Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

 

22.05.2024

                                                                                                                                                                                 

Додаток  до листа РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 

від 09.05.2024  №02/2-01-1261

Інформаційне повідомлення

Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об`єкта малої приватизації – окремого майна – будівель та споруд загальною площею 148,51 кв.м у складі: нежитлова будівля – літ. А, прибудова літ. а, гараж літ. Б, туалет літ. Т, забор літ. N, криниця літ. К, за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Молдовка, вул. Степова, 42

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: будівлі та споруди загальною площею 148,51 кв.м у складі: нежитлова будівля – літ. А, прибудова літ. а, гараж літ. Б, туалет літ. Т, забор літ. N, криниця літ. К (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Молдовка,              вул. Степова, 42.

Назва та контактні дані балансоутримувача:  Голованівська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00699980), адреса: 26500, Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна, 26, телефон (05252) 2-16-54.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташування

Загальна площа, (кв. м)

Реєстраційний номер

Функціональне використання

Підстава виникнення права власності

Форма власності та власник/ орган управління

Будівлі та споруди загальною площею 148,51 кв.м у складі: нежитлова будівля – літ. А, прибудова літ. а, гараж літ. Б, туалет літ. Т, забор літ. N, криниця літ. К

Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Молдовка, вул. Степова, 42

148,51

1896938535214

1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші

 

Витяг з Державного реєстру речових прав від 01.03.2021, індексний номер 246411851

Державна.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код за ЄДРПОУ  39924774)

До складу Об’єкта приватизації входять:

- нежитлова будівля з прибудовою - Аа, загальна площа 55,27 кв. м, (фундамент – бутовий; стіни та перегородки – цегла; дах та покрівля – шифер; перекриття – залізобетон, підлога – дощата; подвійні вікна, фільончасті двері, пічне опалення, наявне електропостачання);

- гараж - Б, загальна площа 93,24 кв. м, (фундамент – бутовий; стіни та перегородки – цегла; дах та покрівля – шифер; перекриття - залізобетон, підлога – цемент; двері щитові,  наявне електропостачання);

- туалет – Т;

- забор – N, штахетник;

- криниця – К.

Відомості про земельну ділянку:

Назва

Адреса розташування

Площа земельної ділянки (га)

Кадастровий номер земельної ділянки

Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження

Земельна ділянка

Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Молдовка, вул. Степова, 42

0,0878

3521485600:51:000:0001

Для обслуговування та експлуатації Молдовської дільничої лікарні ветеринарної медицини

Державна.      

Власник – Голованівська районна державна адміністрація Кіровоградської області (код за ЄДРПОУ 04055044).

Витяг з Державного з державного земельного кадастру про земельну ділянку від  22.04.2024,  номер витягу: НВ-9937543572024.

Право постійного користування земельною ділянкою;

правокористувач -

Голованівська районна  державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00699980).                    

Станом на 01.05.2024 Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

 

Дата та час проведення аукціону:  29  травня 2024 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати  вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 4550,56 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 2275,28 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2275,28 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) – 2275,28 гривень (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 910,11 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 455,06 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 455,06 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 455,06 гривень (без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: 1 420,00 гривень.

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: №UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – будівлі та споруди загальною площею 148,51 кв.м у складі: нежитлова будівля – літ. А, прибудова літ. а, гараж літ. Б, туалет літ. Т, забор літ. N, криниця літ. К, за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Молдовка, вул. Степова, 42).

Рахунок: №UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ: 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, с. Молдовка, вул. Степова, 42, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа від балансоутримувача: начальник Голованівської районної державної лікарні ветеринарної медицини – Олег Панченко, телефон +38 (098)9285270, адреса електронної пошти: 07.dlvmdpss.kr@ukr.net.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Відповідальна особа: головний спеціаліст відділу приватизації, корпоративного управління та контролю договорів купівлі-продажу Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області  Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях - Мала Лариса Леонідівна, телефон для довідок: (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 06.05.2024 № 12/01-138.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: RAS001-UA-20240306-45891.

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 45,51 гривень;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 22,75 гривні;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 22,75 гривні;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 22,75 гривні.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2


                                                                                                                                                                                

Додаток  до листа РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 

від 01.05.2024  №02/2-01-1177

Інформаційне повідомлення

Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об`єкта малої приватизації – окремого майна – гаража загальною площею 52,3 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, м. Світловодськ, вул. Підгірна,  гараж 1-д

 

1. Інформація про об’єкт приватизації.

 

Найменування об’єкта приватизації: гараж загальною площею 52,3 кв.м (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, м. Світловодськ,   вул. Підгірна,  гараж 1-д.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Кіровоградський обласний центр зайнятості (код за ЄДРПОУ 02771569), адреса: 25015, м. Кропивницький, вул. Леоніда Куценка, 12, телефон (044) 244-94-92.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташування

Площа основи (забудови),

 (кв. м)

Реєстраційний номер

Функціональне

використання

Підстава виникнення права власності

Форма власності

та власник/ орган управління

Гараж загальною площею 52,3 кв.м

Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, м. Світловодськ, вул. Підгірна,

гараж 1-д

52,3

1890490035109

1242.1 Гаражі наземні

Витяг з Державного реєстру речових прав від 28.10.2022, індексний номер 313589291

Державна.

Міністерство економіки

України (код за ЄДРПОУ 37508596)

До складу Об’єкта приватизації входять:

 • гараж - Б, площа основи (забудови) 52,3 кв. м, рік побудови – 1994 (фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – сумісна; перекриття - залізобетон, підлога – бетон; наявне електропостачання);
 • підвал – пд (оглядова яма), площа основи (забудови) 9,5 кв. м, рік побудови – 1994 (фундамент – земляні роботи; стіни – цегла; перекриття - залізобетон, підлога – земля).

Відомості про земельну ділянку:

Назва

Адреса розташування

Площа земельної ділянки

(га)

Кадастровий номер земельної ділянки

Цільове призначення земельної

ділянки

Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження

 

Земельна ділянка

 

Кіровоградська обл.,

Олександрійський р-н,

м. Свтловодськ, вул. Підгірна, 1-д

 

0,0052

 

3510900000:50:016:0026

 

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

Комунальна.

Власник – Світловодська міська рада (код за ЄДРПОУ 35825788).

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 24.01.2020,  номер витягу: НВ-3510755712020.

Право постійного користування земельною ділянкою;

правокористувач -

Кіровоградський обласний центр зайнятості (код за ЄДРПОУ 02771569).                    

Станом на 24.04.2024 Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону:  21 травня 2024 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

 

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати  вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

 

Стартова ціна об’єкта для:

 • - аукціону без умов – 688,04 гривень (без урахування ПДВ);
 • - аукціону із зниженням стартової ціни – 344,02 гривні (без урахування ПДВ);
 • - аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 344,02 гривні (без урахування ПДВ);
 • - повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) – 344,02 гривні (без урахування ПДВ).

 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

 

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 137,61 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 68,80 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 68,80 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 68,80 гривень (без урахування ПДВ).

 

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

 

Розмір реєстраційного внеску: 1 420,00 гривень.

 

4. Додаткова інформація.

 

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: №UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – гараж загальною площею 52,3 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, м. Світловодськ, вул. Підгірна, гараж  1-д).

Рахунок: №UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ: 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, м. Світловодськ, вул. Підгірна, гараж 1-д, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа від балансоутримувача: начальник Світловодського управління Олександрійської філії Кіровоградського обласного центру зайнятості – Шевченко Лариса Анатоліївна, телефон +38 (097)5644311, адреса електронної пошти: 1101@rcz.kocz.gov.ua.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

 Відповідальна особа: головний спеціаліст відділу приватизації, корпоративного управління та контролю договорів купівлі-продажу Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області  Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях - Мала Лариса Леонідівна, телефон для довідок: (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

 

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 25.04.2024 № 12/01-129.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: RAS001-UA-20240118-19853.

 

Період між:

 • аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;
 • аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;
 • аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

 

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 6,88 гривень;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 3,44 гривні;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3,44 гривні;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3,44 гривні.

 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 


09.05.2024

                                                                                                                                                                                  

Додаток  до листа РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 

від 01.05.2024  №02/2-01-1177

Інформаційне повідомлення

Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об`єкта малої приватизації – окремого майна – гаража загальною площею 52,3 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, м. Світловодськ, вул. Підгірна,  гараж 1-д

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: гараж загальною площею 52,3 кв.м (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, м. Світловодськ,   вул. Підгірна,  гараж 1-д.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Кіровоградський обласний центр зайнятості (код за ЄДРПОУ 02771569), адреса: 25015, м. Кропивницький, вул. Леоніда Куценка, 12, телефон (044) 244-94-92.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва Адреса розташування

Площа основи (забудови), (кв. м)

Реєстраційний номер

Функціональне використання

Підстава виникнення права власності

Форма власності та власник/ орган управління

Гараж загальною площею 52,3 кв.м  Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, м. Світловодськ, вул. Підгірна, гараж 1-д 52,3 1890490035109

1242.1 Гаражі наземні

Витяг з Державного реєстру речових прав від 28.10.2022, індексний номер 313589291

Державна.

Міністерство економіки України (код за ЄДРПОУ 37508596)

До складу Об’єкта приватизації входять:

- гараж - Б, площа основи (забудови) 52,3 кв. м, рік побудови – 1994 (фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – сумісна; перекриття - залізобетон, підлога – бетон; наявне електропостачання);

- підвал – пд (оглядова яма), площа основи (забудови) 9,5 кв. м, рік побудови – 1994 (фундамент – земляні роботи; стіни – цегла; перекриття - залізобетон, підлога – земля).

Відомості про земельну ділянку:

Назва Адреса розташування

Площа земельної ділянки (га)

Кадастровий номер земельної ділянки

Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження
Земельна ділянка Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, м. Свтловодськ, вул. Підгірна, 1-д 0,0052 3510900000:50:016:0026 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

Комунальна. Власник – Світловодська міська рада (код за ЄДРПОУ 35825788). Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 24.01.2020,  номер витягу: НВ-3510755712020. Право постійного користування земельною ділянкою; правокористувач - Кіровоградський обласний центр зайнятості (код за ЄДРПОУ 02771569).                     

Станом на 24.04.2024 Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону:  21 травня 2024 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати  вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 688,04 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 344,02 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 344,02 гривні (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) –
344,02 гривні (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 137,61 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 68,80 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 68,80 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 68,80 гривень (без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: 1 420,00 гривень.

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: №UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – гараж загальною площею 52,3 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, м. Світловодськ, вул. Підгірна, гараж  1-д).

Рахунок: №UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ: 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, м. Світловодськ, вул. Підгірна, гараж 1-д, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа від балансоутримувача: начальник Світловодського управління Олександрійської філії Кіровоградського обласного центру зайнятості – Шевченко Лариса Анатоліївна, телефон +38 (097)5644311, адреса електронної пошти: 1101@rcz.kocz.gov.ua.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Відповідальна особа: головний спеціаліст відділу приватизації, корпоративного управління та контролю договорів купівлі-продажу Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області  Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях - Мала Лариса Леонідівна, телефон для довідок: (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 25.04.2024 № 12/01-129.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: RAS001-UA-20240118-19853.

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 6,88 гривень;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 3,44 гривні;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3,44 гривні;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3,44 гривні.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.


01.05.2024

 

 

Додаток  до листа РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 

від 19.04.2024№02/2-01-1111

Інформаційне повідомлення

Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об`єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель, за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, м. Світловодськ, вул. Городоцька, 77-а

 1. Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: комплекс будівель (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, м. Світловодськ,   вул. Городоцька, 77-а.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 40108709), адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 41, телефон (0522) 24-15-60.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташування

Загальна площа,

 (кв. м)

Реєстраційний номер

Функціо

нальне викорис

тання

Підстава виникнення права власності

Форма власності

та власник/ орган управління

 

Комплекс будівель

 

Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, м. Світловодськ, вул. Городоцька, 77-а

 

1737,8

 

1491414835109

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління

 

Витяг з Державного реєстру речових прав від 15.03.2024, індексний номер 370030173

Державна.

Національна поліція України (код за ЄДРПОУ 40108578)

 

До складу Об’єкта приватизації входять:

- Аа – адмінбудівля з прибудовою загальною площею 497,4 кв. м, рік побудови – 1988 (фундамент – бетон; стіни – ШМБ та бетон; покрівля – руберойд, наявні водопровід, каналізація);

- Бб – готель з тамбуром, загальною площею 368,6 кв.м, рік забудови – 1989 ( (фундамент – бетон; стіни – ШМБ; покрівля – руберойд);

- В – будівля загальною площею 5,0 кв.м, рік забудови – 1990 (фундамент – бетон; стіни – бетон; покрівля – руберойд);

 - Д – гараж загальною площею 559,5 кв.м, рік забудови – 1988 (фундамент – бетон; стіни – ШМБ/цегла; покрівля – руберойд);

-  Ж – топочна загальною площею 7,7 кв.м, рік забудови – 1998 (фундамент – бетон; стіни – бетон; покрівля – руберойд);

-  Е – будівля загальною площею 299,6 кв.м, рік забудови – 1988 (фундамент – бетон; стіни – ШМБ; покрівля – руберойд);

-  І – вимощення, рік забудови – 1988 (фундамент – бетон/асфальт);

- огорожа, №, рік забудови – 1988 (фундамент – бетон; ворота металеві).

Відомості про земельну ділянку:

Назва

Адреса розташування

Площа земельної ділянки

(га)

Кадастровий номер земельної ділянки

Цільове призначення земельної

ділянки

Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження

 

Земельна ділянка

 

Кіровоградська обл., Олександрійський р-н,  м. Свтловодськ, вул. Городоцька, 77-а

 

0,54

 

3510900000:50:104:0017

 

Для будівництва та обслуговування будівлі та господарських будівель

Державна.      

Власник – Кіровоградська обласна державна адміністрація (код за ЄДРПОУ 00022543).

Витяг з Державного реєстру речових прав від 27.04.2018, індексний номер: 122207488.

Право постійного користування земельною ділянкою;

правокористувач -

Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 40108709).                    

Станом на 10.04.2024 Об’єкт приватизації або його частини в оренді не перебувають.

 1. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону:  07 травня 2024 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати  вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 590 575,48 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 295 287,74 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 295 287,74 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) – 295 287,74 гривень (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 118 115,10 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 59 057,55 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 59 057,55 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 59 057,55 гривень (без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: 1 420,00 гривень.

 1. Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: №UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – комплекс будівель, за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, м. Світловодськ, вул. Городоцька, 77-а).

Рахунок: №UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ: 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, м. Світловодськ, вул. Городоцька, 77-а, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа від балансоутримувача: заступник начальника відділення поліції №1 м. Світловодськ – Чічік Андрій Михайлович, телефон +38 (097) 012 3337, адреса електронної пошти: swetpolice@2020mail.com.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

 Відповідальна особа: головний спеціаліст відділу приватизації, корпоративного управління та контролю договорів купівлі-продажу Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області  Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях - Мала Лариса Леонідівна, телефон для довідок: (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 15.04.2024 № 12/01-119.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: RAS001-UA-20240401-69022.

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 5 905,76 гривень;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 2 952,88 гривні;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 952,88 гривні;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 952,88 гривні.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.


22.04.2024

Інформаційне повідомлення

Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об`єкта малої приватизації – окремого майна - гаража А загальною площею 22,07 кв. м, за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський  р-н, смт Вільшанка, вул. Миру,  30-а, гараж 1

 

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: гараж А загальною площею 22,07 кв.м. (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Голованівський (Вільшанський)* р-н, смт Вільшанка, вул. Миру,  30-а, гараж 1.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Східний офіс Держаудитслужби (код за ЄДРПОУ 40477689), адреса: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 22, корпус 2, телефони 722-22-71.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташування

Загальна площа, (кв. м)

Реєстраційний номер

Функціо-нальне викори-стання

Підстава виникнення права власності

Форма власності та власник

Гараж А загальною площею 22,07 кв.м

Кіровоград-ська обл., Голованівсь-кий  (Вільшан-ський)* р-н, смт Вільшанка, вул.Миру30-а, гараж 1

22,07

1226816135243

1242.1 Гаражі наземні

Витяг з Держав-ного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію  права власності від 25.10.2018, індексний номер 142610952

Державна,  Державна аудиторська служба України, (код за ЄДРПОУ 40165856)

*згідно з постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» Вільшанський район ліквідовано та утворено Голованівський район, до складу якого увійшла, в тому числі, територія Вільшанської селищної територіальної громади.

Об`єкт приватизації: гараж А загальною площею 22,07 кв.м (рік побудови –1970; фундамент – камінь бутовий; стіни – цегляні; покрівля – азбофанера; перекриття – дерев`яний настил; підлога бетонна).

Земельна ділянка під Об’єктом приватизації окремо не виділена.

Станом на 29.03.2024 Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 25 квітня 2024 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об`єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати  вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Стартова ціна об’єкта  для:

- аукціону без умов – 84,24 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 42,12 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 42,12 гривні (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) – 42,12 гривні (без урахування ПДВ).

 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 16,85 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 8,42 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8,42 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8,42 гривень  (без урахування ПДВ).

 Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта малої приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: 1 420,00 гривень

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Рахунок: UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – гараж А загальною площею 22,07 кв.м за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський (Вільшанський) р-н, смт Вільшанка, вул. Миру,  30-а, гараж 1).

