙ ТАРИФ з ПДВ

2 053,44

2 209,80

2 432,84

 

Адміністрація КП «Теплоенергетик»

 


Інформація до відома споживачів КП «Теплоенергетик»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017р. № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання», КП «Теплоенергетик» інформує споживачів про прогнозовані зміни тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів та на послугу з  постачання теплової енергії що надається населенню.

Станом на  01.08.2019 р.  на підприємстві діють тарифи,  затверджені рішенням від 11.09.2018 року №461 виконавчого комітету Міської ради м.Кропивницького, а саме:

 • для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії –  1 603,04 грн/Гкал (з ПДВ);
 • для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії –  45,68 грн. за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення (з ПДВ);
 • для бюджетних установ та організацій на теплову енергію – 2 089,51 грн/Гкал (з ПДВ);
 • для інших споживачів на теплову енергію – 2 089,51 грн/Гкал (з ПДВ).

Зазначені тарифи на теплову енергію та послугу з централізованого опалення на сьогодні не враховують повну собівартість теплової енергії, оскільки подані 25.01.2019р. корегування тарифів відтермінували на серпень 2019р. виконавчим комітетом Міської ради м.Кропивницького, протокол №6 від 28.03.2019р.

Рівень відшкодування встановленими тарифами на послуги з централізованого опалення для населення їх фактичної собівартості по підприємству станом на 01.08.2018 р. становить 75,2%.

Прогнозний економічно обґрунтований тариф на теплову енергію та послугу з централізованого опалення становитиме:

 • для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії -  2 157,31 грн/Гкал (з ПДВ) – зростання на 34,6 %;
 • для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії –  56,24 грн. за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення (з ПДВ) – зростання на 23,1 %;
 • для бюджетних установ та організацій на теплову енергію – 2 210,87 грн/Гкал (з ПДВ) – зростання на 5,8 %;
 • для інших споживачів на теплову енергію – 2 210,87 грн/Гкал (з ПДВ) – зростання на 5,8 %. 

Основними причинами перерахунку тарифу, є приєднання до КП «Теплоенергетик» повернутого з оренди ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» цілісний майновий комплекс згідно рішення Міської ради м.Кропивницького від 06.11.2018р. №1942, а також зростання вартості таких складових тарифу на теплову енергію як:

 • електроенергія – на 34%,
 • мінімальна заробітна плата (прожитковий мінімум) – на 12%

та інших складових тарифу на теплову енергію (податків і зборів, амортизаційних відрахувань, паливно-мастильних матеріалів, матеріалів необхідних для проведення ремонтних аварійно-відновлювальних робіт тощо).

Зауваження та пропозиції споживачів щодо прогнозних розмірів тарифів приймаються у письмовому та/або електронному вигляді у термін з 06.09.2019 року по 16.09.2019 року включно за адресою: м. Кропивницький, вул. Сергія Гришина, 23/16 або на електронну адресу E-mail:  VP_TEC@ukr.net

 

Структура прогнозних тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення, що надається населенню КП «Теплоенергетик» на 2019 рік

Нвйменування показника

Питома вага витрат в прогнозних тарифах КП «Теплоенергетик» на теплову енергію, без ПДВ

для населення, що мешкає в будинках з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії

для бюджетних установ та інших організацій

для інших організацій

грн./Гкал

%

грн./Гкал

%

грн./Гкал

%

паливо

917,76

51,05

549,93

30,59

149,69

8,32

електрична енергія

101,51

5,64

101,51

5,64

101,51

5,64

собівартість теплової енергії власної ТЕЦ

322,7

17,95

690,54

38,41

1090,80

60,68

вода та водовідведення

13,27

0,74

13,27

0,74

13,27

0,74

витрати на оплату праці з нарахуваннями

321,19

17,87

321,19

17,87

321,19

17,87

амортизація

15,84

0,88

15,84

0,88

15,84

0,88

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

62,5

3,48

62,5

3,48

62,5

3,48

інші витрати

42,14

2,34

42,13

2,34

42,13

2,34

Інші операційні витрати

0,85

0,05

0,85

0,05

0,85

0,05

ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ

1 797,76

100,00

1 797,76

100,00

1 797,76

100,00

Прибуток

0,00

 

44,63

 

44,63

 

ВСЬОГО ПРОГНОЗНИЙ ТАРИФ без ПДВ

1 797,76

 

1 842,39

 

1 842,39

 

ВСЬОГО ПРОГНОЗНИЙ ТАРИФ з ПДВ

2 157,31

 

2 210,87

 

2 210,87

 

Прогнозний тариф на послугу з  постачання теплової енергії що надається населенню   становить 56,24 грн. за 1 кв.м

 

 


Інформація до відома споживачів КП «Теплоенергетик»!

 

Повідомлення про намірздійснитикоригуваннячинних тарифів на тепловуенергію, їївиробництво, транспортування та постачання для всіхкатегорій споживачів, послугу з централізованого опалення для населення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та «Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обгрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 р. №390, КП «Теплоенергетик» інформує споживачів про прогнозовані зміни тарифів шляхом коригування окремих статей витрат на теплову енергію для всіх категорій споживачів та послугу з централізованого опалення, що надається населенню.

