24.05.2024

 Програма зі стимулювання використання альтернативних джерел енергії «ГрінДІМ»


21.05.2024

ОГОЛОШЕННЯ

про прийняття Програми «ГрінДІМ»

 

Повідомляємо, що 04 травня 2024 року Наглядова рада Державної установи «Фонд енергоефективності» (далі - Фонд) прийняла рішення про затвердження нової Програми «ГрінДІМ» - третього продукту Фонду.

Програма «ГрінДІМ» вступила в дію 07 травня 2024 року, що також є днем початку прийому заявок для участі в цій Програмі. Більш детальну інформацію можна переглянути за посиланням: https://eefund.org.ua/greendim/ .

Мета Програми: надання грантів для часткового відшкодування вартості обладнання та матеріалів під час впровадження заходів щодо збільшення частки електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії у житловому секторі.

Учасниками Програми можуть стати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи, які представляють співвласників багатоквартирних будинків, у яких вони діють.

Програма поширюється на всю територію України, крім тимчасово окупованих територій і територій активних бойових дій (включаючи території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси), а також населених пунктів, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії розмежування, перелік яких встановлюється у передбаченому чинним законодавством України порядку.

Гранти за Програмою надаються на часткове відшкодування вартості Прийнятного обладнання та матеріалів, придбаного учасниками Програми, а саме:

 • теплові насоси – джерело теплової енергії - ґрунт, вода або повітря,
 • сонячні електростанції(СЕС).

Також Програмою передбачено надання грантів на часткове відшкодування вартості сертифікації енергетичної ефективності будинку перед поданням Заявки на отримання Гранту (Заявки № 1) та після реалізації Проекту.

Встановлення обладнання та сертифікація мають бути завершені протягом 6місяців, до спливу яких учасник Програми має подати до Фонду Заявку про Завершення робіт   (Заявку № 2).

Грант за Програмою виплачується на безоплатній та безповоротній основі в розмірі 70% вартості Прийнятного обладнання та 70% вартості сертифікації енергетичної ефективності будинку перед поданням Заявки на отримання Гранту (Заявки №1) та після реалізації Проекту.

Грант не може бути більше 1 (одного) млн грн на встановлення СЕС та 2 (двох) млн грн – на встановлення теплових насосів. При цьому, якщо одночасно встановлюється СЕС і тепловий насос, то Грант може бути виплачений у розмірі не більше 3 (трьох) млн грн. Також в ці розміри Гранту включаються відшкодування вартості сертифікації енергетичної ефективності будинку перед поданням Заявки на отримання Гранту (Заявки № 1) та після реалізації Проекту,що не може перевищувати 15 (п’ятнадцять) тис. грн за кожну послугу.

Грант виплачується після завершення всіх робіт за Проектом та схвалення Фондом Заявки про Завершення робіт (Заявки № 2).

Більш детально про порядок дій з метою отримання Гранту дивіться розділ  ІІ Програми.

Про права та обов’язки, необхідні заяви і запевнення учасників, а також форми заявок для участі в Програмі дивіться Додаток 1до Програми «Умови Грантового договору».

Технічні вимоги до будинку, співвласники якого потенційно можуть брати участь в Програмі, та до обладнання дивіться Додаток 2 до Програми «Технічні вимоги».

Граничні розміри Гранту на заходи та питомі вартості обладнання знайдете в Додатку 3 до Програми.

Перелік обов’язкових документів, які мають бути подані до Фонду разом з заявками шукайте в Додатку 4 до Програми. Всі документи подаються у електронній формі - у вигляді електронних примірників сканованих копій з оригіналів документів, засвідчених кваліфікованим електронним підписом голови правління ОСББ/ЖБК або іншої уповноваженої особи.

 


03.07.2023

До уваги керівників теплогенеруючих, теплотранспортуючих, теплопостачальних та теплосервісних організацій

 

Щодо підготовки джерел теплової енергії до роботи в опалювальний період

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії, теплових мереж і теплових пунктів до роботи в опалювальному періоді 2023/24 років, попередження технологічних порушень на енергетичному обладнанні та мережах під час проходження опалювального періоду Держенергонагляд нагадує про необхідність виконання заходів згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – ППТГдоОП), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, а саме:

 • затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням  відповідальних осіб за їх виконання;
 • розробити та затвердити графіки проведення профілактичних робіт, ремонтів і заміни устаткування;
 • забезпечити укладення на наступний опалювальний період договорів на постачання палива, електричної енергії та водопостачання;
 • розробити та затвердити графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання паливно-енергетичних ресурсів, в умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень в системах теплопостачання;
 • уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності), провести контроль відповідності розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв у споживачів теплової енергії, їх пломбування;
 • забезпечити розробку температурного графіка центрального регулювання відпуску теплової енергії, режимних карт роботи теплового обладнання і мереж;
 • провести ремонтні та профілактичні роботи на теплових,  тепловикористальних установках і мережах у необхідних обсягах;
 • провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплопостачання;
 • виконати гідравлічні випробування котлоагрегатів, тепловикористальних установок, теплових мереж, систем опалення та ГВП власних об’єктів на щільність та міцність, провести їх промивку;
 • виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів;
 • відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж;
 • привести у справний технічний стан обладнання теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики;
 • укомплектувати відповідні підрозділи обслуговувальним персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання;
 • укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією;
 • забезпечити накопичення палива відповідно до технологічних потреб;
 • провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду в установлені терміни згідно вимогами розділу Х ППТГдоОП.

У термін до 04.07.2023 року поштою надати копію розроблених заходів та розпорядчого документa, яким ці заходи вводяться в дію, до відповідного територіального органу Держенергонагляду в області.

Заздалегідь письмово повідомити територіальний орган Держенергонагляду щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документа щодо затвердження складу комісії.

Крім того, рекомендуємо у разі потреби звернутися до відповідного підрозділу Держенергонагляду стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт.

 

 

До уваги керівників підприємств, установ, організацій – споживачам

теплової енергії (лікувальним, дошкільним, начальним та іншим

закладам соціального призначення)

 

Щодо підготовки джерел теплової енергії до роботи в опалювальний період

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії, теплових мереж і теплових пунктів до роботи в опалювальному періоді 2023/24 років, попередження технологічних порушень на енергетичному обладнанні та мережах під час проходження опалювального періоду Держенергонагляд нагадує про необхідність виконання заходів згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – ППТГдоОП), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, а саме:

 • затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням  відповідальних осіб за їх виконання;
 • розробити та затвердити графіки проведення профілактичних робіт, ремонтів і заміни устаткування;
 • забезпечити укладення на наступний опалювальний період договорів на постачання палива, електричної енергії та водопостачання;
 • розробити та затвердити графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання паливно-енергетичних ресурсів, в умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень в системах теплопостачання;
 • уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності), провести контроль відповідності розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв у споживачів теплової енергії, їх пломбування;
 • забезпечити розробку температурного графіка центрального регулювання відпуску теплової енергії, режимних карт роботи теплового обладнання і мереж;
 • провести ремонтні та профілактичні роботи на теплових,  тепловикористальних установках і мережах у необхідних обсягах;
 • провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплопостачання;
 • виконати гідравлічні випробування котлоагрегатів, тепловикористальних установок, теплових мереж, систем опалення та ГВП власних об’єктів на щільність та міцність, провести їх промивку;
 • виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів;
 • відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж;
 • привести у справний технічний стан обладнання теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики;
 • укомплектувати відповідні підрозділи обслуговувальним персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання;
 • укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією;
 • забезпечити накопичення палива відповідно до технологічних потреб;
 • провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду в установлені терміни згідно вимогами розділу Х ППТГдоОП.

У термін до 04.07.2023 року поштою надати копію розроблених заходів та розпорядчого документa, яким ці заходи вводяться в дію, до відповідного територіального органу Держенергонагляду в області.

Заздалегідь письмово повідомити територіальний орган Держенергонагляду щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документа щодо затвердження складу комісії.

Крім того, рекомендуємо у разі потреби звернутися до відповідного підрозділу Держенергонагляду стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт.


01.08.2022

Відповідно до вимог законів України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги» Головним управлінням житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради 25.07.2022 року проведено конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку – гуртожитку по просп. Університетському, 21.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій переможцем конкурсу визначено комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація № 4» Кропивницької міської ради» (вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1, тел. (0522) 55 75 27, (0522)36 51 72, 0502070027, 0502070097), начальник Запорожець Людмила Миколаївна. З переможцем конкурсу укладено договір від 29.07.2022 року № 452 про надання послуги з управління гуртожитком по просп. Унвіверситетському, 21. Ціна послуги з управління гуртожитком по просп. Університетському, 21 становить 3,15678 грн на місяць за 1 кв. м загальної площі житлового або нежитлового приміщення.


16.06.2022

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку 

(гуртожитку по просп. Університетському, 21)

1. Організатор конкурсу: Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради, місцезнаходження: вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, Кіровоградська область.

2. Особи, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу: 

голова конкурсної комісії – В.Кухаренко, тел. (0522) 35 83 59,

секретар конкурсної комісії – Т.Шпильова, тел. (0522) 35 83 62

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

 • ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 кв. м загальної площі багатоквартирного будинку;
 • рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;
 • наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
 • фінансова спроможність учасника конкурсу;
 • наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, що визначається організатором конкурсу.

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Нумерація проставляється на кожній окремій сторінці незалежно від того, чи міститься якась інформація на такій сторінці, чи ні.

Довідково: під нумерацією на кожній окремій сторінці мається на увазі нумерація кожного аркуша з обох його сторін, тобто на одному аркуші повинно бути дві сторінки.

Конкурсна пропозиція повинна містити реєстр наданих документів, у якому зазначено найменування поданих документів у складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

На всіх сторінках пропозиції незалежно від того, чи міститься на них будь-яка інформація у будь-якому вигляді, мають бути відбитки печатки учасника та підпис керівника або уповноваженої особи. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Усі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

5. Перелік документів

1. Засвідчені копії документів, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або засвідчені копії документів, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії - «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя фізичної особи  підприємця).

Таким документом відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2018 № 1010 «Деякі питання професійної атестації за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» є відповідний кваліфікаційний сертифікат.

2. Засвідчені учасником конкурсу копії документів, що встановлюють повноваження керівника чи представника учасника конкурсу.

3. Засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи іншого засновницького документа відповідно до законодавства) юридичної особи – учасника конкурсу.

4. Документи про фінансову спроможність: засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання: «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (форма № 1) за попередній рік та останній звітний період поточного року; «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (форма № 2) за попередній рік та останній звітний період поточного року; «Звіт про рух грошових коштів (За прямим методом)» (форма № 3) за попередній рік та останній звітний період поточного року.

5. Засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності).

6. Засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ).

7. Засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку).

8. Засвідчена учасником конкурсу копія декларації платника єдиного податку за останній звітний період (якщо учасник є платником єдиного податку).

9. Оригінал (засвідчена учасником конкурсу копія) витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном.

10. Оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій.

11. Оригінал довідки учасника конкурсу, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою та наявність програмного апаратного комплексу (комплексів) з обліку нарахування та оплати послуг з управління та обліку стану житлового фонду (власного або орендованого), з наданням засвідчених копій відповідних документів (договору оренди, протоколу про наміри чинних на момент проведення конкурсу, або інших документів).

12. Оригінал довідки учасника, яка містить інформацію про адміністративні та виробничі приміщення учасника, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.

13. Оригінал довідки, яка містить інформацію про наявний персонал, який буде залучатися для надання послуг з управління багатоквартирним будинком (групою будинків), або наявні договори на виконання функцій управителя із наданням відповідних документів. Наприклад, проєкт штатного розпису, накази про призначення працівників та/або копії договорів щодо залучення співвиконавців (форма довідки додається). У разі залучення підрядних організацій з виконання окремих видів послуг, які передбачені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.07.2018 № 190, необхідно надати оригінал довідки підрядної організації про наявний персонал.

14. Довідка із таким текстом, який зазначається в обов’язковому порядку: «Учасник конкурсу гарантує, що в порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та іншими актами законодавства України, усі фізичні особи, персональні дані про яких наведено в конкурсній пропозиції (включаючи їх прізвища, імена, по батькові, паспортні дані, реєстраційні номери облікових карток платників податків, притягнення чи непритягнення до встановленої законодавством відповідальності тощо), надали письмову згоду та дозвіл на використання їх персональних даних, включаючи дії щодо їх обробки (у т.ч. збору, зберігання і поширення), дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання повного права обробки зазначених персональних даних Організатором конкурсу з метою проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку по просп. Університетському, 21 в обсягах і в порядку, визначених чинним законодавством України, а також були письмово проінформовані про використання їх персональних даних у такий спосіб».

Суть зазначеної довідки полягає в тому, що учасник конкурсу підтверджує організатору конкурсу, що всі документи, які надаються в рамках конкурсної пропозиції, надаються з отриманням згоди на обробку персональних даних з боку конкретного працівника учаснику конкурсу. Таким чином, учасник конкурсу надає єдину довідку із зазначеним текстом і немає потреби долучати до складу конкурсної пропозиції згоду на обробку персональних даних від кожного окремого працівника.

15. Обґрунтовані розрахунки ціни послуги з управління на кожну послугу окремо, що входить до ціни об’єкта конкурсу: у розрахунках зазначити фонд оплати праці робітників основного персоналу та фонд оплати праці адміністративного персоналу з відображенням чисельності, витрати на придбання інвентарю, матеріалів, спецодягу, податків, накладних витрат, прибутку тощо.

У розрахунках ціни послуги з управління учасники повинні визначити вартість кожної складової послуги з управління з урахуванням вимог норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій.

16. Оригінал довідки, що містить відомості про досвід роботи у сфері надання житлово-комунальних послуг (управління або утримання будинків) з наданням засвідчених копій відповідних документів – витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, громадських формувань на дату подання документів щодо участі в конкурсі.

Для підтвердження наявності та кількості працівників відповідної кваліфікації надаються:

довідка за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та рекомендовано з проставлянням відбитку печатки, в який зазначається інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Надана учасником інформація має підтверджуватися копіями документів, засвідченими учасником конкурсу.

Усі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою

6. Дата огляду об’єкту конкурсу:

Доступ до об’єкту конкурсу та огляд будинку буде проводитись з 20 червня 2022 року до 20 липня 2022 року з 10.00 до 16.00.

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єкта конкурсу, повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за день до огляду.

Інформація щодо наявності та загального обсягу заборгованості співвласників за послугу з утримання будинку і споруд та прибудинкової території та невиконання зобов’язання стосовно проведення перерахунку розміру плати за вказані послуги у разі перерви у їх наданні, ненаданні або наданні не в повному обсязі відсутня.

7. Отримання конкурсної документації: 

25022, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 232.

8. Спосіб отримання конкурсної документації:

особисто (Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради, (каб. 232) або поштою.

9. Кінцевий термін подачі конкурсних пропозицій: липня 2022 року до 14.00

10. Місце, дата розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями: Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради, вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, каб. 227 21 липня 2022 року о 14.00


07.07.2021

До уваги керівників теплогенеруючих, теплотранспортуючих, теплопостачальних та теплосервісних організацій

Щодо підготовки джерел теплової енергії до роботи в опалювальний період

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії, теплових мереж і теплових пунктів до роботи в опалювальному періоді 2021 – 2022 років, попередження технологічних порушень на енергетичному обладнанні та мережах під час проходження опалювального періоду Управління Держенергонагляду у Кіровоградській області (далі - Держенергонагляд) нагадує про необхідність виконання заходів згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – Правила), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378, а саме:

 • затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням  відповідальних осіб за їх виконання;
 • розробити та затвердити графіки проведення профілактичних робіт, ремонтів і заміни устаткування;
 • забезпечити укладання на наступний опалювальний період договорів на постачання палива, електричної енергії та водопостачання;
 • розробити та затвердити графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання паливно-енергетичних ресурсів, в умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень в системах теплопостачання;
 • уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності), провести контроль відповідності розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв у споживачів теплової енергії, їх пломбування;
 • забезпечити розробку температурного графіка центрального регулювання відпуску теплової енергії, режимних карт роботи теплового обладнання і мереж;
 • провести ремонтні та профілактичні роботи на теплових,  тепловикористальних установках і мережах у необхідних обсягах;
 • провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплопостачання;
 • виконати гідравлічні випробування котлоагрегатів, тепловикористальних установок, теплових мереж, систем опалення та ГВП власних об’єктів на щільність та міцність, провести їх промивку;
 • виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів;
 • відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж;
 • привести у справний технічний стан обладнання теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики;
 • укомплектувати відповідні підрозділи обслуговуючим персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання;
 • укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією;
 • забезпечити накопичення палива відповідно до технологічних потреб;
 • провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду в установлені терміни згідно з вимогами розділу Х Правил.

У найкоротший термін поштою надати копію розроблених заходів та розпорядчого документa, яким ці заходи вводяться в дію, до відповідного територіального органу Держенергонагляду в області.

Заздалегідь письмово повідомити територіальний орган Держенергонагляду щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документа щодо затвердження складу комісії.

Крім того, рекомендуємо у разі потреби звернутися до відповідного територіального органу Держенергонагляду стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт.


 

До уваги керівників підприємств, установ, організацій – споживачам

теплової енергії (лікувальним, дошкільним, начальним та іншим

закладам соціального призначення)

 

Щодо підготовки теплових господарств до роботи в опалювальний період

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ

З метою належної та своєчасної підготовки теплових мереж, теплових пунктів і місцевих систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання (далі – ГВП) до роботи в опалювальному періоді 2021 – 2022 років, попередження технологічних порушень на енергетичному обладнанні та мережах під час проходження опалювального періоду Управління Держенергонагляду у Кіровоградській області (далі - Держенергонагляд) нагадує про необхідність виконання заходів згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – Правила), затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, а саме:

 • затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням  відповідальних осіб за їх виконання;
 • розробити та затвердити графіки проведення профілактичних робіт, ремонтів і заміни устаткування;
 • забезпечити укладення на наступний опалювальний період договорів на постачання палива, електричної енергії та водопостачання;
 • розробити та затвердити графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання паливно-енергетичних ресурсів в умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень в системах  теплопостачання;
 • уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності); провести контроль відповідності розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв у споживачів теплової енергії, їх пломбування;
 • забезпечити розробку температурного графіка центрального регулювання відпуску теплової енергії, режимних карт роботи теплового обладнання і мереж;
 • провести ремонтні та профілактичні роботи на тепловикористовувальних установках, теплових мережах, системах теплоспоживання у необхідних обсягах;
 • провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплоспоживання;
 • виконати гідравлічні випробування теплових мереж, систем опалення та ГВП на щільність та міцність, провести їх промивку;
 • виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів;
 • відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж;
 • привести у справний технічний стан обладнання та засоби вимірювальної техніки вузлів керування, розташованих у теплових пунктах;
 • укомплектувати відповідні підрозділи обслуговуючим персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації відмов у системах теплоспоживання;
 • укомплектувати теплові пункти та робочі місця обслуговуючого персоналу оперативною та технічною документацією;
 • забезпечити накопичення палива відповідно до технологічних потреб;
 • провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду в установлені терміни згідно з вимогами розділу Х Правил.