Рахунок: UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ:  42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський (Вільшанський) р-н, смт Вільшанка, вул. Миру,  30-а, гараж 1, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа: представник балансоутримувача – заступник начальника відділу адміністративно-господарського забезпечення, документообігу та контролю виконавської дисципліни управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області - Лизун Алла Сергіївна, телефон (095) 504 47 26, адреса електронної пошти: Lyzunalla@ukr.net.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

 Відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефон для довідок:
(0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 04.04.2024 № 12/01-107.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: RAS001-UA-20230619-31296.

Період між:

- аукціоном без умов – аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни – аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 0,84 гривень;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 0,42 гривень;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 0,42 гривень;

 - повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій –  0,42 гривень.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

_________________________________


12.04.2024

Інформаційне повідомлення

Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об`єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлових будівель загальною площею 218,7 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, смт Устинівка, вул. Благодатна, 1

 1. Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: нежитлові будівлі загальною площею  218,7 кв. м (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Кропивницький (Устинівський)* р-н, смт Устинівка, вул. Благодатна, 1.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Одеса) (код за ЄДРПОУ 43315529), адреса: 49027, м. Дніпро,          пр. Дмитра Яворницького, 21-а, телефон (056) 746-08-91.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташування

Загальна площа, (кв. м)

Реєстраційний номер

Функціо нальне викорис тання

Підстава виникнення права власності

Форма власності та власник/ орган управління

Нежитлові будівлі загальною площею 218,7 кв.м

Кіровоградська обл., Кропивницький (Устинівський)* р-н, смт Устинівка, вул. Благодатна, 1

218,7

2178282635258

1220.9 Будівлі для конторських та адміністра-тивних цілей інші

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.09.2023, індексний номер 345919728

Державна.

Міністерство юстиції України (код за ЄДРПОУ 00015622)

*згідно з постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» Устинівський район ліквідовано та утворено Кропивницький район у складі, в тому числі, територій Устинівської селищної територіальної громади.

До складу Об’єкта приватизації входять:

- А – адміністративна будівля, загальною площею 218,7 кв. м (фундамент – бетон; стіни – цегляні; покрівля – шифер; перекриття – дерев’яні балки; підлога – цемент);

- Б – гараж (фундамент – бетон; стіни – цегляні; покрівля – шифер; перекриття – дерев’яні балки; підлога – цемент);

- В – сарай (фундамент – бетон; стіни – цегляні; покрівля – шифер; перекриття – дерев’яні балки; підлога – цемент);

- Г – вбиральня (фундамент – земляні роботи; стіни – дощаті; покрівля – шифер);

- N-N3 – огорожа.

Відомості про земельну ділянку:

Назва

Адреса розташування

Площа земельної ділянки (га)

Кадастровий номер земельної ділянки

Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження

Земельна ділянка

Кіровоградська обл., Кропивницький (Устинівський)* р-н,

смт Устинівка, вул. Благодатна, земельна ділянка 1

0,1657

3525855100:50:046:0042

Для обслуговування нежилої будівлі

Комунальна.  Витяг з Державного реєстру речових прав від 17.11.2023, індексний номер 354840760, Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 02.04.2024, індексний номер 372375710.

Право постійного користування земельною ділянкою;

Правокористувач -

Південне  міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Одеса)  (код за ЄДРПОУ 43315529).

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.

Станом на 01.04.2024 Об’єкт приватизації або його частини в оренді не перебувають.

 1. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону:  26 квітня 2024 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

 1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати  вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 41 574,00 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 20 787,00 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 20 787,00 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) – 20 787,00 гривень (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 8 314,80 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 4 157,40 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 157,40 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 157,40 гривень (без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: 1 420,00 гривень.

 1. Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: №UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – нежитлові будівлі загальною площею 218,7 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, смт Устинівка, вул. Благодатна, 1.

Рахунок: №UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ: 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, смт Устинівка, вул. Благодатна, 1, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа: представник балансоутримувача – начальник Долинського відділу державної виконавчої служби у Кропивницькому районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) – Нетреба Сергій Миколайович, телефон +38 (099)942 45 05, адреса електронної пошти: info@dl.kr.dvs.gov.ua.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

 Відповідальна особа: Медведєва Юлія Василівна, телефон для довідок: (0522) 33 00 25, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

 1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 04.04.2024 № 12/01-106.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: RAS001-UA-20231227-60744.

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 415,74 гривень;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 207,87 гривень;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 207,87  гривень;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 207,87  гривень.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

                   ____________________________________________________


08.04.2024

Інформаційне повідомлення

Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об`єкта малої приватизації – окремого майна – гаража загальною площею 18,9 кв. м, за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, смт Онуфріївка, вул. Соборна, 7-г

 

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: гараж загальною площею 18,9 кв. м (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Олександрійський  (Онуфріївський)* р-н, смт Онуфріївка, вул. Соборна, 7-г.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Кіровоградський обласний центр зайнятості (код за ЄДРПОУ 02771569), адреса: 25015, м. Кропивницький, вул. Леоніда Куценка, 12, телефон (044)244-94-92.

 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташування

Загальна площа,

 (кв. м)

Реєстраційний номер

Функціо

нальне викорис

тання

Підстава виникнення права власності

Форма власності

та власник

 

Гараж загальною площею

18,9 кв.м

 

Кіровоградська обл., Олександрійський

(Онуфріївський)* р-н, смт Онуфріївка, вул. Соборна, 7-г

18,9

2689761735080

1242.1 Гаражі наземні

Витяг з Державного реєстру речових прав від 09.02.2023, індексний номер 322365885

Державна.

Міністерство економіки України (код за ЄДРПОУ 37508596)

 

*згідно з постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» Онуфріївський район ліквідовано та утворено Олександрійський район у складі, в тому числі, територій Онуфріївської селищної територіальної громади.

 

Об’єкт приватизації – гараж літ. “Б” загальною площею 18,9 кв.м (рік побудови – 1994; фундамент – бутовий; стіни – цегляні; покрівля – шифер; перекриття – дерев’яні балки, підлога – бетонна).

Земельна ділянка під Об’єктом приватизації окремо не виділена.

 

Станом на 01.02.2024 Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

 

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону:  18 квітня 2024 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати  вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

 

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 53,28 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 26,64 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 26,64 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) – 26,64 гривень (без урахування ПДВ).

 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

 

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 10,66 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 5,33 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5,33 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5,33 гривень (без урахування ПДВ).

 

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

 

Розмір реєстраційного внеску: 1 420,00 гривень.

 

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: №UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – гараж загальною площею 18,9 кв. м, за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський  р-н, смт Онуфріївка, вул. Соборна, 7-г.

Рахунок: №UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ: 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський  р-н,  смт Онуфріївка, вул. Соборна, 7-г,  за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа: представник балансоутримувача – начальник Онуфріївського відділу Олександрійської філії Кіровоградського обласного центру зайнятості – Крамаренко Вадим Миколайович, телефон +38 (098) 576 92 79, адреса електронної пошти: 1109@rcz.kocz.gov.ua.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

 Відповідальна особа: Медведєва Юлія Василівна, телефон для довідок: (0522)33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

 

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 28.03.2024 № 12/01-101.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: RAS001-UA-20240118-96822.

 

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

 

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 0,53 гривень;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 0,27 гривень;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 0,27 гривень;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 0,27 гривень.

 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 


15.03.2024

Інформаційне повідомлення

Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об`єкта малої приватизації – окремого майна – гаража загальною площею 23,2 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл.,

Новоукраїнський р-н, м. Новомиргород, вул. Соборності, гараж 112а

 

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: гараж загальною площею 23,2 кв.м (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Новоукраїнський (Новомиргородський)* р-н, м. Новомиргород, вул. Соборності, гараж 112а.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Кіровоградський обласний центр зайнятості (код за ЄДРПОУ 02771569), адреса: 25015, м. Кропивницький, вул. Леоніда Куценка, 12, телефон (044)244-94-92.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташування

Загальна площа,

(кв. м)

Реєстраційний номер

Функціо

нальне викорис

тання

Підстава виникнення права власності

Форма власності

та власник/ орган управління

 

Гараж загальною площею

23,2 кв.м

 

Кіровоградська обл., Новоукраїнський (Новомиргоро-дський)* р-н, м.Новомиргород, вул. Соборності, гараж 112а

 

23,2

 

1916313035238

1242.1 Гаражі наземні

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.11.2022, індексний номер 314037354

Державна.

Міністерство економіки України (код за ЄДРПОУ 37508596)

*згідно з постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» Новомиргородський район ліквідовано та утворено Новоукраїнський район у складі, в тому числі, територій Новомиргородської селищної територіальної громади.

Об’єкт приватизації – гараж загальною площею 23,2 кв.м (рік побудови – 1994; фундамент – з/б блоки; стіни – з/б плити; покрівля – з/б плити; підлога – залізобетонна).

Відомості про земельну ділянку:

Назва

Адреса розташування

Площа земель-ної ділянки

(га)

Кадастровий номер земельної ділянки

Цільове призначе-ння земельної

ділянки

Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження

 

Земельна ділянка

 

Кіровоградсь- ка обл., Новоукраїнський (Новомиргоро-дський)* р-н, м.Новомиргород, вул. Соборності (Леніна)**, земельна ділянка 112

 

0,0024

 

3523810100:50:087:0016

Для будівниц-тва та обслуго-вування будівель органів держав-ної влади та місцевого самовря-дування

Державна.

Власник:

Новомиргородська районна державна адміністрація

(код за ЄДРПОУ 04055096).

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.12.2018, індексний номер
147716579.

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

від 20.08.2018,

номер НВ-3505972932018.

Право постійного користування.

Правокористувач: Кіровоградський обласний центр зайнятості.

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані

** згідно з Розпорядженням Новомиргородського голови Кіровоградської області від 19.02.2016 №47 «Про перейменування вулиць м.Новомиргорода та с.Лікареве» вулицю Леніна перейменовано на вулицю Соборності.

Станом на 01.02.2024 Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: _4__ ___квітня____ 2024 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 382,68 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 191,34 гривня (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 191,34 гривня (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) –
191,34 гривня (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 76,54 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 38,27 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 38,27 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 38,27 гривень (без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: 1 420,00 гривень.

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: №UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – гараж загальною площею 23,2 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новомиргород, вул. Соборності, гараж 112а.

Рахунок: №UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ: 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новомиргород, вул. Соборності, гараж 112а, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа: представник балансоутримувача – начальник Новомиргородського відділу Новоукраїнської філії Кіровоградського обласного центру зайнятості – Сула Юрій Анатолійович, телефон +38 (095) 230 30 24, адреса електронної пошти: 1104@rcz.kocz.gov.ua.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону: Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Відповідальна особа: Медведєва Юлія Василівна, телефон для довідок: (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 11.03.2024 № 12/01-73.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: RAS001-UA-20240118-35161.

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 3,83 гривні;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 1,91 гривня;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1,91 гривня;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1,91 гривня.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.


11.03.2024

Інформаційне повідомлення

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі амбулаторії "А", з господарськими будівлями:
"а" – прибудова; "Б" – гараж; "В" – сарай; "Г" – убиральня; "Д" – сарай, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Володимирівка, вул. Степова, 8

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: будівля амбулаторії "А", з господарськими будівлями: "а" – прибудова; "Б" – гараж; "В" – сарай; "Г" – убиральня; "Д" сарай (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Володимирівка, вул. Степова, 8.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Кропивницька районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00719257), адреса: 25019, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Бобринецький шлях, 6, телефони: (0522) 24 34 31, (0522) 33-82-30 .

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Місце-знаходження

Загальна площа,

(кв. м)

Реєстраційний номер

Функціо-

нальне викорис

тання

Підстава виникнення права власності

Форма власності

та власник/
орган управління

 

Будівля амбулаторії "А", з господарськи-ми будівлями: "а" – прибудова; "Б" – гараж;

"В" – сарай;
"Г" – убиральня; "Д" сарай

 

Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Володимирівка, вул. Степова, 8.

 

 

82,3

 

2010718035225

 

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління;

1242.1

Гаражі наземні;

1999.9                  Інші будівлі

 

Витяг з Державного реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права

власності           від 20.01.2020, індексний номер 196891240

 

 

Державна, Державна служба

України

з питань безпечності харчових продуктів

та захисту споживачів

(код за ЄДРПОУ 39924774)

До складу Об’єкта приватизації входять:

- будівля амбулаторії «А» з прибудовою «а», загальною площею 82,3 кв. м (рік побудови – до 1992; фундамент – бутовий; стіни – цегляні, перекриття – дерев’яно-балочне; покрівля – шифер; підлога – дошки);

- «Б» - гараж (рік побудови – до 1992; фундамент – бутовий; стіни – цегляні; перекриття – дерев’яно-балочне; покрівля – шифер);

- «В» - сарай (рік побудови – до 1992; фундамент – бутовий; стіни – цегляні; перекриття – дерев’яно-балочне; покрівля – шифер);

-   «Г» - убиральня (рік побудови – до 1992; стіни – дощаті; покрівля – шифер);

- «Д» - сарай (рік побудови – до 1992; фундамент – бутовий; стіни – цегляні; перекриття – дерев’яно-балочне; покрівля – шифер).

Відомості про земельну ділянку:

Назва

Адреса розташування

Площа земельної ділянки

(га)

Кадастровий номер земельної ділянки

Цільове призначення земельної

ділянки

Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження

 

Земельна ділянка

 

Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Володимирівка, вул. Степова, 8.

 

 

0,80

 

3522581800:51:008:0001

 

Для        будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

Комунальна.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію  іншого речового права                      від 10.11.2014, індексний номер 29238583.

Право постійного користування земельною ділянкою.

Правокористувач: Кіровоградська районна державна лікарня ветеринарної медицини                        (код за ЄДРПОУ 00719257).                     

** відповідно до наказу Державної служби України з питань безпечності продуктів та захисту споживачів від 07.10.2022 №415 "Про реорганізацію деяких державних установ, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби" Кіровоградську районну державну лікарню ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00719257)  перейменовано на Кропивницьку районну державну лікарню ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00719257).

Станом на 31.01.2024 Об’єкт приватизації або його частини в оренді не перебувають.

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 21 березня 2024 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати  вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 5 006,16 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни 2 503,08 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 503,08 гривні (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) – 2 503,08 гривні (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов –1 001,23 гривня (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 500,62 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 500,62 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 500,62 гривень (без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: 1 420,00 гривень.

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – будівлю амбулаторії "А", з господарськими будівлями: "а" – прибудова; "Б" – гараж; "В" – сарай; "Г" – убиральня;
"Д" сарай, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Володимирівка, вул. Степова, 8).

Рахунок: UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Володимирівка, вул. Степова, 8, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа: представник балансоутримувача - фельдшер ветеринарної медицини Баклан Любов Сергіївна, телефон: (050) 627 9301, адреса електронної пошти: 11.dlvmdpss.kr@ukr.net.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефон для довідок: (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 26.02.2024 № 12/01-61.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: RAS001-UA-20230214-89151.

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 50,06 гривень;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 25,03 гривень;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 25,03 гривень;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 25,03 гривень.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

____________________________________________________


11.03.2024

Інформаційне повідомлення

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об`єкта малої приватизації – окремого майна - гаража загальною площею 22,7 кв.м, за адресою:
Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, м. Знамянка, вул. Героїв Крут,  гараж 12-Г

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: гараж загальною площею 22,7 кв.м (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, м. Знам’янка,
вул. Героїв Крут (Луначарського)*,  гараж 12-Г.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Кіровоградський обласний центр зайнятості (код за ЄДРПОУ 02771569), адреса: м. Кропивницький, вул. Леоніда Куценка, 12, телефони (044) 244-94-92.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташу-вання

Загальна площа, (кв.м)

Реєстраційний номер

Функціональне викори-стання

Підстава виникнення права власності

Форма власності та власник

Гараж загальною площею 22,7 кв.м

Кіровоград-ська обл., Кропивни-цький р-н, м. Знам`ян-ка, вул. Героїв Крут (Луначар-ського), гараж 12-Г

22,7

1142608635106

1242.1 Гаражі наземні

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію  права власності від 01.08.2022, індексний номер витягу 306227131

Державна,  Міністерство економіки України, (код за ЄДРПОУ 37508596)

*Згідно з рішенням одинадцятої сесії Знам`янської міської ради сьомого скликання від 22.04.2016 №195 вулицю Луначарського перейменовано на вулицю Героїв Крут.

Об’єкт приватизації – гараж загальною площею 22,7 кв.м (рік побудови – 1993; фундамент бетонний; стіни – бетонні блоки; перекриття – залізобетонне; підлога бетонна).

Відомості про земельну ділянку:

Назва

Адреса розташування

Площа земельної ділянки

(га)

Кадастровий номер земельної ділянки

Цільове призначення земельної

ділянки

Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження

Земельна ділянка

Кіровоградська обл., Кропивницький р-н,

м. Знам`янка, вул. Героїв Крут (Луначарського), гараж 12-Г

0,0048

3510600000:50:076:0029

Для        будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Комунальна.

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.02.2019, номер
НВ-3506878602019.    

Право постійного користування земельною ділянкою.

Правокористувач: Знам`янський міськрайонний центр зайнятості. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані

Станом на 08.02.2024 Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 20 березня 2024 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об`єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати  вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Стартова ціна об’єкта  для:

- аукціону без умов – 318,25 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 159,13 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 159,13 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) – 159,13 гривень (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 63,65 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 31,83 гривня (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31,83 гривня (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31,83 гривня (без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта малої приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: 1 420,00 гривень.