Станом на  01.02.2019 р.  на підприємстві діють тарифи,  встановлені рішенням від 11.09.2018 року №461 виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницький, а саме:

 • для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1 603,04 грн/Гкал (з ПДВ);
 • для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії –45,68 грн. за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення (з ПДВ);
 • для бюджетних установ та організацій на теплову енергію – 2089,51 грн/Гкал (з ПДВ);
 • для інших споживачів на теплову енергію – 2089,51 грн/Гкал (з ПДВ). 

Коригування чинних тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів та послугу з централізованого опалення, що надається населенню, до економічно обгрунтованого рівня обумовлене наступними чинниками:

 • зміна ціни на газ природний, а саме, збільшення ціни для категорії «населення» на 26,17% та зменшення для категорій «бюджетні установи та організації» та «інші споживачі» на 21,14% у зв’язку з набуттям чинності постанови Кабінету Міністрів від 19.10.2018 р.№867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», якою для виробників теплової енергії затверджено нові ціни на природний газ;
 • збільшення вартості електроенергії на 8%;
 • підвищення мінімальної заробітної плати – на 9 %.

У зв’язку з вказаним вище причинами рівень відшкодування чинним тарифом собівартості теплової енергії для населення становить лише 87,1%.

З урахуванням вище вказаних чинників відкориговані тарифи на теплову енергію та послугу з централізованого опалення становитимуть:

 • для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1974,48 грн/Гкал (з ПДВ) – зростання на 23,2 %;
 • для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 56,27 грн. за 1 кв. м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення (з ПДВ), зростання на 23,2 %;
 • для бюджетних установ та організацій на теплову енергію – 1983,76 грн/Гкал (з ПДВ), зменшення на 5,1 %;
 • для інших споживачів на теплову енергію – 1983,76 грн/Гкал (з ПДВ), зменшення на 5,1%. 

Структури відкоригованих тарифів зазначені в додатку 1 та додатку 2. 

Зауваження та пропозиції споживачів щодо прогнозних тарифів приймаються у письмовому та/або електронному вигляді у термін з 12.02.2019 року по 22.02.2019 року включно за адресою: м. Кропивницький, вул. Енергетиків, 20 або на електронну адресу     E-mail: VP_TEC@ukr.net

 

Додаток 1

Структура відкоригованих тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії КП «Теплоенергетик»

Найменування показника

Відкориговані тарифи КП «Теплоенергетик» на теплову енергію,

без ПДВ

для населення

для бюджетних установ

для інших організацій

тис.грн.

грн./Гкал

тис.грн.

грн./Гкал

тис.грн.

грн./Гкал

паливо

405,21

10,00

4 280,26

78,66

0,00

0,00

електрична енергія

221,56

5,47

297,60

5,47

64,28

5,47

собівартість теплової енергії власної ТЕЦ

53 050,29

1 309,50

67 520,36

1240,83

15 509,25

1 319,49

вода та водовідведення

117,14

2,89

157,35

2,89

33,99

2,89

витрати на оплату праці з нарахуваннями

8 620,05

212,78

11 578,31

212,78

2500,98

212,78

амортизація

389,29

9,61

522,89

9,61

112,95

9,61

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

823,78

20,33

1 106,49

20,33

239,01

20,33

інші витрати

2 323,48

57,35

3 120,87

57,35

674,11

57,35

ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ

65 950,80

1 627,92

88 584,13

1 627,92

19 134,57

1 627,92

Рентабельність тарифу

0

0

1372,13

25,22

296,39

25,22

ВСЬОГО ПРОГНОЗНИЙ ТАРИФ без ПДВ

65 950,80

1627,92

89 956,26

1 653,14

19430,96

1 653,14

ВСЬОГО скоригований тариф з ПДВ

1 953,50

1 983,76

1 983,76

 

                                                                                                                          

Додаток 2

Структура відкоригованих одноставкових тарифів на послугу з централізованого опалення, що надається населенню КП «Теплоенергетик»

№ з/п

Найменування показника

Послуга з централізованого опалення

для абонентів з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії

для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії

грн./Гкал

грн./кв.м

1

Собівартість власної теплової енергії, врахованої у скоригованих тарифах на теплову енергію для населення

1627,92

294,17

2

Витрати на утримання абонентської служби, у т.ч.