Надати у найкоротші терміни поштою копію розроблених заходів та розпорядчого документa, яким ці заходи вводяться в дію, до відповідного територіального органу Держенергонагляду.

Заздалегідь письмово повідомити територіальний орган Держенергонагляду щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документа щодо затвердження складу комісії.

Крім того, рекомендуємо у разі потреби звернутися до відповідного підрозділу Держенергонагляду стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт. 

 


18.05.2021

ПЕРЕЛІК

БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ, У ЯКИХ НЕ МЕНШЕ НІЖ ПОЛОВИНА КВАРТИР ТА НЕЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ВІДКЛЮЧЕНА ВІД МЕРЕЖ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

п/п
Адреса багатоквартирного будинку
 1.  

бульвар Студентський, будинок 10

 1.  

бульвар Студентський, будинок 11

 1.  

бульвар Студентський, будинок 12

 1.  

бульвар Студентський, будинок 12-а

 1.  

бульвар Студентський, будинок 13

 1.  

бульвар Студентський, будинок 14/6

 1.  

бульвар Студентський, будинок 18

 1.  

бульвар Студентський, будинок 1-а

 1.  

бульвар Студентський, будинок 22

 1.  

бульвар Студентський, будинок 4-а

 1.  

бульвар Студентський, будинок 6/5

 1.  

бульвар Студентський, будинок № 7

 1.  

бульвар Студентський, будинок № 8

 1.  

бульвар Студентський, будинок № 9

 1.  

вулиця Академіка Корольова, будинок № 13

 1.  

вулиця Академіка Корольова, будинок № 15

 1.  

вулиця Академіка Корольова, будинок № 17

 1.  

вулиця Академіка Корольова, будинок № 19

 1.  

вулиця Академіка Корольова, будинок № 21

 1.  

вулиця Академіка Корольова, будинок № 23

 1.  

вулиця Академіка Корольова, будинок № 25/6

 1.  

вулиця Академіка Корольова, будинок № 30

 1.  

вулиця Академіка Корольова, будинок № 32/4

 1.  

вулиця Академіка Корольова, будинок № 36

 1.  

вулиця Академіка Корольова, будинок № 38

 1.  

вулиця Академіка Корольова, будинок № 5

 1.  

вулиця Академіка Корольова, будинок № 5, корпус № 1

 1.  

вулиця Академіка Корольова, будинок № 7

 1.  

вулиця Академіка Корольова, будинок № 9

 1.  

вулиця Академіка Тамма, будинок № 11

 1.  

вулиця Академіка Тамма, будинок № 15

 1.  

вулиця Академіка Тамма, будинок № 17

 1.  

вулиця Академіка Тамма, будинок № 19

 1.  

вулиця Академіка Тамма, будинок № 2

 1.  

вулиця Академіка Тамма, будинок № 21

 1.  

вулиця Академіка Тамма, будинок № 23

 1.  

вулиця Академіка Тамма, будинок № 25

 1.  

вулиця Академіка Тамма, будинок № 3/163

 1.  

вулиця Академіка Тамма, будинок № 4

 1.  

вулиця Академіка Тамма, будинок № 5

 1.  

вулиця Академіка Тамма, будинок № 7

 1.  

вулиця Академіка Тамма, будинок № 9

 1.  

вулиця Андріївська, будинок № 10-а

 1.  

вулиця Андріївська, будинок № 12, корпус № 1

 1.  

вулиця Андріївська, будинок № 12, корпус № 2

 1.  

вулиця Андріївська, будинок № 16

 1.  

вулиця Андрія Матвієнка, будинок № 10

 1.  

вулиця Андрія Матвієнка, будинок № 3-а

 1.  

вулиця Андрія Матвієнка, будинок № 3-б

 1.  

вулиця Арсенія Тарковського, будинок № 1

 1.  

вулиця Арсенія Тарковського, будинок № 10

 1.  

вулиця Арсенія Тарковського, будинок № 12

 1.  

вулиця Арсенія Тарковського, будинок № 12-а

 1.  

вулиця Арсенія Тарковського, будинок № 14

 1.  

вулиця Арсенія Тарковського, будинок № 16, корпус № 1

 1.  

вулиця Арсенія Тарковського, будинок № 16, корпус № 2

 1.  

вулиця Арсенія Тарковського, будинок № 16, корпус № 3

 1.  

вулиця Арсенія Тарковського, будинок № 1-а

 1.  

вулиця Арсенія Тарковського, будинок № 23-а

 1.  

вулиця Арсенія Тарковського, будинок № 24-а

 1.  

вулиця Арсенія Тарковського, будинок № 3

 1.  

вулиця Арсенія Тарковського, будинок № 33

 1.  

вулиця Арсенія Тарковського, будинок № 35

 1.  

вулиця Арсенія Тарковського, будинок № 4

 1.  

вулиця Арсенія Тарковського, будинок № 50

 1.  

вулиця Арсенія Тарковського, будинок № 55

 1.  

вулиця Арсенія Тарковського, будинок № 57-а

 1.  

вулиця Арсенія Тарковського, будинок № 60

 1.  

вулиця Арсенія Тарковського, будинок № 68

 1.  

вулиця Арсенія Тарковського, будинок № 8

 1.  

вулиця Архангельська, будинок № 11

 1.  

вулиця Архангельська, будинок № 20/37

 1.  

вулиця Архангельська, будинок № 40-а

 1.  

вулиця Архангельська, будинок № 44

 1.  

вулиця Архангельська, будинок № 46

 1.  

вулиця Архангельська, будинок № 49

 1.  

вулиця Архітектора Паученка, будинок № 38

 1.  

вулиця Архітектора Паученка, будинок № 48

 1.  

вулиця Архітектора Паученка, будинок № 51/44-а

 1.  

вулиця Архітектора Паученка, будинок № 53/39

 1.  

вулиця Архітектора Паученка, будинок № 65

 1.  

вулиця Архітектора Паученка, будинок № 66

 1.  

вулиця Архітектора Паученка, будинок № 67

 1.  

вулиця Архітектора Паученка, будинок № 68/45

 1.  

вулиця Архітектора Паученка, будинок № 68-а

 1.  

вулиця Архітектора Паученка, будинок № 71/40

 1.  

вулиця Бєляєва, будинок № 10

 1.  

вулиця Бєляєва, будинок № 11

 1.  

вулиця Бєляєва, будинок № 12

 1.  

вулиця Бєляєва, будинок № 13, корпус № 1

 1.  

вулиця Бєляєва, будинок № 13, корпус № 2

 1.  

вулиця Бєляєва, будинок № 25, корпус № 1

 1.  

вулиця Бєляєва, будинок № 25, корпус № 2

 

вулиця Бєляєва, будинок № 27, корпус № 1

 

вулиця Бєляєва, будинок № 27, корпус № 2

 1.  

вулиця Бєляєва, будинок № 29, корпус № 1

 1.  

вулиця Бєляєва, будинок № 29, корпус № 2

 1.  

вулиця Бєляєва, будинок № 5, корпус № 1

 1.  

вулиця Бєляєва, будинок № 5, корпус № 2

 1.  

вулиця Бєляєва, будинок № 5, корпус № 3

 1.  

вулиця Бєляєва, будинок № 7, корпус № 1

 1.  

вулиця Бєляєва, будинок № 7, корпус № 2

 1.  

вулиця Бєляєва, будинок № 7, корпус № 3

 1.  

вулиця Бєляєва, будинок № 7, корпус № 4

 1.  

вулиця Бєляєва, будинок № 8

 1.  

вулиця Бєляєва, будинок № 9

 1.  

вулиця В’ячеслава Чорновола, будинок № 1

 1.  

вулиця В’ячеслава Чорновола, будинок № 10

 1.  

вулиця В’ячеслава Чорновола, будинок № 12/1

 1.  

вулиця В’ячеслава Чорновола, будинок № 14/2

 1.  

вулиця В’ячеслава Чорновола, будинок № 16

 1.  

вулиця В’ячеслава Чорновола, будинок № 1-а

 1.  

вулиця В’ячеслава Чорновола, будинок № 21

 1.  

вулиця В’ячеслава Чорновола, будинок № 27/25

 1.  

вулиця В’ячеслава Чорновола, будинок № 2-б

 1.  

вулиця В’ячеслава Чорновола, будинок № 3

 1.  

вулиця В’ячеслава Чорновола, будинок № 36-б

 1.  

вулиця В’ячеслава Чорновола, будинок № 3-б

 1.  

вулиця В’ячеслава Чорновола, будинок № 46/60

 1.  

вулиця В’ячеслава Чорновола, будинок № 5/3

 1.  

вулиця В’ячеслава Чорновола, будинок № 6/1

 1.  

вулиця В’ячеслава Чорновола, будинок № 8/2

 1.  

вулиця Валерія Гончаренка, будинок № 3

 1.  

вулиця Валерія Гончаренка, будинок № 5

 1.  

вулиця Валерія Гончаренка, будинок № 7

 1.  

вулиця Варшавська, будинок № 2-а

 1.  

вулиця Варшавська, будинок № 2-б

 1.  

вулиця Василя Нікітіна, будинок № 11/8

 1.  

вулиця Василя Нікітіна, будинок № 17

 1.  

вулиця Василя Нікітіна, будинок № 23-а

 1.  

вулиця Василя Нікітіна, будинок № 23-б

 1.  

вулиця Василя Нікітіна, будинок № 23-в

 1.  

вулиця Василя Нікітіна, будинок № 23-г

 1.  

вулиця Василя Нікітіна, будинок № 5-а

 1.  

вулиця Василя Нікітіна, будинок № 7

 1.  

вулиця Василя Нікітіна, будинок № 9

 1.  

вулиця Васнецова, будинок № 5

 1.  

вулиця Васнецова, будинок № 6

 1.  

вулиця Васнецова, будинок № 8

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 10

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 10-а

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 11/11, корпус № 3

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 11/11, корпус № 5

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 11/11, корпус № 6

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 11/11, корпус № 7

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 12

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 15/7

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 16

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 16/9

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 18/14

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 20

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 22/5

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 23/13

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 25/34

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 29/35

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 3/5

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 31/36

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 32/11

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 34/32

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 36

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 46

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 47/16

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 6/3

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 6/3-б

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 7

 1.  

вулиця Велика Перспективна, будинок № 8

 1.  

вулиця Віктора Чміленка, будинок № 106

 1.  

вулиця Віктора Чміленка, будинок № 109-а

 1.  

вулиця Віктора Чміленка, будинок № 112

 1.  

вулиця Віктора Чміленка, будинок № 19

 1.  

вулиця Віктора Чміленка, будинок № 23

 1.  

вулиця Віктора Чміленка, будинок № 27

 1.  

вулиця Віктора Чміленка, будинок № 29

 1.  

вулиця Віктора Чміленка, будинок № 59

 1.  

вулиця Віктора Чміленка, будинок № 63

 1.  

вулиця Віктора Чміленка, будинок № 71

 1.  

вулиця Віктора Чміленка, будинок № 73

 1.  

вулиця Віктора Чміленка, будинок № 88

 1.  

вулиця Віктора Чміленка, будинок № 89

 1.  

вулиця Віктора Чміленка, будинок № 94

 1.  

вулиця Віктора Чміленка, будинок № 96

 1.  

вулиця Віктора Чміленка, будинок № 96-а

 1.  

вулиця Віктора Чміленка, будинок № 97

 1.  

вулиця Віктора Чміленка, будинок № 98

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 1

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 16, корпус № 1

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 16, корпус № 2

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 16, корпус № 3

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 17

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 18, корпус № 1

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 18, корпус № 2

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 20, корпус № 1

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 20, корпус № 2

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 20, корпус № 3

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 20, корпус № 5

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 22

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 24

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 26, корпус № 1

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 26, корпус № 2

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 26, корпус № 3

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 26, корпус № 4

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 27, корпус № 3

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 28

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 31

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 31, корпус № 3

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 31-а

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 33

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 37/16

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 4

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 64

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 64-а

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 66-а

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 70

 1.  

вулиця Вокзальна, будинок № 72

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 10, корпус № 1

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 10, корпус № 2

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 10, корпус № 4

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 10, корпус № 5

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 11, корпус № 1

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 11, корпус № 2

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 11, корпус № 3

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 11, корпус № 4

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 12

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 14, корпус № 1

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 14, корпус № 2

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 14, корпус № 3

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 16, корпус № 1

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 16, корпус № 2

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 16, корпус № 3

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 16, корпус № 4

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 18, корпус № 1

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 18, корпус № 2

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 20, корпус № 1

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 20, корпус № 2

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 26, корпус № 1

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 26, корпус № 2

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 28, корпус № 1

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 28, корпус № 2

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 28, корпус № 3

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 28, корпус № 4

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 28, корпус № 5

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 30

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 4, корпус № 1

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 4, корпус № 2

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 4, корпус № 3

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 4, корпус № 4

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 4, корпус № 5

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 6, корпус № 1

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 6, корпус № 2

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 6, корпус № 3

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 6, корпус № 4

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 6, корпус № 5

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 8, корпус № 1

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 8, корпус № 2

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 8, корпус № 3

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 9, корпус № 1

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 9, корпус № 2

 1.  

вулиця Волкова, будинок № 9, корпус № 3

 1.  

вулиця Гагаріна, будинок № 12

 1.  

вулиця Гагаріна, будинок № 13/8

 1.  

вулиця Гагаріна, будинок № 16-а

 1.  

вулиця Гагаріна, будинок № 35

 1.  

вулиця Гагаріна, будинок № 3-а

 1.  

вулиця Гагаріна, будинок № 4/11

 1.  

вулиця Гагаріна, будинок № 6-а

 1.  

вулиця Гагаріна, будинок № 7

 1.  

вулиця Гагаріна, будинок № 9

 1.  

вулиця Генерала Жадова, будинок № 19, корпус № 3

 1.  

вулиця Генерала Жадова, будинок № 20, корпус № 1

 1.  

вулиця Генерала Жадова, будинок № 20, корпус № 2

 1.  

вулиця Генерала Жадова, будинок № 21, корпус № 1

 1.  

вулиця Генерала Жадова, будинок № 21, корпус № 2

 1.  

вулиця Генерала Жадова, будинок № 21, корпус № 3

 1.  

вулиця Генерала Жадова, будинок № 22, корпус № 1

 1.  

вулиця Генерала Жадова, будинок № 23, корпус № 1

 1.  

вулиця Генерала Жадова, будинок № 23, корпус № 2

 1.  

вулиця Генерала Жадова, будинок № 23, корпус № 3

 1.  

вулиця Генерала Жадова, будинок № 27, корпус № 3

 1.  

вулиця Генерала Жадова, будинок № 28, корпус № 1

 1.  

вулиця Генерала Жадова, будинок № 28, корпус № 2

 1.  

вулиця Генерала Жадова, будинок № 28, корпус № 3

 1.  

вулиця Генерала Жадова, будинок № 28, корпус № 5

 1.  

вулиця Генерала Жадова, будинок № 30

 1.  

вулиця Генерала Жадова, будинок № 7

 1.  

вулиця Генерала Родимцева, будинок № 100

 1.  

вулиця Генерала Родимцева, будинок № 72-б

 1.  

вулиця Генерала Родимцева, будинок № 72-в

 1.  

вулиця Генерала Родимцева, будинок № 81

 1.  

вулиця Генерала Родимцева, будинок № 81-а

 1.  

вулиця Генерала Родимцева, будинок № 92

 1.  

вулиця Генерала Родимцева, будинок № 92, корпус № 1

 1.  

вулиця Генерала Родимцева, будинок № 94

 1.  

вулиця Генерала Родимцева, будинок № 98, корпус № 1

 1.  

вулиця Генерала Родимцева, будинок № 98, корпус № 2

 1.  

вулиця Генерала Родимцева, будинок № 98, корпус № 3

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 10

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 12

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 12, корпус № 1

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 12, корпус № 2

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 12, корпус № 3

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 12, корпус № 4

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 12, корпус № 5

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 12-а

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 14

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 14, корпус № 1

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 16, корпус № 1

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 16/17

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 22, корпус № 1

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 22, корпус № 2

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 22, корпус № 3

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 24/27, корпус № 1

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 24/27, корпус № 2

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 26

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 26, корпус № 1

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 28

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 28, корпус № 1

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 28, корпус № 2

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 30

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 30, корпус № 1

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 32

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 34

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 36

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 36, корпус № 1

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 36, корпус № 2

 1.  

вулиця Героїв України, будинок № 38

 1.  

вулиця Глинки, будинок № 2-а

 1.  

вулиця Гоголя, будинок № 101

 1.  

вулиця Гоголя, будинок № 109

 1.  

вулиця Гоголя, будинок № 111

 1.  

вулиця Гоголя, будинок № 118

 1.  

вулиця Гоголя, будинок № 122

 1.  

вулиця Гоголя, будинок № 128

 1.  

вулиця Гоголя, будинок № 131

 1.  

вулиця Гоголя, будинок № 133

 1.  

вулиця Гоголя, будинок № 50

 1.  

вулиця Гоголя, будинок № 64

 1.  

вулиця Гоголя, будинок № 67

 1.  

вулиця Гоголя, будинок № 78

 1.  

вулиця Гоголя, будинок № 84

 1.  

вулиця Гоголя, будинок № 84/61

 1.  

вулиця Гоголя, будинок № 85

 1.  

вулиця Гоголя, будинок № 86

 1.  

вулиця Гоголя, будинок № 88/66

 1.  

вулиця Гоголя, будинок № 91/46

 1.  

вулиця Гоголя, будинок № 95

 1.  

вулиця Гоголя, будинок № 95-г

 1.  

вулиця Дворцова, будинок № 16/7

 1.  

вулиця Дворцова, будинок № 28

 1.  

вулиця Дворцова, будинок № 46

 1.  

вулиця Добровольського, будинок № 11

 1.  

вулиця Добровольського, будинок № 13

 1.  

вулиця Добровольського, будинок № 14

 1.  

