Управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького

30.07.2018

ОГОЛОШЕННЯ

Триває Конкурс

 

         Постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 300 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877» затверджено Порядок та умови надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.

         На виконання вищезазначеної Постанови, Міською радою міста Кропивницького планується придбання однокімнатних квартир для дітей-сиріт та осіб із їх числа, що перебувають у міській раді на квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

         Приймаються пропозиції від власників щодо продажу однокімнатних квартир.

         Вимоги до квартир:

 • квартири повинні бути благоустроєними та відповідати встановленим
 • санітарно-технічним вимогам і бути придатними для проживання;
 • відсутність самовільних переобладнань у квартирі;
 • будинок, в якому знаходиться квартира і  пропонується на продаж,
 • не визнано аварійним або таким, що підлягає зносу;
 • квартира облаштована господарсько-питним водопроводом холодної
 • води, побутовою каналізацією, системою опалення, електричною та газовою мережею;
 • поряд - розвинута інфраструктура (міський транспорт, дошкільні
 • навчальні заклади, школи, магазини);
 • загальна площа квартири від 31,5 кв. метра.

 

          Для розгляду пропозиції подаються наступні документи:

 1. Заява-пропозиція;
 2. Копія паспорта фізичної особи;
 3. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 4. Акт обстеження житлового об’єкта, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, придатність для  проживання у ньому дітей-сиріт, осіб з їх числа;
 5. Фотоматеріали житлового об’єкта;
 6. Копії правовстановлюючих документів на житловий об’єкт;
 7. Копії технічної документації на житловий об’єкт, введений в експлуатацію в установленому законодавством порядку;
 8. Документи, що підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 9. Довідку з місця проживання щодо осіб, зареєстрованих у житловому об’єкті, який продається;
 10.  Довідка про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги.
 11. Експертна оцінка нерухомості

 

Гранична вартість придбання житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа визначається Постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 300 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877».

 

Особи, які бажають запропонувати житло для продажу, повинні надати  заяви-пропозиції з комплектом документів до управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького за адресою:

м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 108.

Контактний телефон для довідок: (0522) 24 99 82.


31.10.2018

Шановні громадяни !

Повідомляємо, що постановою Кабінету міністрів України від  05.04.2018 р. № 268 затверджено Порядок надання  статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

 

Право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка під час здійснення антитерористичної операції не досягла 18 років (повноліття), які внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів:

 1. отримали поранення, контузію, каліцтво;
 2. зазнали фізичного, сексуального насильства;
 3. були викрадені або незаконно вивезені за межі України;
 4. залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;
 5. незаконно утримувалися, у тому числі в полоні;
 6. зазнали психологічного насильства.

Наслідками воєнних дій і збройних конфліктів для дитини можуть бути одна, кілька або всі обставини, зазначені в пункті 3 цього Порядку. Під час надання дитині статусу заявником визначається обставина, яка мала найбільший негативний вплив на стан здоров’я та розвиток дитини.

Статус надається органом опіки та піклування, у тому числі за місцем реєстрації проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи, або за місцем проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, або за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.

Для надання статусу законний представник дитини або у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха, представник органу опіки та піклування подають до служби у справах дітей заяву про надання статусу, згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” і засвідчені в установленому порядку копії таких документів:

 1. свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
 2. документа, що посвідчує особу заявника;
 3. документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (у разі коли дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому дитячому закладі, - документа, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або родинні стосунки між дитиною та заявником;
 4. довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документа, що підтверджує проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція.

У разі відсутності відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування дитини або документів, зазначених в абзаці другому           другому - п’ятому цього пункту, доказами підтвердження її місця проживання/перебування в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, можуть бути відомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або документи про право власності батьків або дитини на рухоме чи нерухоме майно, або свідоцтво про базову загальну середню освіту, або атестат про повну загальну середню освіту, або документ про професійно-технічну освіту, або табель успішності, або учнівський квиток, або медичні документи, або свідоцтво про народження дитини.

За обставин, передбачених у підпункті 1 пункту 3 цього Порядку, також подаються виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах, визначених МОЗ, із зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров’я десятого перегляду, отриманих у період здійснення антитерористичної операції.

За обставин, передбачених у підпунктах 2-5 пункту 3 цього Порядку, також подаються копії:

 1. заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установленому порядку у відповідних правоохоронних органах;
 2. витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття кримінального провадження (незалежно від результатів досудового розслідування) за зазначеною заявою про вчинення злочину щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів;
 3. висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, якою встановлено факти фізичного, сексуального насильства щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (за обставин, передбачених у підпункті 2 пункту 3 цього Порядку).