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – гараж загальною площею 22,7 кв. м; за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, м. Знам’янка, вул. Героїв Крут (Луначарського),  гараж 12-Г.

Рахунок: UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, м. Знам’янка, вул. Героїв Крут (Луначарського),  гараж 12-Г, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа: представник балансоутримувача – начальник Знам`янського управління Кропивницької філії Кіровоградського обласного центру зайнятості –
Саржевська   Вікторія  Володимирівна,  телефон:    (099) 746 3156, адреса електронної пошти: 1107@rcz.kocz.gov.ua

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефон для довідок:  (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 26.02.2024 № 12/01-59.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: RAS001-UA-20240118-32115.

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 3,18 гривні;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 1,59 гривня;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1,59 гривня;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1,59 гривня.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

____________________________________________________


12.03.2024

Інформаційне повідомлення

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі амбулаторії "А", з господарськими будівлями:
"а" – прибудова; "Б" – гараж; "В" – сарай; "Г" – убиральня; "Д" – сарай, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Володимирівка, вул. Степова, 8

 

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: будівля амбулаторії "А", з господарськими будівлями: "а" – прибудова; "Б" – гараж; "В" – сарай; "Г" – убиральня; "Д" сарай (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Володимирівка,
вул. Степова, 8.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Кропивницька районна

державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00719257), адреса:
25019, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Бобринецький шлях, 6,
телефони: (0522) 24 34 31, (0522) 33-82-30 .

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Місце-знаходження

Загальна площа,

(кв. м)

Реєстраційний номер

Функціо-

нальне викорис

тання

Підстава виникнення права власності

Форма власності

та власник/
орган управління

 

Будівля амбулаторії "А", з господарськи-ми будівлями: "а" – прибудова; "Б" – гараж;

"В" – сарай;
"Г" – убиральня; "Д" сарай

 

Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Володимирівка, вул. Степова, 8.

 

 

82,3

 

2010718035225

 

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління;

1242.1

Гаражі наземні;

1999.9 Інші будівлі

 

Витяг з Державного реєстру

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права

власності від 20.01.2020, індексний номер 196891240

 

 

Державна, Державна служба

України

з питань безпечності харчових продуктів

та захисту споживачів

(код за ЄДРПОУ 39924774)

До складу Об’єкта приватизації входять:

- будівля амбулаторії «А» з прибудовою «а», загальною площею 82,3 кв. м (рік побудови – до 1992; фундамент – бутовий; стіни – цегляні, перекриття – дерев’яно-балочне; покрівля – шифер; підлога – дошки);

- «Б» - гараж (рік побудови – до 1992; фундамент – бутовий; стіни – цегляні; перекриття – дерев’яно-балочне; покрівля – шифер);

- «В» - сарай (рік побудови – до 1992; фундамент – бутовий; стіни – цегляні; перекриття – дерев’яно-балочне; покрівля – шифер);

- «Г» - убиральня (рік побудови – до 1992; стіни – дощаті; покрівля – шифер);

- «Д» - сарай (рік побудови – до 1992; фундамент – бутовий; стіни – цегляні; перекриття – дерев’яно-балочне; покрівля – шифер).

Відомості про земельну ділянку:

Назва

Адреса розташування

Площа земельної ділянки

(га)

Кадастровий номер земельної ділянки

Цільове призначення земельної

ділянки

Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження

 

Земельна ділянка

 

Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Володимирівка, вул. Степова, 8.

 

 

0,80

 

3522581800:51:008:0001

 

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

Комунальна.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 10.11.2014, індексний номер 29238583.

Право постійного користування земельною ділянкою.

Правокористувач: Кіровоградська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00719257).

** відповідно до наказу Державної служби України з питань безпечності продуктів та захисту споживачів від 07.10.2022 №415 "Про реорганізацію деяких державних установ, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби" Кіровоградську районну державну лікарню ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00719257) перейменовано на Кропивницьку районну державну лікарню ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00719257).

Станом на 31.01.2024 Об’єкт приватизації або його частини в оренді не перебувають.

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 21 березня 2024 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 5 006,16 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 2 503,08 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 2 503,08 гривні (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) –
2 503,08 гривні (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов –1 001,23 гривня (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 500,62 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 500,62 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 500,62 гривень (без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: 1 420,00 гривень.

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – будівлю амбулаторії "А", з господарськими будівлями: "а" – прибудова; "Б" – гараж; "В" – сарай; "Г" – убиральня;
"Д" сарай, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Володимирівка,
вул. Степова, 8).

Рахунок: UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Володимирівка, вул. Степова, 8, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа: представник балансоутримувача - фельдшер ветеринарної медицини Баклан Любов Сергіївна, телефон: (050) 627 9301, адреса електронної пошти: 11.dlvmdpss.kr@ukr.net.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефон для довідок:
(0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 26.02.2024 № 12/01-61.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: RAS001-UA-20230214-89151.

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 50,06 гривень;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 25,03 гривень;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 25,03 гривень;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 25,03 гривень.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

____________________________________________________


12.03.2024

 

Додаток до листа РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградський областях

від 28.02.2024 №02/2-01-506

 

 

 

 

Інформаційне повідомлення

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об`єкта малої приватизації – окремого майна - гаража загальною площею 22,7 кв.м, за адресою:
Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, м. Знамянка, вул. Героїв Крут, гараж 12-Г

 

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: гараж загальною площею 22,7 кв.м (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, м. Знам’янка,
вул. Героїв Крут (Луначарського)*, гараж 12-Г.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Кіровоградський обласний центр зайнятості (код за ЄДРПОУ 02771569), адреса: м. Кропивницький, вул. Леоніда Куценка, 12, телефони (044) 244-94-92.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташу-вання

Загальна площа, (кв.м)

Реєстраційний номер

Функціональне викори-стання

Підстава виникнення права власності

Форма власності та власник

Гараж загальною площею 22,7 кв.м

Кіровоград-ська обл., Кропивни-цький р-н, м. Знам`ян-ка, вул. Героїв Крут (Луначар-ського), гараж 12-Г

22,7

1142608635106

1242.1 Гаражі наземні

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.08.2022, індексний номер витягу 306227131

Державна, Міністерство економіки України, (код за ЄДРПОУ 37508596)

*Згідно з рішенням одинадцятої сесії Знам`янської міської ради сьомого скликання від 22.04.2016 №195 вулицю Луначарського перейменовано на вулицю Героїв Крут.

Об’єкт приватизації – гараж загальною площею 22,7 кв.м (рік побудови – 1993; фундамент бетонний; стіни – бетонні блоки; перекриття – залізобетонне; підлога бетонна).

Відомості про земельну ділянку:

Назва

Адреса розташування

Площа земельної ділянки

(га)

Кадастровий номер земельної ділянки

Цільове призначення земельної

ділянки

Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження

Земельна ділянка

Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, м. Знам`янка, вул. Героїв Крут (Луначарського), гараж 12-Г

0,0048

3510600000:50:076:0029

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Комунальна.

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.02.2019, номер
НВ-3506878602019.

Право постійного користування земельною ділянкою.

Правокористувач: Знам`янський міськрайонний центр зайнятості. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані

 

Станом на 08.02.2024 Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 20 березня 2024 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об`єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 318,25 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 159,13 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 159,13 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) – 159,13 гривень (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 63,65 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 31,83 гривня (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31,83 гривня (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 31,83 гривня (без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта малої приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: 1 420,00 гривень.

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – гараж загальною площею 22,7 кв. м; за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, м. Знам’янка, вул. Героїв Крут (Луначарського), гараж 12-Г.

Рахунок: UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, м. Знам’янка, вул. Героїв Крут (Луначарського), гараж 12-Г, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа: представник балансоутримувача – начальник Знам`янського управління Кропивницької філії Кіровоградського обласного центру зайнятості –
Саржевська Вікторія Володимирівна, телефон:  (099) 746 3156, адреса електронної пошти: 1107@rcz.kocz.gov.ua

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефон для довідок: (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 26.02.2024 № 12/01-59.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: RAS001-UA-20240118-32115.

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 3,18 гривні;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 1,59 гривня;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1,59 гривня;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1,59 гривня.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

____________________________________________________

 


20.02.2024

  

Додаток до листа РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій

та Кіровоградський областях

  від 06.02.2024 №05/2-01-289

 

Інформаційне повідомлення

Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, гараж 5, гараж 6, гараж 7, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Гостомельська, 24, «Інгул» гаражний кооператив, гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, гараж 5, гараж 6, гараж 7

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, гараж 5, гараж 6, гараж 7 (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, вул. Гостомельська (Желябова)**, 24, «Інгул» гаражний кооператив, гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, гараж 5, гараж 6, гараж 7.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління ДПС у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 43995486), адреса: 25006, Кіровоградська обл.,   м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55, телефон: (0522) 36 69 15.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташування

Загальна площа,

 (кв. м)

Реєстраційний номер

Функціо

нальне

викорис

тання

Підстава виникнення права власності

Форма власності

та власник

 

Гараж 1

 

 

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*, вул. Гостомельська (Желябова)**, 24,«Інгул» гаражний кооператив,

гараж1, гараж 2,

гараж 3, гараж 4,

гараж 5, гараж 6,

гараж 7

 

21,9

 

1692142635101

 

1242.1

Гаражі

наземні

 

 

Витяг з Державного

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2020,

індексний номер витягу: 217356922.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2023,

номер інформаційної довідки 347871596

 

Державна.

Державна податкова служба України

(код за ЄДРПОУ 43005393)

 

Гараж 2

21,9

1692231035101

Витяг з Державного

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2020,

індексний номер витягу: 217397952.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2023,

номер інформаційної довідки 347871931

Гараж 3

 

21,9

1692263035101

Витяг з Державного

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2020,

 індексний номер витягу: 217406141.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2023,

номер інформаційної довідки 347872691

 Гараж 4

   

21,9

1692294935101

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2020,

індексний номер витягу: 217408192.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2023,

номер інформаційної довідки 347873052

Гараж 5

 

21,9

1692327535101

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2020,

 індексний номер витягу: 217442448.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2023,

номер інформаційної довідки 347873246

Гараж 6

 

21,9

1692499135101

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2020,

індексний номер витягу: 217465908.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2023,

номер інформаційної довідки 347873429

Гараж 7

 

21,9

1692532235101

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2020,

 індексний номер витягу: 217510005.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2023,

номер інформаційної довідки 347873609

* згідно з постановою Верховної Ради України від 14.07.2016 №1468-VIII «Про приведення назви міста Кіровоград Кіровоградської області у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»» місто Кіровоград Кіровоградської області перейменовано на місто Кропивницький;

** згідно з рішенням дев’ятої сесії восьмого скликання Кропивницької міської ради від 12.05.2022 №1250 «Про перейменування вулиць та площі» вулицю Желябова перейменовано на вулицю Гостомельська».

До складу Об’єкта приватизації входять:

- гараж 1 загальною площею 21,9 кв. м з оглядовою ямою та погребом (рік побудови – 1990; фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – шифер; підлога – бетон);

- гараж 2 загальною площею 21,9 кв. м з оглядовою ямою та погребом (рік побудови – 1990; фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – шифер; підлога – бетон);

- гараж 3 загальною площею 21,9 кв. м з оглядовою ямою та погребом (рік побудови – 1990; фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – шифер; підлога – бетон);

- гараж 4 загальною площею 21,9 кв. м з оглядовою ямою та погребом (рік побудови – 1990; фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – шифер; підлога – бетон);

- гараж 5 загальною площею 21,9 кв. м з оглядовою ямою та погребом (рік побудови – 1990; фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – шифер; підлога – бетон);

- гараж 6 загальною площею 21,9 кв. м з оглядовою ямою та погребом (рік побудови – 1990; фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – шифер; підлога – бетон);

- гараж 7 загальною площею 21,9 кв. м з оглядовою ямою та погребом (рік побудови – 1990; фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – шифер; підлога – бетон).

Земельна ділянка під Об’єктом приватизації окремо не виділена.

Станом на 24.01.2024 Об’єкт приватизації або його частини в оренді не перебувають.

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 26 лютого 2024 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати  вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 9 080,26 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 4 540,13 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 540,13 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) – 4 540,13 гривень (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов –213 000,00 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 213 000,00 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 213 000,00 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 213 000,00 гривень (без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: 1 420,00 гривень.

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – групу інвентарних об’єктів у складі: гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, гараж 5, гараж 6, гараж 7 за адресою Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, вул. Гостомельська (Желябова)**, 24, «Інгул» гаражний кооператив, гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, гараж 5, гараж 6, гараж 7).

Рахунок: UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, вул. Гостомельська (Желябова)**, 24, «Інгул» гаражний кооператив, гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, гараж 5, гараж 6, гараж 7, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа: представник балансоутримувача – Омельченко Юрій Сергійович, телефон: (0522) 36 69 15, адреса електронної пошти: kir_tax_gu_2019@ukr.net.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

 Відповідальна особа – Мала Лариса Леонідівна, телефон для довідок:  (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 30.01.2024 № 12/01-28 .

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
RAS001-UA-20230904-36987.

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 90,80 гривень;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 45,40 гривень;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 45,40 гривень;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 45,40 гривень.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

   ____________________________________________________

 


14.02.2024

 

Додаток до листа РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій

та Кіровоградський областях

від 06.02.2024 №02/2-01-286

Інформаційне повідомлення

Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – нежитлового приміщення загальною площею 94,5 кв.м, а саме: адміністративного приміщення літера А; сараю, гаражу літера В; вбиральні літера Е; огорожі літера №1, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, смт Устинівка, вул. Суворова, 12

 

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: нежитлове приміщення загальною площею 94,5 кв.м, а саме: адміністративне приміщення літера А; сарай, гараж літера В; вбиральня літера Е; огорожа літера №1 (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Кропивницький (Устинівський)* р-н,
смт Устинівка, вул. Суворова, 12.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 40342220), адреса: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, телефон
(0522) 32 13 51.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Місце-знаходження

Загальна площа,

 (кв. м)

Реєстраційний номер

Функціо

нальне викорис

тання

Підстава виникнення права власності

Форма власності

та власник

 

Нежитлове приміщення загальною площею 94,5 кв.м, а саме: адміністративне приміщення літера А; сарай, гараж літера В; вбиральня літера Е; огорожа літера №1

Кіровоградська обл., Кропивницький (Устинівський)*

р-н, смт Устинівка, вул. Суворова, 12

94,5

881732935258

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші;

1242.1

Гаражі наземні;

1999.9

Інші будівлі

Витяг з Державного реєстру

 речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права

власності від 03.11.2017, індексний номер 102552990

 

Державна, Державна служба України

з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

(код за ЄДРПОУ 39924774)

* згідно з постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» Устинівський район ліквідовано та утворено Кропивницький район у складі, в тому числі, територій Устинівської селищної територіальної громади.

До складу Об’єкта приватизації входять:

- адміністративне приміщення (будівля інспекції), А, загальною площею 94,5 кв. м (рік побудови – 1971; фундамент – бутовий; стіни – цегла, облицьована керамічною плиткою; перекриття – дерев’яні балки; покрівля – азбестоцементні листи; підлога – бетон, дошки);

- сарай, гараж, В (рік побудови – 1975; фундамент – бутовий; стіни – цегла; покрівля – азбестоцементні листи; перекриття – дерев’яно-балкове, плити; підлога – грунт);

- вбиральня, Е (рік побудови – 1975; фундамент – вигріб; стіни – цегла; покрівля – азбестоцементні листи; перекриття – дерев’яно-балкове; підлога - цемент);

- огорожа літера №1.

Відомості про земельну ділянку:

Назва

Адреса розташування

Площа земельної ділянки

(га)

Кадастровий номер земельної ділянки

Цільове призначення земельної

ділянки

Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження

Земельна ділянка

Кіровоградська обл., Кропивницький (Устинівський)*

р-н, смт Устинівка, вул. Суворова, 12

0,0826

3525855100:50:068:0001

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

Державна.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 16.11.2020, індексний номер 232667185.

    Право постійного користування земельною ділянкою;

Право користувач - Головне управління Держпродспожив служби в Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 40342220).

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані

Станом на 22.01.2024 Об’єкт приватизації або його частини в оренді не перебувають.

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 28 лютого 2024 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати  вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 1 645,00 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 822,50 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 822,50 гривні (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) – 822,50 гривні (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 329,00 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 164,50 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 164,50 гривні (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 164,50 гривні (без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: 1 420,00 гривень.

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – нежитлове приміщення загальною площею 94,5 кв.м, а саме: адміністративне приміщення літера А; сарай, гараж літера В; вбиральня літера Е; огорожа літера №1, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький (Устинівський)р-н, смт Устинівка, вул. Суворова, 12).

Рахунок: UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький (Устинівський)р-н, смт Устинівка, вул. Суворова, 12, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа: представник балансоутримувача – Сиса Олег Григорович, телефони: (066) 945 6172, (096) 733 1966, адреса електронної пошти: 24.dpss.kr@ukr.net.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

 Відповідальна особа – Мала Лариса Леонідівна, телефон для довідок: (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 30.01.2024 № 12/01-29.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
RAS001-UA-20230302-51858.

