ТОВ "КАДІУМ-СЕРВІС"

20.12.2021

Інформація до відома споживачів ТОВ «КАДІУМ-СЕРВІС»!

Повідомлення про намір здійснити змінутарифів на виробництво, постачання теплової енергії, та відповідно надання послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для потреб населення та інших споживачів.

 

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про теплопостачання»,Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869, тана виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018р. № 130, ТОВ «КАДІУМ-СЕРВІС» повідомляє про намір здійснити зміну тарифів на виробництво і постачання теплової енергії, та відповідно надання послуги з постачання теплової енергіїта постачання гарячої води для потреб населення та інших споживачів.

Станом на 01.12.2021 р. на підприємстві діють тарифи встановленні рішенням Виконавчого комітету міської ради м. Кропивницького від 28.01.2020 р. № 26 «Про встановлення ТОВ «КАДІУМ-СЕРВІС» тарифів на теплову енергію, її виробництво, постачання для потреб населення та інших споживачів», а саме:

на теплову енергію для потреб населення та інших споживачів – 1 163,02грн/Гкал без ПДВ;
на послугу з постачання теплової енергії для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1 403,04 грн/Гкал з ПДВ;
на послугу з постачання гарячої води для потреб населення та інших споживачів – 99,16 грн/куб.м з ПДВ.

Перегляд тарифів на теплову енергію та, відповідно, надання послуги з постачання теплової енергії та гарячої води для потреб населення та інших споживачів обумовлений вимогами чинного законодавства та наступними чинниками:

— зміною ціни на природний газ для всіх категорій споживачів з транспортуванням і розподілом  за 1000 м³  для потреб населення: з 6 803,39 грн.  до 9503,89 грн. (з ПДВ) -  збільшення на 39,7 %; для інших споживачів з 6803,39 грн. до 26230,82 грн. (з ПДВ) -  збільшення на 285,6 %;

— зростанням ціни на водопостачання/водовідведення – на 35,8 % / 49,9%;

— підвищенням рівня прожиткового мінімуму – на 12,9 %;

— зменшенням корисного відпуску теплової енергії (в порівнянні з плановими показниками).

 

З урахуванням вищенаведеного, економічно обґрунтовані одноставкові тарифи на теплову енергію, її виробництво та постачання для споживачів ТОВ «КАДІУМ-СЕРВІС» становитимуть:

  —для потреб населення – 2 636,73 грн/Гкал(без ПДВ), у тому числі виробництво теплової енергії для потреб населення – 2 610,75 грн/Гкал (без ПДВ) та постачання теплової енергії для потреб населення– 25,98 грн/Гкал (без ПДВ) –  зростання на 126 %;

  —для потреб інших споживачів – 4 468,19 грн/Гкал  (без ПДВ), у тому числі виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів – 4 444,21 грн/Гкал (без ПДВ) та постачання теплової енергії для потреб інших споживачів– 25,98 грн/Гкал (без ПДВ)  –  зростання на 284 %.

Тарифи на послугу з постачання гарячої води становитимуть:

для потреб населення - 198,05 грн/куб. м (з ПДВ) – зростання на 99%.

інших споживачів – 304,71 грн/куб. м (з ПДВ) – зростання на 207%.

 

Крім того, з метою зменшення грошового навантаження на споживчій кошик споживачів в опалювальний період ТОВ «КАДІУМ-СЕРВІС» планує ввести двоставкові тарифи на теплову енергію, рівень яких становитиме:

для потреб населення

умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (без ПДВ),

879,72   грн/Гкал

умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження без ПДВ),

258 135,63   грн/Гкал/год

для потреб інших споживачів –

умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (без ПДВ),

2 711,18   грн/Гкал

умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження без ПДВ),

258 135,63   грн/Гкал/год

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії:

для потреб населення

умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (з ПДВ),

1 055,66   грн/Гкал

умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження з ПДВ),

309 762,76   грн/Гкал/год

для потреб інших споживачів –

умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (з ПДВ),

3 253,41   грн/Гкал

умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження з ПДВ),

309 762,76   грн/Гкал/год

Місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження з ПДВ на одиницю опалювальної площі для потреб населення складатиме – 6,07 грн на кв.м, для юридичних осіб – 24,67 грн на кв.м.