вулиця Добровольського, будинок № 15

 1.  

вулиця Добровольського, будинок № 16

 1.  

вулиця Добровольського, будинок № 18

 1.  

вулиця Добровольського, будинок № 20

 1.  

вулиця Добровольського, будинок № 24

 1.  

вулиця Добровольського, будинок № 26

 1.  

вулиця Добровольського, будинок № 3

 1.  

вулиця Добровольського, будинок № 6

 1.  

вулиця Добровольського, будинок № 7

 1.  

вулиця Добровольського, будинок № 9

 1.  

вулиця Енергетиків, будинок № 12

 1.  

вулиця Енергетиків, будинок № 14

 1.  

вулиця Енергетиків, будинок № 16

 1.  

вулиця Енергетиків, будинок № 4

 1.  

вулиця Енергетиків, будинок № 7-а

 1.  

вулиця Енергетиків, будинок № 8

 1.  

вулиця Євгена Маланюка, будинок № 1

 1.  

вулиця Євгена Маланюка, будинок № 22

 1.  

вулиця Євгена Маланюка, будинок № 24

 1.  

вулиця Євгена Маланюка, будинок № 26

 1.  

вулиця Євгена Маланюка, будинок № 5

 1.  

вулиця Євгена Маланюка, будинок № 7

 1.  

вулиця Євгена Маланюка, будинок № 9

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 10/16

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 11/31

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 12

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 13

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 14/22

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 1-а

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 2, корпус № 1

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 2, корпус № 3

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 2-в

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 2-г

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 3, корпус № 2

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 3, корпус № 3

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 3, корпус № 4

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 4

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 5

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 6, корпус № 1

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 7, корпус № 1

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 7, корпус № 2

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 7, корпус № 3

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 7, корпус № 4

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 7, корпус № 5

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 8, корпус № 1

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 8, корпус № 2

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 8, корпус № 3

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 8, корпус № 4

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 8, корпус № 5

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 8, корпус № 6

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 9, корпус № 1

 1.  

вулиця Євгена Тельнова, будинок № 9, корпус № 2

 1.  

вулиця Зінченка, будинок № 1

 1.  

вулиця Зінченка, будинок № 3

 1.  

вулиця Зінченка, будинок № 3-а

 1.  

вулиця Зінченка, будинок № 4-б

 1.  

вулиця Зінченка, будинок № 5

 1.  

вулиця Зінченка, будинок № 7

 1.  

вулиця Зінченка, будинок № 9

 1.  

вулиця Івана Похитонова, будинок № 1-а

 1.  

вулиця Івана Похитонова, будинок № 4

 1.  

вулиця Карабінерна, будинок № 30

 1.  

вулиця Київська, будинок № 11/3

 1.  

вулиця Київська, будинок № 5

 1.  

вулиця Київська, будинок № 9

 1.  

вулиця Комарова, будинок № 13

 1.  

вулиця Комарова, будинок № 15

 1.  

вулиця Комарова, будинок № 19

 1.  

вулиця Комарова, будинок № 3

 1.  

вулиця Комарова, будинок № 27/21

 1.  

вулиця Комарова, будинок № 30

 1.  

вулиця Комарова, будинок № 36

 1.  

вулиця Комарова, будинок № 38

 1.  

вулиця Комарова, будинок № 40

 1.  

вулиця Комарова, будинок № 42

 1.  

вулиця Комарова, будинок № 44

 1.  

вулиця Комарова, будинок № 48, 149

 1.  

вулиця Комарова, будинок № 5

 1.  

вулиця Комарова, будинок № 50

 1.  

вулиця Комарова, будинок № 52

 1.  

вулиця Комарова, будинок № 9

 1.  

вулиця Короленка, будинок № 24

 1.  

вулиця Короленка, будинок № 26

 1.  

вулиця Короленка, будинок № 28

 1.  

вулиця Короленка, будинок № 30

 1.  

вулиця Короленка, будинок № 32

 1.  

вулиця Короленка, будинок № 34

 1.  

вулиця Короленка, будинок № 38

 1.  

вулиця Короленка, будинок № 40

 1.  

вулиця Короленка, будинок № 42

 1.  

вулиця Короленка, будинок № 48

 1.  

вулиця Короленка, будинок № 52

 1.  

вулиця Короленка, будинок № 58/12

 1.  

вулиця Короленка, будинок № 62

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 11, корпус № 1

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 11, корпус № 3

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 13, корпус № 1

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 13, корпус № 2

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 15, корпус № 2

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 15/18

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 18, корпус №  4

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 18, корпус № 1

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 18, корпус № 2

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 18, корпус № 3

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 20, корпус № 1

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 20, корпус № 2

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 20, корпус № 3

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 20, корпус № 5

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 22, корпус № 1

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 22, корпус № 2

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 24, корпус № 1

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 24, корпус № 2

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 26, корпус № 1

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 26, корпус № 2

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 26, корпус № 3

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 26, корпус № 5

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 4

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 5

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 7, корпус № 1

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 7, корпус № 2

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 9, корпус № 1

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 9, корпус № 2

 1.  

вулиця Космонавта Попова, будинок № 9, корпус № 3

 1.  

вулиця Краснокутського, будинок № 1-а

 1.  

вулиця Краснокутського, будинок № 1-в

 1.  

вулиця Краснокутського, будинок № 2

 1.  

вулиця Краснокутського, будинок № 2-д

 1.  

вулиця Краснокутського, будинок № 3

 1.  

вулиця Краснокутського, будинок № 5

 1.  

вулиця Кременчуцька, будинок № 1

 1.  

вулиця Кременчуцька, будинок № 11

 1.  

вулиця Кременчуцька, будинок № 3

 1.  

вулиця Кременчуцька, будинок № 5

 1.  

вулиця Кременчуцька, будинок № 7

 1.  

вулиця Кримська, будинок № 119

 1.  

вулиця Кропивницького, будинок № 10

 1.  

вулиця Кропивницького, будинок № 12, корпус № 1

 1.  

вулиця Кропивницького, будинок № 12, корпус № 2

 1.  

вулиця Кропивницького, будинок № 14

 1.  

вулиця Кропивницького, будинок № 4

 1.  

вулиця Кропивницького, будинок № 6

 1.  

вулиця Кропивницького, будинок № 7, корпус № 1

 1.  

вулиця Кропивницького, будинок № 7, корпус № 2

 1.  

вулиця Кропивницького, будинок № 8

 1.  

вулиця Кропивницького, будинок № 80

 1.  

вулиця Куроп’ятникова, будинок № 15

 1.  

вулиця Куроп’ятникова, будинок № 17

 1.  

вулиця Куроп’ятникова, будинок № 21

 1.  

вулиця Куроп’ятникова, будинок № 23

 1.  

вулиця Куроп’ятникова, будинок № 27

 1.  

вулиця Куроп’ятникова, будинок № 29

 1.  

вулиця Куроп’ятникова, будинок № 5

 1.  

вулиця Куроп’ятникова, будинок № 5-а

 1.  

вулиця Леваневського, будинок № 1-а

 1.  

вулиця Леваневського, будинок № 1-б

 1.  

вулиця Леоніда Куценка, будинок № 3

 1.  

вулиця Леоніда Куценка, будинок № 6

 1.  

вулиця Лінія 1, будинок № 2

 1.  

вулиця Лінія 1, будинок № 3

 1.  

вулиця Лінія 1, будинок № 4

 1.  

вулиця Лінія 1, будинок № 5

 1.  

вулиця Лінія 10, будинок 44

 1.  

вулиця Лінія 10, будинок 45

 1.  

вулиця Лінія 10, будинок 46

 1.  

вулиця Лінія 10, будинок № 47

 1.  

вулиця Лінія 10, будинок № 52

 1.  

вулиця Лінія 10, будинок № 53

 1.  

вулиця Лінія 10, будинок № 54

 1.  

вулиця Лінія 10, будинок № 55

 1.  

вулиця Лінія 10, будинок № 56

 1.  

вулиця Лінія 10, будинок № 57

 1.  

вулиця Лінія 10, будинок № 58

 1.  

вулиця Лінія 10, будинок № 59

 1.  

вулиця Лінія 10, будинок № 60

 1.  

вулиця Лінія 10, будинок № 61

 1.  

вулиця Лінія 2, будинок № 10

 1.  

вулиця Лінія 2, будинок № 7

 1.  

вулиця Лінія 2, будинок № 8

 1.  

вулиця Лінія 2, будинок № 9

 1.  

вулиця Лінія 3, будинок № 11

 1.  

вулиця Лінія 3, будинок № 13

 1.  

вулиця Лінія 3, будинок № 14

 1.  

вулиця Лінія 4, будинок № 15

 1.  

вулиця Лінія 4, будинок № 17

 1.  

вулиця Лінія 4, будинок № 18

 1.  

вулиця Лінія 4, будинок № 19

 1.  

вулиця Лінія 5, будинок № 20

 1.  

вулиця Лінія 5, будинок № 24

 1.  

вулиця Лінія 6, будинок № 24

 1.  

вулиця Лінія 6, будинок № 25

 1.  

вулиця Лінія 7, будинок № 31

 1.  

вулиця Лінія 7, будинок № 32

 1.  

вулиця Лінія 7, будинок № 33

 1.  

вулиця Лінія 7, будинок № 34

 1.  

вулиця Лінія 8, будинок № 35

 1.  

вулиця Лінія 8, будинок № 37

 1.  

вулиця Лінія 9, будинок № 38

 1.  

вулиця Лінія 9, будинок № 39

 1.  

вулиця Лінія 9, будинок № 40

 1.  

вулиця Лінія 9, будинок № 41

 1.  

вулиця Лінія 9, будинок № 42

 1.  

вулиця Лінія 9, будинок № 43

 1.  

вулиця Лінія 9, будинок № 48

 1.  

вулиця Лінія 9, будинок № 49

 1.  

вулиця Лінія 9, будинок № 50

 1.  

вулиця Лінія 9, будинок № 51

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 1

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 10

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 11

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 12

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 13

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 14

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 16

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 17

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 18

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 19

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 2

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 20

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 21

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 22

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 23

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 24

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 25

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 26

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 27

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 28

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 29

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 3

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 30

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 31

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 32

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 33

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 34

 1.  

вулиця Металургів, будинок 35

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 36

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 5

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 5-а

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 6

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 7

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 8

 1.  

вулиця Металургів, будинок № 9

 1.  

вулиця Миколи Садовського, будинок № 21

 1.  

вулиця Миколи Садовського, будинок № 4

 1.  

вулиця Миколи Садовського, будинок № 8/22

 1.  

вулиця Миру, будинок № 10

 1.  

вулиця Миру, будинок № 12

 1.  

вулиця Миру, будинок № 17-а

 1.  

вулиця Миру, будинок № 2/7

 1.  

вулиця Миру, будинок № 8

 1.  

вулиця Михайлівська, будинок № 1

 1.  

вулиця Михайлівська, будинок № 2

 1.  

вулиця Михайлівська, будинок № 21

 1.  

вулиця Михайлівська, будинок № 29/33

 1.  

вулиця Михайлівська, будинок № 33

 1.  

вулиця Михайлівська, будинок № 35

 1.  

вулиця Михайлівська, будинок № 36-а

 1.  

вулиця Михайлівська, будинок № 41

 1.  

вулиця Михайлівська, будинок № 49

 1.  

вулиця Михайлівська, будинок 61

 1.  

вулиця Михайлівська, будинок № 9

 1.  

вулиця Можайського, будинок № 6

 1.  

вулиця Мозеса Гомберга, будинок № 67

 1.  

вулиця Молодіжна, будинок № 23

 1.  

вулиця Молодіжна, будинок № 27

 1.  

вулиця Нейгауза, будинок № 23

 1.  

вулиця Нижня П’ятихатська, будинок № 18

 1.  

вулиця Нижня П’ятихатська, будинок № 20

 1.  

вулиця Нижня П’ятихатська, будинок № 20-а

 1.  

вулиця Нижня П’ятихатська, будинок № 22

 1.  

вулиця Нижня П’ятихатська, будинок № 24

 1.  

вулиця Олександрійська, будинок № 68/50

 1.  

вулиця Олексія Волохова, будинок № 9, корпус № 1

 1.  

вулиця Олексія Єгорова, будинок № 13

 1.  

вулиця Олексія Єгорова, будинок № 17

 1.  

вулиця Олексія Єгорова, будинок № 26

 1.  

вулиця Олексія Єгорова, будинок № 27

 1.  

вулиця Олексія Єгорова, будинок № 28

 1.  

вулиця Олексія Єгорова, будинок № 56

 1.  

вулиця Олексія Єгорова, будинок № 5

 1.  

вулиця Олексія Єгорова, будинок № 5-а

 1.  

вулиця Олексія Єгорова, будинок № 6

 1.  

вулиця Олексія Єгорова, будинок № 7, корпус № 2

 1.  

вулиця Олексія Єгорова, будинок № 7, корпус № 3

 1.  

вулиця Олексія Єгорова, будинок № 8

 1.  

вулиця Олени Теліги, будинок № 10

 1.  

вулиця Олени Теліги, будинок № 5

 1.  

вулиця Острівська, будинок № 2

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 1/3

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 12, корпус № 1

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 12, корпус № 2

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 14, корпус № 1

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 14, корпус № 2

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 2

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 3, корпус № 1

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 3, корпус № 2

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 3, корпус № 3

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 4, корпус № 1

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 4, корпус № 2

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 4, корпус № 3

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 5, корпус № 1

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 5, корпус № 2

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 5, корпус № 3

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 5, корпус № 4

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 6, корпус № 1

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 6, корпус № 2

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 6, корпус № 3

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 8, корпус № 1

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 8, корпус № 2

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 8, корпус № 3

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 8, корпус № 4

 1.  

вулиця Пацаєва, будинок № 8, корпус № 5

 1.  

вулиця Пашутінська, будинок № 11/16

 1.  

вулиця Пашутінська, будинок № 12

 1.  

вулиця Пашутінська, будинок № 13

 1.  

вулиця Пашутінська, будинок № 17

 1.  

вулиця Пашутінська, будинок № 22

 1.  

вулиця Пашутінська, будинок № 29-а

 1.  

вулиця Пашутінська, будинок № 3/17

 1.  

вулиця Пашутінська, будинок № 44

 1.  

вулиця Пашутінська, будинок № 5/24

 1.  

вулиця Пашутінська, будинок № 51-а

 1.  

вулиця Пляжна, будинок № 1

 1.  

вулиця Пляжна, будинок № 2

 1.  

вулиця Пляжна, будинок № 3

 1.  

вулиця Покровська, будинок № 5

 1.  

вулиця Покровська, будинок № 5-а

 1.  

вулиця Полтавська, будинок № 22

 1.  

вулиця Полтавська, будинок № 24, корпус № 1

 1.  

вулиця Полтавська, будинок № 24, корпус № 2

 1.  

вулиця Полтавська, будинок № 28, корпус № 1

 1.  

вулиця Полтавська, будинок № 28, корпус № 2

 1.  

вулиця Полтавська, будинок № 30

 1.  

вулиця Полтавська, будинок № 32

 1.  

вулиця Полтавська, будинок № 58

 1.  

вулиця Полтавська, будинок № 75

 1.  

вулиця Полтавська, будинок № 81

 1.  

вулиця Поповича, будинок № 1

 1.  

вулиця Поповича, будинок № 5

 1.  

вулиця Поповича, будинок № 7-б

 1.  

вулиця Поповича, будинок № 8

 1.  

вулиця Преображенська, будинок № 10

 1.  

вулиця Преображенська, будинок № 107

 1.  

вулиця Преображенська, будинок № 12

 1.  

вулиця Преображенська, будинок № 3-а

 1.  

вулиця Преображенська, будинок № 59

 1.  

вулиця Преображенська, будинок № 6

 1.  

вулиця Преображенська, будинок № 8

 1.  

вулиця Районний бульвар, будинок № 65

 1.  

вулиця Робоча, будинок № 2

 1.  

вулиця Родникова, будинок № 76

 1.  

вулиця Родникова, будинок № 77

 1.  

вулиця Родникова, будинок № 77, корпус № 2

 1.  

вулиця Родникова, будинок № 78

 1.  

вулиця Родникова, будинок № 79

 1.  

вулиця Родникова, будинок № 80

 1.  

вулиця Севастопольська, будинок № 11

 1.  

вулиця Севастопольська, будинок № 13

 1.  

вулиця Сергія Сєнчева, будинок № 40

 1.  

вулиця Сергія Сєнчева, будинок № 55

 1.  

вулиця Сергія Сєнчева, будинок № 57

 1.  

вулиця Сергія Сєнчева, будинок № 61

 1.  

вулиця Сергія Сєнчева, будинок № 67, корпус № 1

 1.  

вулиця Сергія Сєнчева, будинок № 67, корпус № 3

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 11

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 12

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 13

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 14

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 16

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 18

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 19

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 20

 1.  

вулиця Соборна, будинок 22-а

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 23/34

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 24

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 24-а

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 25

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 26

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 28

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 30

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 32

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 34

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 36

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 38

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 40

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 5

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 6

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 7

 1.  

вулиця Соборна, будинок № 9

 1.  

вулиця Солдатська, будинок № 56

 1.  

вулиця Сухумська, будинок № 8

 1.  

вулиця Тараса Карпи, будинок № 51

 1.  

вулиця Тараса Карпи, будинок № 56

 1.  

вулиця Тараса Карпи, будинок № 58

 1.  

вулиця Тараса Карпи, будинок № 66/44

 1.  

вулиця Тараса Карпи, будинок № 71

 1.  

вулиця Хабаровська, будинок № 3

 1.  

вулиця Хабаровська, будинок № 5, корпус № 1

 1.  

вулиця Хабаровська, будинок № 5, корпус № 2

 1.  

вулиця Хабаровська, будинок № 5, корпус № 3

 1.  

вулиця Хабаровська, будинок № 7

 1.  

вулиця Ціолковського, будинок № 1-д

 1.  

вулиця Чигиринська, будинок № 2

 1.  

вулиця Чигиринська, будинок № 22

 1.  

вулиця Шатила, будинок № 12

 1.  

вулиця Шатила, будинок № 14

 1.  

вулиця Шатила, будинок № 3

 1.  

вулиця Шатила, будинок № 3, корпус № 2

 1.  

вулиця Шатила, будинок № 5, корпус № 1

 1.  

вулиця Шатила, будинок № 5, корпус № 2

 1.  

вулиця Шевченка, будинок № 15

 1.  

вулиця Шевченка, будинок № 16

 1.  

вулиця Шевченка, будинок № 17/20

 1.  

вулиця Шевченка, будинок № 20/24

 1.  

вулиця Шевченка, будинок № 25

 1.  