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 16,45 гривень;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 8,23 гривень;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8,23 гривень;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8,23 гривень.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

                   ____________________________________________________

 


13.02.2024

 

  

Додаток до листа РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій

та Кіровоградський областях

  від 06.02.2024 №02/2-01-293

 

 

 

Інформаційне повідомлення

Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, гараж 5, гараж 6, гараж 7, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький,

вул. Гостомельська, 24, «Інгул» гаражний кооператив, гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, гараж 5, гараж 6, гараж 7

 

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, гараж 5, гараж 6, гараж 7 (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, вул. Гостомельська (Желябова)**, 24, «Інгул» гаражний кооператив, гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, гараж 5, гараж 6, гараж 7.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління ДПС  у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 43995486), адреса: 25006, Кіровоградська обл.,   м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55, телефон: (0522) 36 69 15.

 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташування

Загальна площа,

 (кв. м)

Реєстраційний номер

Функціо

нальне

викорис

тання

Підстава виникнення права власності

Форма власності

та власник

 

Гараж 1

 

 

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,                   вул. Гостомельська (Желябова)**,

24,                         «Інгул» гаражний кооператив,

гараж1, гараж 2,

гараж 3, гараж 4,

гараж 5, гараж 6,

гараж 7

 

21,9

 

1692142635101

 

1242.1

Гаражі

наземні

 

 

Витяг з Державного

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2020,

індексний номер витягу: 217356922.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2023,

номер інформаційної довідки 347871596

 

Державна.

Державна податкова служба України

(код за ЄДРПОУ 43005393)

 

Гараж 2

21,9

1692231035101

Витяг з Державного

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2020,

індексний номер витягу: 217397952.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2023,

номер інформаційної довідки 347871931

Гараж 3

 

21,9

1692263035101

Витяг з Державного

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2020,

 індексний номер витягу: 217406141.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2023,

номер інформаційної довідки 347872691

 Гараж 4

   

21,9

1692294935101

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2020,

індексний номер витягу: 217408192.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2023,

номер інформаційної довідки 347873052

Гараж 5

 

21,9

1692327535101

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2020,

 індексний номер витягу: 217442448.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2023,

номер інформаційної довідки 347873246

Гараж 6

 

21,9

1692499135101

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2020,

індексний номер витягу: 217465908.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2023,

номер інформаційної довідки 347873429

Гараж 7

 

21,9

1692532235101

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2020,

 індексний номер витягу: 217510005.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2023,

номер інформаційної довідки 347873609

* згідно з постановою Верховної Ради України від 14.07.2016 №1468-VIII «Про приведення назви міста Кіровоград Кіровоградської області у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження комуністичного та  націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»» місто Кіровоград Кіровоградської області перейменовано на місто Кропивницький;

** згідно з рішенням дев’ятої сесії восьмого скликання Кропивницької міської ради від 12.05.2022 №1250 «Про перейменування вулиць та площі» вулицю Желябова перейменовано на вулицю Гостомельська».

До складу Об’єкта приватизації входять:

- гараж 1 загальною площею 21,9 кв. м з оглядовою ямою та погребом (рік побудови – 1990; фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – шифер; підлога – бетон);

- гараж 2 загальною площею 21,9 кв. м з оглядовою ямою та погребом (рік побудови – 1990; фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – шифер; підлога – бетон);

- гараж 3 загальною площею 21,9 кв. м з оглядовою ямою та погребом (рік побудови – 1990; фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – шифер; підлога – бетон);

- гараж 4 загальною площею 21,9 кв. м з оглядовою ямою та погребом (рік побудови – 1990; фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – шифер; підлога – бетон);

- гараж 5 загальною площею 21,9 кв. м з оглядовою ямою та погребом (рік побудови – 1990; фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – шифер; підлога – бетон);

- гараж 6 загальною площею 21,9 кв. м з оглядовою ямою та погребом (рік побудови – 1990; фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – шифер; підлога – бетон);

- гараж 7 загальною площею 21,9 кв. м з оглядовою ямою та погребом (рік побудови – 1990; фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – шифер; підлога – бетон).

Земельна ділянка під Об’єктом приватизації окремо не виділена.

Станом на 24.01.2024 Об’єкт приватизації або його частини в оренді не перебувають.

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 26 лютого 2024 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати  вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 9 080,26 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 4 540,13 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 540,13 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) –                         4 540,13 гривень (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов –213 000,00 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 213 000,00 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 213 000,00 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 213 000,00 гривень (без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: 1 420,00 гривень.

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – групу інвентарних об’єктів у складі: гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, гараж 5, гараж 6, гараж 7 за адресою Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, вул. Гостомельська (Желябова)**, 24, «Інгул» гаражний кооператив, гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, гараж 5, гараж 6, гараж 7).

Рахунок: UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, вул. Гостомельська (Желябова)**, 24, «Інгул» гаражний кооператив, гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, гараж 5, гараж 6, гараж 7, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа: представник балансоутримувача – Омельченко Юрій Сергійович, телефон: (0522) 36 69 15, адреса електронної пошти: kir_tax_gu_2019@ukr.net.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

 Відповідальна особа – Мала Лариса Леонідівна, телефон для довідок: (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 30.01.2024 № 12/01-28 .

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
RAS001-UA-20230904-36987.

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 90,80 гривень;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 45,40 гривень;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 45,40 гривень;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 45,40 гривень.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

___________________________________________________

 

 


08.01.2024

 

 

 

Додаток до листа РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградський областях

від  28.12.2023 №02/2-01-2643

 

 

 

Інформаційне повідомлення

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна - нежитлового приміщення, вбудованого в житловий будинок, загальною площею 76,7 кв. м, за адресою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Лесі Українки, 36/4

 

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: нежитлове приміщення, вбудоване в житловий будинок, загальною площею 76,7 кв. м (далі – Об`єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Лесі Українки, 36/4.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 20632802); адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Соборна, 7А, телефон +38 (0522) 33 03 28.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташу-вання

Зага-льна площа, (кв.м)

Реєстраційний номер

Функ-ціональне викори-стання

Підстава виникнення права власності

Форма власності та власник

Нежитлове приміщен-ня, вбудоване в житловий будинок, загальною площею 76,7 кв. м

Кіровоградська обл.,
м. Новомиргород,
вул. Лесі Українки, 36/4

76,7

2267853635238

1999.9 – Інші будівлі

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
від 13.01.2021, індексний номер витягу 240227432

Державна, Пенсійний фонд України,

(код за ЄДРПОУ 00035323)

Об`єкт приватизації – нежитлове приміщення, загальною площею 76,7 кв. м, розташоване на другому поверсі п`ятиповерхового житлового будинку. Рік побудови - 1986. Стіни та перегородки – цегляні; міжповерхові перекриття – з/б плити.

Станом на 15.12.2023  Об’єкт приватизації або його частини в оренді не перебувають.

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 18 січня 2024 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

 

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об`єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

 

Стартова ціна об’єкта для:

-  аукціону без умов – 306 142,71 гривні (без урахування ПДВ);

-  аукціону із зниженням стартової ціни – 153 071,36 гривня (без урахування ПДВ);

-  аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 153 071,36 гривня (без урахування ПДВ);

-  повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) – 153 071,36 гривня (без урахування ПДВ).

 

На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

-  аукціону без умов – 61 228,54 гривень (без урахування ПДВ);

-  аукціону із зниженням стартової ціни – 30 614,27 гривень (без урахування ПДВ);

-  аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 614,27 гривень (без урахування ПДВ);

-  повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 30 614,27 гривень (без урахування ПДВ).

 

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

-          50 відсотків стартової ціни об’єкта малої приватизації;

-          30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: до 31.12.2023 – 1 340,00 гривень; з 01.01.2024 –
сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

 

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Рахунок UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об`єкт малої приватизації - нежитлове приміщення, вбудоване в житловий будинок, загальною площею 76,7 кв. м, за адресою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Лесі Українки, 36/4).

Рахунок UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ  42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об'єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Лесі Українки, 36/4, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа: представник балансоутримувача – головний спеціаліст відділу обслуговування громадян №8 (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління - Костюкова Олена Валентинівна, телефон: +38 (050) 252 05 70, адреса електронної пошти: gu@kr.pfu.gov.ua.

Найменування особи організатора аукціону – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

  Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги (вул. Глинки), 2,
адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефон для довідок: +38(0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

 

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 25.12.2023 № 12/01-249.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
RAS001-UA-20230620-91849.

       

Період між:

-  аукціоном без умов - аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

-  аукціоном із зниженням стартової ціни - аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

-  аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для :

-  аукціону без умов – 3 061,43 гривня;

-  аукціону із зниженням стартової ціни – 1 530,71 гривень;

-  аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 530,71 гривень;

повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 530,71 гривень.

 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

_________________________________________________________________


15.12.2023

 

Додаток до листа РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій

та Кіровоградський областях

  від 05.12.2023 №  02/2-01-2462______

 

 

Інформаційне повідомлення

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівель та споруд у складі: пожежне депо – літ. А, склад – літ. Б, гараж – літ. В, склад – літ. Г, склад ПММ – літ. Д, топкова – літ. Е, гараж – літ. Ж, сарай – літ. З-З4, сарай – літ. И, будівля ГДЗС – літ. К, вентиляційна – літ. К’, прохідна – літ. О, вбиральня – літ. М, учбова вишка – літ. Н, огорожа – №1-4, замощення – І,

за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Марії Козинець, 35

 

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: будівлі та споруди у складі: пожежне депо – літ. А, склад – літ. Б, гараж – літ. В, склад – літ. Г, склад ПММ – літ. Д, топкова – літ. Е, гараж – літ. Ж, сарай – літ. З-З4, сарай – літ. И, будівля ГДЗС – літ. К, вентиляційна – літ. К’, прохідна – літ. О, вбиральня – літ. М, учбова вишка – літ. Н, огорожа – №1-4, замощення – І (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Марії Козинець, 35.

Назва та контактні дані балансоутримувача: 2 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 38127319), адреса: 28006, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Жуковського, 13, телефон: (066) 032 4440.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташування

Загальна площа,

(кв. м)

Реєстраційний номер

Функціо

нальне використання

Підстава виникнення права власності

Форма власності

та власник

Будівлі та споруди у складі: пожежне

 депо – літ. А, склад – літ. Б, гараж – літ. В, склад – літ. Г, склад ПММ –

літ. Д,

топкова – літ. Е, гараж – літ. Ж, сарай – літ. З-З4, сарай – літ. И, будівля ГДЗС – літ. К, вентиляційна – літ. К’,

прохідна – літ. О, вбиральня –

літ. М, учбова вишка – літ. Н, огорожа – №1-4, замощення – І

Кіровоградська обл.,

 м. Олександрія, вул. Марії Козинець, 35

1 534,3

466904335103

1274.2

Будівлі міліцейських

та пожежних служб;

2421.1 Огородження; 2999.9

Інші інженерні споруди;

1274.6 Господарські будівлі;

1242.1

Гаражі наземні;

1252.9

Склади та сховища інші

Витяг з Державного реєстру

речових прав

 на нерухоме майно про реєстрацію права

власності від 01.10.2014, індексний номер 27554140. Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 18.09.2023,

номер інформаційної довідки 346901371

Державна. Державна служба України з надзвичайних ситуацій

(код за ЄДРПОУ 38516849)

До складу Об’єкта приватизації входять:

- колишнє пожежне депо – літ. А (двоповерхова будівля; рік введення в експлуатацію – 1961; фундамент – бутовий; стіни – цегляні; перекриття – бетонне; покрівля – шиферна; підлога – бетонна, дощата);

- топкова – літ. Е (одноповерхова будівля, прибудована до пожежного депо – літ. А; рік введення в експлуатацію – 2008; фундамент – бетонний; стіни – цегляні; підлога – бетонна);

- склад ПММ – літ. Д (одноповерхова будівля, рік введення в експлуатацію – 1961; фундамент – бутовий; стіни – цегляні, бетонні; покрівля – шиферна);

- склад – літ. Г (одноповерхова будівля, прибудована до складу ПММ – літ. Д; рік введення в експлуатацію – 1987; фундамент – бутовий; стіни – цегляні; перекриття – дерев’яне; покрівля – шиферна);

- будівля ГДЗС – літ. К (одноповерхова будівля; рік введення в експлуатацію – 1990; фундамент – бетонний; стіни – цегляні; перекриття – бетонні плити; підлога – бетонна, дощата) з підвалом літ. пд та прибудованою вентиляційною літ. К’;

- гараж – літ. В (одноповерхова будівля; рік введення в експлуатацію – 1987; фундамент – бетонний;  стіни – цегляні; перекриття – бетонні плити; підлога – асфальтова);

- прохідна – літ. О (одноповерхова будівля; рік введення в експлуатацію – 2000; фундамент – бетонний;  стіни – цегляні; перекриття – дерев’яне; покрівля – шиферна; підлога – асфальтова);

- вбиральня – літ. М (одноповерхова будівля; рік введення в експлуатацію – 2000; стіни – цегляні; перекриття – дерев’яне; покрівля – шиферна; підлога – дощата);

- склад – літ. Б (майже зруйнований);

- гараж (склад-сарай – назва згідно з бухгалтерським обліком балансоутримувача) – літ. Ж (майже зруйнований);

- сараї – літ. И, З-З4 (майже зруйновані);

- учбова вишка – літ. Н (рік введення в експлуатацію – 1970; демонтована, перебуває на зберіганні у балансоутримувача);

- огорожа – №1-4, а саме: паркан №1 (цегляний; рік введення в експлуатацію – 1961); ворота №2-№3 (металеві, рік введення в експлуатацію – 1961; демонтовані, перебувають на зберіганні у балансоутримувача); паркан №4 (бетонний; рік введення в експлуатацію – 2005; демонтований, перебуває на зберіганні у балансоутримувача);

- замощення – І;

- пожежна ємність;

- резервуар для води.

Об’єкт приватизації не використовується з 2013 року.

Відомості про земельну ділянку:

Назва

Адреса розташування

Площа земельної ділянки

(га)

Кадастровий номер земельної ділянки

Цільове призначення земельної

ділянки

Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження

Земельна ділянка

Кіровоградська обл.,

м. Олександрія, вул. Марії Козинець, 35

0,6479

3510300000:14:568:0005

Для розміщення

та постійної діяльності органів МНС, для обслуговування будівель

та споруд

 

Комунальна.

Власник: Територіальна громада м. Олександрії в особі Олександрійської міської ради (код за ЄДРПОУ 33423535).                  

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 15.09.2014, індексний номер 26811584.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 18.09.2023,

номер інформаційної довідки 346901371.

Право постійного користування земельною ділянкою.

Правокористувач: 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області (колишня назва – 2 ДПРЗ

УДСНС України у Кіровоградській області*)

(код за ЄДРПОУ 38127319). Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані

*відповідно до наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 05.05.2021 №278 «Про зміну найменувань та внесення змін до установчих документів» змінено найменування 2 державного пожежно-рятувального загону  Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у  Кіровоградській області (ідентифікаційний код 38127319) на 2 державний  пожежно-рятувальний загін  Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у  Кіровоградській області.

Станом на 23.11.2023 Об’єкт приватизації або його частини в оренді не перебувають.

 

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 26 грудня 2023 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

 

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати  вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

 

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 85 672,04 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 42 836,02 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 42 836,02 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) – 42 836,02 гривень (без урахування ПДВ).

 

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

 

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 17 134,41 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 8 567,20 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8 567,20 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 8 567,20 гривень (без урахування ПДВ).

 

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

 

Розмір реєстраційного внеску: до 31.12.2023 - 1 340,00 гривень. З 01.01.2024 – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01 січня 2024 року.

 

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: №UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – будівлі та споруди у складі: пожежне депо – літ. А, склад – літ. Б, гараж – літ. В, склад – літ. Г, склад ПММ – літ. Д, топкова – літ. Е, гараж – літ. Ж, сарай – літ. З-З4, сарай – літ. И, будівля ГДЗС – літ. К, вентиляційна – літ. К’, прохідна – літ. О, вбиральня – літ. М, учбова вишка – літ. Н, огорожа – №1-4, замощення – І, за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Марії Козинець, 35).

Рахунок: №UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Марії Козинець, 35, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа: представник балансоутримувача – Соколов Руслан Геннадійович, телефон: (066) 032 4440, адреса електронної пошти: pdpc-12@ukr.net.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

 Відповідальна особа – Мала Лариса Леонідівна, телефон для довідок: (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 29.11.2023 № 12/01-235.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
RAS001-UA-20230104-83725.