10,11

1,83

2.1

витрати на оплату праці

7,18

1,30

2.2

відрахування на соціальні заходи

1,58

0,29

2.3

інші витрати

1,35

0,24

3

Витрати на проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у т.ч. їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки

0,00

0,00

4

Решта витрат, крім послуг банку

0,53

0,09

5

Послуги банку

6,84

1,24

6

Повна собівартість з урахуванням послуг банку

1 645,40

297,33

7

Розрахунковий прибуток

0,00

0,00

7.1

податок на прибуток

 

 

7.2

інше використання прибутку

 

 

8

Скоригований тариф на послугу без ПДВ

1 645,40

297,33

9

Податок на додану вартість

329,08

59,47

10

Скоригований тариф на послугу з ПДВ

1 974,48

356,80

11

Скоригований тариф на послугу з централізованого опалення, грн./кв.м за місяць протягом опалювального періоду

 

56,27

12

Планова тривалість опалювального періоду, діб

175

175

 

 

 

 


Інформація до відома споживачів КП «Теплоенергетик»

Відповідно до постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпеченняєдиногопідходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017р. № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання», КП «Теплоенергетик» інформує споживачів про прогнозовані зміни тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів та послугу з централізованого опалення, що надається населенню.

Станом на 01.05.2018 р. на підприємстві діють тарифи, затверджені постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), а саме:

 • для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1 305,15грн/Гкал (з ПДВ) - постанова НКРЕКП № 1101від 09.06.2016р.;
 • для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 38,59 грн. за 1 кв.м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення (з ПДВ) - постанова НКРЕКП № 1101 від 09.06.2016р.;
 • для бюджетних установ та організацій на теплову енергію – 1 647,05 грн/Гкал (з ПДВ) - постанова НКРЕКП № 2126від02.12.2016р.;
 • для інших споживачів на теплову енергію – 1 760,016грн/Гкал (з ПДВ) - постанова НКРЕКП № 151 від 01.02.2017р.;

Зазначені тарифи на теплову енергію та послугу з централізованого опалення на сьогодні не враховують повну собівартістьт еплової енергії, оскільки вони були розраховані виходячи з цін на матеріали та послуги, які діяли в 2007 р. та коригувалися протягом 2008-2017рр. декілька разів з урахуванням тільки зміни вартості газової складової, вартості електричної енергії (частково) та зміни рівня мінімальної заробітної плати.

Рівень відшкодування встановленими тарифами на послуги з централізованого опалення для населення їх фактичної собівартості по підприємству станом на 01.05.2018 становить 86,4%.

Прогнозний економічно обґрунтований тариф на теплову енергію та послугу з централізованого опалення становитиме:

 • для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами облікутеплової енергії-1 603,00грн/Гкал (з ПДВ) – зростання на 22,8%;
 • для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії – 45,68 грн. за 1 кв.м за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення (з ПДВ) – зростання на 18,4%;
 • для бюджетних установ та організацій на тепловуенергію – 2 089,50грн/Гкал (з ПДВ) – зростання на 26,9%;
 • для інших споживачів на теплову енергію – 2 089,50грн/Гкал (з ПДВ) – зростання на 18,7%.

Основними причинами зростання тарифу є зростання вартості таких складових тарифу на теплову енергію як:

 • природний газ для бюджетних установ – на 61%,
 • електроенергія – на 27%,
 • мінімальна заробітна плата (прожитковий мінімум) – на 15%

та інших складових тарифу на теплову енергію (податків і зборів, амортизаційних відрахувань, паливно-мастильних матеріалів, матеріалів необхідних для проведення ремонтних аварійно-відновлювальних робіт тощо).

Зауваження та пропозиції споживачів щодо прогнозних розмірів тарифів приймаються у письмовому та/або електронному вигляді у термін з 28.05.2018 року по 16.06.20187 року включно за адресою: м. Кропивницький, вул. Енергетків, 20 або на електронну адресу E-mail: VP_TEC@ukr.net

 

Структура прогнозних тарифів на виробництво, транспортування, постачання

теплової енергії та послуги з централізованого опалення, що надається населенню

КП «Теплоенергетик» на 2018 рік

 

 • Нвйменування показника

  Питома вага витрат в прогнозних тарифах

  КП «Теплоенергетик» на теплову енергію, без ПДВ

  для абонентів з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії

  для бюджетних установ та інших організацій

  грн./Гкал

  %

  грн./Гкал

  паливо

  8,07

  0,61

  100,58

  електрична енергія

  5,41

  0,41

  5,41

  собівартість теплової енергії власної ТЕЦ

  1102,60

  83,53

  1401,33

  вода та водовідведення

  2,89

  0,22

  2,89

  витрати на оплату праці з нарахуваннями

  124,84

  9,46

  124,84

  амортизація

  9,61

  0,73

  9,61

  матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

  20,34

  1,54

  20,34

  інші витрати

  45,19

  3,42

  48,60

  утримання абонентської служби, послуги банків

  1,09

  0,08

  1,09

  ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ

  1320,04

  100,00

  1714,69

  Рентабельність тарифу

   

   

  26,56

  ВСЬОГО ПРОГНОЗНИЙ ТАРИФ без ПДВ

  1320,04

   

  1741,25

  ВСЬОГО ПРОГНОЗНИЙ ТАРИФ з ПДВ

  1584,05

   

  2089,50

Прогнозний тариф на послугу з централізованого опалення, що надається КП «Теплоенергетик» населенню становить 45,68 грн. за 1 кв.м.