вулиця Шевченка, будинок № 26

 1.  

вулиця Шевченка, будинок № 41

 1.  

вулиця Шевченка, будинок № 42/29

 1.  

вулиця Шевченка, будинок № 42-а

 1.  

вулиця Шевченка, будинок № 45-а

 1.  

вулиця Шевченка, будинок № 48

 1.  

вулиця Шевченка, будинок № 50/40

 1.  

вулиця Шевченка, будинок № 54-а

 1.  

вулиця Шевченка, будинок № 60-а

 1.  

вулиця Шевченка, будинок № 70

 1.  

вулиця Шульгиних, будинок № 10

 1.  

вулиця Шульгиних, будинок № 2 253

 1.  

вулиця Шульгиних, будинок № 32, корпус № 1

 1.  

вулиця Шульгиних, будинок № 32, корпус № 2

 1.  

вулиця Шульгиних, будинок № 32, корпус № 3

 1.  

вулиця Шульгиних, будинок № 39/4

 1.  

вулиця Шульгиних, будинок № 41

 1.  

вулиця Шульгиних, будинок № 43

 1.  

вулиця Шульгиних, будинок № 9

 1.  

вулиця Юрія Коваленка, будинок № 13, корпус № 1

 1.  

вулиця Юрія Коваленка, будинок № 13, корпус № 2

 1.  

вулиця Юрія Коваленка, будинок № 15

 1.  

вулиця Юрія Коваленка, будинок № 23, корпус № 1

 1.  

вулиця Юрія Коваленка, будинок № 23, корпус № 2

 1.  

вулиця Юрія Коваленка, будинок № 23, корпус № 3

 1.  

вулиця Юрія Коваленка, будинок № 23, корпус № 4

 1.  

вулиця Юрія Коваленка, будинок № 25, корпус № 1

 1.  

вулиця Юрія Коваленка, будинок № 25, корпус № 2

 1.  

вулиця Юрія Коваленка, будинок № 5, корпус № 1

 1.  

вулиця Юрія Коваленка, будинок № 5, корпус № 2

 1.  

вулиця Юрія Коваленка, будинок № 7

 1.  

вулиця Юрія Коваленка, будинок № 9

 1.  

вулиця Юрія Коваленка, будинок № 9-а

 1.  

вулиця Юрія Липи, будинок № 2

 1.  

вулиця Юрія Липи, будинок № 2-а

 1.  

вулиця Юрія Липи, будинок № 4

 1.  

вулиця Юрія Олефіренка, будинок № 14

 1.  

вулиця Юрія Олефіренка, будинок № 14-б

 1.  

вулиця Юрія Олефіренка, будинок № 14-в

 1.  

вулиця Юрія Олефіренка, будинок № 18/21

 1.  

вулиця Юрія Олефіренка, будинок № 5/9

 1.  

вулиця Яновського, будинок № 100

 1.  

вулиця Яновського, будинок № 102

 1.  

вулиця Яновського, будинок № 151

 1.  

вулиця Яновського, будинок № 153

 1.  

вулиця Яновського, будинок № 153-а

 1.  

вулиця Яновського, будинок № 155

 1.  

вулиця Яновського, будинок № 155-а

 1.  

вулиця Яновського, будинок № 157-а

 1.  

вулиця Яновського, будинок № 159

 1.  

вулиця Яновського, будинок № 52

 1.  

вулиця Яновського, будинок № 54

 1.  

вулиця Яновського, будинок № 56

 1.  

вулиця Яновського, будинок № 58

 1.  

вулиця Яновського, будинок № 58-а

 1.  

вулиця Яновського, будинок № 62

 1.  

вулиця Яновського, будинок № 96

 1.  

вулиця Яновського, будинок № 98

 1.  

вулиця, Кільцева, будинок № 11-а

 1.  

вулиця, Кільцева, будинок № 13/63

 1.  

вулиця, Миколи Леонтовича, будинок № 59

 1.  

площа Дружби Народів, будинок № 1

 1.  

площа Дружби Народів, будинок № 5

 1.  

площа Дружби Народів, будинок № 6

 1.  

площа Дружби Народів, будинок № 7

 1.  

провулок Кінний, будинок № 6

 1.  

провулок Ковалівський, будинок № 11/7

 1.  

провулок Ковалівський, будинок № 13

 1.  

провулок Ковалівський, будинок № 1-а

 1.  

провулок Ковалівський, будинок № 8

 1.  

провулок Миргородський, будинок № 21

 1.  

провулок Миргородський, будинок № 23

 1.  

провулок Павла Бута, будинок № 3

 1.  

провулок Училищний, будинок № 10

 1.  

провулок Училищний, будинок № 2

 1.  

провулок Училищний, будинок № 4

 1.  

провулок Училищний, будинок № 6

 1.  

провулок Училищний, будинок № 8

 1.  

провулок Фортечний, будинок № 19

 1.  

провулок Фортечний, будинок № 19-а

 1.  

провулок Фортечний, будинок № 21

 1.  

провулок Фортечний, будинок № 21-а

 1.  

провулок Фортечний, будинок № 23

 1.  

провулок Фортечний, будинок № 25

 1.  

провулок Фортечний, будинок № 27

 1.  

провулок Щербаковський, будинок № 22

 1.  

проспект Винниченка, будинок № 1

 1.  

проспект Винниченка, будинок № 3

 1.  

проспект Перемоги, будинок № 12, корпус № 1

 1.  

проспект Перемоги, будинок № 12, корпус № 2

 1.  

проспект Перемоги, будинок № 12, корпус № 3

 1.  

проспект Перемоги, будинок № 12, корпус № 4

 1.  

проспект Перемоги, будинок № 14

 1.  

проспект Перемоги, будинок № 18

 1.  

проспект Перемоги, будинок № 2

 1.  

проспект Перемоги, будинок № 22

 1.  

проспект Перемоги, будинок № 6

 1.  

проспект Перемоги, будинок № 8, корпус № 1

 1.  

проспект Перемоги, будинок № 8, корпус № 2

 1.  

проспект Промисловий, будинок № 25, корпус № 3

 1.  

проспект Університетський, будинок № 1/7

 1.  

проспект Університетський, будинок № 23, корпус № 2

 1.  

проспект Університетський, будинок № 25

 1.  

проспект Університетський, будинок № 27

 1.  

проспект Університетський, будинок № 31

 1.  

проспект Університетський, будинок № 33

 


06.07.2020 

До уваги керівників теплогенеруючих, теплотранспортуючих, теплопостачальних та теплосервісних організацій

 

Щодо підготовки джерел теплової енергії

до роботи в опалювальний період

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії, теплових мереж і теплових пунктів до роботи в опалювальному періоді 2020 – 2021 років, попередження технологічних порушень на енергетичному обладнанні та мережах під час проходження опалювального періоду Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Кіровоградській області (далі - Держенергонагляд) нагадує про необхідність виконання заходів згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – Правила), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378, а саме:

 • затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням  відповідальних осіб за їх виконання;
 • розробити та затвердити графіки проведення профілактичних робіт, ремонтів і заміни устаткування;
 • забезпечити укладання на наступний опалювальний період договорів на постачання палива, електричної енергії та водопостачання;
 • розробити та затвердити графіки обмеження відпуску тепла та теплоносія у разі обмеження постачання паливно-енергетичних ресурсів, в умовах надзвичайних ситуацій та при ліквідації технологічних порушень в системах теплопостачання;
 • уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності), провести контроль відповідності розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв у споживачів теплової енергії, їх пломбування;
 • забезпечити розробку температурного графіка центрального регулювання відпуску теплової енергії, режимних карт роботи теплового обладнання і мереж;
 • провести ремонтні та профілактичні роботи на теплових, тепловикористальних установках і мережах у необхідних обсягах;
 • провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплопостачання;
 • виконати гідравлічні випробування котлоагрегатів, тепловикористальних установок, теплових мереж, систем опалення та ГВП власних об’єктів на щільність та міцність, провести їх промивку;
 • виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів;
 • відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж;
 • привести у справний технічний стан обладнання теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв та автоматики;
 • укомплектувати відповідні підрозділи обслуговуючим персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання;
 • укомплектувати робочі місця виробничого персоналу оперативною та технічною документацією;
 • забезпечити накопичення палива відповідно до технологічних потреб;
 • провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду в установлені терміни згідно з вимогами розділу Х Правил.

У найкоротший термін поштою надати копію розроблених заходів та розпорядчого документa, яким ці заходи вводяться в дію, до відповідного територіального органу Держенергонагляду в області.

Заздалегідь письмово повідомити територіальний орган Держенергонагляду щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документа щодо затвердження складу комісії.

Крім того, рекомендуємо у разі потреби звернутися до відповідного підрозділу Держенергонагляду стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт.

 

 

До уваги керівників підприємств, установ, організацій – споживачам

теплової енергії (лікувальним, дошкільним, начальним та іншим

закладам соціального призначення)

 

Щодо підготовки теплових господарств

до роботи в опалювальний період

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

З метою належної та своєчасної підготовки теплових мереж, теплових пунктів і місцевих систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання (далі – ГВП) до роботи в опалювальному періоді 2020 – 2021 років, попередження відмов у системах теплоспоживання під час проходження опалювального періоду Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Кіровоградській області (далі - Держенергонагляд) нагадує про необхідність виконання заходів згідно з вимогами Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду (далі – Правила), затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, а саме:

 • затвердити розпорядчим документом плани організаційно-технічних заходів з підготовки теплових господарств, що знаходяться у власності або господарському віданні (за договором), до роботи в опалювальному періоді з призначенням  відповідальних осіб за їх виконання;
 • уточнити приєднані теплові навантаження, виконати перерахунок гідравлічного режиму (за необхідності);
 • забезпечити відповідність розмірів встановлених розрахункових лімітних звужувальних пристроїв, їх пломбування теплопостачальною організацією;
 • провести ремонтні та профілактичні роботи на тепловикористовувальних установках, теплових мережах, системах теплоспоживання у необхідних обсягах;
 • провести налагоджувальні роботи з усунення порушень, виявлених у теплових та гідравлічних режимах роботи систем теплоспоживання;
 • виконати гідравлічні випробування теплових мереж, систем опалення та ГВП на щільність та міцність, провести їх промивку;
 • виконати шурфування теплових мереж або застосувати інші методи контролю їх стану з метою з’ясування ступеню корозійного пошкодження трубопроводів;
 • відновити антикорозійне покриття та теплову ізоляцію на трубопроводах теплових мереж;
 • привести у справний технічний стан обладнання та засоби вимірювальної техніки вузлів керування, розташованих у теплових пунктах;
 • укомплектувати відповідні підрозділи обслуговуючим персоналом, провести його навчання та перевірку знань, протиаварійні тренування персоналу щодо ліквідації відмов у системах теплоспоживання;
 • укомплектувати теплові пункти та робочі місця обслуговуючого персоналу технічною документацією;
 • провести перевірку готовності теплових господарств до роботи в опалювальний період за участю представників Держенергонагляду в установлені терміни згідно з вимогами розділу Х Правил.

Надати у найкоротші терміни поштою копію розроблених заходів та розпорядчого документa, яким ці заходи вводяться в дію, до відповідного територіального органу Держенергонагляду в області.

Заздалегідь письмово повідомити територіальний орган Держенергонагляду щодо термінів роботи комісії з визначення стану готовності підпорядкованих теплових господарств до роботи в опалювальний період з наданням розпорядчого документа щодо затвердження складу комісії.

Крім того, рекомендуємо у разі потреби звернутися до відповідного підрозділу Держенергонагляду стосовно залучення державних інспекторів до огляду (оцінки) технічного стану енергетичного устаткування з метою надання рекомендацій щодо визначення оптимальних обсягів ремонтних та профілактичних робіт.

 


23.06.2020

ІНФОРМАЦІЯ про перелік багатоквартирних будинків, у яких не менше ніж половина квартир та нежитлових приміщень відокремлена (відключена) від централізованого опалення та гарячого водопостачання