 

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

 

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 856,72 гривень;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 428,36 гривень;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 428,36 гривень;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 428,36 гривень;

 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

                       ____________________________________________________


 

Додаток до листа РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградський областях

від 04.12.2023 №05/2-01-2445

08.12.2023

 

 

 

 

Інформаційне повідомлення

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об`єкта малої приватизації – окремого майна – громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, у складі: А – будівля лікарні, а – прибудова, а1 – прибудова, Б – гараж,
В – сарай, Гг - погріб, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н,
с. Новоандріївка, вул. Молодіжна, 40

 

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, у складі: А – будівля лікарні, а – прибудова, а1 – прибудова, Б – гараж, В – сарай, Гг - погріб (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Кропивницький (Новгородківський)* р-н, с. Новоандріївка, вул. Молодіжна, 40

Назва та контактні дані балансоутримувача: Кропивницька районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00719257) (до реорганізації –Новгородківська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700074))**, адреса: 25019, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Бобринецький шлях, 6, телефон (0522) 33-82-30.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташування

Загальна площа,

 (кв. м)

Реєстраційний номер

Функціо

нальне викорис

тання

Підстава виникнення права власності

Форма власності

та власник

 

Громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, у складі:

А – будівля лікарні,                а – прибудова,
а1 – прибудова, Б – гараж,          В – сарай,           Гг - погріб

 

Кіровоградська обл., Кропивницький (Новгородків-ський)* р-н,
с. Новоандріївка,
вул. Молодіжна, 40

 

 

-

 

2071269035234

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління; 1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші;

1242.1 - Гаражі наземні;

1252.9 Склади та сховища інші. 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права

власності           від 17.04.2020, індексний номер 207095439

 

Державна, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

(код за ЄДРПОУ 39924774)

*згідно з постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» Новгородківський район ліквідовано та утворено Кропивницький район у складі, в тому числі, територій Новгородківської селищної територіальної громади.

До складу Об’єкта приватизації входять:

- Ааа1 - будівля лікарні з прибудовами, загальною площею 76,9 кв. м (рік побудови будівлі лікарні та прибудови а – 1960, прибудови а1 – 1965; фундамент – бутовий стрічковий; стіни – цегляні; покрівля – шифер; підлога – дошки та бетон);

- Б – гараж, загальною площею 26,3 кв. м (рік побудови – 1965; фундамент – бутовий; стіни – цегляні; перекриття – д/балочне; покрівля – шифер; підлога – бетон);

- В – сарай (рік побудови – 1960; фундамент – цегляний; стіни – цегляні; перекриття – д/балочне; покрівля – шифер; підлога – глинобитна);

- Гг – погріб (рік побудови – 1960; стіни – цегляні; покрівля – бетон).

Відомості про земельну ділянку:

Назва

Адреса розташування

Площа земельної ділянки

(га)

Кадастровий номер земельної ділянки

Цільове призначення земельної

ділянки

Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження

 

Земельна ділянка

 

Кіровоградська обл., Кропивницький (Новгородків-ський)* р-н,
с. Новоандріївка,
вул. Молодіжна, 40

 

 

0,11

 

3523483600:51:000:0323

 

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров`я та соціальної допомоги

Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 23.02.2022, індексний номер: 301162242.

Право постійного користування земельною ділянкою.

Правокористувач:

Новгородківська районна державна лікарня ветеринарної медицини                     (код за ЄДРПОУ 00719375)**.                     

** відповідно до наказу Державної служби України з питань безпечності продуктів та захисту споживачів від 07.10.2022 № 415 "Про реорганізацію деяких державних установ, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби" Новгородківську районну державну лікарню ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00719375)  реорганізовано шляхом приєднання до Кропивницької районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00719257).

Станом на 28.11.2023 Об’єкт приватизації або його частини в оренді не перебувають.

 

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону:  26 грудня 2023 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

 

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати  вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 1558,40 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 779,20 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 779,20 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) –
779,20 гривень (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 311,68 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 155,84 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 155,84 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 155,84 гривень (без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: до 31.12.2023 - 1 340,00 гривень; з 01.01.2024 –
0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2024.

 

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: №UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, у складі: А – будівля лікарні,
а – прибудова, а1 – прибудова, Б – гараж, В – сарай, Гг - погріб, за адресою:
Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Новоандріївка, вул. Молодіжна, 40).

Рахунок: №UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Новоандріївка, вул. Молодіжна, 40, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа: представник балансоутримувача – завідувач відділу – лікар ветеринарної медицини Дробілко Альона Сергіївна, телефон +38 (097) 374 4070, адреса електронної пошти: 14.dlvmdpss.kr@ukr.net.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги (вул. Глинки), 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

 Відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефон для довідок: (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 30.11.2023 № 12/01-236.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
RAS001-UA-20231108-40819

 

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

 

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 15,58 гривень;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 7,79 гривень;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7,79 гривень;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 7,79 гривень.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

____________________________________________________


 

06.12.2023
                                                                                                                           

Додаток до листа РВ ФДМУ

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградський областях

від 28.11.2023 №02/2-01-2380

Інформаційне повідомлення

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі, А, кр - адмінбудівлі площею 58,8 кв. м; Б - гаража площею 106,7 кв. м; І - вимощення, за адресою: Кіровоградська обл.,Новоукраїнський р-н,

м. Новомиргород, вул. Миколи Зерова, 39/48

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: будівля, А, кр - адмінбудівля площею 58,8 кв. м; Б - гараж площею 106,7 кв. м; І - вимощення (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новомиргород, вул. Миколи Зерова, 39/48.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Новоукраїнська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700080) (до реорганізації –Новомиргородська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700074)***, адреса: 27100, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка, вул. Чайковського, 4, телефон: (05251) 2 11 62.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташування

Загальна площа, (кв. м)

Реєстраційний номер

Функціональне

використання

Підстава виникнення права власності

Форма власності та власник

Будівля, А, кр -  адмінбудівля площею

58,8 кв. м;

Б - гараж площею

106,7 кв. м; І - вимощення

  Кіровоградська обл., Новоукраїнський   (Новомиргородський)* р-н,

м. Новомиргород,

вул. Миколи Зерова (Луначарського)**, 39/48

165,5

2140007035238

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші.

1242.1

Гаражі

Наземні.

2999.9

Інші інженерні споруди

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 30.09.2020, індексний номер витягу: 226144328. Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 04.10.2023, номер інформаційної довідки: 349027736

Державна.

Державна  служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

(код за ЄДРПОУ 39924774)

 згідно з постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» Новомиргородський район ліквідовано та утворено Новоукраїнський район у складі, в тому числі, територій Новомиргородської міської територіальної громади;

** згідно з розпорядженням Новомиргородського міського голови Кіровоградської області від 19.02.2016 №47 «Про перейменування вулиць м. Новомиргорода та с. Лікареве» вулицю Луначарського перейменовано на вулицю Миколи Зерова;

*** відповідно до наказу Державної служби України з питань безпечності продуктів та захисту споживачів від 07.10.2022 № 415 "Про реорганізацію деяких державних установ, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби" Новомиргородську районну державну лікарню ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700074)  реорганізовано шляхом приєднання до Новоукраїнської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700080).

До складу Об’єкта приватизації входять:

- адмінбудівля – літ. А з бетонним ганком літ. кр загальною площею 58,8 кв. м (рік побудови – 1960; фундамент – бутовий; стіни – цегла; покрівля – шифер; перекриття – дерев’яні балки; підлога – дошки);

- гараж – літ. Б загальною площею 106,7 кв. м (рік побудови – 1960; фундамент – бутовий; стіни – цегла; покрівля – шифер; перекриття – дерев’яні балки; підлога – бетон);

- вимощення – літ. І загальною площею 94,0 кв.м.

Земельна ділянка під Об’єктом приватизації окремо не виділена.

Станом на 16.11.2023 Об’єкт приватизації або його частини в оренді не перебувають.

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 15  грудня 2023 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати  вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 54 219,53 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 27 109,77 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 27 109,77 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) – 27 109,77 гривень (без урахування ПДВ).

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 10 843,91 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 5 421,95 гривня (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 421,95 гривня (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 421,95 гривня (без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: до 31.12.2023 - 1 340,00 гривень. З 01.01.2024 – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01 січня 2024 року.

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: №UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – будівлю, А, кр - адмінбудівлю площею           58,8 кв. м; Б - гаража площею 106,7 кв. м; І - вимощення, за адресою Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новомиргород, вул. Миколи Зерова, 39/48).

Рахунок: №UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новомиргород, вул. Миколи Зерова, 39/48, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа: представник балансоутримувача – Лисенко Олександр Миколайович, телефон: (097) 136 8299, адреса електронної пошти: 16.dlvmdpss.kr@ukr.net.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

 Відповідальна особа – Мала Лариса Леонідівна, телефон для довідок: (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 23.11.2023 № 12/01-232.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
RAS001-UA-20230327-28115.

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 542,20 гривні;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 271,10 гривня;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 271,10 гривня;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 271,10 гривня.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.


06.12.2023

                                                                                                                          

Додатокдо листа РВ ФДМУ

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

від 29.11.2023 №05/2-01-2400

Інформаційне повідомлення

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – єдиного майнового комплексу державного підприємства

«Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» (код за ЄДРПОУ 00951862), місцезнаходження: Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2

1. Інформація про об’єкт приватизації

Найменування    об’єкта    приватизації:    єдиний    майновий    комплекс    державного підприємства    «Кіровоградський    комбінат    хлібопродуктів     №2»    (далі     –     ЄМК    ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2», об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ – 00951862.

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.10.2023 – 19 осіб.

Основним видом діяльності, відповідно до Статуту, є виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості.

Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) за період 2020 – 9 місяців 2023 року – 15 045,00 тис. грн, в тому числі експортної – відсутній.

Основна номенклатура продукції: відсутня.

Обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг):

Період

Загальний дохід,

тис. грн

Дохід за основним видом діяльності,

тис. грн

2020 рік

7 266

-

2021 рік

7 627

-

2022 рік

46

-

9 місяців 2023 року

106

-

Основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період:

№ п/п

Показники

Одиниця виміру

2020 р.

2021 р.

2022 р.

9 місяців

2023 р.

1.

Активи (форма №1, рядок 1300)

тис. грн

21 436

20 830

20 290

19 036

1.1

Необоротні активи

тис. грн

7 920

7 223

6 595

6 135

1.1.1

Балансова вартість нематеріальних активів

тис. грн

568

568

568

568

1.1.2

Балансова вартість незавершених капітальних інвестицій

тис. грн

891

857

857

857

1.1.3

Балансова вартість основних засобів

тис. грн

6461

5 798

5 170

4 710

1.1.4

Довгострокові фінансові інвестиції

тис. грн

-

-

-

-

1.1.5

Інвестиційна нерухомість

тис. грн

190

190

-

-

1.2

Оборотні активи

тис. грн

13 516

13 607

13 695

12 901

1.2.1

запаси

тис. грн

2 671

1 729

1 683

1 666

1.2.2

сумарна дебіторська заборгованість (форма № 1, рядок 1125+1130+1135+1140+1145+1155)

 

тис. грн

 

10 558

 

11 304

 

11 299

 

10 495

1.2.3

Гроші (форма № 1, рядок 1165)

тис. грн

155

-

-

-

1.2.4.

Інші оборотні

тис. грн

132

574

713

740

2.

Пасиви

тис. грн

21 436

20 830

20 290

19 036

2.1

Власний капітал (форма № 1, рядок 1495)

тис. грн

5 725

71

-2 228

- 3 431

2.2

Довгострокові зобов’язання (форма № 1, рядок 1595)

тис. грн

69

180

52

52

2.3

Поточні зобов’язання, в тому числі:

тис. грн

15 642

20 579

22 466

22 415

2.3.1

поточна кредиторська заборгованість сумарна (форма № 1, рядок 1695 - 1660 - 1665 - 1670)

тис. грн

15 642

20 579

22 466

22 415

2.4

Прострочена кредиторська заборгованість, в тому числі за:

тис. грн

15 642

20 579

22 466

22 415

2.4.1

розрахунками з оплати праці

тис. грн

3 532

1 415

1 594

1 594

2.4.2

розрахунками перед бюджетом

тис. грн

4 749

5 475

6 225

6 732

2.4.3

розрахунками зі страхування

тис. грн

858

362

424

423

2.4.4

розрахунками за товари, роботи, послуги

тис. грн

2 037

8 641

9 543

8 989

2.4.5

Інші поточні зобов'язання

тис. грн

4466

4686

4680

4677

3.

Доходи всього, в тому числі:

тис. грн

7266

7627

46

106

3.1

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

тис. грн

6911

7448

-

-

3.2

Інші операційні доходи

тис. грн

355

179

46

106

3.3

Інші фінансові доходи

тис. грн

-

-

-

-

4.

Витрати всього, в тому числі:

тис. грн

9123

13281

2 345

1309

4.1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

тис. грн

5612

3694

1341

578

4.2

Адміністративні витрати

тис. грн

2718

1701

788

549

4.3

Витрати на збут

тис. грн

42

35

35

26

4.4

Інші операційні витрати

тис. грн

721

7851

181

156

4.5

Інші витрати

тис. грн

30

-

-

-

4.6

Витрати з податку на прибуток

тис. грн

-

-

-

-

5.

Чистий прибуток (збиток) +,-

тис. грн

-1857

-5654

- 2299

-1203

6.

Середня кількість всіх працівників

чол.

58

28

18

19

7.

Фонд оплати праці усіх працівників

тис. грн

3935,4

2556,8

181,7

-

8.

Середньомісячна заробітна плата

грн

5840

7455

7360

-

 

Станом на 01.10.2023:

Кредиторська заборгованість, у тому числі прострочена – 22 415 351,83 грн,

в тому числі:

розрахунки з оплати праці – 1 593 574,36 грн;

розрахунки з бюджетом – 6 732 046,68 грн; розрахунки зі страхування – 423 382,60 грн;

розрахунки за товари, роботи, послуги – 8 989 300,87 грн; інша заборгованість (з підзвітними особами,

поворотна фін. допомога, аліменти, податкові зобов’язання, податковий кредит) – 4 677 047,32 грн

Згідно з рішенням Господарського суду Кіровоградської від 27.09.2021 у справі

№912/1911/21 постановлено:

 • зобов’язати ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» повернути до державного резерву матеріальні цінності щодо яких встановлено незабезпечення збереження, а саме: 1476,200 тон пшениці 2 класу, 15092,459 тон пшениці 3 класу, 1,900 тон пшениці 6 класу;
 • стягнути з ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» на користь Державного агентства резерву України (вул. Пушкінська, 28, м. Київ, 0101, ідентифікаційний код 37472393) 147 671 475,69 грн 100% штрафу; 7 452 352,28 грн пені та 29 534 295,14 грн. 20% штрафу, а також 794 500 судового збору.

Відомості    про    об’єкти    нерухомого   майна,    що   входять   до   складу    об’єкта приватизації:

Назва

Адреса розташування

Загаль на площа

( кв.м)

Реєстраційний номер

Функціональне використання за класифікатором державного майна

Підстава виникнення права власності/ Інформація щодо реєстрації права власності

Форма власності та власник/орган управління****

за адресою: м. Кропивницький(м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

Адміністративний

корпус

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

1873,3

24773712

1220.9

Будівлі для

конторських та

адміністративних

цілей інші

Свідоцтво про

право

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про

реєстрацію

права

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

номер:

20306021

Державна

Фонд державного

майна України

Автовагова

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

264,74

24773712

1251.9

Будівлі інших

промислових

виробництв,

включаючи

поліграфічне

Свідоцтво про

право

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про

реєстрацію

права

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

номер:

20306021

Державна

Фонд державного

майна України

Ангар

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

888,0

24773712

1252.9

Склади та сховища

інші

Свідоцтво про

право

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про

реєстрацію

права

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

номер:

20306021

Державна

Фонд державного

майна України

Замощення

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

30070,0

24773712

2112.3

Дороги для

технологічного

автотранспорту

промислових

підприємств

Свідоцтво про

право

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна

Фонд державного

майна України

Артезіанська

свердловина

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

 

24773712

2222.4

Водяні

свердловини,

колодязі, бювети

Свідоцтво про

право

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про

реєстрацію

права

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

номер:

20306021

Державна

Фонд державного

майна України

Автоматична

пожежна

сигналізація

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

-

-

2224.9 Споруди

місцевих

електричних та

телекомунікаційни

х мереж інші

-

Державна

Фонд державного

майна України

Насосна

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

188,6

24773712

1251.9

Будівлі інших

промислових

виробництв,

включаючи

поліграфічне

Свідоцтво про

право

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про

реєстрацію

права

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

номер:

20306021

Державна

Фонд державного

майна України

Елеватор

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

10659,0

24773712

1271.3

Будівлі для

зберігання зерна

Свідоцтво про

право

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про

реєстрацію

права

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

номер:

20306021

Державна

Фонд державного

майна України

Візіровочна

площадка

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

83,2

-

1251.9 Будівлі

інших

промислових

виробництв,

включаючи

поліграфічне

 

Державна

Фонд державного

майна України

Внутрішні мережі

водопроводу

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

950

пог.м

-

2222.1

Місцеві

водопровідні

мережі

-

Державна

Фонд державного

майна України

Внутрішні мережі

каналізації

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

1370

пог.м

-

2223.1

Місцеві

каналізаційні та

водостічні мережі

-

Державна

Фонд державного

майна України

Внутрішні мережі

теплопроводу

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

160

пог.м

 

2222.2

Місцеві теплові

мережі

-

Державна

Фонд державного

майна України

Внутрішні

радіолінії

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

350

пог.м

 

2224.9

Споруди місцевих

електричних та

телекомунікаційни

х мереж інші

-

Державна

Фонд державного

майна України

Внутрішні

телефонні лінії

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

1100

пог.м

 

2224.9

Споруди місцевих

електричних та

телекомунікаційни

х мереж інші

-

Державна

Фонд державного

майна України

Гараж

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

75,9

24773712

1252.9

Склади та сховища

інші

Свідоцтво про

право

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про

реєстрацію

права

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

номер:

20306021

Державна

Фонд державного

майна України

Залізнична вагова

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

19,15

24773712

1241.9

Будівлі транспорту

та засобів зв`язку

інші

Свідоцтво про

право

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про

реєстрацію

права

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

номер:

20306021

Державна

Фонд державного

майна України

Залізничні колії

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

48

пог.м

 

2122.4

Залізничні колії

промислових

підприємств

-

Державна

Фонд державного

майна України

Зовнішній роз’їзд

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

420

пог.м

 

2112.3 Дороги для

технологічного

автотранспорту

промислових

підприємств

-

Державна

Фонд державного

майна України

Зовнішні мережі водопроводу

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

60

пог.м

 

2222.1

Місцеві водопровідні

мережі

-

Державна Фонд державного

майна України

Зовнішні мережі каналізації

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

970

пог.м

 

2223.1

Місцеві каналізаційні та водостічні мережі

-

Державна Фонд державного

майна України

Зовнішні мережі освітлення

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

550

пог.м

 

2224.1

Місцеві електросилові мережі

-

Державна Фонд державного

майна України

Котельня

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

510,0

24773712

1251.9

Будівлі інших

промислових

виробництв,

включаючи

поліграфічне

Свідоцтво про

право

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про

реєстрацію

права

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

номер:

20306021

Державна

Фонд державного

майна України

Комбікормовий

завод

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

5004,0

24773712

1251.9

Будівлі інших

промислових

виробництв,

включаючи

поліграфічне

Свідоцтво про

право

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про

реєстрацію

права

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

номер:

20306021

Державна

Фонд державного

майна України

Кабель ВП 10 кВ

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

3 900

пог.м

 

2224.1

Місцеві

електросилові

мережі

-

Державна

Фонд державного

майна України

Кабель ВП 10 кВ

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

3 900

пог.м

 

2224.1

Місцеві

електросилові

мережі

-

Державна

Фонд державного

майна України

Комплекс

тривожної

сигналізації

Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2    

2224.9

Споруди місцевих

електричних та

телекомунікаційни

х мереж, інші

-

Державна

Фонд державного

майна України

Локомотивне

депо

Кіровоградська

обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

129,0

24773712

1251.9

Будівлі інших

промислових

виробництв,

включаючи

поліграфічне

Свідоцтво про

право

власності на

нерухоме

майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про

реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна

Фонд державного

майна України

Лінія зв’язку УТЕЛ

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

600

пог.м

 

2224.4

Місцеві телекомунікаційні лінії

-

Державна Фонд державного

майна України

Млин

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

5327,6

24773712

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Механічна майстерня

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

665,3

24773712

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Мережі теплопроводу

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

1574

пог.м

-

2222.2

Місцеві теплові мережі

-

Державна Фонд державного

майна України

Огородження території

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

1625

пог.м

24773712

2421.1

Огородження

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Охоронна сигналізація

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

76

пог.м

-

2224.9

Споруди місцевих електричних та

телекомунікаційни х мереж інші

-

Державна Фонд державного

майна України

Компресорна підстанція

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

56,28

24773712

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Приймальний пункт з автотранспорту

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

164,32

24773712

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Прохідна

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

84,5

24773712

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Приймальний пункт із

залізничної дороги

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

125,4

24773712

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Пожежна сигналізація

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

2320

пог.м

-

2224.9

Споруди місцевих електричних та телекомунікаційни

х мереж інші

-

Державна Фонд державного

майна України

Пожежна сигналізація (прилад)

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

-

-

2224.9

Споруди місцевих електричних та телекомунікаційни

х мереж інші

-

Державна Фонд державного

майна України

Побутовий корпус

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

377,8

24773712

1220.5

Адміністративно- побутові будівлі промислових підприємств

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Резервуар 250 куб. м

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

60,8

24773712

1252.2 Резервуари та ємності інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Резервуар 200 куб. м

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

55,0

24773712

1252.2 Резервуари та ємності інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Склад сировини

№4

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

1106,0

24773712

1252.9

Склади та сховища інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Склад готової продукції № 3

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

1198,0

24773712

1252.9

Склади та сховища інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Склад

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

3717,9

24773712

1252.9

Склади та сховища інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Склад

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

305,5

24773712

1252.9

Склади та сховища інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Склад паливно- мастильних матеріалів з резервуаром

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

217,17

24773712

1252.9

Склади та сховища інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Склад паливно- мастильних матеріалів

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

78,0

24773712

1252.9

Склади та сховища інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

Державна Фонд державного

майна України

 

 

 

 

 

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

 

Склад рідкого палива

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

57,7

24773712

1252.9

Склади та сховища інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Ремонтна майстерня для тари

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

2620,0

24773712

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Транспортний міст елеватор- млинзавод

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

29,7

-

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи

поліграфічне

-

Державна Фонд державного

майна України

Туалет

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

27,0

24773712

1274.6

Господарські будівлі

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Цех попереднього змішування

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

4822,4

24773712

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв,

включаючи поліграфічне

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Зерносушарка ДСПЧ-3ч

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

61,4

24773712

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Ємкість

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

8,6

24773712

1252.2 Резервуари та ємності інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Ємкість

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

8,6

24773712

1252.2 Резервуари та ємності інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Ємкість

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

8,6

24773712

1252.2 Резервуари та ємності інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про

реєстрацію права 

власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Ємкість

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

8,6

24773712

1252.2 Резервуари та ємності інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Ємкість

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

8,6

24773712

1252.2 Резервуари та ємності інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Ємкість

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

8,6

24773712

1252.2 Резервуари та ємності інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Ємкість

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

8,6

24773712

1252.2 Резервуари та ємності інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Ємкість

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

8,6

24773712

1252.2 Резервуари та ємності інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Ємкість

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

8,6

24773712

1252.2 Резервуари та ємності інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Ємкість

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

8,6

24773712

1252.2 Резервуари та ємності інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

серія САС

№017384.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 22.09.2008,

номер: 20306021

Державна Фонд державного

майна України

Проектно- кошторисна документація

реконструкції переходу

комбікормового цех

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

-

-

4100.1

Будівлі виробничого

призначення, що перебувають у недобудованому

стані

-

Державна Фонд державного

майна України

Адміністративна будівля

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

343,1

20538237

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права

власності на нерухоме 

майно

від 08.10.2007,

номер: 16198084

Державна Фонд державного

майна України

Автодороги та промислові площадки

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

13064,0

-

2112.3 Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств

-

Державна Фонд державного

майна України

Автоматизована система пожежної сигналізації та оповіщення

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

-

-

2224.9

Споруди місцевих електричних та телекомунікаційни х мереж інші

-

Державна Фонд державного

майна України

Молотильна- очисна вежа

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

212,7

20538237

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Сушарка з топкою

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

104,6

20538237

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Вагонні

двоплатформні ваги НПВ 150тн.

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

-

-

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

-

Державна Фонд державного

майна України

Водопровід

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв

України

(Гагаріна) ***, 1А

150

пог.м

-

2222.1

Місцеві водопровідні

мережі

-

Державна Фонд державного

майна України

Убиральня

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

4,264

20538237

1274.6

Господарські будівлі

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

Від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Вишка №2

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

9

20538237

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Вишка №4

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

9

20538237

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Пожежне водоймище

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

100,0

20538237

2222.9 Споруди місцевих

трубопровідних систем інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Водонапірна вежа

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

3,97

20538237

2222.5

Водонапірні

башти, фонтани

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Водовідвід

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

70,0

-

2112.5

Майдани, тротуари та пішохідні зони

-

Державна Фонд державного

майна України

Високовольтна лінія

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

1000

пог.м

-

2224.1

Місцеві електросилові мережі

-

Державна Фонд державного

майна України

Душева

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

78,5

20538237

1274.6

Господарські будівлі

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер: 16198084

Державна Фонд державного

майна України

Тепловозне депо

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

111,2

20538237

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Здвоєні автомобільні ваги

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

16,8 20538237

1251.9

Будівлі інших промислових

виробництв, включаючи поліграфічне

Свідоцтво про право власності на нерухоме

майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

 

Зерновий склад

№1

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

1245,4

20538237

1271.3

Будівлі для зберігання зерна

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Зерновий склад

№2

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

1602,0

20538237

1271.3

Будівлі для зберігання зерна

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Зерновий склад

№3

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

1229,6

20538237

1271.3 Будівлі для зберігання зерна

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер: 16198084

Державна Фонд державного

майна України

Зерновий склад

№4

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

1253,6

20538237

1271.3 Будівлі для зберігання зерна

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про

реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Зерновий склад

№5

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

1497,6

20538237

1271.3 Будівлі для зберігання зерна

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Зерновий склад

№6

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

1187,8

20538237

1271.3 Будівлі для зберігання зерна

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Зерновий склад

№7

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

1207,3

20538237

1271.3 Будівлі для зберігання зерна

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Зерновий склад

№9

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

1008,9

20538237

1271.3 Будівлі для зберігання зерна

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме

майно

від 08.10.2007,

номер: 16198084

Державна Фонд державного

майна України

Зерновий склад

№10

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

1004,0

20538237

1271.3 Будівлі для зберігання зерна

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Зерновий склад

№11

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

898,0

20538237

1271.3 Будівлі для зберігання зерна

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Зерновий склад

№12

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

1240,0

20538237

1271.3 Будівлі для зберігання зерна

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Зерновий склад

№13

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

1183,7

20538237

1271.3 Будівлі для зберігання зерна

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Зерновий склад

№14

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

997,4

20538237

1271.3 Будівлі для зберігання зерна

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Лабораторія з візування

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

118,4

20538237

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Міні АТС АТКМС-8Д

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

1,0

-

2213.1

Лінії та вузли магістрального телефонного зв’язку

-

Державна Фонд державного

майна України

Низьковольтна лінія

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

980

пог.м

-

2224.1

Місцеві електросилові мережі

-

Державна Фонд державного

майна України

Огорожа

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

1873,0

пог.м

20538237

2421.1

Огородження

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Автопідйомник

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

33,5

20538237

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв,

включаючи поліграфічне

Свідоцтво про право власності на нерухоме

майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Автопідйомник

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

8,7

20538237

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Пожежний резервуар 250 м3

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

43,0

-

1252.2 Резервуари та ємності інші

-

Державна Фонд державного

майна України

Будівля дизельної

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

205,7

20538237

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Сховище ПММ з насосної станції

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

15,6

20538237

1252.1

Резерви для нафти, нафтопродукті та газу

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Склад

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

136,1

20538237

1252.9

Склади та сховища інші

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Скважина

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

-

-

2222.4

Водяні свердловини,

колодязі, бювети

-

Державна Фонд державного

майна України

Трансформаторна підстанція

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

57,1

20538237

2224.3

Трансформаторні станції та підстанції

місцевих електромереж

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

від 05.10.2007,

серія САВ

№351956.

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно

від 08.10.2007,

номер:

16198084

Державна Фонд державного

майна України

Телятник ВРХ на 260 голів

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

7560

-

4100.1

Будівлі виробничого

призначення, що перебувають у недобудованому стані

ОНБ не зареєстровані

Державна Фонд державного

майна України

Стоянка для 4-х автомобілів

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)*

* р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

-

-

4100.1

Будівлі виробничого

призначення, що перебувають у недобудованому стані

ОНБ не зареєстровані

Державна Фонд державного

майна України

 

* згідно з постановою Верховної Ради України від 14.07.2016 №1468-VIII «Про приведення назви міста Кіровоград Кіровоградської області у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»» місто Кіровоград Кіровоградської області перейменовано на місто Кропивницький;

**згідно з постановою Верховної Ради України від 20.11.2018 №2615-VIII «Про перейменування Кіровоградського району Кіровоградської області» Кіровоградський район Кіровоградської області перейменовано на Кропивницький район;

***згідно з рішенням тридцять четвертої сесії дев’ятого скликання Соколівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області від 04.05.2023 №2638 «Про перейменування вулиць та територій Миколаївського старостинського округу Соколівської сільської ради» вулицю Гагаріна перейменовано на вулицю Героїв України;

 

****на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.01.2023 №37-р «Деякі питання управління об’єктами державної власності» за актом приймання-передачі від 10.03.2023 ЄМК ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» був переданий від Державного агентства резерву України до Фонду державного майна України.

 

Відомості про транспортні засоби:

Назва ТЗ

Місцезнаходження

Рік випуску чи дата придбання (введення в експлуатацію)

Реєстраційний номер

Автомашина ІЖ 2715

Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

1997

ЕІС118465

Автомашина ІЖ-2715

Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

1997

ЕІС116772

Автомашина ММЗ-4502

Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

1998

ЕІС110235

Автомобіль ВАЗ 21124

Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

2005

СРВ411704

Бульдозер Д-31336

Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

1986

К008256

Екскаватор МТЗ-82

Кіровоградська обл., м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

1993

реєстрація відсутня

Погрузчик на базі МТЗ-80

Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

1994

АКН111181

Пожежна машина ЗИЛ 431412

Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

1988

реєстрація відсутня

Причіп тракторний

Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

2001

реєстрація відсутня

Причіп тракторний

Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

2001

реєстрація відсутня

Автомашина ІЖ-27-15

Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*,

просп. Інженерів, 2

1977

ЕІС102380

Автомашина Самоскид ГАЗ- САЗ-3507

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка,

вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А

1989

РСА435431

Пожежна машина ГАЗ-5312

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка,

вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А

1970

реєстрація відсутня

Тепловоз ТГК-2

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка,

вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

2011

реєстрація відсутня

Тракторн. прицеп

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка,

вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А

1992

реєстрація відсутня

Трактор ЮМЗ

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка,

вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А

1992

КД008276

 

 

Крім нерухомого майна та транспортних засобів до складу ЄМК ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» входять: рухоме майно, машини та обладнання, інструменти, інвентар тощо.

Відповідно   до    листа    ГУ    ДПС    у    Кіровоградській    області    від    31.10.2023

№10588/6/11-28-13-02-04 за ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» станом на 01.10.2023 рахується податковий борг у сумі 6 090,5 тис. грн. У податкову заставу описано майно за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград), просп. Інженерів, 2, та комплекс за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський) р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна), 1А (номер запису про обтяження: 49733103 (спеціальний розділ) згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 18.10.2023, номер інформаційної довідки: 350894429).

Крім того відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта від 18.10.2023, номер інформаційної довідки: 350893716, на все нерухоме майно ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» накладено арешт (номер запису про обтяження: 38989765 (спеціальний розділ), та номер запису про обтяження: 46001417 (спеціальний фонд).

За наявною інформацією на виконанні у відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Кіровоградській області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) перебуває зведене виконавче провадження №64310640 від 29.01.2021 про стягнення з ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» заборгованості на суму понад 800 тис. грн.

Відомості про земельні ділянки:

Назва

Адреса розташування

Площа земельної ділянки

(га)

Кадастровий номер земельної ділянки

Цільове призначення земельної

ділянки

Форма власності, підстава на право користування

земельною ділянкою, інформація про обтяження

Земельна ділянка

Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2

7,92

Кадастровий номер земельної ділянки

відсутній. Відомості щодо зазначеної земельної ділянки не внесені до Державного земельного кадастру

-

Державний акт на право постійного користування землею, від 02.03.1995,

серія КР №00000123, користувач –

Кіровоградський комбінат хлібопродуктів

№2

Земельна ділянка

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка,

вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

11,23

Кадастровий номер земельної ділянки

відсутній. Відомості щодо зазначеної земельної ділянки не

внесені до Державного земельного кадастру

-

Державний акт на право постійного користування землею, від 13.10.1997,

серія КР №110121, користувач – 

ДП Кіровоградський комбінат хлібопродуктів

№2

Земельні ділянки, на яких розташований об’єкт приватизації, не є предметом купівлі- продажу, тому питання землекористування покупець вирішує самостійно в установленому чинним законодавством порядку, після переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.

За адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2, знаходиться сторонній землекористувач – ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», якому надана земельна ділянка у постійне користування площею 1,3281 га згідно з державним актом від 30.04.1996 ІІ-КР №001946 на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 27.03.1996

№204. На вказаній земельній ділянці знаходяться залізничні колії №3 – 442,70 м (інв.

№00091); №4 – 417,20 м (інв. №00077); №5 – 417,8 м (інв. №00093); №7 – 440,50 м (інв.

№00095); №9 – 115,00 м (інв. №00076), а також стрілочні переводи №209 (інв. №00045) та

№210 (інв. №00084), які належать на праві власності ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ».

На земельній ділянці, на якій розташований об’єкт приватизації, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А, знаходяться залізничні колії №6, №9, №10, які належать АТ

«Укрзалізниця»     (обліковуються     регіональною     філією     «Одеська     залізниця»     АТ

«Укрзалізниця»), земельна ділянка під вказаними коліями на території ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» у користування АТ «Укрзалізниця» не надавалася.

Доступ до вказаних вище об’єктів здійснюється через земельні ділянки, на яких розташований об’єкт приватизації.