Структури прогнозних тарифів зазначені в додатках до даної інформації.

Зауваження та пропозиції споживачів щодо прогнозних тарифів приймаються у письмовому та/або електронному вигляді у термін з 15.12.2021 року по 25.12.2021 року включно за адресою:м. Кропивницький, вул.  В. Чорновола,4 або на електронну адресу: kadium.admin@ukr.net

Структура одноставкових тарифів на теплову енергію  ТОВ «КАДІУМ-СЕРВІС»

 

без ПДВ

№ з/п

Найменування показників

Для потреб населення

Для потреб інших споживачів

тис.грн на рік

грн/Гкал

тис.грн на рік

грн/Гкал

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

943,73

2547,60

905,42

4379,07

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

416,02

1123,04

610,88

2954,51

1.1.1

паливо

400,63

1081,54

602,29

2913,01

1.1.2

електроенергія

4,09

11,04

2,28

11,04

1.1.3

вода для технологічних потреб та водовідведення

1,32

3,63

0,75

3,63

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

9,94

26,83

5,55

26,83

1.2

прямі витрати на оплату праці

283,85

766,26

158,43

766,26

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

243,86

658,30

136,11

685,30

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

62,45

168,58

34,85

168,58

1.3.2

амортизаційні відрахування

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3

інші прямі витрати

181,41

489,72

101,25

489,72

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1

витрати на оплату праці

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3

інші витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

105,18

283,93

58,71

283,93

2.1

витрати на оплату праці

66,26

178,87

36,98

178,87

2.2

відрахування на соціальні заходи

14,58

39,35

8,14

39,35

2.3

інші витрати

24,34

65,71

13,59

65,71

3

Витрати на збут, у т. ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати

0,00

0,0

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Повна собівартість

1048,91

2831,53

964,12

4663,00

7

Витрати на відшкодування втрат

-72,16

-194,80

-40,28

-194,80

8

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1

податок на прибуток

0,00

0,00

0,00

5,660,00

8.2

дивіденди

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3

резервний фонд (капітал)

0,00

0,00

0,00

0,00

8.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

0,00

0,00

0,00

8.5

інше використання прибутку (обігові кошти)

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Вартість  теплової енергії за відповідними тарифами

976,75

2636,73

923,85

4468,19

10

Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал

х

2636,73

х

4468,19

11

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

370,44

х

 26,76

х

 

Структура двоставкових  тарифів на послуги з постачання теплової енергії
ТОВ «КАДІУМ-СЕРВІС»

   

 

   

 

без ПДВ

№ з/п

Найменування показників

Для потреб населення

Для потреб інших споживачів

 

 

тис. грн на рік

двоставковий тариф

 

двоставковий тариф

 

грн/Гкал

грн/Гкал/год на місцяць протягом року

тис.грн на рік

грн/Гкал

грн/Гкал/год на місяць протягом року

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

943,73

879,72

245056,37

905,42

 

2711,18

245056,37

 

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

416,02

879,72

35761,52

610,88

2711,18

3576,52

 

1.1.1

паливо

400,65

868,68

31284,30

602,29

2700,14

31284,30

1.1.2

електроенергія

4,09

11,04

х

2,28

11,04

х

1.1.3

вода для технологічних потреб та водовідведення

1,35

х

533,81

0,75

х

533,81

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

9,94

х

3943,41

5,55

х

3943,41

1.2

прямі витрати на оплату праці

283,85

х

112559,70

158,43

х

112559,70

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

243,86

х

96735,15

136,11

х

96735,15

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

62,45

х

24763,13

34,85

х

24763,13

1.3.2

амортизаційні відрахування

0,00

х

0,00

0,00

х

0,000,00

1.3.3

інші прямі витрати

181,41

х

71972,01

101,25

х

71972,01

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

1.4.1

витрати на оплату праці

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

1.4.3

інші витрати

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

105,18

х

41708,60

58,71

х

41708,60

2.1

витрати на оплату праці

66,26

х

26275,55

36,98

х

26275,55

2.2

відрахування на соціальні заходи

14,58

х

5780,62

8,14

х

5780,62

2.3

інші витрати

24,34

х

9652,44

1,593

х

9652,44

3

Витрати на збут, у т. ч.:

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

4

Інші операційні витрати

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

х

0,00

0,00

х

0,00

6

Повна собівартість

1048,91

879,72

286764,97

964,12

2711,18

286764,97

7

Витрати на відшкодування втрат

-72,16

0,00

-28629,34

-40,28

0,00

-28629,34

8

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1

податок на прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.2

дивіденди

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3

резервний фонд (капітал)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.5

інше використання прибутку (обігові кошти)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Вартість теплової енергії за відповідними тарифами (без ПДВ)

976,75

879,72

258135,63

923,85

2711,18

258135,63

10

Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал

х

879,72

258135,63

х

2711,18

258135,63

11

Податок на додану вартість

х

175,94

51627,13

х

542,24

51627,13

12

Тарифи на послуги постачання теплової енергії, грн/Гкал з ПДВ

х

1055,66

309762,76

х

3253,41

309762,76

 

Структура одноставкових тарифів на послуги з постачання гарячої води

ТОВ "КАДІУМ-СЕРВІС"

№ з/п

Назва показника

Послуга з  постачання гарячої води  для потреб

населення

інших споживачів

тис. грн

грн/куб.м

тис.грн

грн/куб.м

1

2

3

 

4

 

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб cпоживачів

355,01

127,96

59,55

216,84

1.1

зокрема паливна складова

145,62

52,49

38,83

141,37

2

Витрати на утримання абонентської служби, зокрема:

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

витрати на оплату праці

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

внески на соціальні заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

інші витрати абонентської служби

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Витрати на придбання холодної води для надання послуги з постачання гарячої води

102,87

37,08

10,18

37,08

4

Решта витрат, крім послуг банку

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Собівартість послуг, без урахування послуг банку

457,88

165,04

69,74

253,91

6

Витрати на покриття втрат

0,00

198,05

0,00

0,00

7

Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1

прибуток у тарифі на теплову енергію для відповідної категорії споживачів

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2

податок на прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Послуги банку

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку

457,88

165,04

69,74

253,92

10

Вартість послуг

457,88

х

69,74

Х

11

Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води

Х

165,04

х

253,92

12

Плановані тарифи на послуги з ПДВ

Х

198,05

х

304,71

12.1

паливна складова з ПДВ

Х

Х

Х

Х

12.2

решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ

Х

Х

Х

Х

13

Обсяг теплової енергії врахований у розрахунку собівартості, Гкал

134,64

Х

13,33

Х

14

 Обсяг споживання гарячої води відповідною категорією споживачів, тис. м 3

2,774

Х

0,275

Х

15

Кількість абонентів, яким надаються послуги

55,00

Х

8,00

х

16

Середньорічна кількість штатних працівників, задіяних у наданні послуг, у тому числі:

0

Х

0,00

Х

16.1

абонентська служба

0

Х

0,00

Х

16.2

решта, задіяних у наданні послуг

0,00

Х

0,00

Х

17

Середньорічна кількість позаштатних працівників за договором, задіяних у наданні послуг,  у тому числі:

0,00

Х

0,00

Х

17.1

абонентської служби

0,00

Х

0,00

Х

17.2

решта, задіяних у наданні послуг

0,00

Х

0,00

Х

18

Середньомісячна заробітна плата, грн

0

Х

0,00

Х

19

Обсяг холодної води для підігріву, тис.куб. м.

2,774

Х

0,275

Х

20

Вартість 1 куб. м. холодної води без ПДВ, грн

37,08

Х

37,08

Х

21

Відсоток послуг банка, %

0,00

Х

0,00

Х

22

Питомі норми, враховані у планованих тарифах на послуги з  централізованого постачання гарячої води,  Гкал/куб.м

Х

0,044

х

0,044

 


27.11.2020 11:00

Інформація до відома споживачів ТОВ «КАДІУМ-СЕРВІС»!

Повідомлення про намір здійснити зміну тарифів на виробництво,  постачання теплової енергії та на послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води для потреб населення та інших споживачів.

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про теплопостачання», Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869, та на виконання наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018р. № 130, ТОВ «КАДІУМ-СЕРВІС» повідомляє про намір здійснити зміну тарифів на виробництво і постачання теплової енергії, та відповідно надання послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води для потреб населення та інших споживачів.