За обставин, передбачених у підпункті 6 пункту 3 цього Порядку, також подаються:

 1. висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за формою, затвердженою Мінсоцполітики. До оцінювання потреб сім’ї (особи) може бути залучений психолог/практичний психолог, психотерапевт, психіатр, що працює в іншому закладі, установі, організації. На основі висновку оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах за згодою батьків/законних представників дитина направляється до відповідного закладу/організації для реабілітації та отримання відповідних соціальних послуг;
 2. копія посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”, якщо дитина отримала статус відповідно до Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740;
 3. копія свідоцтва про смерть та копія документа, що підтверджує загибель особи в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, або копія документа, що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих у зазначеному населеному пункті у період здійснення антитерористичної операції, у разі загибелі батьків дитини або одного з них - із числа цивільних осіб.

Дитина, якій виповнилося 14 років, має право самостійно звернутися до служби у справах дітей та подати документи, зазначені в пункті 6 цього Порядку.


30.07.2018

ОГОЛОШЕННЯ!!! ТЕРМІНОВО !!!

 

         Постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 300 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877» затверджено Порядок та умови надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.

         На виконання вищезазначеної Постанови, Міською радою міста Кропивницького планується придбання однокімнатних квартир для дітей-сиріт та осіб із їх числа, що перебувають у міській раді на квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

         Приймаються пропозиції від власників щодо продажу однокімнатних квартир.

         Вимоги до квартир:

 • квартири повинні бути благоустроєними та відповідати встановленим
 • санітарно-технічним вимогам і бути придатними для проживання;
 • відсутність самовільних переобладнань у квартирі;
 • будинок, в якому знаходиться квартира і  пропонується на продаж,
 • не визнано аварійним або таким, що підлягає зносу;
 • квартира облаштована господарсько-питним водопроводом холодної
 • води, побутовою каналізацією, системою опалення, електричною та газовою мережею;
 • поряд - розвинута інфраструктура (міський транспорт, дошкільні
 • навчальні заклади, школи, магазини);
 • загальна площа квартири від 31,5 кв. метра.

 

          Для розгляду пропозиції подаються наступні документи:

 1. Заява-пропозиція;
 2. Копія паспорта фізичної особи;
 3. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 4. Акт обстеження житлового об’єкта, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, придатність для  проживання у ньому дітей-сиріт, осіб з їх числа;
 5. Фотоматеріали житлового об’єкта;
 6. Копії правовстановлюючих документів на житловий об’єкт;
 7. Копії технічної документації на житловий об’єкт, введений в експлуатацію в установленому законодавством порядку;
 8. Документи, що підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 9. Довідку з місця проживання щодо осіб, зареєстрованих у житловому об’єкті, який продається;
 10.  Довідка про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги.
 11. Експертна оцінка нерухомості

 

Гранична вартість придбання житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа визначається Постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 300 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877».

 

Особи, які бажають запропонувати житло для продажу, повинні надати  заяви-пропозиції з комплектом документів до управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького за адресою:

м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 108.

Контактний телефон для довідок: (0522) 24 99 82.


19.07.2018

ОГОЛОШЕННЯ!!! ТЕРМІНОВО !!!

         Постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 300 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877» затверджено Порядок та умови надання у 2018 році  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.

         На виконання вищезазначеної Постанови, Міською радою міста Кропивницького планується придбання однокімнатних квартир для дітей-сиріт та осіб із їх числа, що перебувають у міській раді на квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

         Приймаються пропозиції від власників щодо продажу однокімнатних квартир.

         Вимоги до квартир:

 • квартири повинні бути благоустроєними та відповідати встановленим
 • санітарно-технічним вимогам і бути придатними для проживання;
 • відсутність самовільних переобладнань у квартирі;
 • будинок, в якому знаходиться квартира і  пропонується на продаж,
 • не визнано аварійним або таким, що підлягає зносу;
 • квартира облаштована господарсько-питним водопроводом холодної
 • води, побутовою каналізацією, системою опалення, електричною та газовою мережею;
 • поряд - розвинута інфраструктура (міський транспорт, дошкільні
 • навчальні заклади, школи, магазини);
 • загальна площа квартири від 31,5 кв. метра.

 

          Для розгляду пропозиції подаються наступні документи:

 1. Заява-пропозиція;
 2. Копія паспорта фізичної особи;
 3. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 4. Акт обстеження житлового об’єкта, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, придатність для  проживання у ньому дітей-сиріт, осіб з їх числа;
 5. Фотоматеріали житлового об’єкта;
 6. Копії правовстановлюючих документів на житловий об’єкт;
 7. Копії технічної документації на житловий об’єкт, введений в експлуатацію в установленому законодавством порядку;
 8. Документи, що підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 9. Довідку з місця проживання щодо осіб, зареєстрованих у житловому об’єкті, який продається;
 10. Довідка про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги.       

 

Гранична вартість придбання житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа визначається Постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 300 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877».

 

Особи, які бажають запропонувати житло для продажу, повинні надати у термін до 25 липня 2018 року (включно) заяви-пропозиції з комплектом документів до управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького за адресою:

м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 108.

Контактний телефон для довідок: (0522) 24 99 82.