 

Перелік майна, яке передано в оренду, станом на 23.11.2023

Орендар

Назва об’єкта оренди

Орендована площа(кв. м)

Цільове призначення оренди

Реквізити договору оренди та

термін його дії

Орендна плата

за місяць без ПДВ

(грн)

Фізична особа – підприємець Кудицька Ірина Анатоліївна

Приміщення цокольного поверху будівлі лабораторії

з візування площею 59,3 кв. м, за

адресою:

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Кіровоградський)** р-н,

сщ Шостаківка, вул. Героїв України

(Гагаріна) ***, 1А

59,3

Для розміщення торгівельного об’єкта з продажу продовольчих,

непродовольчих товарів, алкогольних та

тютюнових виробів

від 17.08.2012

№62-34

(із змінами)/ до 13.05.2026

(включно)

870

 

ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» згідно з договором оренди індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності, від 18.06.2019

№18/06 орендує автомобіль ЗАЗ-Daewoo, реєстраційний №АР6674ВХ, модель Nubira, 1998 року випуску, що перебуває на балансі Державної організації «Комбінат «Зірка». Орендна плата за базовий місяць оренди становить 500,00 грн з ПДВ. Орендна плата за кожний наступний місяць оренди визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за звітний місяць. Термін дії договору до 18.06.2024 (включно).

 

На балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації, а саме:

сховище ЦО, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна) ***, 1А;

сховище ЦО, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, просп. Інженерів, 2;

житловий будинок (жилдом), за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*,вул. Кільцева, 40/3;

громадський    туалет,    за    адресою:    Кіровоградська    обл.,    м.    Кропивницький (м. Кіровоград)*, вул. Кільцева, 40/3;

зовнішні мережі каналізації     жилдом, за адресою: Кіровоградська     обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, вул. Кільцева, 40/3;

гуртожиток, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, вул. Дарвіна, 35/1;

убиральня, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, вул. Дарвіна, 35/1;

сарай, за адресою:   Кіровоградська   обл.,   м.   Кропивницький   (м.   Кіровоград)*, вул. Дарвіна, 35/1;

трансформаторна підстанція, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, вул. Дарвіна, 35/1.

Вказані вище об’єкти державного житлового фонду знаходяться на земельній ділянці площею 0,48 га згідно з державним актом на право постійного користування землею, від 26.02.1997, серія КР №000790, користувач – ДП Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2.

ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» не отримувало державних замовлень, мобілізаційних завдань.

ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» не здійснює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

 

2. Інформація про аукціон

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: 21 грудня 2023 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

 

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація ЄМК ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» здійснюється відповідно до вимог законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави»; Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець ЄМК ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Об’єкт приватизації може бути придбаний за рахунок залучених (кредитних) коштів. У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених (кредитних) коштів переможець аукціону повинен також подати інформацію про відповідного кредитора та документальне підтвердження, що такий кредитор бажає розглянути можливість надання відповідного обсягу фінансування. Кредитором не може бути особа, яка не може бути покупцем відповідно до частини другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами) у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу (далі - дозвіл на концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.

Покупець вживає передбачені законодавством та договором заходи з припинення юридичної особи.

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами) покупець стає правонаступником всіх майнових прав і обов’язків підприємства, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до умов договору між продавцем і покупцем та законодавства України.

Умови колективного договору діють протягом строку, на який укладено, але не більше одного року з моменту переходу права власності (стаття 9 Закону України «Про колективні договори і угоди»).

Відповідно до абзацу шостого частини шостої статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами) наявність заборони відчуження або накладеного виконавцем у процесі виконавчого провадження арешту державного або комунального майна, крім арешту, накладеного у кримінальному провадженні, відсутність згоди кредитора, іпотекодержателя на продаж майна, що перебуває в заставі (іпотеці), а також відсутність згоди контролюючого органу на відчуження майна, яке перебуває в податковій заставі, у випадку передбаченому пунктом 92.4 статті 92 Податкового кодексу України, не є перешкодою для продажу єдиного майнового комплексу, до складу якого входить таке майно, та не є підставою для відмови у нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу такого єдиного майнового комплексу.

Продаж такого єдиного майнового комплексу здійснюється без повідомлення та згоди осіб, в інтересах яких встановлені відповідні обтяження. Всі обтяження майна зберігають чинність для покупця об’єкта приватизації і припиняються в порядку, встановленому законодавством України.

Відповідно до частини першої статті 26 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами) у разі необхідності виготовлення документів для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації за рішенням державного органу приватизації між державним органом приватизації та переможцем електронного аукціону у строк протягом 25 робочих днів з дня формування протоколу про результати електронного аукціону укладається попередній договір купівлі-продажу об’єкта приватизації. Витрати, пов’язані з виготовленням документів для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації, покладаються на переможця електронного аукціону. У такому разі договір купівлі-продажу об’єкта приватизації укладається протягом 60 робочих днів з дня укладення попереднього договору.

Покупець повинен дотримуватись вимог частини 8 статті 32 Кодексу цивільного захисту щодо захисних споруд цивільного захисту, а саме:

сховища ЦО, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград), просп. Інженерів, 2 (відповідно до листа ГУ ДСНС у Кіровоградській області від 06.11.2023

№5501-6944/5516.1 зазначене сховище внесено до електронного обліку захисних споруд цивільного захисту – сховище №40271);

сховища ЦО, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський) р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України (Гагаріна), 1А.

Стартова ціна об’єкта приватизації для:

 • аукціону з умовами – 18 667 384,07 гривень (без урахування ПДВ);
 • аукціону із зниженням стартової ціни   – 9 333 692,04 гривні (без урахування ПДВ);
 • аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 9 333 692,04 гривні(без урахування ПДВ);
 • повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) - 9 333 692,04 гривні (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

 • аукціону з умовами 3 733 476,81 гривень (без урахування ПДВ);
 • аукціону із зниженням стартової ціни – 1 866 738,41 гривень (без урахування ПДВ);
 • аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 866 738,41 гривень(без урахування ПДВ);
 • повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 1 866 738,41 гривень(без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України

«Про   приватизацію   державного   і    комунального   майна»,   розмір    гарантійного   внеску встановлюється в розмірі 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

Розмір реєстраційного внеску: до 31.12.2023 - 1 340,00 гривень; з 01.01.2024 – 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2024.

Умови продажу:

Покупець ЄМК ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності забезпечити:

недопущення звільнення працівників з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України);

погашення заборгованості із заробітної плати та перед бюджетом у розмірі, що складеться на дату переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.

 

4. Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: №UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – єдиний майновий комплекс державного підприємства «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» (код за ЄДРПОУ 00951862), за адресою: Кіровоградська обл.,м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2).

Рахунок: №UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою реєстрації державного підприємства: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп. Інженерів, 2, а також за адресою місцезнаходження майна єдиного майнового комплексу державного підприємства: Кіровоградська обл., Кропивницький (Кіровоградський)** р-н, сщ Шостаківка, вул. Героїв України, 1А, за попередньою домовленістю з представником підприємства.

Контактна особа: представник підприємства (виконуючий обов’язки директора)– Лізунов Артур Сергійович, телефон: +38 (093) 093 0401, адреса електронної пошти: khp2.bux@gmail.com.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги (Глинки), 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Відповідальна особа – Кругаль Євген Олександрович, телефон   для   довідок: (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 22.11.2023 № 12/01-231.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:RAS001-UA-20231024-40592.

Період між:

 • аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;
 • аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;
 • аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

 • аукціону з умовами – 186 673,84 гривні;
 • аукціону із зниженням стартової ціни – 93 336,92 гривень;
 • аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 93 336,92 гривень;
 • повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 93 336,92 гривень.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 


29.11.2023

 

Додаток до листа РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградський областях

від  21.11.2023 №02/2-01-2329

 

Інформаційне повідомлення

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об`єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі гаража загальною площею 78,5 кв. м, за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8а

 

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: будівля гаража загальною площею 78,5 кв. м (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8а.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління ДПС у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 43995486), адреса: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55, телефон (0522) 36-69-61, 24-19-55.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташування

Загальна площа,

 (кв. м)

Реєстраційний номер

Функціо

нальне викорис

тання

Підстава виникнення права власності

Форма власності

та власник

 

Будівля гаража загальною площею
78,5 кв. м

 

Кіровоградська обл.,

 Новоукраїнський (Маловисків

ський)* р-н,
м. Мала Виска,
вул. Спортивна, 8а

 

78,5

 

1611315235231

 

1242.1                 Гаражі наземні

 

Cвідоцтво про право власності

від 25.05.2005, №62; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 29.09.2023, номер

інформаційної довідки: 348589932

Державна. Державна податкова служба

України

(код за ЄДРПОУ 43005393)

*згідно з постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» Маловисківський район ліквідовано та утворено Новоукраїнський район у складі, в тому числі, територій Маловисківської міської територіальної громади.

Об’єкт приватизації – будівля гаража (А) загальною площею 78,5 кв.м (рік побудови – 1996; фундамент – бутовий стрічковий; стіни та перегородки – цегляні; покрівля – шиферна; перекриття – залізобетонні плити; підлога – бетонна, ворота - металеві).

Відомості про земельну ділянку:

Назва

Адреса розташування

Площа земельної ділянки

(га)

Кадастровий номер земельної ділянки

Цільове призначення земельної

ділянки

Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження

 

Земельна ділянка

Кіровоградська обл.,

Новоукраїнський (Маловисківський)* р-н,

м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8а

0,0176

3523110100:50:069:1001

 

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

Державна. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 18.02.2021, індексний номер: 245013462.

Право постійного користування земельною ділянкою.

Правокористувач:

Державна податкова

служба України (код за ЄДРПОУ 43005393).

Відомості про державну реєстрацію обтяжень відсутні

 

Станом на 07.11.2023 Об’єкт приватизації або його частини в оренді не перебувають.

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 08 грудня 2023 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати  вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 189,05 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 94,53 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 94,53 гривні (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) – 94,53 гривні (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 37,81 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 18,91 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 18,91 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 18,91 гривень (без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: до 31.12.2023 - 1 340,00 гривень; з 01.01.2024 – 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2024.

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: №UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – будівлю гаража загальною площею 78,5 кв. м, за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Мала Виска,
вул. Спортивна, 8а).

Рахунок: №UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 8а.

Контактна особа: представник балансоутримувача – начальник відділу інфраструктури та господарського забезпечення Головного управління ДПС у Кіровоградській області Омельченко Юрій Сергійович, телефон (0522) 36-69-15, адреса електронної пошти: kir_tax_gu_2019@ukr.net.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Княгині Ольги (вул. Глинки), 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Відповідальна особа – Восковщук Валентина Миколаївна, телефон для довідок: (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 14.11.2023 № 12/01-227.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
RAS001-UA-20230904-06781

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 1,89 гривня;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 0,95 гривень;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 0,95 гривень;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 0,95 гривень.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.


25.10.2023

 

  

Додаток до листа РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій

та Кіровоградський областях

  від 17.10.2023 №05/2-01-2068

 

 

Інформаційне повідомлення

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель у складі: А - адмінбудівля площею 58,8 кв. м;  Б - гараж площею 106,7 кв. м; І - вимощення, за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новомиргород, вул. Миколи Зерова, 39/48

 

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: комплекс будівель у складі: А - адмінбудівля площею 58,8 кв. м; Б - гараж площею 106,7 кв. м; І - вимощення (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новомиргород, вул. Миколи Зерова, 39/48.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Новоукраїнська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700080) (до реорганізації –Новомиргородська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700074)***, адреса: 27100, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новоукраїнка, вул. Чайковського, 4, телефон: (05251) 2 11 62.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташування

Загальна площа,

 (кв. м)

Реєстраційний номер

Функціо

нальне

використання

Підстава виникнення права власності

Форма власності

та власник

Комплекс будівель у складі: А - адмінбудівля площею

58,8 кв. м;

Б - гараж площею

106,7 кв. м; І - вимощення

Кіровоградська обл., Новоукраїнський   (Новомиргородський)* р-н,

м. Новомиргород,

вул. Миколи Зерова (Луначарського)**, 39/48

 

165,5

2140007035238

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних

цілей інші.

1242.1

Гаражі

Наземні.

2999.9

Інші інженерні споруди

Витяг з

Державного

реєстру речових

прав на нерухоме

майно про

 реєстрацію

 права власності

від 30.09.2020,

індексний

номер витягу:

226144328. Інформація

з ДРРП на

 нерухоме майно

та Реєстру прав власності на нерухоме майно

від 04.10.2023,

номер

інформаційної довідки:

349027736

Державна.

Державна  служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

(код за ЄДРПОУ 39924774)

* згідно з постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» Новомиргородський район ліквідовано та утворено Новоукраїнський район у складі, в тому числі, територій Новомиргородської міської територіальної громади;

** згідно з розпорядженням Новомиргородського міського голови Кіровоградської області від 19.02.2016 №47 «Про перейменування вулиць м. Новомиргорода та с. Лікареве» вулицю Луначарського перейменовано на вулицю Миколи Зерова;

*** відповідно до наказу Державної служби України з питань безпечності продуктів та захисту споживачів від 07.10.2022 № 415 "Про реорганізацію деяких державних установ, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби" Новомиргородську районну державну лікарню ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700074)  реорганізовано шляхом приєднання до Новоукраїнської районної державної лікарні ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700080).

До складу Об’єкта приватизації входять:

- адмінбудівля – літ. А загальною площею 58,8 кв. м з бетонним ганком літ. кр (рік побудови – 1960; фундамент – бутовий; стіни – цегла; покрівля – шифер; перекриття – дерев’яні балки; підлога – дошки);

- гараж – літ. Б загальною площею 106,7 кв. м (рік побудови – 1960; фундамент – бутовий; стіни – цегла; покрівля – шифер; перекриття – дерев’яні балки; підлога – бетон);

- вимощення – літ. І.

Земельна ділянка під Об’єктом приватизації окремо не виділена.

Станом на 04.10.2023 Об’єкт приватизації або його частини в оренді не перебувають.

 

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 07 листопада 2023 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

 

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати  вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 54 219,53 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 27 109,77 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 27 109,77 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) – 27 109,77 гривень (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 10 843,91 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 5 421,95 гривня (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 421,95 гривня (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 5 421,95 гривня (без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: 1 340,00 гривень.

 

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: №UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – комплекс будівель у складі: А – адмінбудівля площею 58,8 кв. м; Б - гараж площею 106,7 кв. м; І – вимощення, за адресою Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новомиргород, вул. Миколи Зерова, 39/48).

Рахунок: №UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, м. Новомиргород, вул. Миколи Зерова, 39/48, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа: представник балансоутримувача – Лисенко Олександр Миколайович, телефон: (097) 136 8299, адреса електронної пошти: 16.dlvmdpss.kr@ukr.net.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

 Відповідальна особа – Мала Лариса Леонідівна, телефон для довідок: (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

 

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 11.10.2023 № 12/01-210.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
RAS001-UA-20230327-28115.

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 542,20 гривні;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 271,10 гривня;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 271,10 гривня;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 271,10 гривня.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.


10.10.2023

Інформаційне повідомлення

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – групи інвентарних об’єктів у складі: гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, гараж 5, гараж 6, гараж 7, за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Гостомельська, 24, «Інгул» гаражний кооператив, гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, гараж 5, гараж 6, гараж 7, що знаходиться на балансі Головного управління ДПС у Кіровоградській області

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: група інвентарних об’єктів у складі: гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, гараж 5, гараж 6, гараж 7 (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, вул. Гостомельська (Желябова)**, 24, «Інгул» гаражний кооператив, гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, гараж 5, гараж 6, гараж 7.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління ДПС у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 43995486), адреса: 25006, Кіровоградська обл.,   м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55, телефон: (0522) 36 69 15.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташування

Загальна площа,

 (кв. м)

Реєстраційний номер

Функціо

нальне

викорис

тання

Підстава виникнення права власності

Форма власності

та власник

 

Гараж 1

 

 

Кіровоградська обл.,

м. Кропивницький

(м. Кіровоград)*, вул. Гостомельська (Желябова)**, 24,   «Інгул» гаражний кооператив,

гараж1, гараж 2,

гараж 3, гараж 4,

гараж 5, гараж 6,

гараж 7

 

21,9

 

1692142635101

 

1242.1

Гаражі

наземні

 

 

Витяг з Державного

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.07.2020,

індексний номер витягу: 217356922.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2023,

номер інформаційної довідки 347871596

 

Державна.

Державна податкова служба України

(код за ЄДРПОУ 43005393)

 

Гараж 2

21,9

1692231035101

Витяг з Державного

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2020,

індексний номер витягу: 217397952.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2023,

номер інформаційної довідки 347871931

Гараж 3

 

21,9

1692263035101

Витяг з Державного

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2020,

 індексний номер витягу: 217406141.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2023,

номер інформаційної довідки 347872691

 Гараж 4

   

21,9

1692294935101

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2020,

індексний номер витягу: 217408192.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2023,

номер інформаційної довідки 347873052

Гараж 5

 

21,9

1692327535101

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2020,

 індексний номер витягу: 217442448.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2023,

номер інформаційної довідки 347873246

Гараж 6

 

21,9

1692499135101

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2020,

індексний номер витягу: 217465908.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2023,

номер інформаційної довідки 347873429

Гараж 7

 

21,9

1692532235101

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.07.2020,

 індексний номер витягу: 217510005.

Інформація з ДРРП на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 25.09.2023,

номер інформаційної довідки 347873609

* згідно з постановою Верховної Ради України від 14.07.2016 №1468-VIII «Про приведення назви міста Кіровоград Кіровоградської області у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»» місто Кіровоград Кіровоградської області перейменовано на місто Кропивницький;

** згідно з рішенням дев’ятої сесії восьмого скликання Кропивницької міської ради від 12.05.2022 №1250 «Про перейменування вулиць та площі» вулицю Желябова перейменовано на вулицю Гостомельська».