Станом на 01.11.2020 р. на підприємстві діють тарифи встановленні рішенням Виконавчого комітету міської ради м. Кропивницького від 28.01.2020 р. № 26 «Про встановлення ТОВ «КАДІУМ-СЕРВІС»тарифів на теплову енергію, її виробництво, постачання для потреб населення та інших споживачів», а саме:

 • на теплову енергію для потреб населення та інших споживачів – 1163,02 грн/Гкал без ПДВ;
 •  на послугу з постачання теплової енергії для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1403,04 грн/Гкал з ПДВ;
 • на послугу з постачання гарячої води для потреб населення та інших споживачів – 99,16 грн/куб.м з ПДВ.

Перегляд тарифів на теплову енергію та, відповідно, надання послуги з постачання теплової енергії та гарячої води для потреб населення та інших споживачів  обумовлений вимогами чинного законодавства та наступними чинниками:

 • зміною ціни на природний газ для всіх категорій споживачів з транспортуванням і розподілом  за 1000 м³  з 6803,39  до 6051,18 грн. (з ПДВ) -  зменшилась на 11%;
 • зростанням ціни на водопостачання/водовідведення – на 25,4 %/ і 19,1%;
 •  підвищенням рівня прожиткового мінімуму – на 14,5 %;
 •  зменшенням корисного відпуску теплової енергії (в порівнянні з плановими показниками).

Зменшення значень корисного відпуску теплової енергії по всіх категоріях споживачів пов’язане зі значними зниженням фактичного підключеного теплового навантаження та фактичного корисного відпуску теплової енергії при порівнянні з показниками закладеними до розрахунку діючого тарифу.

Оскільки діючий тариф на послугу з постачання теплової енергії був розрахований для  будинку щойно введеного в експлуатацію, до розрахунку було прийнято максимальне теплове навантаження всіх споживачів, які підключені до котельні. Наразі у планований тариф було включено корисний відпуск теплової енергії перерахований з урахуванням фактичних показників за попередній опалювальний період.

Враховуючи вищезазначені зміни основних складових тарифів, та значну різницю між фактичним тепловим навантаженням і навантаженням врахованим в діючому тарифі, рівень відшкодування затвердженим тарифом фактичної собівартості послуг становить лише 64,8%.

 • на теплову енергію для потреб населення та  інших споживачів – 1609,58 грн/Гкал (без ПДВ) –  зростання на 35,2 %;
 • на послугу з постачання теплової енергії для абонентів житлових будинків з будинковими і квартирними приладами обліку теплової енергії – 1931,50 грн/Гкал (з ПДВ) – зростання на 37,7 %;
 • на послугу з постачання теплової енергії для інших споживачів – 1931,50 грн/Гкал (з ПДВ), зростання на 37,7 %;
 • на послугу з постачання гарячої води для потреб населення та інших споживачів – 140,64 грн/куб. м (з ПДВ) – зростання на 41,8%.

Структури прогнозних тарифів зазначені в додатках до даної інформації

Зауваження та пропозиції споживачів щодо прогнозних тарифів приймаються у письмовому та/або електронному вигляді у термін з 25.11.2020 року по 02.12.2020 року включно за адресою: м. Кропивницький, вул.  В. Чорновола,4 або на електронну адресу е-mail: kadium.admin@ukr.net

 

Структура одноставкових тарифів на теплову енергію  ТОВ «КАДІУМ-СЕРВІС»

без ПДВ

№ з/п

Найменування показників

Для потреб населення

Для потреб інших споживачів

тис.грн на рік

грн/Гкал

тис.грн на рік

грн/Гкал

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

724,38

1363,75

408,48

1363,75

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

369,04

694,78

208,11

694,78

1.1.1

паливо

358,95

675,77

202,41

675,77

1.1.2

електроенергія

7,29

13,72

4,11

13,72

1.1.3

вода для технологічних потреб та водовідведення

2,81

5,29

1,58

5,29

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

прямі витрати на оплату праці

262,02

493,29

147,76

493,29

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

93,32

175,68

52,62

175,68

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

57,64

108,52

32,51

108,52

1.3.2

амортизаційні відрахування

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3

інші прямі витрати

35,67

67,16

20,12

67,16

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1

витрати на оплату праці

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3

інші витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

110,86

208,72

62,52

208,72

2.1

витрати на оплату праці

83,42

157,05

47,04

157,05

2.2

відрахування на соціальні заходи

18,35

34,55

10,35

34,55

2.3

інші витрати

9,10

17,12

5,13

17,12

3

Витрати на збут, у т. ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Повна собівартість