Адреса житлового будинку

вул. Добровольського, 11
вул. Добровольського, 13
вул. Добровольського, 14
вул. Добровольського, 15
вул. Добровольського, 16
вул. Добровольського, 20
вул. Добровольського, 24
вул. Добровольського, 26
вул. Добровольського, 3
вул. Добровольського, 6
вул. Добровольського, 7
вул. Добровольського, 9
вул. Короленка, 24
вул. Короленка, 26
вул. Короленка, 28
вул. Короленка, 32
вул. Короленка, 34
вул. Короленка, 38
вул. Короленка, 40
вул. Короленка, 42
вул. Короленка, 48
вул. Короленка, 52
вул. Короленка, 58/12
вул. Леваневського, 1-а
вул. Леваневського, 1-б
вул. Олени Телiги, 10
вул. Олени Телiги, 5
вул. Пляжна, 1
вул. Пляжна, 2
вул. Пляжна, 3
вул. Цiолковського, 1-д
вул . Юрія Краснокутського, 1-а
вул . Юрія Краснокутського, 1-в
вул . Юрія Краснокутського, 2
вул . Юрія Краснокутського, 2-д
вул . Юрія Краснокутського, 3
вул . Юрія Краснокутського, 5
вул. Юрія Липи, 2
вул. Юрія Липи, 2-а
вул. Юрія Липи, 4
вул. Василя Нiкiтiна, 17
вул. Василя Нiкiтiна, 23-А
вул. Василя Нiкiтiна, 23-б
вул. Василя Нiкiтiна, 23-в
вул. Василя Нiкiтiна, 5-а
вул. Василя Нiкiтiна, 9
вул. Варшавська, 2-а
вул. Варшавська, 2 -б
вул. Миру, 10
вул. Миру, 12
вул. Миру, 17-а
вул. Миру, 8
вул. Севастопольська д.11
вул. Севастопольська, 13
вул. Андрія Матвiєнка, 3-а
вул. Андрія Матвiєнка, 3-б
вул. Васнецова, 5
вул. Васнецова, 6
вул. Васнецова, 8
пров. Кiнний, 6
вул. Кропивницького, 10
вул. Кропивницького, 12, корп. 1
вул. Кропивницького, 12, корп. 2
вул. Кропивницького, 14
вул. Кропивницького, 4
вул. Кропивницького, 6
вул. Кропивницького, 7, корп. 1
вул. Кропивницького, 7, корп. 2
вул. Михайлiвська, 1
вул. Михайлiвська, 9
пров. ПавлаБута, 3
вул. Полтавська, 81
Студентський бульвар, 18
Студентський бульвар, 22
площа Дружби народiв, 6
вул. Полтавська, 22
вул. Полтавська, 24, корп. 1
вул. Полтавська, 24, корп. 2
вул. Полтавська, 28, корп. 1
вул. Полтавська, 28, корп. 2
вул. Полтавська, 30
вул. Полтавська, 32
вул. Полтавська, 58
вул. Полтавська, 75
вул. Генерала Родимцева, 100
вул. Генерала Родимцева, 72-б
вул. Генерала Родимцева, 72-в
вул. Генерала Родимцева, 81-а
вул. Генерала Родимцева, 92
вул. Генерала Родимцева, 94
вул. Генерала Родимцева, 98, корп. 1
вул. Генерала Родимцева, 98, корп. 2
вул. Генерала Родимцева, 98, корп. 3
вул. Преображенська, 107
вул. Робоча, 2
вул. Олександрiйська, 68/50
вул. Кримська, 119
вул. Хабаровська, 3
вул. Хабаровська,5, корп.1
вул. Хабаровська,5, корп. 2
вул. Хабаровська,5, корп. 3
вул. Хабаровська, 7
вул. Лiнiя 1-а, 2
вул. Лiнiя 1-а, 3
вул. Лiнiя 1-а, 5
вул. Лiнiя 10-а, 44
вул. Лiнiя 10-а, 45
вул. Лiнiя 10-а, 46
вул. Лiнiя 10-а, 47
вул. Лiнiя 10-а, 52
вул. Лiнiя 10-а, 54
вул. Лiнiя 10-а, 55
вул. Лiнiя 10-а, 56
вул. Лiнiя 10-а, 57
вул. Лiнiя 10-а, 58
вул. Лiнiя 10-а, 60
вул. Лiнiя 2-а, 10
вул. Лiнiя 2-а, 7
вул. Лiнiя 2-а, 8
вул. Лiнiя 3-а, 11
вул. Лiнiя 3-а, 13
вул. Лiнiя 4-а, 17
вул. Лiнiя 5-а, 20
вул. Лiнiя 6-а, 24
вул. Лiнiя 6-а, 25
вул. Лiнiя 7-а, 31
вул. Лiнiя 7-а, 33
вул. Лiнiя 7-а, 34
вул. Лiнiя 8-а, 37
вул. Лiнiя 9-а, 38
вул. Лiнiя 9-а, 39
вул. Лiнiя 9-а, 40
вул. Лiнiя 9-а, 41
вул. Лiнiя 9-а, 42
вул. Лiнiя 9-а, 43
вул. Лiнiя 9-а, 48
вул. Лiнiя 9-а, 49
вул. Лiнiя 9-а, 50
вул. Лiнiя 9-а, 51
вул. Нижня П'ятихатська, 18
вул. Нижня П'ятихатська, 20
вул. Нижня П'ятихатська, 20-а
вул. Нижня П'ятихатська, 22
вул. Нижня П'ятихатська, 24
вул. Зiнченка, 1
вул. Зiнченка, 3
вул. Зiнченка, 3-а
вул. Зiнченка, 4-б
вул. Зiнченка, 5
вул. Зiнченка, 7
вул. Зiнченка, 9
вул. Куроп'ятникова, 15
вул. Куроп'ятникова, 17
вул. Куроп'ятникова, 21
вул. Куроп'ятникова, 23
вул. Куроп'ятникова, 27
вул. Куроп'ятникова, 29
вул. Можайського, 6
вул. Солдатська, 56
пров. Фортечний, 19
пров. Фортечний, 19-а
пров. Фортечний, 21
пров. Фортечний, 23
пров. Фортечний, 25
пров. Фортечний, 27
пров. Фортечний, 52
вул. Яновського, 54
вул. Яновського, 56
вул. Яновського, 58
вул. Яновського, 58-а
вул. Яновського, 62
вул. Валерія Гончаренка, 3
вул. Валерія Гончаренка, 5
вул. Валерія Гончаренка, 7
вул. Вокзальна, 64
вул. Вокзальна, 70
вул. Олексія Волохова, 9, корп. 1
вул. Шатила, 12
вул. Шатила, 14
вул. Шатила, 3
вул. Шатила,3, корп. 2
пров. Щербаковський, 22
вул. Академіка Корольова, 13
вул. Академіка Корольова, 15
вул. Академіка Корольова, 17
вул. Академіка Корольова, 19
вул. Академіка Корольова, 21
вул. Академіка Корольова, 23
вул. Академіка Корольова, 25/6
вул. Академіка Корольова, 5
вул. Академіка Корольова, 5, корп. 1
вул. Академіка Корольова, 7
вул. Академіка Корольова, 9
вул. Бєляева, 10
вул. Бєляєва, 12
вул. Бєляєва, 8
вул. Євгена Тельнова, 10/16
вул. Євгена Тельнова, 2, корп. 1
вул. Євгена Тельнова, 3, корп. 2
вул. Євгена Тельнова, 3, корп. 3
вул. Євгена Тельнова, 3, корп. 4
вул. Євгена Тельнова, 4
вул. Євгена Тельнова, 5
вул. Євгена Тельнова, 6, корп. 1
вул. Євгена Тельнова, 7, корп. 1
вул. Євгена Тельнова, 7, корп. 2
вул. Євгена Тельнова, 7, корп. 3
вул. Євгена Тельнова, 7, корп. 4
вул. Євгена Тельнова, 7, корп. 5
вул. Євгена Тельнова, 8, корп. 2
вул. Євгена Тельнова, 8, корп. 3
вул. Євгена Тельнова, 8, корп. 4
вул. Євгена Тельнова, 8, корп. 6
вул. Євгена Тельнова, 9, корп. 1
вул. Євгена Тельнова, 9, корп. 2
просп. Унiверситетський, 1/7
просп. Унiверситетський, 23, корп. 2
просп. Унiверситетський, 25
просп. Унiверситетський, 27
просп. Унiверситетський, 31
просп. Унiверситетський, 33
вул. Академіка Корольова, 30
вул. Академіка Корольова, 32/34
вул. Академіка Корольова, 36
вул. Академіка Корольова, 38
вул. Академіка Тамма, 11
вул. Академіка Тамма, 15
вул. Академіка Тамма, 17
вул. Академіка Тамма, 19
вул. Академіка Тамма, 2
вул. Академіка Тамма, 21
вул. Академіка Тамма, 23
вул. Академіка Тамма, 25
вул. Академіка Тамма, 4
вул. Академіка Тамма, 5
вул. Академіка Тамма, 7
вул. Академіка Тамма, 9
вул. Андрiївська, 10-а
вул. Андрiївська,12, корп. 1
вул. Андрiївська, 12, корп. 2
вул. Андрiївська, 16
вул. Бєляєва, 11
вул. Бєляєва, 13, корп. 1
вул. Бєляєва, 13, корп. 2
вул. Бєляєва, 25, корп. 1
вул. Бєляєва, 25, корп. 2
вул. Бєляєва, 29, корп. 1
вул. Бєляєва, 29, корп. 2
вул. Бєляєва, 3
вул. Бєляєва, 5, корп. 1
вул. Бєляєва, 5, корп. 2
вул. Бєляєва, 5, корп. 3
вул. Бєляєва, 7, корп. 1
вул. Бєляєва, 7, корп. 2
вул. Бєляєва, 7, корп. 3
вул. Бєляєва, 7, корп. 4
вул. Бєляєва, 9
вул. Вокзальна, 27, корп. 3
вул. Вокзальна, 31, корп. 3
вул. Вокзальна, 33
вул. Вокзальна, 72
вул. Волкова, 10, корп. 1
вул. Волкова, 10, корп. 2
вул. Волкова, 10, корп. 4
вул. Волкова, 10, корп. 5
вул. Волкова, 11, корп. 1
вул. Волкова, 11, корп. 2
вул. Волкова, 11, корп. 3
вул. Волкова, 11, корп. 4
вул. Волкова, 12
вул. Волкова, 14, корп. 1
вул. Волкова, 14, корп. 2
вул. Волкова, 14, корп 3
вул. Волкова, 16, корп. 1
вул. Волкова, 14, корп. 2
вул. Волкова, 14, корп. 3
вул. Волкова, 14, корп. 4
вул. Волкова, 18, корп. 1
вул. Волкова, 18, корп. 2
вул. Волкова, 20, корп. 1
вул. Волкова, 20, корп. 2
вул. Волкова, 26, корп. 1
вул. Волкова, 26, корп. 2
вул. Волкова, 28, корп. 1
вул. Волкова, 28, корп. 2
вул. Волкова, 28, корп. 3
вул. Волкова, 28, корп. 4
вул. Волкова, 28, корп. 5
вул. Волкова, 4, корп. 1
вул. Волкова, 4, корп. 2
вул. Волкова, 4, корп. 3
вул. Волкова, 4, корп. 4
вул. Волкова, 4, корп. 5
вул. Волкова, 6, корп. 1
вул. Волкова, 6, корп. 2
вул. Волкова, 6, корп. 3
вул. Волкова, 6, корп. 4
вул. Волкова, 6, корп. 5
вул. Волкова, 8, корп. 1
вул. Волкова, 8, корп. 2
вул. Волкова, 8, корп. 3
вул. Волкова, 9, корп. 1
вул. Волкова, 9, корп. 2
вул. Волкова, 9, корп. 3
вул. Героїв України, 12
вул. Героїв України, 12, корп .1
вул. Героїв України, 12, корп .2
вул. Героїв України, 12, корп .3
вул. Героїв України, 12, корп .4
вул. Героїв України, 12, корп .5
вул. Героїв України, 12-а
вул. Героїв України, 14
вул. Героїв України, 14, корп. 1
вул. Героїв України, 16, корп. 1
вул. Героїв України, 16/17
вул. Героїв України, 22, корп .1
вул. Героїв Украiни, 22, корп . 2
вул. Героїв України, 22, корп . 3
вул. Героїв України, 22, корп . 2
вул. Героїв України, 26
вул. Героїв України, 26, корп. 2
вул. Героїв України, 28
вул. Героїв України, 28, корп. 1
вул. Героїв України, 28, корп. 2
вул. Героїв України, 30
вул. Героїв України 30, корп. 1
вул. Героїв України, 32
вул. Героїв України, 34
вул. Героїв України, 36
вул. Героїв України, 36, корп. 1
вул. Героїв України, 36, корп. 2
вул. Героїв України, 38
вул. Євгена Тельнова, 11/31
вул. Євгена Тельнова, 12
вул. Євгена Тельнова, 13
вул. Євгена Тельнова, 14/22
вул. Євгена Тельнова, 1а
вул. Євгена Тельнова, 2в
вул. Євгена Тельнова, 2г
вул. Генерадла Жадова, 19, корп. 3
вул. Генерала Жадова, 20, корп. 1
вул. Генерала Жадова, 20, корп. 2
вул. Генерала Жадова, 21, корп. 1
вул. Генерала Жадова, 22, корп. 1
вул. Генерала Жадова, 23, корп. 1
вул. Генерала Жадова, 23, корп. 2
вул. Генерала Жадова, 23, корп. 3
вул. Генерала Жадова, 27, корп. 3
вул. Генерала Жадова, 28, корп. 1
вул. Генерала Жадова, 28, корп. 5
вул. Генерала Жадова, 30
вул. Генерала Жадова, 7
вул. Кiльцева, 11-а
вул. Кiльцева, 13/63
вул. Казакова, 59
вул. Комарова, 15
вул. Комарова, 19
вул. Комарова, 3
вул. Комарова, 30
вул. Комарова, 38
вул. Комарова, 42
вул. Комарова, 44
вул. Комарова, 48/149
вул. Комарова, 5
вул. Комарова, 50
вул. Комарова, 52
вул. Комарова, 58
вул. Комарова, 9
вул. Пацаєва, 1/3
вул. Пацаєва, 12, корп. 1
вул. Пацаєва, 12, корп. 2
вул. Пацаєва, 14, корп. 1
вул. Пацаєва, 14, корп. 2
вул. Пацаєва, 2
вул. Пацаєва, 3, корп. 1
вул. Пацаєва, 3, корп. 2
вул. Пацаєва, 3, корп. 3
вул. Пацаєва, 4, корп. 1
вул. Пацаєва, 4, корп. 2
вул. Пацаєва, 4, корп. 3
вул. Пацаєва, 5, корп. 1
вул. Пацаєва, 5, корп. 2
вул. Пацаєва, 5, корп. 3
вул. Пацаєва, 5, корп. 4
вул. Пацаєва, 6, корп. 1
вул. Пацаєва, 6, корп. 2
вул. Пацаєва, 6, корп. 3
вул. Пацаєва, 8, корп. 1
вул. Пацаєва, 8, корп. 2
вул. Пацаєва, 8, корп. 3
вул. Пацаєва, 8, корп. 4
вул. Пацаєва, 8, корп. 5
вул. Космонавта Попова, 11, корп. 1
вул. Космонавта Попова, 11, корп. 3
вул. Космонавта Попова, 13, корп. 1
вул. Космонавта Попова, 13, корп. 2
вул. Космонавта Попова, 15, корп. 2
вул. Космонавта Попова, 15/18
вул. Космонавта Попова, 18, корп. 1
вул. Космонавта Попова, 18, корп. 2
вул. Космонавта Попова, 18, корп. 3
вул. Космонавта Попова, 18, корп. 4
вул. Космонавта Попова, 20, корп. 1
вул. Космонавта Попова, 20, корп. 2
вул. Космонавта Попова, 20, корп. 3
вул. Космонавта Попова, 20, корп. 5
вул. Космонавта Попова, 22, корп. 1
вул. Космонавта Попова, 22, корп. 2
вул. Космонавта Попова, 24, корп. 1
вул. Космонавта Попова, 24, корп. 2
вул. Космонавта Попова, 26, корп. 1
вул. Космонавта Попова, 26, корп. 2
вул. Космонавта Попова, 26, корп. 3
вул. Космонавта Попова, 26, корп. 5
вул. Космонавта Попова, 4
вул. Космонавта Попова, 5
вул. Космонавта Попова, 7, корп. 1
вул. Космонавта Попова, 7, корп. 2
вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1
вул. Космонавта Попова, 9, корп. 2
вул. Космонавта Попова, 9, корп. 3
просп.Промисловий, 25, корп. 3
вул. Райбульвар, 65
вул. Родникова, 76
вул. Родникова, 77
вул. Родникова,77, корп. 2
вул. Родникова, 78
вул. Родникова, 79
вул. Родникова, 80
вул. Сергія Сєнчева, 40
вул. Сергія Сєнчева, 55
вул. Сергія Сєнчева, 57
вул. Сергія Сєнчева, 61
вул. Сергія Сєнчева, 67, корп. 1
вул. Сергія Сєнчева, 67, корп. 3
вул. Соборна, 19
вул. Соборна, 23/34
вул. Соборна, 24
вул. Соборна, 24-а
вул. Соборна, 25
вул. Соборна, 26
вул. Соборна, 30
вул. Соборна, 36
вул. Соборна, 38
вул. Соборна, 40
вул. Шатила, 5, корп. 1
вул. Шатила, 5, корп. 2
вул. Юрія Коваленка, 13, корп. 1
вул. Юрія Коваленка, 13, корп. 2
вул. Юрія Коваленка, 15
вул. Юрія Коваленка,23, корп. 1
вул. Юрія Коваленка,23, корп. 2
вул. Юрія Коваленка,23, корп. 3
вул. Юрія Коваленка,23, корп. 4
вул. Юрія Коваленка,25, корп. 1
вул. Юрія Коваленка,25, корп. 2
вул. Юрія Коваленка, 5, корп. 1
вул. Юрія Коваленка,5, корп. 2
вул. Юрія Коваленка, 7
вул. Юрія Коваленка, 9
вул. Юрія Коваленка, 9-а
вул. Яновського, 100
вул. Яновського, 102
вул. Яновського, 151
вул. Яновського, 153
вул. Яновського, 153-а
вул. Яновського, 155
вул. Яновського, 155-а
вул. Яновського, 157-а
вул. Яновського, 96
вул. Яновського, 98
вул. Глинки, 2-а
пров. Миргородський, 21
пров. Миргородський, 23
вул. Соборна, 11
вул. Соборна, 12
вул. Соборна, 13
вул. Соборна, 14
вул. Соборна, 16
вул. Соборна, 18
вул. Соборна, 22-а
вул. Соборна, 5
вул. Соборна, 6
вул. Соборна, 7
вул. Соборна, 9
вул. Сухумська, 8
вул. Арсенія Тарковського, 8
вул. Арсенія Тарковського, 10
вул. Арсенія Тарковського, 12
вул. Арсенія Тарковського, 12-а
вул. Арсенія Тарковського, 14
вул. Арсенія Тарковського, 16, корп.1
вул. Арсенія Тарковського, 16, корп.2
вул. Арсенія Тарковського, 16, корп.3
вул. Арсенія Тарковського, 1-а
вул. Арсенія Тарковського, 2
вул. Арсенія Тарковського, 23-а
вул. Арсенія Тарковського, 24-а
вул. Арсенія Тарковського, 3
вул. Арсенія Тарковського, 33
вул. Арсенія Тарковського, 35
вул. Арсенія Тарковського, 4
вул. Арсенія Тарковського, 55
вул. Арсенія Тарковського, 57-а
вул. Арсенія Тарковського, 60
вул. Арсенія Тарковського, 68
вул. Велика Перспективна, 10
вул. Велика Перспективна, 10- а
вул. Велика Перспективна, 11/11, корп. 3
вул. Велика Перспективна, 11/11 корп. 5
вул. Велика Перспективна, 11/11, корп. 6
вул. Велика Перспективна, 11/11, корп. 7
вул. Велика Перспективна, 12
вул. Велика Перспективна, 15/7
вул. Велика Перспективна, 18/14
вул. Велика Перспективна, 16
вул. Велика Перспективна, 20
вул. Велика Перспективна, 23/13
вул. Велика Перспективна, 3/5
вул. Велика Перспективна, 31/36
вул. Велика Перспективна, 32/11
вул. Велика Перспективна, 34/32
вул. Велика Перспективна, 36
вул. Велика Перспективна, 47/16
вул. Велика Перспективна, 6/3
вул. Велика Перспективна, 6/36
вул. Велика Перспективна, 7
вул. Велика Перспективна, 8
вул. Андрія Матвієнка,10
вул. В'ячеслава Чорновола, 10
вул. В'ячеслава Чорновола, 14/2
вул. В'ячеслава Чорновола, 16
вул. В'ячеслава Чорновола, 1-а
вул. В'ячеслава Чорновола, 21
вул. В'ячеслава Чорновола, 2-б
вул. В'ячеслава Чорновола, 3
вул. В'ячеслава Чорновола, 36
вул. В'ячеслава Чорновола, 36-б
вул. В'ячеслава Чорновола, 5/3
вул. В'ячеслава Чорновола, 6/1
вул. В'ячеслава Чорновола, 8/2
вул. Леоніда Куценка, 6
просп. Винниченка, 1
просп. Винниченка,3
вул. Гагаріна, 12
вул. Гагаріна,13/8
вул. Гагаріна, 16-а
вул. Гагаріна, 35
вул. Гагаріна, 3-а
вул. Гагаріна, 4/11
вул. Гагаріна, 6-а
вул. Гагаріна, 7
вул. Гагаріна, 9
вул. Гоголя, 101
вул. Гоголя, 109
вул. Гоголя, 111
вул. Гоголя, 118
вул. Гоголя, 128
вул. Гоголя, 131
вул. Гоголя, 50
вул. Гоголя, 64
вул. Гоголя, 67
вул. Гоголя, 78
вул. Гоголя, 84/61
вул. Гоголя, 85
вул. Гоголя, 86
вул. Гоголя, 88/66
вул. Гоголя, 91/46
вул. Гоголя, 95
вул. Гоголя, 95- г
вул. Дворцова, 16/7
вул. Дворцова, 27/25
вул. Дворцова, 38
вул. Дворцова, 46
вул. Дворцова, 51
вул. Дворцова, 53/39
вул. Дворцова, 65
вул. Дворцова, 66
вул. Дворцова, 68/43
вул. Дворцова, 68-а
вул. Дворцова, 71
вул. Миколи Садовського, 21
вул. Миколи Садовського, 8/22
вул. Віктора Чміленка, 109-а
вул. Віктора Чміленка, 112
вул. Віктора Чміленка, 19
вул. Віктора Чміленка, 23
вул. Віктора Чміленка, 27
вул. Віктора Чміленка, 29
вул. Віктора Чміленка, 59
вул. Віктора Чміленка, 73
вул. Віктора Чміленка, 89
вул. Віктора Чміленка, 96-а
вул. Олексія Єгорова, 17
вул. Олексія Єгорова, 26
вул. Олексія Єгорова, 28
вул. Олексія Єгорова, 56
вул. Олексія Єгорова, 5-а
вул. Олексія Єгорова, 6
вул. Олексія Єгорова, 7/2
вул. Олексія Єгорова, 8
вул. Шульгиних, 10
вул. Шульгиних, 25
вул. Шульгиних, 32, корп. 2
вул. Шульгиних, 32, корп. 3
вул. Шульгиних, 39/4
вул. Шульгиних, 41
вул. Шульгиних, 43
вул. Шульгиних, 9
вул. Карабінерна, 30
вул. Київська, 11/3
вул. Київська, 5
вул. Київська, 9
вул. Михайлівська, 2
вул. Михайлівська, 21
вул. Михайлівська, 29/33
вул. Михайлівська, 33
вул. Михайлівська, 36-а
вул. Михайлівська, 41
вул. Михайлівська, 49
вул. Михайлівська, 61
вул. Архангельська, 20/37
вул. Архангельська, 40-а
вул. Архангельська, 44
вул. Архангельська, 46
вул. Архангельська, 49
вул. Кременчуцька, 1
вул. Кременчуцька,11
вул. Кременчуцька, 3
вул. Кременчуцька, 5
вул. Кременчуцька, 7
вул. Кропивницького ,80
вул. Євгена Маланюка, 1
вул. Євгена Маланюка, 5
вул. Євгена Маланюка, 7
вул. Євгена Маланюка, 9
вул. Молодіжна, 27
вул. Нейгауза, 23
вул. Вокзальна, 17
вул. Вокзальна, 20, корп. 5
вул. Вокзальна, 26, корп. 3
вул. Вокзальна, 26, корп. 4
вул. Вокзальна, 28
вул. Вокзальна, 31-а
вул. Вокзальна, 37/16
вул. Вокзальна, 4
вул. Островського, 2
вул. Пашутінська, 11/16
вул. Пашутінська, 12
вул. Пашутінська, 13
вул. Пашутінська, 17
вул. Пашутінська, 22
вул. Пашутінська, 3/17
вул. Пашутінська, 5/24
вул. Пашутінська, 29-а
вул. Пашутінська, 51-а
вул. Покровська, 5
вул. Покровська, 5-а
вул. Поповича, 7-б
вул. Поповича, 8
вул. Преображенська, 10
вул. Преображенська, 12
вул. Преображенська, 3-а
вул. Преображенська, 59
вул. Преображенська, 6
вул. Преображенська, 8
вул. Івана Похитонова, 1-а
вул. Тараса Карпи, 51
вул. Тараса Карпи, 58
вул. Тараса Карпи, 66/44
вул. Тараса Карпи, 71
пров.Училищний, 10
пров.Училищний, 2
пров.Училищний,4
пров.Училищний, 6
пров.Училищний, 8
вул. Юрія Олефіренка, 14
вул. Юрія Олефіренка, 14-б
вул. Юрія Олефіренка, 14-в
вул. Юрія Олефіренка, 18/21
вул. Юрія Олефіренка, 5/9
вул. Чигиринська, 2
вул. Юрія Олефіренка, 22
вул. Шевченка, 16
вул. Шевченка, 20/24
вул. Шевченка, 25
вул. Шевченка, 26
вул. Шевченка, 41
вул. Шевченка, 42 -а
вул. Шевченка, 42/29
вул. Шевченка, 45-а
вул. Шевченка, 54-а
вул. Шевченка, 70
вул. Енергетиків, 12
вул. Енергетиків, 14
вул. Енергетиків, 4
вул. Енергетиків, 7-а
вул. Енергетиків, 8
пров. Ковалівський, 13
пров. Ковалівський, 1-а
пров. Ковалівський, 8
пров. Поповича, 1
пров. Поповича, 5
площа Дружби народів, 1
площа Дружби народів, 5
площа Дружби народів, 7
Студентський бульвар, 10
Студентський бульвар, 11
Студентський бульвар, 12
Студентський бульвар, 13
Студентський бульвар, 1-а
Студентський бульвар, 4-а
Студентський бульвар, 6/5
Студентський бульвар, 7
Студентський бульвар, 8
Студентський бульвар, 9
просп. Перемоги, 12 , корп.1
просп. Перемоги, 12 , корп. 4
просп. Перемоги, 14
просп. Перемоги, 22
просп. Перемоги, 6
просп. Перемоги, 8, корп. 1
просп. Перемоги, 8, корп. 2
вул. Металургів, 1
вул. Металургів, 2
вул. Металургів, 3
вул. Металургів, 5
вул. Металургів, 5-а
вул. Металургів, 6
вул. Металургів, 7
вул. Металургів, 8
вул. Металургів, 10
вул. Металургів, 11
вул. Металургів, 12
вул. Металургів, 13
вул. Металургів, 14
вул. Металургів, 16
вул. Металургів, 17
вул. Металургів, 18
вул. Металургів, 19
вул. Металургів, 21
вул. Металургві, 22
вул. Металургів, 23
вул. Металургів, 25
вул. Металургів ,26
вул. Металургів, 27
вул. Металургів, 28
вул. Металургів, 29
вул. Металургів, 30
вул. Металургів, 32
вул. Металургів, 33
вул. Металургів, 34
вул. Металургів, 35
вул. Металургів, 36