До складу Об’єкта приватизації входять:

- гараж 1 загальною площею 21,9 кв. м з оглядовою ямою та погребом (рік побудови – 1990; фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – шифер; підлога – бетон);

- гараж 2 загальною площею 21,9 кв. м з оглядовою ямою та погребом (рік побудови – 1990; фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – шифер; підлога – бетон);

- гараж 3 загальною площею 21,9 кв. м з оглядовою ямою та погребом (рік побудови – 1990; фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – шифер; підлога – бетон);

- гараж 4 загальною площею 21,9 кв. м з оглядовою ямою та погребом (рік побудови – 1990; фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – шифер; підлога – бетон);

- гараж 5 загальною площею 21,9 кв. м з оглядовою ямою та погребом (рік побудови – 1990; фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – шифер; підлога – бетон);

- гараж 6 загальною площею 21,9 кв. м з оглядовою ямою та погребом (рік побудови – 1990; фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – шифер; підлога – бетон);

- гараж 7 загальною площею 21,9 кв. м з оглядовою ямою та погребом (рік побудови – 1990; фундамент – бетон; стіни – цегла; покрівля – шифер; підлога – бетон).

Земельна ділянка під Об’єктом приватизації окремо не виділена.

Станом на 26.09.2023 Об’єкт приватизації або його частини в оренді не перебувають.

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 25 жовтня 2023 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати  вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 9 080,26 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 4 540,13 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 4 540,13 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) – 4 540,13 гривень (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 1 816,05 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 908,03 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 908,03 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 908,03 гривень (без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: 1 340,00 гривень.

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – групу інвентарних об’єктів у складі: гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, гараж 5, гараж 6, гараж 7 за адресою Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, вул. Гостомельська (Желябова)**, 24, «Інгул» гаражний кооператив, гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, гараж 5, гараж 6, гараж 7).

Рахунок: UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (м. Кіровоград)*, вул. Гостомельська (Желябова)**, 24, «Інгул» гаражний кооператив, гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, гараж 5, гараж 6, гараж 7, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа: представник балансоутримувача – Омельченко Юрій Сергійович, телефон: (0522) 36 69 15, адреса електронної пошти: kir_tax_gu_2019@ukr.net.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Відповідальна особа – Мала Лариса Леонідівна, телефон для довідок: (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 29.09.2023 № 12/01-206.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
RAS001-UA-20230904-36987.

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 90,80 гривень;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 45,40 гривень;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 45,40 гривень;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 45,40 гривень.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.


05.10.2023

Інформаційне повідомлення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

????Надаємо перелік об'єктів малої приватизації на Кіровоградщині, за якими завершена підготовка документів та які пропонуються до продажу на електронних аукціонах в системі Прозоро. Продажі (посилання - http://surl.li/lpnow).

❗️Для оголошення аукціону потрібно скерувати на адресу Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області  (25009, місто Кропивницький, вулиця Глинки, 2, електронна адреса ) лист про намір приватизації (зразок http://surl.li/ljteu).

????Чекаємо Вас на прозорих аукціонах.

#ПрозораПриватизація

#ПриватизаціяКіровоградськаОбласть

"Мала приватизація": Інформаційний бюлетень

28.09.2023

Інформаційне повідомлення

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель у складі: адмінбудівля (будівля інспекції), А, загальною площею 158,4 кв. м; з майном (котли у кількості 2 одн. інв. 111301119); гараж, Б; вбиральня, Д, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, м. Бобринець, вул. 16 Березня, 74

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: комплекс будівель у складі: адмінбудівля (будівля інспекції), А, загальною площею 158,4 кв. м; з майном (котли у кількості 2 одн. інв. 111301119); гараж, Б; вбиральня, Д (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Кропивницький (Бобринецький)* р-н, м. Бобринець, вул. 16 Березня, 74.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 40342220), адреса: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, телефон (0522) 32 13 51.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

  

 Назва

Адреса розташування

Загальна площа, (кв. м)

Реєстраційний номер

Функціональне використання

Підстава виникнення права власності

Форма власності та власник

Комплекс будівель у складі: адмінбудівля (будівля інспекції), А, загальною    площею 158,4 кв. м; з майном (котли у кількості 2 одн. інв. 111301119); гараж, Б; вбиральня, Д

Кіровоградська обл., Кропивницький (Бобринецький)р-н,

м. Бобринець,

вул. 16 Березня, 74

158,4

919527535208

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші;

1242.1

Гаражі наземні;

1999.9 Інші будівлі

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.11.2017, індексний номер 102569295

Державна, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

(код за ЄДРПОУ 39924774)  

* згідно з постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» Бобринецький район ліквідовано та утворено Кропивницький район у складі, в тому числі, територій Бобринецької міської територіальної громади.

До складу Об’єкта приватизації входять:

- одноповерхова адмінбудівля (будівля інспекції), А, загальною площею 158,4 кв. м (рік побудови – 1977; фундамент – бутовий; стіни – цегла, облицьована керамічною плиткою; перекриття – дерев’яно-балкове; покрівля – азбестоцементні листи; підлога – бетон, дошки);

- гараж, Б (рік побудови – 1977; фундамент – бутовий; стіни – цегла; покрівля – азбестоцементні листи; перекриття – дерев’яно-балкове, плити; підлога – бетон);

- вбиральня, Д (рік побудови – 1977; фундамент – цегла, вигріб; стіни – цегла; покрівля – азбестоцементні листи; підлога - цемент);

- котли: газовий та твердопаливний, використовувалися для опалення адмінбудівлі (будівлі інспекції), А.

Об’єкт приватизації не використовується з 2012 року.

Відомості про земельну ділянку:

Назва

Адреса розташування

Площа земельної ділянки (га)

Кадастровий номер земельної ділянки

Цільове призначення земельної ділянки

Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження

Земельна ділянка

Кіровоградська обл.,

Кропивницький (Бобринецький)р-н,

м. Бобринець,

вул. 16 Березня, 74

0,0786

3520810100:50:029:0009

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Державна.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 10.11.2020, індексний номер 231763573.

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.01.2022, номер НВ-3500207412022.

Право постійного користування земельною ділянкою.

Правокористувач: Головне управління Держпродспожив служби в Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 40342220).

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані

Станом на 06.09.2023 Об’єкт приватизації або його частини в оренді не перебувають.

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 11 жовтня 2023 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 614,00 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 307,00 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 307,00 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) – 307,00 гривень (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 122,80 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 61,40 гривня (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 61,40 гривня (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 61,40 гривня (без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Розмір реєстраційного внеску: 1 340,00 гривень.

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – комплекс будівель у складі: адмінбудівля (будівля інспекції), А, загальною площею 158,4 кв. м; з майном (котли у кількості 2 одн. інв. 111301119); гараж, Б; вбиральня, Д, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький (Бобринецький)* р-н, м. Бобринець, вул. 16 Березня, 74).

Рахунок: UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький (Бобринецький)* р-н, м. Бобринець, вул. 16 Березня, 74, за попередньою домовленістю з представником балансоутримувача.

Контактна особа: представник балансоутримувача – Пітенко Віталій Анатолійович, телефони: (050) 143 7101, (096) 288 7555, адреса електронної пошти: 04.dpss.kr@ukr.net.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, адреса вебсайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Відповідальна особа – Цумарєва Олена Анатоліївна, телефон для довідок: (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 14.09.2023 № 12/01-201.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі: RAS001-UA-20230301-11810.

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 6,14 гривень;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 3,07 гривні;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3,07 гривні;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3,07 гривні.

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

____________________________________________________


18.09.2023

Інформаційне повідомлення

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях про продаж об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель у складі: А – адмінбудівля площею 519,3 кв.м, а – прибудова площею 8,8 кв.м, а1 прибудова площею 20,6 кв.м, а2 – вхід до підвалу площею 4,7 кв.м, пд – підвал площею 169,8 кв.м, Г – нежитлова будівля для тварин площею 46 кв.м, Д - ветеринарна станція площею 546,6 кв.м, пд1 – підвал площею 74,4 кв.м, Б – лабораторний манеж площею 159,1 кв.м, В – лабораторний манеж для тварин площею 159,3 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н,   смт Петрове, вул. Центральна, 2Д

 

1) Інформація про об’єкт приватизації.

Найменування об’єкта приватизації: комплекс будівель у складі: А – адмінбудівля площею 519,3 кв.м, а – прибудова площею 8,8 кв.м, а1 – прибудова площею 20,6 кв.м, а2 – вхід до підвалу площею 4,7 кв.м, пд – підвал площею 169,8 кв.м, Г – нежитлова будівля для тварин площею 46 кв.м, Д - ветеринарна станція площею 546,6 кв.м, пд1 – підвал площею 74,4 кв.м, Б – лабораторний манеж площею 159,1 кв.м, В – лабораторний манеж для тварин площею 159,3 кв.м (далі – Об’єкт приватизації).

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, смт Петрове, вул. Центральна, 2Д.

Назва та контактні дані балансоутримувача: Олександрійська районна державна лікарня ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00700097), адреса: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Користівське шосе, 2.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно):

Назва

Адреса розташування*

Загальна площа

 (кв. м)

Реєстраційний номер

Функціо

нальне викорис

тання

Підстава виникнення права власності

Форма власності

та власник

Комплекс будівель у складі: А – адмінбудівля площею      519,3 кв.м, а – прибудова площею 8,8 кв.м, а1 – прибудова площею 20,6 кв.м, а2 – вхід до підвалу площею 4,7 кв.м, пд – підвал площею 169,8 кв.м, Г – нежитлова будівля для тварин площею 46 кв.м, Д - ветеринарна станція площею 546,6 кв.м, пд1 – підвал площею 74,4 кв.м, Б – лабораторний манеж площею 159,1 кв.м, В – лабораторний манеж для тварин площею 159,3 кв.м

Кіровоградська обл.,

 Олександрійський  (Петрівський) р-н, смт Петрове,

вул. Центральна, 2Д

-

384716935249

1274.6 Господарські будівлі;

1999.9 Інші будівлі

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права

власності від 30.09.2022, індексний номер витягу: 311273083

Державна, Державна служба

України

з питань безпечності харчових продуктів

та захисту споживачів

(код за ЄДРПОУ 39924774)

*згідно з постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» Петрівський район ліквідовано та утворено Олександрійський район у складі, в тому числі, територій Петрівської селищної територіальної громади.

До складу Об’єкта приватизації входять:

- адмінбудівля з літерою А, загальна площа 519,3 кв. м, площа забудови 409,2 кв.м (рік побудови – 1964; фундамент – бутовий; стіни – цегляні; покриття – азбесто-цементні хвилясті листи; перекриття – дерев’яно-балкове; підлога – дошки);

- прибудова з літерою а, площа 8,8 кв.м (рік побудови – 1964; фундамент – бутовий; стіни – цегляні; покрівля – азбесто-цементні хвилясті листи; перекриття – дерев’яно-балкове; підлога – дошки);

- прибудова з літерою а1, площа 20,6 кв.м (рік побудови – 1964; фундамент – бутовий; стіни – цегляні; покрівля – азбесто-цементні хвилясті листи; перекриття – дерев’яно-балкове; підлога – цегла);

- вхід до підвалу з літерою а2, площа 4,7 кв.м (рік побудови – 1964; фундамент – бутовий; стіни – цегляні; сходи – бетонно-цегляні; підлога – бетон);

- підвал з літерою пд, площа 169,8 кв.м (рік побудови – 1964; фундамент – земляний; стіни – бутовий камінь; перекриття – залізобетон; підлога – земляна; сходи – бетонно-цегляні);

- нежитлова будівля для тварин з літерою Г, загальна площа 32,5 кв.м, площа забудови 46 кв.м (рік побудови – 1964; фундамент – бутовий; стіни – цегляні; покрівля – азбесто-цементні хвилясті листи; перекриття – дерев’яно-балкове; підлога – бетон);

- ветеринарна станція з літерою Д, загальна площа 548 кв.м, площа забудови 546,6 кв.м (рік побудови – 1964; фундамент – бутовий; стіни – цегляні; покрівля – азбесто-цементні хвилясті листи; перекриття – дерев’яно-балкове; підлога – бетон);

- підвал з літерою пд1, площею 74,4 кв.м (рік побудови – 1964; фундамент – земляний; стіни – бутовий камінь; перекриття – залізобетон; підлога – земляна; сходи – бетонно-цегляні);

 - лабораторний манеж з літерою Б, загальна площа 124,9 кв.м, площа забудови     159,1 кв.м (рік побудови – 1964; фундамент – бутовий; стіни – цегляні; покрівля – азбесто-цементні хвилясті листи; перекриття – дерев’яно-балкове; підлога – бетон);

- лабораторний манеж для тварин з літерою В, загальна площа 129,9 кв.м, площа забудови 159,3 кв.м (рік побудови – 1964; фундамент – бутовий; стіни – цегляні; покрівля – азбесто-цементні хвилясті листи; перекриття – дерев’яно-балкове; підлога – бетон).

Земельна ділянка під Об’єктом приватизації окремо не виділена.

Станом на 01.08.2023 Об’єкт приватизації або його частини в оренді не перебувають.

 

2) Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

Дата та час проведення аукціону: 20 вересня 2023 року.

Після опублікування інформаційного повідомлення електронна торгова система автоматично встановлює для кожного електронного аукціону дату та час його проведення.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

 

3) Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Приватизація Об’єкта приватизації здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 (із змінами).

Покупець Об’єкта приватизації повинен відповідати  вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами).

 

Стартова ціна об’єкта для:

- аукціону без умов – 32 241,00 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 16 120,50 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 16 120,50 гривень (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (у разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій буде визнано таким, що не відбувся, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами)) – 16 120,50 гривень (без урахування ПДВ).

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.

 

Розмір гарантійного внеску для:

- аукціону без умов – 6 448,20 гривень (без урахування ПДВ);

- аукціону із зниженням стартової ціни – 3 224,10 гривні (без урахування ПДВ);

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 224,10 гривні (без урахування ПДВ);

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 3 224,10 гривні (без урахування ПДВ).

Для об’єкта приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулися, у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

- 50 відсотків стартової ціни об’єкта приватизації;

- 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, в якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

 

Розмір реєстраційного внеску: 1 340,00 гривень.

 

4) Додаткова інформація.

Найменування та ідентифікаційні коди за ЄДРПОУ одержувачів платежів, номери банківських та казначейських рахунків за стандартом IBAN у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків гарантійних внесків (їх частини), реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні) та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

у національній валюті:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Рахунок: UA958201720355549003000055549 (для перерахування реєстраційного внеску, плати за участь в електронному аукціоні та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт малої приватизації – комплекс будівель у складі: А – адмінбудівля площею      519,3 кв.м, а – прибудова площею 8,8 кв.м, а1 – прибудова площею 20,6 кв.м, а2 – вхід до підвалу площею 4,7 кв.м, пд – підвал площею 169,8 кв.м, Г – нежитлова будівля для тварин площею 46 кв.м, Д - ветеринарна станція площею 546,6 кв.м, пд1 – підвал площею 74,4 кв.м, Б – лабораторний манеж площею 159,1 кв.м, В – лабораторний манеж для тварин площею 159,3 кв.м, за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, смт Петрове, вул. Центральна, 2Д).

Рахунок: UA748201720355219003000055549 (для перерахування гарантійного внеску (за вирахуванням плати за участь в електронному аукціоні)).

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ.

Код за ЄДРПОУ 42767945.

Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт перераховуються кошти).

 

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, Олександрійський р-н, смт Петрове,               вул. Центральна, 2Д.

Контактна особа: представник балансоутримувача – Олена Шебанова, телефон      (096) 130 7730, адреса електронної пошти: 21.dlvmdpss.kr@ukr.net.

Найменування особи організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6.

Представник організатора аукціону – Управління забезпечення реалізації повноважень у Кіровоградській області Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, адреса: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, адреса веб-сайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kirovohrad.html.

Час роботи: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.

 Відповідальна особа – Мала Лариса Леонідівна, телефон для довідок: (0522) 33 24 00, адреса електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua

 

5) Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу Об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 28.08.2023 № 12/01-188.

Унікальний код, присвоєний Об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
RAS001-UA-20230515-56906.

 

Період між:

- аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової ціни: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону;

- аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій та повторним аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 6 робочих днів від дати оголошення аукціону.

 

Мінімальний крок для:

- аукціону без умов – 322,41 гривні;

- аукціону із зниженням стартової ціни – 161,21 гривня;

- аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 161,21 гривня;

- повторного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – 161,21 гривня.

 

Місце проведення аукціону: аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор).

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

____________________________________________________


04.01.2023

До відома суб'єктів господарювання!

З 06 по 13 січня 2023 року на Кіровоградщині мають відбутися 5 аукціонів з продажу державного майна. 

Ознайомитися з усіма лотами аукціонів можна в ІНФОРМАЦІЙНОМУ БЮЛЕТЕНІ за посиланням: https://bit.ly/3jA0LSP 

Аукціони відбудуться на майданчику Prozorro.Продажі.

У разі можливого "блекаута" аукцони будуть відбуватися в звичайному режимі. Детальніше за посиланням: https://bit.ly/3VnEWUH.