835,25

1572,47

471,00

1572,47

7

Витрати на відшкодування втрат

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

19,71

37,11

11,12

37,11

8.1

податок на прибуток

3,01

5,66

1,70

5,66

8.2

дивіденди

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3

резервний фонд (капітал)

0,00

0,00

0,00

0,00

8.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

0,00

0,00

0,00

8.5

інше використання прибутку (обігові кошти)

16,70

31,45

9,42

31,45

9

Вартість  теплової енергії за відповідними тарифами

854,96

1609,58

482,12

1609,58

10

Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал

-

1609,58

-

1609,58

11

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

 

531,17

 

299,53

 

Структура  тарифів на послуги з постачання теплової енергії ТОВ «КАДІУМ-СЕРВІС»

без ПДВ

№ з/п

Найменування показників

Для потреб населення

Для потреб інших споживачів

тис. грн на рік

грн/Гкал

тис.грн на рік

грн/Гкал

1

2

3

4

5

6

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

724,38

1363,75

408,48

1363,75

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

369,04

694,78

208,11

694,78

1.1.1

паливо

358,95

675,77

202,41

675,77

1.1.2

електроенергія

7,29

13,72

4,11

13,72

1.1.3

вода для технологічних потреб та водовідведення

2,81

5,29

1,58

5,29

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

прямі витрати на оплату праці

262,02

493,29

147,76

493,29

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

93,32

175,68

52,62

175,68

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

57,64

108,52

32,51

108,52

1.3.2

амортизаційні відрахування

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3

інші прямі витрати

35,67

67,16

20,12

67,16

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1

витрати на оплату праці

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3

інші витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

110,86

208,72

62,52

208,72

2.1

витрати на оплату праці

83,42

157,05

47,04

157,05

2.2

відрахування на соціальні заходи

18,35

34,55

10,35

34,55

2.3

інші витрати

9,10

17,12

5,13

17,12

3

Витрати на збут, у т. ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Повна собівартість

835,25

1572,47

471,00

1572,47

7

Витрати на відшкодування втрат

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

19,71

37,11

11,12

37,11

8.1

податок на прибуток

3,01

5,66

1,70

5,66

8.2

дивіденди

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3

резервний фонд (капітал)

0,00

0,00

0,00

0,00

8.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

0,00

0,00

0,00

8.5

інше використання прибутку (обігові кошти)

16,70

31,45

9,42

31,45

9

Вартість теплової енергії за відповідними тарифами (без ПДВ)

854,96

1609,58

482,12

1609,58

10

Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал

-

1609,58

-

1609,58

11

Податок на додану вартість

 

321,92

 

321,92

12

Тарифи на послуги постачання теплової енергії, грн/Гкал з ПДВ

 

1931,50

 

1931,50

 

Структура одноставкових тарифів на послуги з постачання гарячої води

ТОВ "КАДІУМ-СЕРВІС"

№ з/п

Назва показника

Послуга з  постачання гарячої води  для потреб населення та інших споживачів

Всього

тис. грн.

грн/куб.м.

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб cпоживачів

366,32

78,56

1.1

зокрема паливна складова

153,80

32,98

2

Витрати на утримання абонентської служби, зокрема:

10,09

2,16

2.1

витрати на оплату праці

8,27

1,77

2.2

внески на соціальні заходи

1,82

0,39

2.3

інші витрати абонентської служби

0,00

0,00

3

Витрати на придбання холодної води для надання послуги з постачання гарячої води

146,19

31,35

4

Решта витрат, крім послуг банку

23,92

5,13

5

Собівартість послуг, без урахування послуг банку

546,52

117,20

6

Витрати на покриття втрат

0,00

0,00

7

Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:

0,00

0,00

7.1

прибуток у тарифі на теплову енергію для відповідної категорії споживачів

0,00

0,00

7.2

податок на прибуток

0,00

0,00

8

Послуги банку

0,00

0,00

9

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку

546,52

117,20

10

Вартість послуг

546,52

Х

11

Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води

Х

117,20

12

Плановані тарифи на послуги з ПДВ

Х

140,64

12.1

паливна складова з ПДВ

Х

Х

12.2

решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ

Х

Х

13

Обсяг теплової енергії врахований у розрахунку собівартості, Гкал

227,59

Х

14

 Обсяг споживання гарячої води відповідною категорією споживачів, тис. м 3

4,66

Х

15

Кількість абонентів, яким надаються послуги

63,00

Х

16

Середньорічна кількість штатних працівників, задіяних у наданні послуг, у тому числі:

0,15

Х

16.1

абонентська служба

0,15

Х

16.2

решта, задіяних у наданні послуг

0,00

Х

17

Середньорічна кількість позаштатних працівників за договором, задіяних у наданні послуг,  у тому числі:

0,00

Х

17.1

абонентської служби

0,00

Х

17.2

решта, задіяних у наданні послуг

0,00

Х

18

Середньомісячна заробітна плата, грн

7 135,00

Х

19

Обсяг холодної води для підігріву, тис.куб. м.

4,66

Х

20

Вартість 1 куб. м. холодної води без ПДВ, грн

31,35

Х

21

Відсоток послуг банка, %

0,00

Х

22

Питомі норми, враховані у планованих тарифах на послуги з  централізованого постачання гарячої води,  Гкал/куб.м

Х

0,05

 

 

 

 


21.12.2018 08:36

ОГОЛОШЕННЯ

про наміри здійснити встановлення тарифів на теплову енергіюїї виробництво, постачання для потреб населення та інших споживачів

27 травня 2019 року ТОВ «КАДІУМ-СЕРВІС» отримало ліцензії на виробництво та постачання теплової енергії на території м. Кропивницького, а саме: для забезпечення тепловою енергією будинку, що знаходиться за адресою м. Кропивницький, вул. В. Чорновола, 4 (розпорядження голови Кіровоградської обласної державної  адміністрації № 757-р від 27.05.2019 р.).

Відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про теплопостачання», з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», ТОВ «КАДІУМ-СЕРВІС» був проведений розрахунок тарифів на виробництво, постачання теплової енергії споживачам, надання послуг з постачання теплової енергії і постачання гарячої води населенню та іншим споживачам, які проживають в будинку по  вул. В. Чорновола, 4.

Враховуючи вищезазначене економічно обґрунтований тариф ТОВ  «КАДІУМ-СЕРВІС»  становитиме:

 

 • на виробництво теплової енергії, постачання теплової енергії для інших споживачів – 1163,02  грн/Гкал (без ПДВ): ща такими складовими

виробництво теплової енергії1156,46грн/Гкал (без ПДВ),

постачання теплової енергії6,56    грн/Гкал (без ПДВ);

 • на послугу постачання теплової енергії (для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії) –   1403,04 грн/Гкал (з ПДВ);
 • на послугу з постачання гарячої води населенню та іншим споживачам – 99,16 грн. за 1 куб.м. (з ПДВ).

Зауваження та пропозиції споживачів щодо прогнозних тарифів приймаються у письмовому та/або електронному вигляді у термін з 18.12.2019   по 25.12.2019  включно за адресою: м. Кропивницький, вул. В. Чорновола,4 або на електронну адресу е-mail: kadium.admin@ukr.net

 

СТРУКТУРА

одноставкових тарифів на теплову енергію ТОВ „КАДІУМ-СЕРВІСˮ

Без ПДВ

№ з/п

Найменування показників

Для потреб населення

Для потреб інших споживачів

тис. грн на рік

грн/Гкал

тис. грн

на рік

грн/Гкал

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

1808,25

1094,58

787,88

1094,58

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

1266,68

766,75

551,91

766,75

1.1.1

паливо

1236,34

748,38

538,69

748,38

1.1.2

електроенергія

25,14

15,22

10,96

15,22

1.1.3

вода для технологічних потреб та водовідведення

5,20

3,15

2,26

3,15

1.1.4

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

прямі витрати на оплату праці

259,10

156,84

112,90

156,84

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

282,47

170,99

123,08

170,99

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

57,00

34,51

24,84

34,51

1.3.2

амортизаційні відрахування

86,33

52,26

37,61

52,26

1.3.3

інші прямі витрати

139,14

84,22

60,62

84,22

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.1

витрати на оплату праці

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3

інші витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

113,07

68,44

49,26

68,44

2.1

витрати на оплату праці

92,15

55,78

40,15

55,78

2.2

відрахування на соціальні заходи

20,27

12,27

8,83

12,27

2.3

інші витрати

0,64

0,39

0,28

0,39

3

Витрати на збут, у т. ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Інші операційні витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Фінансові витрати