02.12.2019 16:42

Відповідно до вимог законів України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги», Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку Головним управлінням житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького 08.11.2019 року було проведено конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку (групи будинків), співвласниками яких не створено ОСББ та не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком

Згідно з нормами чинного законодавства інформацію про управителя, з яким укладено договір про надання послуги, доводиться до відома співвласників багатоквартирного будинку шляхом розміщення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування. Оголошення має містити інформацію про повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) управителя, його контактні телефони, номер та дату укладання договору, ціну послуги.

 


20.11.2019 9:02

Відповідно до вимог законів України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про житлово-комунальні послуги», Головним управлінням житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького 08.11.2019 року було проведено конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку (групи будинків), співвласниками яких не створено ОСББ та не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій переможцями конкурсу визначено:

 1. Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація № 2» Міської ради міста Кропивницького» -вул. Олексія Єгорова, 56, тел. (0522) 22 05 71, 32 16 18, начальник Марченко Любов Миколаївна

№ з/п

Адреса житлового будинку

Ціна послуги, з ПДВ, грн

1.

Студентський бульвар, 1-а

4,1619

2.

Студентський бульвар, 4-а

3,5073

3.

Студентський бульвар, 6/5

4,6194

4.

Студентський бульвар, 7

4,4054

5.

Студентський бульвар, 8

4,3029

6.

Студентський бульвар, 9

4,2060

7.

Студентський бульвар, 10

4,1950

8.

Студентський бульвар, 11

4,8468

9.

Студентський бульвар, 12

3,9893

10.

Студентський бульвар, 12-а

4,4092

11.

Студентський бульвар, 13

4,7742

12.

Студентський бульвар, 14/6

3,8513

13.

Студентський бульвар, 18

4,1647

14.

Студентський бульвар, 22/12

4,2152

15.

вул. Андрія Матвієнка, 10

4,9083

16

вул. Андрія Матвієнка, 3-а

3,5314

17

вул. Андрія Матвієнка, 3-б

3,3959

18

вул. Арсенія Тарковського, 1-а

3,3770

19

вул. Арсенія Тарковського, 2

3,7450

20

вул. Арсенія Тарковського, 3

3,5077

21

вул. Арсенія Тарковського, 4

4,6181

22

вул. Арсенія Тарковського, 8

4,6963

23

вул. Арсенія Тарковського, 10

4,7654

24

вул. Арсенія Тарковського, 12

5,0403

25

вул. Арсенія Тарковського, 12-а

3,3847

26

вул. Арсенія Тарковського, 14

4,6442

27

вул. Арсенія Тарковського, 16, корп. 1

4,6592

28

вул. Арсенія Тарковського, 16, корп. 2

3,5383

29

вул. Арсенія Тарковського, 16, корп. 3

3,3782

30

вул. Арсенія Тарковського,  24-а

3,8658

31

вул. Арсенія Тарковського, 33-а

5,1743

32

вул. Арсенія Тарковського, 41-а

5,1212

33

вул. Арсенія Тарковського, 50-а

4,1785

34

вул. Арсенія Тарковського, 55-а/77

4,1306

35

вул. Арсенія Тарковського, 57-а

3,6599

36

вул. Арсенія Тарковського, 60/103

3,2914

37

вул. Архангельська, 2          

4,2581

38

вул. Архангельська, 19/43     

4,9021

39

вул. Архангельська, 20/37     

3,9564

40

вул. Архангельська,  23-а

3,5286

41

вул. Архангельська, 40-а

4,9148

42

вул. Архангельська, 46

4,6453

43

вул. Архангельська,  54-а

4,4809

44

вул. Архангельська,  71

5,1366

45

вул. Архітектора Паученка, 38

5,6915

46

вул. Архітектора Паученка, 48

4,8286

47

вул. Архітектора Паученка, 49б

4,2891

48

вул. Архітектора Паученка, 51/44-а

4,7481

49

вул. Архітектора Паученка, 53/39

3,9304

50

вул. Архітектора Паученка, 56

3,6117

51

вул. Архітектора Паученка, 62/42

5,1091

52

вул. Архітектора Паученка, 65

4,8272

53

вул. Архітектора Паученка, 68/45

4,3885

54

вул. Архітектора Паученка, 68-а

3,9643

55

вул. Архітектора Паученка, 71/40

5,1190

56

вул. Архітектора Паученка, 77

4,9030

57

вул. Васнецова, 3                

4,0367

58

вул. Васнецова, 5                

4,0670

59

вул. Велика Пермська, 54

4,6074

60

вул. Велика Перспективна, 1-б          

4,3487

61

вул. Велика Перспективна, 3/5         

4,6416

62

вул. Велика Перспективна, 6/3         

4,1988

63

вул. Велика Перспективна, 6/3б

3,6690

64

вул. Велика Перспективна, 7

4,9694

65

вул. Велика Перспективна, 8

4,6741

66

вул. Велика Перспективна, 10

4,5101

67

вул. Велика Перспективна, 11/11, корп. 1

4,3158

68

вул. Велика Перспективна, 11/11, корп. 3   

4,8904

69

вул. Велика Перспективна, 11/11, корп. 4   

5,3398

70

вул. Велика Перспективна, 11/11, корп. 5   

4,7371

71

вул. Велика Перспективна, 11/11, корп. 6   

5,1770

72

вул. Велика Перспективна, 11/11, корп.7   

5,0681

73

вул. Велика Перспективна, 12          

4,6513

74

вул. Велика Перспективна, 15/7        

4,1772

75

вул. Велика Перспективна, 16/9        

4,8512

76

вул. Велика Перспективна, 17/10а

3,2096

77

вул. Велика Перспективна, 18/14       

5,1273

78

вул. Велика Перспективна, 20          

3,9231

79

вул. Велика Перспективна, 22/5        

4,4600

80

вул. Велика Перспективна,  23/13

3,8469

81

вул. Велика Перспективна,  25/34

4,6629

82

вул. Велика Перспективна,  29/35

4,5516

83

вул. Велика Перспективна,  31/36-в

5,4890

84

вул. Велика Перспективна, 34/32

4,5180

85

вул. Велика Перспективна, 36-б

4,0109

86

вул. Велика Перспективна, 36-в

4,5894

87

вул. Віктора Чміленка, 57-б

1,4292

88

вул. Віктора Чміленка, 59-в

4,2175

89

вул. Віктора Чміленка, 59-г

5,1062

90

вул. Віктора Чміленка, 61-б

2,7448

91

вул. Віктора  Чміленка, 71

3,9402

92

вул. Віктора Чміленка, 73

3,6518

93

вул. Віктора Чміленка, 88

5,5002

94

вул. Віктора Чміленка, 96

5,1196

95

вул. Віктора Чміленка,  96-а/54

4,9750

96

вул. Віктора Чміленка, 96б

4,9394

97

вул. Віктора Чміленка, 97-в

2,6952

98

вул. Віктора Чміленка, 98/49

4,6233

99

вул. Віктора Чміленка, 109а

4,1824

100

вул. Віктора Чміленка 116/48-в

4,2792

101

вул. Віктора Чміленка, 150

3,4169

102

вул. В’ячеслава Чорновола ,1              

4,1554

103

вул. В’ячеслава Чорновола, 1-а             

5,3584

104

вул. В'ячеслава Чорновола, 2-б

4,6650

105

вул. В’ячеслава Чорновола, 3              

5,5060

106

вул. В’ячеслава Чорновола, 5/3             

5,6871

107

вул. В’ячеслава Чорновола, 6/1            

5,0110

108

вул. В’ячеслава Чорновола, 8/2            

5,1180

109

вул. В’ячеслава Чорновола, 12/1           

4,3572

110

вул. Гагаріна, 3-а                

3,8562

111

вул. Гагаріна, 7                  

4,5671

112

вул. Гагаріна, 9                 

4,0427

113

вул. Гагаріна, 12

4,9867

114

вул. Гагаріна, 13/8              

5,2283

115

вул. Гагаріна, 16-а

4,6817

116

вул. Гагаріна, 18-а

5,3409

117

вул. Гагаріна, 18-б

4,7277

118

вул. Гагаріна, 24-б

4,7971

119

вул. Гагаріна, 27/17             

5,0334

120

вул. Гагаріна, 35                

4,1905

121

вул. Генерала Родимцева, 72-а

3,9967

122

вул. Генерала Родимцева, 72-б

3,9308

123

вул. Генерала Родимцева, 72-в

3,7595

124

вул. Генерала Родимцева, 81

4,7136

125

вул. Генерала Родимцева, 81-а

4,8950

126

вул. Генерала Родимцева, 92

5,3008

127

вул. Генерала Родимцева, 92, корп. 1

4,9696

128

вул. Генерала Родимцева, 94

5,3563

129

вул. Генерала Родимцева, 98, корп. 1

4,4385

130

вул. Генерала Родимцева, 98, корп.2

5,2904

131

вул. Генерала Родимцева, 98, корп. 3

5,2871

132

вул. Генерала Родимцева, 100

4,2035

133

вул. Гоголя, 95-а

3,0111

134

вул. Гогол, 95-г

2,9459

135

вул. Гоголя, 101-а

4,7096

136

вул. Гоголя, 109/58

5,4810

137

вул. Гоголя, 111

3,4776

138

вул. Гоголя, 122-а

5,3420

139

вул. Гоголя, 131

3,8856

140

вул. Євгена Маланюка, 1

5,5747

141

вул. Євгена Маланюка, 5

5,3904

142

вул. Євгена Маланюка, 7

5,3978

143

вул. Євгена Маланюка, 9

3,5369

144

вул. Зінченка, 1

4,5790

145

вул. Зінченка, 3

3,8741

146

вул. Зінченка, 3-а

3,2351

147

вул. Зінченка, 4-б

3,1887

148

вул. Зінченка, 5

3,6699

149

вул. Зінченка, 7

3,4544

150

вул. Зінченка, 9

3,7642

151

вул. Карабінерна, 15

5,4419

152

вул. Карабінерна, 30/79

4,2341

153

вул. Кримська, 119

4,8608

154

вул. Кропивницького, 4            

4,1932

155

вул. Кропивницького, 6            

4,1272

156

вул. Кропивницького, 12, корп. 1       

5,5981

157

вул. Кропивницького, 12, корп. 2       

5,6382

158

вул. Кропивницького, 14

4,3306

159

вул. Кропивницького, 80

4,2697

160

вул. Куроп`ятникова, 15

4,9871

161

вул. Куроп`ятникова, 17

4,8974

162

вул. Куроп`ятникова, 21

4,5690

163

вул. Куроп`ятникова, 23

4,5271

164

вул. Куроп`ятникова, 25

4,9234

165

вул. Куроп`ятникова, 27

4,4812

166

вул. Куроп`ятникова, 29

4,1188

167

вул. Куроп`ятникова, 50

4,8081

168

вул. Куроп`ятникова, 50-а

3,8536

169

вул. Леоніда Куценка, 3

4,9900

170

вул. Леоніда Куценка, 6

4,5519

171

вул. Михайлівська, 1

4,3819

172

вул. Михайлівська, 2

4,2380

173

вул. Михайлівська, 9

4,1499

174

вул. Михайлівська, 21

3,8704

175

вул. Михайлівська, 29/33

3,8879

176

вул. Михайлівська, 33-а

5,2177

177

вул. Михайлівська, 36-а

3,6741

178

вул. Михайлівська, 55/89

4,6017

179

вул. Михайлівська, 61

4,8896

180

вул. Михайлівська, 73-в/31

2,1887

181

вул. Можайського, 6

4,4461

182

вул. Олександрійська, 68/50

4,9032

183

вул. Олексія Єгорова, 4/7

3,6504

184

вул. Олексія Єгорова, 5

4,7627

185

вул. Олексія Єгорова, 5-а

4,2044

186

вул. Олексія Єгорова, 6

5,0052

187

вул. Олексія Єгорова, 7, корп. 1

4,3482

188

вул. Олексія Єгорова, 7, корп. 2

4,7950

189

вул. Олексія Єгорова, 7, корп. 3

4,7587

190

вул. Олексія Єгорова, 8

5,3740

191

вул. Олексія Єгорова, 17

4,5310

192

вул. Олексія Єгорова, 26

3,8507

193

вул. Олексія Єгорова, 28-а

4,5672

194

вул. Олексія Єгоров,  56

5,2291

195

вул. Пашутінська, 5/24

4,7939

196

вул. Пашутінська, 11/16

5,2575

197

вул. Пашутінська, 12

4,3347

198

вул. Пашутінська, 17

3,7306

199

вул. Пашутінська, 34-а

2,8046

200

вул. Пашутінська, 44-а

2,3887

201

вул. Пашутінська 51-а

5,4527

202

вул. Пашутінська, 53-б/67

1,5395

203

вул. Полтавська, 22

5,2349

204

вул. Полтавська, 24, корп. 1

4,3601

205

вул. Полтавська, 24, корп. 2

4,5613

206

вул. Полтавська,28, корп. 1

4,4021

207

вул. Полтавська , 28, корп. 2

4,1043

208

вул. Полтавська, 30

4,3981

209

вул. Полтавська, 32

4,5444

210

вул. Полтавська, 75

3,4128

211

вул. Полтавська, 81

5,0263

212

вул. Преображенська, 28-а

4,8981

213

вул. Преображенська, 28-в

1,2230

214

вул. Преображенська, 30-в

2,5423

215

вул. Преображенська, 59

4,1306

216

вул. Преображенська, 84

1,7765

217

вул. Садова, 16

4,4983

218

вул.Солдатська, 56

4,1931

219

вул. Тараса Карпи,  71

5,1049

220

вул. Тараса Карпи,  79

2,3857

221

вул. Тараса Карпи,  81

3,1917

222

вул. Тараса Карпи,  128

3,6546

223

вул. Хабаровська, 3

3,8832

224

вул. Хабаровська,  5, корп. 1

4,4975

225

вул. Хабаровська,  5, корп. 2

4,0980

226

вул. Хабаровська,  5, корп. 3

4,1278

227

вул. Хабаровська , 7

3,8364

228

вул. Шевченка, 15

5,6147

229

вул. Шевченка, 25-а

4,5675

230

вул. Шевченка, 25-б

4,5461

231

вул. Шевченка, 29/29

4,7325

232

вул. Шевченка, 41

4,5991

233

вул. Шевченка, 42/29

3,9139

234

вул. Шевченка, 45а

4,8871

235

вул. Шевченка, 48

5,4847

236

вул. Шевченка, 50/40

4,8882

237

вул. Шевченка, 60-а

5,3570

238

вул. Яновського,  58

4,2926

239

вул. Яновського,  62

4,8640

240

вул. Яновського,  64

4,7137

241

площа Дружби народов, 1               

3,7681

242

площа Дружби народов, 6               

4,0121

243

площа Дружби народов, 7               

4,3679

244

пров. Експерементальний, 1

4,7061

245

пров. Експерементальний, 8

4,9028

246

пров. Кінний, 6

3,4034

247

пров. Павла Бута, 3

5,3082

248

пров.Тимірязева, 4-а

3,0189

249

пров.Тимірязева, 7/9

1,9009

250

пров. Фортечний, 19

4,0925

251

пров. Фортечний, 19-а

3,5684

252

пров. Фортечний, 21

4,1856

253

пров. Фортечний, 21а

3,7558

254

пров. Фортечний, 23

4,0981

255

пров. Фортечний, 25

3,7240

256

пров. Фортечний, 27

4,4094

 

гуртожитки

 