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Повна собівартість

1921,32

1163,02

837,15

1163,02

7

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1

податок на прибуток

0,00

0,00

0,00

0,00

7.2

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Вартість теплової енергії за відповідними тарифами

1921,32

1163,02

837,15

1163,02

9

Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал

-

1163,02

-

1163,02

10

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

1652,01

х

719,81

х

 

СТРУКТУРА

одноставкових тарифів на послугу з постачання теплової енергії ТОВ „КАДІУМ-СЕРВІС

Без ПДВ

№ з/п

Найменування показників

Послуга з постачання теплової енергії для абонентів з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії, грн/Гкал

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення

1163,02

2

Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі:

6,18

2.1

витрати на оплату праці

5,06

2.2

відрахування на соціальні заходи

1,12

2.3

інші витрати абонентської служби

0,0

3

Витрати на проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, в тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки

0,00

4

Витрати на придбання води для послуги з постачання теплової енергії

0,00

5

Решта витрат, крім послуг банку

0,00

6

Собівартість послуг, без урахування послуг банку

1169,20

7

Послуги банку

0,00

8

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку

1169,20

9

Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:

0,00

9.1

чистий прибуток

0,00

9.2

податок на прибуток

0,00

10

Плановані тарифи на послуги

1169,20

11

Податок на додану вартість

233,84

12

Плановані тарифи на послуги з ПДВ

1403,04

13

Планований тариф на послугу з постачання теплової енергії, грн/кв.м за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ

х

14

Планована тривалість опалювального періоду, діб

175,00

 

СТРУКТУРА

 одноставкових тарифів на послугу з постачання гарячої води ТОВ „КАДІУМ-СЕРВІС

Без ПДВ

 

№ з/п

 

 

Найменування показників

Послуга з постачання гарячої води для потреб населення та інших споживачів

тис. грн

грн/куб. м

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію

940,74

56,76

2

Витрати на утримання абонентської служби, усього, у т. ч.:

5,00

0,30

2.1

витрати на оплату праці

4,09

0,25

2.2

відрахування на соціальні заходи

0,90

0,05

2.3

інші витрати абонентської служби

0,00

0,00

3

Витрати на придбання води для послуги з  постачання гарячої води

423,77

25,57

4

Решта витрат, крім послуг банку

0,00

0,00

5

Собівартість послуг, без урахування послуг банку

1369,51

82,64

7

Послуги банку

0,00

0,00

8

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку

1369,51

82,64

9

Розрахунковий прибуток, усього, у т. ч.:

0,00

0,00

9.1

прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів

0,00

0,00

9.2

податок на прибуток

0,00

0,00

10

Послуги банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів

0,00

0,00

11

Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку та інших установ

0,00

0,00

12

Вартість послуги

1369,51

х

13

Плановані тарифи на послуги

х

82,64

14

Податок на додану вартість

х

16,53

15

Плановані тарифи на послуги з ПДВ

х

99,16

16

Обсяг теплової енергії врахований у розрахунку собівартості, Гкал

808,88

х

17

Обсяг використання споживачами населення гарячої води, тис. куб. м.

16,57

х

18

Кількість абонентів, яким надаються послуги послуг

439

х

19

Середньорічна кількість штатних працівників, задіяних у наданні послуг, у тому числі:

0,07

х

20

абонентська служба

0,07

х

21

решта, задіяних у наданні послуг

0,00

х

22

Середньорічна кількість позаштатних працівників за договором, задіяних у наданні послуг,  у тому числі:

0,00

х

23 абонентської служби 0,00 х
24 решта, задіяних у наданні послуг 0,00 x
25 Середньомісячна заробітна плата, грн 7633,00 x
26 Обсяг холодної води для підігріву, тис. куб.  м. 16,57 x
27 Вартість 1 куб. м. холодної води без ПДВ, грн 14,12 x
28 Відсоток послуг банка, % 0,00 x
29 Питомі норми, враховані у планованих тарифах на послуги з постачання теплової енергії та  постачання гарячої води, Гкал/кв.м. на рік, Гкал/куб.м x 0,147