1

Бульвар Студентський,1-б         

4,0163

2

вул. Арсенія Тарковського,16, корп. 4      

4,2325

3

вул. Велика Перспективна, 9           

4,5691

4

вул. В`ячеслава Чорновола, 1-б            

4,0971

5

вул. В`ячеслава Чорновола, 1-в             

3,5232

     

 

 

 1. Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація № 1» Міської ради міста Кропивницького» -вул. Вокзальна, 16, корп. 3, тел. (0522) 22 34 02, начальник Ковальова Світлана Миколаївна

з/п

Адреса житлового будинку

Ціна послуги з ПДВ, грн

1

вул. Арсенія Тарковського, 68

4,5678

2

вул. Арсенія Тарковського, 68

5,6842

3

вул. Арсенія Тарковського, 82

1,7358

4

вул. Братиславська, 9-А

3,6009

5

вул. Братиславська, 9-Б

3,8200

6

вул. Братиславська, 9-В

3,7061

7

вул. Братиславська, 9-Г

3,2535

8

вул. Братиславська, 9-Д

3,9815

9

вул. Будівельників, 1-А

4,2717

10

вул. Варшавська, 2-А

4,6969

11

вул. Варшавська, 2-Б

4,8912

12

вул. Варшавська, 90

3,8745

13

вул. Василя Нікітіна, 5-А

5,6687

14

вул. Василя Нікітіна, 7

5,1082

15

вул. Василя Нікітіна, 9

4,3455

16

вул. Василя Нікітіна, 11/8

4,2338

17

вул. Василя Нікітіна, 15, корп. 1

4,9007

18

вул. Василя Нікітіна, 15, корп. 2

5,0815

19

вул. Василя Нікітіна, 15, корп. 3

4,8888

20

вул. Василя Нікітіна, 17

4,8351

21

вул. Василя Нікітіна, 23-А

4,8568

22

вул. Василя Нікітіна, 23-Б

4,8919

23

вул. Василя Нікітіна, 23-В

4,5665

24

вул. Велика Пермська, 9

6,7748

25

вул. Велика Пермська, 79

3,5885

26

вул. Велика Перспективна, 32/11

5,0805

27

вул. Велика Перспективна, 46

5,4293

28

вул. Велика Перспективна, 60

4,2830

29

вул. Велика Перспективна, 62-А

4,1597

30

вул. Віктора Чміленка, 19

5,3789

31

вул. Віктора Чміленка, 23

4,8290

32

вул. Віктора Чміленка, 27

4,7891

33

вул. Віктора Чміленка, 29

4,6147

34

вул. Віктора Чміленка, 49

1,0800

35

вул. Віктора Чміленка, 72

5,7883

36

просп. Винниченка, 1

6,3064

37

просп. Винниченка, 3

6,6102

38

вул. Вокзальна, 9-А

2,0727

39

вул. Вокзальна, 12-А

4,7937

40

вул. Вокзальна, 17

4,9280

41

вул. Вокзальна, 20, корп. 2

5,6578

42

вул. Вокзальна, 20, корп. 3

5,6709

43

вул. Вокзальна, 20, корп. 4

5,8742

44

вул. Вокзальна, 20, корп. 5

6,3221

45

вул. Вокзальна, 26, корп. 3

5,9648

46

вул. Вокзальна, 31-а

2,3877

47

вул. Вокзальна, 37/16

4,5171

48

вул. В'ячеслава Чорновола, 14/2

5,6303

49

вул. В'ячеслава Чорновола, 16

6,0511

50

вул. В'ячеслава Чорновола, 21

3,8752

51

вул. В'ячеслава Чорновола, 28

6,3064

52

вул. В'ячеслава Чорновола, 28-б

5,6715

53

вул. В'ячеслава Чорновола, 30

1,4361

54

вул. В'ячеслава Чорновола, 36

5,6489

55

вул. В'ячеслава Чорновола, 46

4,1345

56

вул. В'ячеслава Чорновола, 48

3,6894

57

вул. Гагаріна, 6-а

5,6693

58

вул. Гоголя, 26

4,4764

59

вул. Гоголя, 67/24

5,9732

60

вул. Гоголя, 78

6,2661

61

вул. Гоголя, 84

5,3458

62

вул. Гоголя, 85

6,4549

63

вул. Гоголя, 85

5,5034

64

вул. Гоголя, 86

6,2470

65

вул. Гоголя, 88/66

5,9717

66

вул. Гоголя, 91

5,6950

67

вул. Дворцова, 16/7

5,5760

68

вул. Дворцова, 21

5,6038

69

вул. Дворцова, 28

6,7753

70

вул. Добровольського, 3

5,4841

71

вул. Добровольського, 5

4,7840

72

вул. Добровольського, 6

4,9231

73

вул. Добровольського, 7

4,7325

74

вул. Добровольського, 9

4,6548

75

вул. Добровольського, 11

5,0568

76

вул. Добровольського, 13

5,4933

77

вул. Добровольського, 14

4,3481

78

вул. Добровольського, 15

5,4039

79

вул. Добровольського, 16

5,1031

80

вул. Добровольського, 18

4,5736

81

вул. Добровольського, 20

4,8580

82

вул. Добровольського, 24

5,1658

83

вул. Добровольського, 26

4,4681

84

пров. Дона Амінадо, 3

2,8277

85

вул. Енергетиків, 4

2,9452

86

вул. Енергетиків, 7 А

5,0076

87

вул. Енергетиків, 18

1,5767

88

вул. Івана Похитонова, 1-А

4,6974

89

вул. Івана Похитонова, 4

3,7216

90

вул. Ігіта Гаспаряна, 100

3,2493

91

вул. Київська, 5

5,0975

92

вул. Київська, 9

5,1769

93

вул. Київська, 10-А

2,1624

94

вул. Київська, 11/3

4,9106

95

вул. Київська, 46-А

2,2658

96

пров. Ковалівський, 1-А

4,8632

97

пров. Ковалівський, 11/7

5,3424

98

пров. Ковалівський, 13

4,8951

99

вул. Короленка, 2

5,5018

100

вул. Короленка, 24

5,2912

101

вул. Короленка, 26

5,6089

102

вул. Короленка, 28

5,5194

103

вул. Короленка, 30

4,4335

104

вул. Короленка, 32

5,4043

105

вул. Короленка, 34

4,9665

106

вул. Короленка, 38

4,9375

107

вул. Короленка, 40

4,3953

108

вул. Короленка, 42

4,5808

109

вул. Короленка, 48

5,0839

110

вул. Короленка, 52

5,5349

111

вул. Короленка, 58/12

5,7670

112

вул. Короленка, 62

6,0230

113

вул. Кременчуцька, 1

5,3157

114

вул. Кременчуцька, 3

4,7146

115

вул. Кременчуцька, 5

5,4347

116

вул. Кременчуцька, 7

5,4222

117

вул. Кременчуцька, 9

5,4446

118

вул. Кременчуцька, 11

5,5202

119

вул. Миколи Садовського, 8/22

5,1107

120

вул. Миколи Садовського, 17

2,6266

121

вул. Миколи Садовського, 21

5,6316

122

вул. Миколи Садовського, 22

1,6937

123

вул. Миколи Садовського, 23

3,4391

124

вул. Миколи Садовського, 24

4,8882

125

вул. Миколи Смоленчука, 16-Б

2,9211

126

вул. Миру, 2/7

4,5879

127

вул. Миру, 4

4,8985

128

вул. Миру, 8

5,3261

129

вул. Миру, 10

4,4847

130

вул. Миру, 12

5,1382

131

вул. Миру, 17-А

5,4456

132

вул. Мінська, 110

4,7824

133

вул. Молодіжна, 23-А

3,8652

134

вул. Молодіжна, 25-Б

3,2997

135

вул. Молодіжна, 27-А

3,2043

136

вул. Нейгауза, 32

4,5362

137

вул. Олени Теліги, 1

4,8339

138

вул. Олени Теліги, 5

4,5940

139

вул. Олени Теліги, 10

4,9559

140

вул. Острівська, 2

6,2296

141

вул. Павлоградська, 52-А

1,9321

142

просп. Перемоги, 8, к.1

5,0701

143

просп. Перемоги, 8, к.2

5,2622

144

просп. Перемоги, 12, к.1

4,8628

145

просп. Перемоги, 22

4,9523

146

вул. Пляжна, 1

5,4239

147

вул. Пляжна, 2

5,2808

148

вул. Пляжна, 3

5,1598

149

вул. Покровська, 1/73

1,0800

150

вул. Покровська, 5

6,3089

151

вул. Покровська, 5-А

6,4366

152

вул. Покровська, 24

2,1521

153

вул. Покровська, 30

1,9348

154

вул. Поповича, 6

4,2194

155

вул. Поповича, 7-Б

4,6241

156

вул. Поповича, 7-В

4,6057

157

вул. Поповича, 8

5,0282

158

вул. Преображенська, 3-А

5,5236

159

вул. Преображенська, 6

5,7905

160

вул. Преображенська, 8

6,4568

161

вул. Преображенська, 10

6,4603

162

вул. Преображенська, 12

6,5087

163

вул. Преображенська, 17-В

2,9721

164

вул. Севастопольська, 11

4,6238

165

вул. Севастопольська, 13

5,3480

166

вул. Соколовська, 7

1,2778

167

вул. Солдатська, 2-а

3,3397

168

вул. Степанова, 97

4,2962

169

вул. Степанова, 99

2,9632

170

вул. Тараса Карпи, 17/10

5,1563

171

вул. Тараса Карпи, 47-А

5,5531

172

вул. Тараса Карпи, 51

3,9832

173

вул. Тараса Карпи, 53/44

2,9913

174

вул. Тараса Карпи, 55

1,7241

175

вул. Тараса Карпи, 56

4,8355

176

вул. Тараса Карпи, 58

5,7465

177

вул. Тараса Карпи, 62

1,5457

178

вул. Тараса Карпи, 66/44

4,7997

179

вул. Тараса Карпи, 66

3,3819

180

пров. Училищний, 2

4,9551

181

пров. Училищний, 4

5,2511

182

пров. Училищний, 6

5,0416

183

пров. Училищний, 8

5,3414

184

пров. Училищний, 10

4,8687

185

вул. Ціоковського, 1-В

4,5165

186

вул. Ціоковського, 1-Г

4,8368

187

вул. Ціоковського, 1-Д

5,0148

188

вул. Ціоковського, 1-Е

5,4552

189

вул. Чигиринська, 2

4,6922

190

вул. Чигиринська, 17-В

2,9823

191

вул. Чигиринська, 22

5,0097

192

вул. Шевченка, 8

2,4560

193

вул. Шевченка, 16-а

1,3908

194

вул. Шевченка, 20

1,8662

195

вул. Шевченка, 20/24

5,4861

196

вул. Шевченка, 26

4,9948

197

вул. Шульгиних, 9

4,5144

198

вул. Шульгиних, 10/14

3,3158

199

вул. Шульгиних, 10/14

4,7333

200

вул. Шульгиних, 10/14

6,3740

201

вул. Шульгиних, 10/14

5,3865

202

вул. Шульгиних, 12

5,1505

203

вул. Шульгиних, 15/41

3,7463

204

вул. Шульгиних, 25

6,5337

205

вул. Шульгиних, 27

4,4458

206

вул. Шульгиних, 32, корп. 1

5,3605

207

вул. Шульгиних, 32, корп. 2

6,1488

208

вул. Шульгиних, 32, корп. 3

5,5692

209

вул. Шульгиних, 39/4

5,7389

210

вул. Шульгиних, 41

5,7524

211

вул. Шульгиних, 43

5,9950

212

вул. Юрія Краснокутського, 1

5,0618

213

вул. Юрія Краснокутського, 1-А

5,0023

214

вул. Юрія Краснокутського, 1-Б

4,9058

215

вул. Юрія Краснокутського, 1-В

4,8040

216

вул. Юрія Краснокутського, 2

5,3403

217

вул. Юрія Краснокутського, 2-В

5,5612

218

вул. Юрія Краснокутського, 2-Д

4,8089

219

вул. Юрія Краснокутського, 3

5,0104

220

вул. Юрія Краснокутського, 4-А

5,9868

221

вул. Юрія Краснокутського, 5

5,0155

222

вул. Юрія Липи, 2

5,0922

223

вул. Юрія Липи, 2-А

5,0484

224

вул. Юрія Липи, 2-Б

4,5480

225

вул. Юрія Липи, 4

4,4709

226

вул. Юрія Олефіренка, 14-А

4,9353

227

вул. Юрія Олефіренка, 14-Б

4,0193

228

вул. Юрія Олефіренка, 14-В

4,6499

229

вул. Юрія Олефіренка, 18/21

5,1325

230

вул.Київська, 35 (гуртожиток)

4,8248

231

вул.Кременчуцька, 13 (гуртожиток)

3,9963

 

 1. Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора № 9» Міської ради міста Кропивницького» -вул. Лінія 10-а, буд. 61, тел. (0522) 27 12 96, начальник Сидоренко Юрій Григорович

 

 

№ з/п

Адреса житлового будинку

Ціна послуги з ПДВ, грн

1

вул. Лінія 5-а, буд. 20

5,7409

2

вул. Лінія 5-а, буд. 21

5,8840

3

вул. Лінія 5-а, буд. 22

5,7169

3

вул. Лінія 5-а, буд. 23

5,7621

4

вул. Лінія 9-а, буд. 38

5,9141

5

вул. Лінія 9-а, буд. 39

5,7599

6

вул. Лінія 9-а, буд. 40

5,8656

7

вул. Лінія 9-а, буд. 41

5,3605

8

вул. Лінія 9-а, буд. 42

5,7967

9

вул. Лінія 9-а, буд. 43

5,9592

10

вул. Лінія 9-а, буд. 45

5,7411

11

вул. Лінія 9-а, буд. 46

5,6711

12

вул. Лінія 9-а, буд. 47

5,6614

13

вул. Лінія 9-а, буд. 48

5,7634

14

вул. Лінія 9-а, буд. 49

5,3639

15

вул. Лінія 9-а, буд. 50

5,3131

16

вул. Лінія 9-а, буд. 51

5,2881

17

вул. Лінія 10-а, буд. 52

5,3047

18

вул. Лінія 10-а, буд. 54

5,4915

19

вул. Лінія 10-а, буд. 55

5,2475

20

вул. Лінія 10-а, буд. 56

5,3146

21

вул. Лінія 10-а, буд. 57

5,6364

22

вул. Лінія 10-а, буд. 58

5,2598

23

вул. Лінія 10-а, буд. 60

5,2608

24

вул. Лінія 6-а, буд. 25

5,2165

25

вул. Нижня П’ятихатська, 18

5,2701

26

вул. Нижня П’ятихатська, 24

6,3736

 

 1. Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація № 4» Міської ради міста Кропивницького» -вул. Космонавта Попова, 16, корп. 1, тел. (0522) 55 75 27, 55 31 81, начальник Запорожець Людмила Миколаївна

 

з/п

Адреса житлового будинку

Ціна послуги з ПДВ, грн

1

вул. Волкова,9, корп.1

4,3836

2

вул. Волкова,9, корп.2

4,6019

3

вул. Волкова,11, корп.1

3,2832

4

вул. Волкова,11, корп.4

4,0801

5

вул. Генерала Жадова,7

3,9611

6

вул. Генерала Жадова,19, корп. 3

3,6778

7

вул. Генерала Жадова,22, корп. 1

4,4090

8

вул. Генерала Жадова,23, корп. 1

4,2344

9

вул. Генерала Жадова,23, корп. 2

3,7607

10

вул. Генерала Жадова,23, корп. 3

3,4200

11

вул. Генерала Жадова,24, корп. 1

2,5894

12

вул. Генерала Жадова,27, корп. 3

4,1493

13

вул. Генерала Жадова, 30

3,0367

14

вул.Героїв України, 12,корп. 1      

3,9971

15

вул.Героїв України, 12,корп. 2     

4,3487

16

вул.Героїв України, 12,корп. 3     

4,0416

17

вул.Героїв України, 12,корп. 4     

4,1389

18

вул.Героїв України, 12,корп. 5    

3,9141

19

вул. Героїв України, 16,корп. 1     

4,0263

20

вул. Героїв України, 16/17            

3,9788

21

вул. Героїв України, 22,корп.2     

4,3901

22

вул. Героїв України, 22, корп. 3    

4,1090

23

вул. Героїв України,2 4/27, корп. 2    

3,6419

24

вул. Героїв України, 26                   

3,5940

25

вул. Героїв України, 28                 

3,5259

26

вул. Героїв України, 28, корп. 1   

3,8046

27

вул. Героїв України, 28, корп. 2 

3,9427

28

вул. Героїв України, 30                          

3,6225

29

вул. Героїв України, 30,корп. 1    

3,7408

30

вул. Героїв України, 32                          

2,7082

31

вул. Героїв України, 34                     

4,0653

32

вул. Героїв України, 36                         

3,4651

33

вул. Героїв України, 36, корп. 1    

3,5674

34

вул. Героїв України, 36, корп. 2    

3,3927

35

вул. Героїв України, 38                       

3,2236

36

вул. Космонавта Попова, 4

3,0797

37

вул. Космонавта Попова, 7, корп. 1

4,1571

38

вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1

4,1524

39

вул. Космонавта Попова, 9, корп. 2

4,1823

40

вул. Космонавта Попова, 11, корп. 1

3,8914

41

вул. Космонавта Попова, 13, корп. 1

3,8363

42

вул. Космонавта Попова, 13, корп. 2

3,9368

43

вул. Космонавта Попова, 15, корп. 2

4,0224

44

вул. Космонавта Попова, 15/18

4,1039

45

вул.Космонавта Попова, 16/17

4,5986

46

вул.Космонавта Попова, 18, корп. 1

4,2854

47

вул.Космонавта Попова, 18, корп. 2

3,4212

48

вул.Космонавта Попова, 18, корп. 3

3,1315

49

вул.Космонавта Попова, 18, корп. 4

3,7135

50

вул.Космонавта Попова, 20, корп. 1

3,5853

51

вул.Космонавта Попова, 20, корп. 2

4,1439

52

вул.Космонавта Попова, 20, корп. 3

3,9455

53

вул.Космонавта Попова, 20, корп. 4

4,2889

54

вул.Космонавта Попова,20, корп. 5

4,4236

55

вул.Космонавта Попова, 22, корп. 1

3,7947

56

вул.Космонавта Попова, 24, корп. 1

3,8873

57

вул.Космонавта Попова, 24, корп. 2

4,2136

58

вул.Космонавта Попова, 26, корп. 1

3,9612

59

вул.Космонавта Попова, 26, корп. 2

3,9903

60

вул.Космонавта Попова, 26, корп. 3

4,0348

61

вул.Космонавта Попова, 26, корп. 4

4,7903

62

вул.Космонавта Попова, 26, корп. 5

4,7677

63

вул. Пацаєва, 2

3,7752

64

вул. Пацаєва, 3, корп. 1

4,1042

65

вул. Пацаєва, 3, корп. 2

3,8392

66

вул. Пацаєва, 3, корп. 3

4,3204

67

вул. Пацаєва, 4, корп. 1

3,9042

68

вул. Пацаєва, 4, корп. 2

3,8199

69

вул. Пацаєва, 4, корп. 3

4,0308

70

вул. Пацаєва,5, корп.1

4,0793

71

вул. Пацаєва, 5, корп. 2

4,0001

72

вул. Пацаєва, 5, корп. 3

4,3694

73

вул. Пацаєва, 6, корп. 1

4,5629

74

вул. Пацаєва,6, корп. 2

4,3869

75

вул. Пацаєва,6, корп.3

3,8193

76

вул. Пацаєва,8, корп.1

3,7278

77

вул. Пацаєва,8, корп.2

4,1191

78

вул. Пацаєва,8, корп.3

3,6802

79

вул. Пацаєва,8, корп.4

4,4606

80

вул. Пацаєва,10

4,7495

81

вул. Пацаєва,12, корп.1

4,0579

82

вул. Пацаєва,12, корп.2

3,8985

83

вул. Пацаєва,14, корп.1

3,7667

84

вул. Пацаєва,14, корп.2

3,9629

85

просп. Промисловий,25, корп.3

4,0571

86

просп. Університетський, 1/7

4,1300

87

проспект Університетський, 17/2

3,1235

88

просп.Університетський, 23, корп. 1

4,1713

89

просп.Університетський, 23, корп.2

3,9163

90

просп. Університетський, 31

4,1513

91

просп. Університетський, 33

3,9812

92

вул. Юрія Коваленка,5, корп. 1         

4,6073

93

вул. Юрія Коваленка,13, корп. 1            

4,3299

94

вул. Юрія Коваленка,23, корп. 1            

4,1846

95

вул. Юрія Коваленка,23, корп. 2            

3,6927

96

вул. Юрія Коваленка,23, корп. 3            

4,2358

97

вул. Юрія Коваленка,23, корп. 4            

4,3044

98

вул Юрія Коваленка,25/19, корп. 1          

3,8957

99

вул. Юрія Коваленка,25/19, корп. 2         

4,3445

 

 

 

 

ГУРТОЖИТКИ

 

1

вул. Космонавта Попова, 5

2,2531

2

вул. Героїв України, 8

2,5335

 

5. Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація № 3» Міської ради міста Кропивницького» - проїзд Тінистий, 5, тел. (0522) 56 54 85, 56 76 78 начальник Довгаль Олександр Васильович

 

№ з/п

Адреса житлового будинку

Ціна послуги з ПДВ, грн

1

вул. Академіка Корольова, 5

4,6005

2

вул. Академіка Корольова, 5, корп.1

4,5211

3

вул. Академіка Корольова, 7

4,1913

4

вул. Академіка Корольова, 9-а

3,8387

5

вул. Академіка Корольова, 13

4,4918

6

вул. Академіка Корольова, 15

3,9009

7

вул. Академіка Корольова, 17

4,1670

8

вул. Академіка Корольова, 19

3,9472

9

вул. Академіка Корольова, 21

4,4685

10

вул. Академіка Корольова, 23

4,2129

11

вул. Академіка Корольова, 25/6

4,7063

12

вул. Академіка Корольова, 28

4,7611

13

вул. Академіка Корольова, 30

4,1195

14

вул. Академіка Корольова, 32/4

4,6019

15

вул. Академіка Корольова, 38

4,5948

16

вул. Академіка Тамма, 2

3,5320

17

вул. Академіка Тамма,4

4,0285

18

вул. Академіка Тамма,5

4,7630

19

вул. Академіка Тамма,7

4,8950

20

вул. Академіка Тамма,9

3,8853

21

вул. Академіка Тамма,11

3,8341

22

вул. Академіка Тамма,15

3,9455

23

вул. Академіка Тамма,17

3,5419

24

вул. Академіка Тамма,19

3,8001

25

вул. Академіка Тамма,21

3,7927

26

вул. Академіка Тамма,23

3,9803

27

вул. Академіка Тамма,25

4,1514

28

вул. Андріївська, 10-а

5,0166

29

вул. Андріївська, 12, корп. 1

4,3357

30

вул. Андріївська, 12, корп. 2

4,6690

31

вул. Андріївська, 16

4,1062

32

вул. Бєляєва, 3

3,7725

33

вул. Бєляєва, 5, корп.1

4,9337

34

вул. Бєляєва, 5, корп.2

5,1184

35

вул. Бєляєва, 5, корп.3

3,7177

36

вул. Бєляєва, 7, корп.1

5,3724

37

вул. Бєляєва, 7, корп.2

5,5086

38

вул. Бєляєва, 7, корп.3

5,0422

39

вул. Бєляєва, 7, корп.4

4,1290

40

вул. Бєляєва, 8

4,2771

41

вул. Бєляєва, 9

4,5075

42

вул. Бєляєва, 10

4,5254

43

вул. Бєляєва, 11

4,1153

44

вул. Бєляєва, 12

4,2922

45

вул. Бєляєва, 13, корп.1

4,7839

46

вул. Бєляєва, 13, корп.2

4,0333

47

вул. Бєляєва, 25, корп.1

4,1865

48

вул. Бєляєва, 25, корп.2

3,9777

49

вул. Бєляєва, 29, корп.1

4,1778

50

вул. Бєляєва, 29, корп.2

3,8779

51

вул. Валерія Гончаренка, 3

4,0303

52

вул.Валерія Гончаренка , 5

3,6600

53

вул.Валерія Гончаренка , 7

3,6611

54

вул. Верхня Биковська, 76

1,6905

55

вул. Вокзальна, 27, корп. 3

4,5322

56

вул. Вокзальна, 31

4,9124

57

вул. Вокзальна, 31,корп. 3

4,5492

58

вул. Вокзальна, 33

4,5915

59

вул. Вокзальна, 64

5,2422

60

вул. Вокзальна, 66-а

4,2010

61

вул. Вокзальна, 70

4,8139

62

вул. Вокзальна, 72

5,4915

63

вул. Волкова, 4, корп.1

4,8186

64

вул. Волкова, 4, корп.2

5,9872

65

вул. Волкова, 4, корп.3

5,6485

66

вул. Волкова, 4, корп.4

5,6709

67

вул. Волкова, 4, корп.5

5,4342

68

вул. Волкова, 6, корп.4

5,5194

69

вул. Волкова, 10, корп.1

5,1248

70

вул. Волкова, 10, корп.2

5,2366

71

вул. Волкова, 10, корп.4

4,6156

72

вул. Волкова, 10, корп.5

3,9715

73

вул. Волкова, 12

4,0250

74

вул. Волкова, 14, корп.1

4,5057

75

вул. Волкова, 14, корп.2

4,0965

76

вул. Волкова, 14, корп.3

3,7155

77

вул. Волкова, 16, корп.1

4,2219

78

вул. Волкова, 16, корп.3

5,1575

79

вул. Волкова, 16, корп.4

5,0967

80

вул. Волкова, 18, корп.1

4,4227

81

вул. Волкова, 18, корп.2

4,1631

82

вул. Волкова, 20, корп.1

4,6507

83

вул. Волкова, 20, корп.2

4,5684

84

вул. Волкова,26, корп.1

3,5715

85

вул. Волкова,26, корп.2

3,4253

86

вул. Волкова,28, корп.1

4,4621

87

вул. Волкова,28, корп.2

3,5721

88

вул. Волкова,28, корп.3

3,6310

89

вул. Волкова,28, корп.4

3,5695

90

вул. Волкова,28, корп.5

3,5624

91

вул. Глинки, 2-а

4,3213

92

вул. Глинки, 4

4,2804

93

вул. Глинки, 6

3,9512

94

вул. Дарвіна, 32

5,3895

95

вул.Євгена Тельнова,1-а

4,0996

96

вул.Євгена Тельнова,2,корп.1

4,8905

97

вул. Євгена Тельнова,2-в

3,8852

98

вул. Євгена Тельнова,2-г

4,4035

99

вул. Євгена Тельнова, 3, корп.1

3,8091

100

вул. Євгена Тельнова, 3, корп.2

4,4526

101

вул. Євгена Тельнова, 3, корп.3

4,4384

102

вул. Євгена Тельнова, 3, корп.4

4,6827

103

вул. Євгена Тельнова,4

3,9097

104

вул. Євгена Тельнова,5

4,1174

105

вул. Євгена Тельнова,6,корп.1

3,8070

106

вул.Євгена Тельнова,7,корп.1

3,8083

107

вул. Євгена Тельнова,7,корп.2

4,3067

108

вул. Євгена Тельнова,7,корп.5

3,9955

109

вул. Євгена Тельнова,8,корп.1

4,1526

110

вул. Євгена Тельнова,8,корп.2

4,2965

111

вул. Євгена Тельнова,8,корп.3

4,2878

112

вул. Євгена Тельнова,8,корп.4

3,8845

113

вул. Євгена Тельнова,8,корп.5

3,9153

114

вул. Євгена Тельнова,8,корп.6

3,8213

115

вул. Євгена Тельнова,9,корп.1

4,8711

116

вул. Євгена Тельнова,9,корп.2

4,0587

117

вул. Євгена Тельнова,11/31

4,3027

118

вул. Євгена Тельнова,12

4,2184

119

вул. Євгена Тельнова,13

4,0605

120

вул. Євгена Тельнова,14/22

3,9941

121

вул. Затишна, 64

3,6688

122

вул. Затишна, 67

2,8356

123

вул. Кільцева, 11

4,9055

124

вул. Кільцева, 13/63

4,5439

125

вул. Козакова, 59

4,0256

126

вул. Комарова, 12-а

3,5621

127

вул. Комарова, 13

4,8301

128

вул. Комарова, 19

4,4129

129

вул. Комарова, 30

4,3949

130

вул. Комарова, 36

4,5186

131

вул. Комарова, 38

4,5809

132

вул. Комарова, 40

3,9204

133

вул. Комарова, 42

3,9289

134

вул. Комарова, 44

3,8031

135

вул. Комарова, 48/149

3,6112

136

вул. Комарова, 52

3,8999

137

вул. Комарова, 58

4,0652

138

вул. Лесі Українки, 61

5,1834

139

вул. Лесі Українки, 62

4,2305

140

вул. Лесі Українки, 62-а

4,2751

141

пров. Миргородський, 21

4,3258

142

пров. Миргородський, 23

4,3416

143

вул. Мозеса Гомберга, 65

4,5120

144

вул. Мозеса Гомберга, 66

4,4804

145

вул.Мозеса Гомберга , 67

4,4287

146

вул. Мозеса Гомберга, 68

1,3965

147

вул. Олексія Волохова, 9/1

4,1277

148

вул. Пушкіна, 53-а

1,1106

149

вул. Пушкіна, 62-а

1,5493

150

вул. Пушкіна, 66-в

1,6212

151

вул. Пушкіна, 91-а

1,9009

152

вул. Пушкіна, 91-б

1,4835

153

вул. Районний Бульвар, 65

4,0109

154

вул. Родникова, 76

3,9543

155

вул. Родникова, 77

5,4941

156

вул. Родникова, 78

4,2993

157

вул. Родникова, 79

4,9557

158

вул. Родникова, 80

4,2763

159

вул. Сергія Сєнчева, 40

5,1258

160

вул. Сергія Сєнчева , 55

5,1266

161

вул. Сергія Сєнчева  , 57

3,4792

162

вул. Сергія Сєнчева , 59

3,8934

163

вул. Сергія Сєнчева , 67, корп.1

5,1420

164

вул. Сергія Сєнчева, 67, корп.2

4,2642

165

вул.Сергія Сєнчева  , 67, корп.3

4,7500

166

вул. Соборна, 3

3,7122

167

вул. Соборна, 5

4,6065

168

вул. Соборна, 9

4,0358

169

вул. Соборна, 11

3,5515

170

вул. Соборна,1 3

4,1840

171

вул. Соборна, 14

4,3933

172

вул. Соборна, 16

5,2753

173

вул. Соборна, 18

4,0303

174

вул. Соборна, 19

5,0444

175

вул. Соборна, 20

3,9000

176

вул. Соборна, 22

5,0813

177

вул. Соборна, 22-а

4,4666

178

вул. Соборна, 23/34

3,7278

179

вул. Соборна, 24

5,0697

180

вул. Соборна, 24-а

4,6430

181

вул. Соборна, 25

3,5667

182

вул. Соборна, 26

5,2854

183

вул. Соборна, 28

5,6350

184

вул. Соборна, 30

5,0183

185

вул. Соборна, 32/25

5,2419

186

вул. Соборна, 34/32

5,1657

187

вул. Соборна, 36

5,2585

188

вул. Соборна, 38

5,3755

189

вул. Соборна, 40

5,4315

190

вул. Соборна, 42

5,5464

191

вул. Степняка-Кравчинського, 27

4,6239

192

вул. Сухумська, 8

4,4814

193

вул.Федора Романова ,18

1,0081

194

вул. Шатила, 3

4,6067

195

вул. Шатила, 3, корп.2

5,0812

196

вул. Шатила, 5, корп.1

4,1975

197

вул. Шатила, 5, корп.2

4,3816

198

вул. Шатила, 12

4,2226

199

вул. Шатила, 14

3,8420

200

пров. Щербаковський, 22

4,2033

201

вул. Яновського, 96

4,0179

202

вул. Яновського, 98

3,6290

203

вул. Яновського, 100

3,8359

204

вул. Яновського, 102

4,1102

205

вул. Яновського, 151

3,9349

206

вул. Яновського, 159

3,5858

 

Гуртожитки

 

1

вул. Академіка Корольова, 4

4,5789

2

вул.Бєляєва,15,корп.1

4,0782

3

вул. Кільцева, 7

2,9634

4

вул.Євгена Тельнова , 2 корп. 2

4,5838

5

пров. Щербаковський, 22-а

4,6780

 

 

 


 

01.06.2018 9:22

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького інформує,

що на  виконання вимог Закону України «Про особливості  здійснення права власності у багатоквартирному будинку»  від 29 листопада
2017 року №  417-VIII, відповідно до протоколу Конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку (гуртожитку по просп. Університетському, 21) від 24 травня 2018 року № 3 визначено переможця конкурсу та призначено управителем гуртожитку за вищезазначеною адресою - комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація № 4» Міської ради міста Кропивницького»
(вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1, керівник підприємства – Запорожець Людмила Миколаївна, тел. (0522) 553181, факс 553181), з яким укладено договір від 31 травня 2018 року № 274 про надання послуг з управління гуртожитком по
просп. Університетському, 21.

Вартість послуги з управління гуртожитком по просп. Університетському, 21 становить – 3,2077 грн. за 1 м.кв.


 

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку по просп. Університетському, 21

 

1. Організатор конкурсу: Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького.

1.1 Підстави проведення: рішення виконавчого комітету Міської ради від 25 квітня 2017 року № 206 «Про визначення організатора конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у м. Кропивницькому».


2. Місце проведення конкурсу: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 227


3. Особи що уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:

- голова конкурсної комісії – Кухаренко В. І., тел. (0522) 22 18 47

- секретар конкурсної комісії – Шпильова Т. В., тел. (0522) 22 86 87


4. Технічна характеристика об’єкту конкурсу:

№ з/п

Технічна характеристика будинку

Показник

1.

Рік введення в експлуатацію

1979

2.

Матеріал фундаменту

Збірні з/б блоки

3.

Матеріал стін

панелі

4.

Покрівля

рулонна

5.

Загальна площа будинку

7441,76 м²

6.

Кількість поверхів

9

7.

Кількість жилих приміщень

370

8.

Площа нежитлових приміщень

104,2 м²

9.

Кількість під'їздів

2

10.

Площа покрівля

1253 м²

11.

Площа підвального приміщення

998 м²

12.

Площа сходових кліток

225 м²


3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Ціна на обслуговування 1 м. кв будинку за формулою

крітерій

Бали

Бобчисл = Цмін/Цобчисл*50

За розрахунком

Де: Бобчисл – обчислювальна кількість балів,

Цмін- нижче значення за критерієм «Ціна»;

Цобчисл –значення поточного критерію пропозиції ціни;

50- максимально можлива кількість балів

 

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

Наявність власної бази

15

Частково орендована

10

Вся орендована

5

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

Всі працівники штатні

15

Частково за трудовими договорами

10

Всі за трудовими договорами

5

Фінансова спроможність учасника конкурсу;

Відсутність заборгованості за кредитами

10

Наявність заборгованості за кредитами

5

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

Наявність досвіду роботи

10

Відсутність досвіду роботи

5


6. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

Вимоги до конкурсних пропозицій

Учасник конкурсу на виконання вимоги Організатора конкурсу надає інформацію викладену нижче.

Ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об'єкта конкурсу;

розрахунок вартості надання послуги з управління багатоквартирним будинком.

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

- довідка довільної форми, що містить інформацію про технічний потенціал підприємства (кількість транспортних засобів, обладнання, приладдя, які перебувають на балансі або знаходяться у користуванні підприємства/ підприємця, тощо);

- копії технічних паспортів на транспортні засоби, засвідчені в установленому порядку;

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

- довідка довільної форми, яка містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

 

Фінансова спроможність учасника конкурсу

- баланс бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання за останній звітній період;

- довідка із органів статистики про реєстрацію;

-  свідоцтво про реєстрацію суб’єкта господарювання; -

- інформація повноважних органів про відсутність порушених справ про банкрутство (у тому числі ліквідацію) або лист підписаний керівником учасника та скріплений печаткою, в якому гарантується відсутність порушених справ;

- довідка органів державної податкової служби про відсутність заборгованості по сплаті податків та інших загальнообов’язкових зборів (ФСНВ, ФСТН, ФС від безробіття, ПФ) суб’єкта господарювання;

- довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

копії договорів з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства (за наявності, не менше двох)


7. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

особисто (Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького, вул. Велика Перспективна, 41 (каб. 232) або поштою.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій: 10 год. 00 хв. 14 травня 2018 року.


8. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

Місце: Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького, вул. Велика Перспективна, 41 (каб. 227)

Дата: 15 травня 2018 року о 14.00.


9. Місце та спосіб отримання конкурсної документації:

Адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41

Спосіб: особисто або поштою протягом трьох робочих днів після надходження заяви про участь у конкурсі.


10. Оплата за участь у конкурсі: відсутня.

Примітка: детальна інформація щодо проведення конкурсу знаходиться в конкурсній документації, яку можливо отримати за адресою: 25006,
м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 232